ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П. І. Образцов, В. М. Косухін. Дидактика вищої військової школи, 2004 - перейти до змісту підручника

Принципи організації цілісного педагогічного процесу

Принцип гуманістичної спрямованості педагогічного процесу - провідний принцип освіти, що виражає необхідність поєднання цілей суспільства і особистості. Реалізація цього принципу вимагає підпорядкування всієї освітньої роботи у військовому вузі завданням формування всебічно розвиненої особистості майбутнього офіцера.

Принцип науковості є провідним орієнтиром при приведенні змісту освіти у відповідність з рівнем розвитку науки і техніки, досвідом, накопиченим світовою цивілізацією. Маючи пряме відношення до змісту освіти, він проявляється насамперед при розробці навчальних планів, навчальних програм і підручників. Принцип науковості має відношення до методів педагогічної діяльності та діяльності учнів. Згідно з цим педагогічна взаємодія має бути спрямоване на розвиток пізнавальної активності учнів, формування у них умінь і навичок наукового пошуку, ознайомлення зі способами наукової організації навчальної праці, чому сприяє широке використання проблемних ситуацій, у тому числі ситуацій морального вибору. Таке навчання дозволяє забезпечити формування у курсантів і слухачів умінь спостерігати явища, фіксувати й аналізувати результати спостережень, вести наукову суперечку, доводити свою точку зору, раціонально використовувати наукову літературу і т. п.

Науково обгрунтоване побудова цілісного педагогічного процесу передбачає його орієнтованість на формування в єдності знань і умінь, свідомості і поведінки. Ця вимога випливає з загальновизнаного у вітчизняній психології та педагогіці закону єдності свідомості і діяльності, згідно з яким свідомість виникає, формується і виявляється в діяльності. Однак як сукупність понять, суджень, оцінок, переконань свідомість направляє вчинки і дії людини і одночасно саме складається під впливом поведінки і діяльності. Точніше, реалізація названого принципу у військовому вузі вимагає організації діяльності, в якій курсанти та слухачі переконувалися б в істинності і життєвій силі набутих знань, ідей, опановували б вміннями та навичками соціально цінного поведінки.


Одним з фундаментальних принципів організації педагогічного процесу у військовому вузі є принцип навчання і виховання в колективі і через колектив, який передбачає оптимальне поєднання колективних, групових та індивідуальних форм організації цілісного педагогічного процесу. Сама природа цього процесу з його задачного структурою, властивостями ступенчатости і концентричности зводить у ранг організаційного принципу вимога наступності, послідовності і систематичності, спрямоване на закріплення раніше засвоєних знань, умінь, навичок, особистісних і психологічних якостей, їх послідовний розвиток і вдосконалення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи організації цілісного педагогічного процесу "
 1. Принципи управління діяльністю навчаються в цілісному педагогічному процесі
  В організації діяльності курсантів та слухачів військовий педагог відіграє провідну роль. Його педагогічне керівництво спрямоване на те, щоб викликати у них активність, самостійність і ініціативу. Звідси зростає значимість принципу поєднання педагогічного управління з розвитком ініціативи і самостійності учнів. Важливу роль в організації цілісного педагогічного процесу в
 2. И
  + + + голкотерапія, акупунктура, чжень-цзю-терапія, метод лікування уколами за допомогою голок. Сутність І. полягає в рефлекторному впливі на функції органів з лікувальною метою різними за силою, характером і тривалості уколами. Кожна точка уколу пов'язана каналами (лініями) з певним органом. У тварин таких каналів 14 (рис. 1). Для І. користуються спеціальними голками (рис. 2).
 3. Облік поточного стану організму в організації оздоровчої фізкультури
  Розроблена для конкретної людини програма оздоровчої фізкультури, навіть з урахуванням принципу систематичності і послідовності, повинна володіти певною динамічністю і варіабельністю, обумовленими поточним станом організму в кожен даний період часу. Це дозволить своєчасно коригувати інтенсивність, тривалість, повторюваність і обсяг навантаження, однак стосовно
 4. Організація валеологических послуг. Центри та служби
  Тривале порушення балансу між роботою і відпочинком, хронічна дія шкідливих екологічних і виробничих факторів, що призводять до виснаження компенсаторно-пристосувальних механізмів, неправильний вибір поля професійної діяльності, коли з віком починають з'являтися розбіжності між вимогами професії та індивідуально-типологічними (конституціональними) властивостями
 5. Основні поняття валеології
  Валеологія (від грец «valeo» - здоров'я) - наука про здоров'я та здоровий спосіб життя. Об'єктом інтересу цієї науки є людина, як цілісна, саморегулююча система, а не набір органів. Людський організм - це єдність фізико-хімічних, енергетичних і емоційних компонентів. А здоров'я - це найдорожчий скарб, чим може володіти людина. Як відомо, здоров'я - не тільки
 6. Валеологія як наука, її цілі і зміст
  ВАЛЕОЛОГІЯ (valeo, латинська. - Здраствувати, бути здоровим, logos, грец. - ученье, наука) - наука про здоров'я здорових. Вперше цей термін був введений І.І.Брехманом в 1981-82 році. Дещо пізніше інші автори (Ю.П.Лісіцін, В.П.Петленко та ін, 1987) запропонували ще один термін для назви цієї науки - санології (від лат. Sanus - здоровий). В даний час цей термін використовується при
 7. Тести для самоконтролю
  Вкажіть основні причини депопуляційних процесів в Росії: 1) низький рівень народжуваності 2) еміграція 3) низький рівень здоров'я населення 4) високий рівень смертності і низький рівень народжуваності 2. У структурі причин смертності росіян перші місця займають: 1) захворювання серцево-судинної системи, травми, отруєння, вбивства, самогубства, онкологічні захворювання
 8. ДИНАМІКА нервових процесів
  Принципи вищої нейродинамики - це закономірності взаємодії процесів збудження і гальмування в клітинах головного мозку. Основні закономірності таких процесів були розкриті Павловим і його учнями. Порушення і гальмування здатні ірадіювати, тобто поширюватися на нові клітинні зони, і концентруватися, тобто обмежуватися певним вогнищем. Процеси іррадіації і
 9. Загальні принципи обстеження дітей
  У зв'язку із збільшенням кількості дітей з відхиленнями у розвитку виникла необхідність організації спеціальних консультативних центрів, що здійснюють обстеження таких дітей, а також дошкільних установ, в яких діти можуть отримати кваліфіковану медичну, дефектологічну та психологічну допомогу. В даний час зросла кількість дітей зі складною структурою дефекту (поєднанням
 10. Додаток
  Програма НЕВРОППТОЛОГІІ ДИТЯЧОГО ВІКУ Названа программа1 рекомендована Навчально-методичним об'єднанням вищих навчальних закладів Російської Федерації з педагогічної освіти . Включення в підручник програми професійної підготовки майбутніх фахівців розширює можливості для різних варіантів організації самого навчального процесу та для активного залучення студентів в
 11. Загальні положення
  Є певна залежність клінічної картини від стадії онтогенетичного розвитку мозку до часу його поразки. Тому публікації авторів, що розглядають ДЦП з онтофілогенетичну позицій, є особливо цінними, хоча, на жаль, вельми нечисленними. Розвиток дитини, пише Р.П.Нарціссов (1989), періодично призводить до внутрішньо детерминированному нестійкого
 12. Духовно-психосоматическая депривація дітей з ДЦП як причина розвитку госпіталізму та інституціоналізму. Ятрогенний або "нажитий" ДЦП
  Найважливішою етіологічної і патогенетичної проблемою є госпитализм - ця, якщо згадати вислів відомого психіатра W.Auch (1963), "медицина обертових дверей". Мається на увазі появу великої групи часто регоспіталізірующіхся хворих. Проблема ця є і в ДЦПологіі. Аналіз статистики повторних стаціонірованія необхідний для вирішення найрізноманітніших питань. Але найбільш точними
 13. Діспропріоцепція і патологія ЦНС
  Багато фахівців в області ДЦПологіі пишуть і говорять про необхідність відновлення нормального проприоцептивного аферентного припливу до структур ЦНС, важливість якого важко переоцінити. Потоки сенсорних імпульсів відіграють вирішальну роль в організації онтогенезу нервової системи аж до лежать в його основі процесів нейронного рівня. Доведено, що надмірність сенсорного припливу здатна
 14. Удосконалення медико-правових освітніх програм в контексті підвищення ефективності нормативно-правового регулювання вітчизняної охорони здоров'я
  Проведення досліджень у сфері підготовки медичних та юридичних кадрів у контексті вивчення питань, присвячених юридичного забезпечення охорони здоров'я, представляється в достатній мірі обгрунтованим. Це пов'язано, насамперед, з тим, що: - викладання питань правового регулювання охорони здоров'я в організаційно- правовому аспекті має безпосереднє відношення до системи, як
 15. Вивчення процесу оволодіння людиною професією
  Крім розгляду розвитку всієї сукупності характеристик людини, в яких знаходить вираження його зрілість, а в ній його акме, акмеологія науково аналізує зрілість і акме більш звужене, маючи на увазі тільки оволодіння людиною професією, досягнення ним в ній рівня майстерності. Адже зрозуміло, що осягнення сутності професіоналізму, бачення і розуміння шляхів, що ведуть до нього, має не тільки
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека