Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія , анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
Дуда В. І., Дуда В. І., Дуда І. В.. Гінекологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Принципи онкогінекологічних операцій

Оперативним методам по праву належить одне з центральних місць в лікуванні пухлиноподібніутворень жіночої статевої сфери. Застосовувані самостійно або в поєднанні з променевою і хіміотерапією, вони надають необхідну гнучкість, ефективність і можливості інтраопераційної діагностики, настільки незамінні в лікуванні онкологічних хворих. При цьому активна розробка і впровадження нових неінвазивних і консервативних методик, що спостерігаються на сучасному етапі в онкології, анітрохи не применшують актуальності хірургічних підходів, але висувають до них нові вимоги.

Сучасна концепція лікування пухлиноподібних утворень жіночої статевої сфери базується на дотриманні розумного балансу між принципами органосохраненія та онкологічної настороженості. Знаходячи своє місце в рамках даної концепції, хірургічні методи покликані забезпечити не тільки механічне повне видалення уражених тканин, але і по можливості - збереження функціонального резерву органів репродуктивної системи. Накопичений на сьогоднішній день багаторічний досвід застосування оперативних методик та післяопераційної реабілітації в онкогінекології надає чималі можливості для роботи в даному напрямку.

Планування тактики та об'єму хірургічного лікування в онкології безумовно вимагає вичерпної інформації про характер і стадії захворювання. Однак найчастіше подібна інформація в остаточному вигляді надходить у розпорядження хірурга лише в ході самої операції.
Відповідно, нерідкі й випадки, коли діагноз злоякісної пухлини виявляється в ході виконання звичайного хірургічного втручання в акушерсько-гінекологічному стаціонарі. Необхідність прийняття лікарем акушером-гінекологом адекватного термінового вирішення в подібних ситуаціях вимагає знання базових принципів виконання онкогінекологічних операцій. У даний главі ці принципи викладаються стосовно до основних злоякісних захворювань жіночої статевої сфери та наведені з урахуванням локалізації пухлини, її характеру і стадії процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи онкогінекологічних операцій "
 1. Лекції. Короткий посібник-схема з діагностики та лікування основних онкогінекологічних захворювань, 2011
  онкогінекологічних захворювань Передпухлинні захворювання вульви Рак вульви Передпухлинні захворювання шийки матки Рак шийки матки передпухлинних стану ендометрію Саркома матки Пухлиноподібне освіту в малому тазу, що виходить з геніталій Рак яєчника Рак маткової труби Трофобластичної хвороба
 2. Реферат. Етичні принципи в роботі психолога, 2010
  принципи діяльності психолога. Принцип конфіденційності. Принцип компетентності. Принцип не нанесення збитку. Принцип поваги. Принцип об'єктивності. Принцип відповідальності. Принцип етичної та юридичної правомочності. Принцип кваліфікованої пропаганди психології. Принцип благополуччя клієнта. Принцип професійної кооперації. Принцип інформування клієнта про цілі та
 3. ПРИНЦИПИ АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИКИ
  принципах. - Мікробна контамінація операційної рани практично є неминучою, навіть при ідеальному дотриманні правил асептики і антисептики. До кінця операції в 80-90% випадках рани засіяні різною мікрофлорою, найчастіше стафілококами. - При проведенні антибіотикопрофілактики не слід прагнути до повної ерадикації бактерій. Значне зменшення їх числа вже полегшує
 4. Етичні принципи діяльності психолога
  принципи покликані забезпечити: - вирішення професійних завдань у відповідності з етичними нормами;-захист людей, з якими психологи вступають в професійне взаємодія: учнів, студентів, педагогів, супервізорів, учасників досліджень та ін осіб, з якими працює психолог;-збереження довіри між психологом і клієнтом;-зміцнення авторитету психологічної служби
 5. Анестезія в серцево-судинної хірургії
  принципи, методики та фізіологія ІК. Крім того, в ній обговорюються анестезіологічні аспекти при операціях на аорті, сонних артеріях і
 6. Операції при аномаліях розвитку жіночих статевих органів
  операції на зовнішніх статевих органах, дівочої пліви і піхву; - операції при аплазії піхви; - операції при вадах розвитку матки і
 7. ПОЧАТКОВИЙ РАК ЯЄЧНИКІВ
  онкогінекологічних відділенні НДІ онкології ім. проф. Н.Н.Петрова з 1980 по 1995 рр.. Результати. Виділено 7 прогностично значимих критеріїв початкового РЯ: 1) I а, b стадії, 2) кістозний характер пухлини розміром не більше 10 см, 3) серозний, Муцинозних, ендометріоїдних гістологічні типи, 4) високий ступінь диференціювання пухлини, 5) низька мітотична активність
 8. Знеболювання при операції витягання плоду за тазовий кінець
  операцією внутрішньовенно породіллі вводять один з спазмолітичних препаратів (1 мл атропіну 0,1% розчину, но-шпа - 2,0 мл 2% розчину і т. д.). Операцію проводять під кетаміновим (каліпсоловим) наркозом на тлі інгаляції закису азоту з киснем у співвідношенні
 9. Операції на шийці матки
  операції з приводу її травматичних ушкоджень, фонових і передракових станів , а також при опущенні і подовженні її. Розрізняють пластичні (зі збереженням органу) і радикальні операції (з вилученням
 10. Оперативна хірургія
  операції. Фіксація тварин при операції. Знерухомлення тварин з застосуванням фармакологічних засобів. Профілактика хірургічної інфекції і організація хірургічної роботи. Стерилізація інструментів. Стерилізація шовного і перев'язувального матеріалу та хірургічного білизни. Підготовка тварини до операції. Підготовка рук хірурга та операційного поля. Ізоляція операційного поля. Операційна
 11. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту дисципліни, певні ДОС ВПО
  операції, технологія організації та проведення операцій, фіксація та фармакологічне знерухомлення тварин, профілактика інфекції при хірургічних маніпуляціях; ін'єкції і пункції, анестезіологія, елементи хірургічних і пластичних операцій, десмургія. Операції на голові і потилиці, у вентральній області шиї, в області холки, в області грудної та черевної порожнин, на сечостатевих
 12. Професс.етіка психолога
  принципів і правил етики. 1. Принцип професійної компетентності. 2. Принцип нанесення шкоди людині. 3. Принцип наукової обгрунтованості та об'єктивності. 4. Принцип поваги клієнта. 5. Принцип дотримання професійної конфіденційності. Розглянуті принципи етики психолога характеризують найбільш загальні положення, які він повинен враховувати в своїй науковій,
 13. Операції на висхідній аорті
  операціях на серці з ІК. Інтраопераційний період ускладнений аортальною недостатністю, тривалим періодом пережатия аорти і великий крово-втратою. Застосування апротиніну дозволяє зменшити крововтрату. Необхідні протезування аортального клапана і реимплантация коронарних артерій. Для моніторингу АТ використовують ліву променеву артерію, тому що в ході операції іноді потрібно накладення
 14. Операції на придатках матки
  операції на придатках матки; - видалення пухлин і пухлиноподібних утворень із збереженням частини яєчників (резекція яєчників, енуклеація пухлинних утворень), пластичні операції на трубах; - атипові операції на придатках матки (при запальних процесах, ендометріозі, позаматкової вагітності, пухлинах, вадах розвитку); - операції при перекрутах ніжки пухлини; - операції
 15. Визначення хвороби
  операція, що полягає у витяганні плода (плодів) через розріз черевної стінки (лапаротомія) і матки (гістеротомія). Мета операції - врятувати життя плоду і матері. Показання до операції - вузькість тазу, недостатнє розкриття шийки матки, крупноплодіе, неправильні положення, позиції і членорасположенія плода (коли неможливо їх виправити) або його потворності, скручування матки, розриви її стінок,
 16. Випадок з практики: хворий з резистентної артеріальною гіпертензією
  операції з приводу стенозу лівої ниркової артерії. АТ до операції - 180/110 мм рт.
 17. Загальні методологічні і конкретні методологічні підходи і принципи в акмеології
  принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму). 3. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку). Ключові слова: методологія, загальнонаукова методологія, конкретно-наукова методологія. - методологія - система принципів і способів
 18. Загальні методологічні та конкретні методологічні підходи і принципи в акмеології
  принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму). 3. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку). Ключові слова: методологія, загальнонаукова методологія, конкретно-наукова методологія. - методологія - система принципів і способів
 19. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО РАКУ
  онкогінекологічних пухлин зберігається високий рівень захворюваності з тенденцією до зростання (рак ендометрію), незадовільні цифри запущених первинних випадків захворювання (рак шийки матки і яєчників), що не знижуються, показники смертності, що й обумовлює необхідність впровадження нових методів їх ранньої діагностики. Поняття «скринінг» (англ. Screening, від screen - просівати,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека