Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Н. С. Веселкова, Г. В.Матюшін, Е. А. Савченко та ін. Кардіологія: тести з еталонами відповідей для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів-курсантів за фахом 040122.05 / сост., 2011 - перейти до змісту підручника

Набуті вади

703. Мезодіастолічний АБО пресистолическим ШУМ

у верхівки серця ПОВ'ЯЗАНИЙ

1) з мітральнимстенозом

2) з мітральної недостатністю

145

3) з аортальною недостатністю

4) з аортальним стенозом

5) з наявністю ДМШП

704. "ГРУДНА ЖАБА" ЗА ВІДСУТНОСТІ УРАЖЕННЯ

коронарних артерій найчастіше зустрічається

1) при мітральному стенозі

2) при мітральної недостатності

3) при стенозі гирла легеневої артерії

4) при стенозі гирла аорти

5) при пролапсі мітрального клапана

705. ШВИДКИЙ ПІДЙОМ Пульсовахвиля С

наступному швидкому ЇЇ спадання ХАРАКТЕРНИЙ

1) для мітрального стенозу

2) для мітральноїнедостатності

3) для аортального стенозу

4) для аортальнийнедостатності

5) для коарктації аорти

706. У ХВОРИХ З мітральнимстенозом НАЙБІЛЬШ

ЧАСТО ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ

1) пароксизмальна передсердна тахікардія

2) тріпотіння передсердь

3) фібриляція передсердь

4) атріовентрикулярна дисоціація

5) шлуночкова екстрасистолія

707. ПЕРШИМИ СИМПТОМАМИ МІТРАЛЬНОГО СТЕНОЗУ

звичайною є

1) задишка

2) напади ядухи

3 ) кровохаркання

4) серцебиття

5) всі перераховані

708. Аортальнийнедостатності МОЖЕ БУТИ

СЛІДСТВОМ

1) аневризми аорти

2) гострої ревматичної лихоманки

3) інфекційного ендокардиту

4) хвороби Рейтера

5) всього перерахованого

146

709. ПРИ мітральнимстенозом невластивих

ПОЯВА

1) болей за грудиною

2) осиплости голоси

3) кашлю

4) кровохаркання

5) нудоти і блювоти

710. ПУЛЬСАЦІЯ ПЕЧІНКИ може бути викликана

1) недостатністю тристулкового клапана

2) недостатністю аортального клапана

3) стенозом мітрального отвору

4) стенозом гирла аорти

5) стенозом клапана легеневої артерії

711. НЕ здатні привести ДО РОЗВИТКУ МІТРАЛЬНОГО

НЕДОСТАТНОСТІ

1) перенесений інфаркт міокарда лівого шлуночка

2) міксома лівого передсердя

3) інфекційний міокардит

4) гостра ревматична лихоманка

5) пролапс мітрального клапана

712. МАКСИМАЛЬНИЙ РИЗИК ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ

ускладненняспостерігаються ПРИ

1) аортальна недостатність + фібриляція

передсердь

2 ) аортальний стеноз при синусовому ритмі

3) мітральний стеноз + фібриляція передсердь

4) синусова тахікардія на тлі мітрального стенозу

5) передсердна екстрасистолія

713. ДЛЯ аортальнийнедостатності НЕ ХАРАКТЕРНО

1) периферичний пульс Квик

2) пульсація сонних артерій («танець каротид»)

3) симптом «котячого муркотіння» у другому

міжребер'ї справа від грудини

4) високий пульсовий тиск

5) діастолічний шум в точці Боткіна

714. Дилатації лівого ШЛУНОЧКА НЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

1) аортальнийнедостатності

2) мітрального стенозу

3) складного мітрального пороку

4) складного аортального пороку

147

5) постінфарктного кардіосклерозу

715. «РИТМ перепелів» - характерна ознака

1) мітрального стенозу

2) аортального стенозу

3) мітральноїнедостатності

4) аортальнийнедостатності

5) екстрасистолії

716. ДЛЯ ШУМУ трикуспідального недостатності

ХАРАКТЕРНО

1) шум відділений від I тону

2) посилюється на вдиху

3) проводиться в пахвову область

4) супроводжується тремтінням

5) має ромбовидної форму

717. НА ТЯЖЕЛИЙМІТРАЛЬНИЙ СТЕНОЗ ВКАЗУЄ

ехокардіографічні ознаки

1) діастолічний розмір лівого шлуночка 55 мм

2) розмір лівого передсердя 36 мм

3) розмір правого шлуночка 25 мм

4) площа мітрального отвору 0,9 см2

5) площа мітрального отвору 1,2 см2

718. ОЗНАКИ клапанного СТЕНОЗУ АОРТИ,

виявляється при катетеризації ЛІВОГО

ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ

1) збільшення градієнта систолічного тиску між

лівим шлуночком і аортою

2) зниження градієнта систолічного тиску між

лівим шлуночком і аортою

3) збільшення градієнта систолічного тиску між

лівим шлуночком і легеневою артерією

4) підйом тиску в лівому передсерді

5) різкий підйом тиску в судинах легенів

719. До МАЛИМ діагностичні критерії ГОСТРОЇ

ревматична лихоманка АСОЦІАЦІЄЮ

ревматології РОСІЇ ДОДАНИЙ

1) систолічний шум на верхівці серця

2) зниження діастолічного АТ

3) зниження систолічного АТ

4) ознаки мітральної та / або аортальної регургітації

за даними допплер-ехокардіографії

148

5) подовження інтервалу QT на ЕКГ

720.
ЗГІДНО РЕКОМЕНДАЦІЙ АСОЦІАЦІЇ

ревматології РОСІЇ, оптимальний режим

антибактеріальної терапії ДЛЯ ВТОРИННІЙ

ПРОФІЛАКТИКИ РЕВМАТИЗМУ Є

1) екстенціллін 2,4 млн ОД в / м 1 раз на 3 тижні

2) Біцилін-5 1,5 млн ОД в / м 1 раз в 4 тижня

3) еритроміцин 0,25 х 2 рази на день 14 днів

4) кларитроміцин 500 мг 2 рази на день 7 днів

5) платенсіміцін 1 г на добу одноразово

721. Згідно з рекомендаціями АСОЦІАЦІЇ

ревматології РОСІЇ, ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА

РЕВМАТИЗМУ ЗА НАЯВНОСТІ вадами серця

ревматичних ЕТІОЛОГІЇ повинні проводитися

1) протягом року після останньої атаки гострої

ревматичної лихоманки

2) протягом 5 років після останньої атаки гострої

ревматичної лихоманки

3) протягом 10 років після останньої атаки гострої

ревматичної лихоманки

4) довічно

5) при сформованому пороці вторинна

профілактика не проводиться

722. Ознакою важкого аортальнийстеноз

є площа ОТВОРИ аортального клапана

1) 2,5-3 см2

2) 2-2, 5 см2

3) 1,5-2 см2

4) 1-1,5 см2

5) <1, 0 см2

723. ПІДСТАВОЮ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО

втручання є

1) безсимптомний аортальний стеноз

2) аортальний стеноз у поєднанні з непритомними

станами на тлі фізичного навантаження

3) аортальний стеноз у поєднанні з мітральної

недостатністю

4) аортальний стеноз в поєднанні з артеріальною

гіпертонією

5) вперше виявлений аортальний стеноз

149

724. ПІДСТАВОЮ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО

втручання є

1) аортальний стеноз у поєднанні зі стенокардією

напруги

2) аортальний стеноз у поєднанні зі зниженим

пульсовим тиском

3) аортальний стеноз у поєднанні з серцевою

недостатністю II ФК

4) вірно а) і в)

5) правильної відповіді немає

725. Показання для призначення варфарином Є

1) мітральний стеноз + фібриляція передсердь

2) мітральний стеноз + тромбоемболія в анамнезі

3) заміна аортального клапана механічним протезом

4) заміна аортального клапана біопротезом

5) вірно а), б), в)

726. До ослаблення II тону на аорті МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ

1) мітральна недостатність

2) аортальна недостатність

3) артеріальна гіпертензія

4) зниження скорочувальної здатності міокарда

5) тахікардія

727. Діастолічний шум при мітральному стенозі

1) іррадіює в ліву пахвову область

2) краще вислуховується при положенні на правому боці

3) супроводжується третім тоном

4) краще вислуховується в положенні на лівому боці в

фазі видиху

5) краще вислуховується у вертикальному положенні

728. У ХВОРОГО 42 РОКІВ ВИЯВЛЕНО ЗНАЧНУ

ЗСУВ межі відносної серцевої

тупості серця вліво, посилений верхівковий

поштовхів, виражений симптом систолічного

тремтіння у П міжребер'ї справа від грудини І ТАМ

Ж ОСЛАБЛЕННЯ П ТОНА. У ЦЬОГО ХВОРОГО

неодмінно повинен вислуховую

1) систолічний шум у верхівки

2) діастолічний шум у верхівки

3) систолічний шум над аортою

4) діастолічний шум над аортою

5) систолічний шум у мечоподібного відростка

150

729. ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ МЕХАНІЧНОГО МІТРАЛЬНОГО

ПРОТЕЗА ТЕРАПІЯ антикоагулянтинепрямої

ДІЇ ПРОВОДИТЬСЯ

1) протягом 1 міс після операції

2) протягом 2 міс після операції

3) протягом 10 років після операції

4) довічно

5) не проводиться зовсім

730. ВЕДУЧИМ етіологічний фактор СТЕНОЗУ

гирла аорти Є

1) ревматизм

2) інфекційний ендокардит

3) дегенеративно-КАЛЬЦИНУЮЧА процес

4) алкоголізм

5) спадковість

731. ПОСИЛЕНИЙ I тон на верхівці, ТОН ВІДКРИТТЯ

мітрального клапана, протодіастоліческого ШУМ

На верхівці ХАРАКТЕРНИЙ ДЛЯ

1) мітрального стенозу

2) мітральноїнедостатності

3) пролапсу мітрального клапана

4) здорового серця

5) аортального стенозу

732. МЕТА ЛІКУВАННЯ гострої ревматичної лихоманки

1) ерадикація?-Гемолітичного стрептокока групи А

(БГСА)

2) придушення активності запального процесу

3) попередження у хворих з перенесеним кардитом

формування ревматичного пороку серця (РПС)

4) компенсація застійної серцевої недостатності у

хворих РПС

5) все перераховане

733. ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ревматичних

ЛИХОМАНКИ ВКЛЮЧАЮТЬ

1) проведення етіотропної (антистрептококових)

терапії

2) протизапальна терапія глюкокортикоїдами та

НПЗП

3) терапія застійної серцевої недостатності

4) все перераховане

151

5) нічого з перерахованого

734.
ЗГІДНО РЕКОМЕНДАЦІЙ АСОЦІАЦІЇ

ревматології РОСІЇ, оптимальний режим

антибактеріальної терапії ДЛЯ ПЕРВИННОЇ

ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРОЇ ревматична лихоманка

Є

1) застосування?-лактамних антибіотиків як

лікарських засобів першого ряду

2) застосування макролідів як альтернативних

лікарських засоби при непереносимості? -

лактамних антибіотиків

3) застосування лінкозамідів як препаратів резерву при

непереносимості?-лактамних антибіотиків і

макролідів

4) все перераховане

5) нічого з перерахованого

735. Згідно з рекомендаціями АСОЦІАЦІЇ

ревматології РОСІЇ, оптимальний режим

антибактеріальної терапії ДЛЯ ВТОРИННІЙ

ПРОФІЛАКТИКИ гострої ревматичної лихоманки

Є

1) екстенціллін 2,4 млн ОД в / м 1 раз на 3 тижні

2) Біцилін-5 1,5 млн ОД в / м 1 раз на 4 тижні

3) еритроміцин всередину 0,25 х 2 рази на день 10 днів

4) линкомицин внутрішньо за 1-2 години до їжі протягом 10

днів

5) кліндаміцин всередину (запивати склянкою води) в

протягом 10 днів

736. Згідно з рекомендаціями АСОЦІАЦІЇ

ревматології РОСІЇ, ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА

гострої ревматичної лихоманки ЗА НАЯВНОСТІ

 Пороки серця ревматичного ЕТІОЛОГІЇ ПОВИННА

 ПРОВОДИТИСЯ

 1) не менше 5 років після останньої атаки гострої

 ревматичної лихоманки

 2) не менше 10 років після останньої атаки гострої

 ревматичної лихоманки

 3) довічно

 4) тільки якщо клапан не оперований

 5) тільки після хірургічної корекції вади

 152

 737. Згідно з рекомендаціями АСОЦІАЦІЇ

 Ревматологів РОСІЇ, ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА

 Гострої ревматичної лихоманки У ПАЦІЄНТІВ З

 Вилікуваних кардитом без вади серця ПОВИННА

 ПРОВОДИТИСЯ

 1) не менше 5 років після останньої атаки гострої

 ревматичної лихоманки

 2) не менше 10 років після останньої атаки гострої

 ревматичної лихоманки

 3) довічно

 4) тільки якщо клапан не оперований

 5) тільки після хірургічної корекції вади

 738. Згідно з рекомендаціями АСОЦІАЦІЇ

 Ревматологів РОСІЇ, ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА

 Гострої ревматичної лихоманки У ПАЦІЄНТІВ,

 ПЕРЕНЕСЛИ ГРЛ БЕЗ кардитом повинні проводитися

 1) не менше 5 років після останньої атаки гострої

 ревматичної лихоманки

 2) не менше 10 років після останньої атаки гострої

 ревматичної лихоманки

 3) довічно

 4) тільки якщо клапан не оперований

 5) тільки після хірургічної корекції вади

 739. ПРИ КУРАЦИИ вагітна жінка З ХРОНІЧНОЮ

 Ревматичні хвороби серця НІ НЕОБХІДНОСТІ

 1) зниження фізичної активності, обмеження

 споживання солі

 2) проведення вторинної профілактики ОРЛ

 3) санація вогнищ интеркуррентной інфекції

 4) моніторування гемодинаміки і, за наявності

 показань, своєчасне лікування ХСН (бета-

 блокатори, діуретики, дигоксин)

 5) всім пацієнткам необхідне призначення інгібіторів

 АПФ

 740. ПІДСТАВОЮ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО

 ВТРУЧАННЯ Є

 1) безсимптомний аортальнийстеноз

 2) аортальний стеноз у поєднанні з непритомними

 станами на тлі фізичного навантаження

 3) аортальний стеноз у поєднанні з мітральної

 недостатністю

 153

 4) наявність шуму на аортальному клапані при

 аускультації

 5) аортальний стеноз у поєднанні з артеріальною

 гіпертонією

 741. ПІДСТАВОЮ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО

 ВТРУЧАННЯ Є

 1) аортальний стеноз у поєднанні зі стенокардією

 напруги

 2) аортальний стеноз у поєднанні з артеріальною

 гіпертонією

 3) вперше виявлений аортальний стеноз

 4) аортальний стеноз з градієнтом на АОК за даними

 ЕхоКГ 80 мм рт. ст.

 5) правильної відповіді немає

 742. ПРИЗНАЧЕННЯ варфарином НЕ ПРОВОДИТЬСЯ У ВИПАДКУ

 1) мітральний стеноз + фібриляція передсердь

 2) мітральний стеноз + тромбоемболія в анамнезі

 3) заміна аортального клапана механічним протезом

 4) заміна аортального клапана біопротезом

 5) правильної відповіді немає

 743. ПАЦІЄНТОВІ з критичними аортальнийстеноз І

 СУПУТНІМ цироз печінки ДОЦІЛЬНО

 1) проводити консервативне лікування

 2) відкласти операцію протезування клапана на рік

 3) виконати операцію протезування клапана

 механічним протезом

 4) виконати операцію протезування клапана

 біопротезом

 5) відмовити в оперативному лікуванні 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Набуті вади"
 1.  Придбані клапанні вади серця. Мітральні вади серця (шифри 105; 134.0; 134.2)
    Сучасна номенклатура набутих вад серця передбачає виділення недостатності, стенозу або їх поєднань мітрального, аортального, трикуспідального клапана і клапана легеневої артерії. При наявності у хворого одного клапанного пороку треба говорити про просте, при двох пороках одного клапана - про поєднаному пороці. Наприклад, со-четанниі мітральний порок серця - це стеноз лівого
 2.  Набутих вад серця
    Набуті вади серця завжди вражають клапани, тому називаються клапанними. В основі їх лежить або недостатність клапана (атріовентрикулярного або магістрального судини), або стеноз гирла (венозного або артеріального), або поєднання обох вад на одному або двох, рідше декількох клапанах і гирлах. Усі клінічні прояви будь-якого придбаного пороку серця можуть бути зведені в
 3.  Зміст
    Ревматизм (ревматична лихоманка) 105 Інфекційний ендокардит 116 Міокардит 128 Перикардит 136 Порушення серцевого ритму і провідності. - Проф. А.В. Недоступ, канд. мед. наук О.В. Благова 146 Екстрасистолія 148 Пароксизмальна тахікардія 154 Миготлива аритмія 159 Атріовентрикулярна блокада 166 Синдром слабкості синусового вузла 170 Придбані
 4.  Набуті вади серця
    Порок серця - давнє, що збереглося до теперішнього часу позначення природженого або придбаного морфологічного зміни клапанного апарату, перегородок серця і відходять від нього великих судин. У даній главі будуть розглянуті набуті вади серця - стану, що розвинулися протягом життя хворого в результаті захворювань або травматичних ушкоджень серця. Сутність
 5.  Класифікація набутих вад серця
    Залежно від локалізації ураження виділяють набуті вади мітрального, аортального і тристулкового клапанів. Незважаючи на казуїстичні рідкість набутих вад клапана ЛА, вони також знайшли відображення в МКБ-10. Пороки вважають комбінованими при наявності стенозу і недостатності одного клапана та поєднаними при ураженні кількох клапанів. З точки зору клінічного
 6.  Набутих вад серця
    Визначення Придбані пороки серця являють собою виникли внаслідок різних причин структурні аномалії і деформації клапанів серця і субклапанного апарату, що порушують внутрисердечную і системну гемодинаміку, що призводять до розвитку гострої або хронічної недостатності кровообігу. Етіологія Порок серця виникає внаслідок різних патологічних процесів.
 7.  Профілактика
    Профілактика розвитку інфекційного ендокардиту у хворих з підвищеним ризиком зводиться до попередження бактеріємії, яка виникає після різних втручань і маніпуляцій. Антибіотикопрофілактику слід проводити пацієнтам з патологією серця при ризику розвитку інфекційного ендокардиту перед проведенням інвазивних процедур. Показання до антимікробної профілактики у хворих високого
 8.  Хвороби серцево-судинної системи
    За статистичними даними, хвороби серцево-судинної системи займають провідне місце серед хвороб незаразной етіології і є основною причиною смертності (43%). Виділяють хвороби, що розвинулися на тлі вроджених вад і придбані. Вроджені вади проявляються дуже рано і складають всього лише 2,4% загальної кількості серцево-судинних патологій. Собаки з вродженими вадами
 9.  Пошкодження і патологічні зміни на тулуб
    Досить часто у коней спостерігаються пошкодження і патологічні зміни на тулуб (табл.2) Таблиця 2 Деякі зміни на тулуб коня {foto101} Деякі пошкодження і вади кінцівок коня При оцінці коні слід звертати особливу увагу на передні і задні кінцівки, не тільки на їх постановку , але і на їх недоліки, пошкодження і вади
 10.  Классфікація
    В Україні використовують класифікацію ін-фекціонного ендокардиту, прийняту на VI Кон-Грессе кардіологів України (Київ, 2000): I. Активність процесу: активний, неактів-ний II. Ендокардит нативних клапанів: 1) первинний 2) вторинний (придбаний порок серця, вроджений порок серця, травма, сторонні тіла) III. Ендокардит протезированного клапана Локалізація:
 11.  Класифікація
    В Україні використовують класифікацію інфекційного ендокардиту, прийняту на VI Конгресі кардіологів України (Київ, 2000): I. Активність процесу: активний, неактивний II. Ендокардит нативних клапанів: 1) первинний 2) вторинний (придбаний порок серця, вроджений порок серця, травма, сторонні тіла) III. Ендокардит протезированного клапана Локалізація: | аортальний клапан |
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека