ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Урунтаева Г.А.. Дитяча психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Принципи вивчення психіки дитини

Будь-яка наука починається зі збору фактів. Тому вона повинна перш за все відповісти на питання: як збирати необхідні факти? за допомогою яких методів фіксують, реєструють, виявляють психологічні факти, накопичують їх, щоб потім піддати теоретичному аналізу?

Розглядаючи природу психологічного факту, С. Л. Рубінштейн, А. А. Люблінська, А. В. Петровський та ін підкреслювали, що він має істотну специфічну особливість: складаючи внутрішню сутність людських проявів, такий факт доступний вивченню лише опосередковано. Наприклад, дитина відчуває радість від того, що намалював малюнок. Зовні це виражається в міміці, пантомимике, мовних висловлюваннях.

Але саме психічне явище, в даному випадку переживання радості, залишається прихованим. Щоб вивчити це переживання, і використовують спеціальні методи.

Основними фактами, які використовує дослідник, є соціальна поведінка, фізичні та розумові дії дитини та її мова, так як в них насамперед об'єктивуються психічні процеси і стани. У соціальному поведінці виявляються особливості соціальної активності дитини, то, як він встановлює контакти з дорослими і однолітками і які, з якими сторонами навколишньої дійсності взаємодіє. За різноманітними за складністю, характером, структурі, спрямованості діями дитини завжди стоять ті чи інші спонукання, потреби, цілі, мотиви. У промові дитина виражає цілі своєї діяльності, розкриває причини поведінки, роз'яснює своє розуміння явища чи події. Рівень оволодіння мовою може виступати показником психічного розвитку.

Як додаткові психологічних фактів розглядаються виразні рухи: міміка, жести, інтонації мови, в яких виражається загальний емоційний стан і ставлення до того, що робить малюк чи про що він говорить.
Від об'єктивно зібраних психологічних фактів залежить хід подальшого дослідження. А збір фактів у свою чергу залежить від того, наскільки дослідник володіє методами вивчення дитячої психіки.

Специфіка методів дитячої психології визначається специфікою її об'єкта. Таким виступає розвиток психіки дитини від народження до семи років, яка в цей період найбільш ранима і схильна до зовнішніх несприятливих впливів. Грубе втручання з боку дорослих може загальмувати або спотворити хід психічного розвитку дитини. Тому головним принципом вивчення дитячої психології виступає принцип гуманізму і педагогічного оптимізму, який полягає у вимозі не нашкодити. Психолог повинен відчувати особливу відповідальність і не поспішати, головне розібратися в істинних причинах поведінки дитини, виділити психологічні особливості та закономірності, проявивши при цьому тактовне, чуйне, дбайливе ставлення до малюка.

Принцип об'єктивності та науковості увазі вивчення психологічного розвитку, його механізмів і закономірностей в поняттях саме дитячої психології, а не з точки зору інших наук. При цьому слід мати на увазі, що дитина не маленький дорослий, а повноцінна людина, що володіє власним баченням світу, способом думок, змістом і вираженням переживань. Внутрішній світ дошкільника розвивається за своїми законами, які і повинен осягнути дослідник. Тому, перш ніж приступати до вивчення цього світу, необхідно опанувати спеціальними психологічними знаннями, поняттями, засвоїти основні ідеї психологічної науки.

Принцип детермінізму виходить з того, що становлення психічних функцій і властивостей, а також особливості їх прояви пов'язані як із зовнішніми, так і з внутрішніми причинами. Ці причини обумовлені умовами життя, виховання дитини, особливостями її соціального оточення, характером спілкування малюка з дорослими і однолітками, специфікою його діяльності та активності.
Спочатку не буває «хороших» або «важких» дітей, існує лише різноманіття причин, що впливають на появу згодом тієї чи іншої риси, властивій саме цій дитині. Завдання дослідника полягає в тому, щоб зрозуміти причину психологічного факту, а значить, пояснити його.

Принцип розвитку психіки, свідомості в діяльності показує, що діяльність виступає як умова прояву і розвитку психіки дитини. Тому для вивчення його психічних особливостей потрібно організувати відповідну діяльність, наприклад творчу уяву можна зафіксувати в малюванні або при творі казки.

Принцип єдності свідомості і діяльності (розроблений С.Л. Рубінштейном) означає взаємовплив свідомості і діяльності. З одного боку, свідомість формується в діяльності і як би «керує» нею, з іншого ускладнення діяльності, освоєння нових її видів збагачують і змінюють свідомість. Тому вивчати свідомість можна опосередковано, через вивчення діяльності дитини. Таким чином, мотиви поведінки стають зрозумілими з аналізу вчинків.

Принцип вікового, індивідуального та особистісного підходу передбачає, що загальні закони психічного розвитку проявляються у кожної дитини індивідуально, включаючи закономірні і особливі риси. Кожна дитина освоює мова, вчиться ходити, діяти з предметами, але шлях його розвитку індивідуальний.

Принцип комплексності, системності та систематичності припускає, що одноразове дослідження не дає повної картини психічного розвитку дитини. Необхідно аналізувати розрізнені факти, а зіставляти їх, простежувати всі сторони розвитку психіки дитини в сукупності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи вивчення психіки дитини "
 1. Кругова С.А. (Сост.). Введення в психологію методичний посібник, 1998
  принципи взаємодії викладача психології та студентів у навчальному процесі. Методи досліджень в психології. Визначення психіки. Свідомість Я. Психіка і нервова система. Психіка як властивість мозку. Функціональна асиметрія півкуль мозку. Визначення деяких основних понять. Психологічні завдання для самостійної роботи. Самостійна робота з
 2. Практіч.псіхолог в медицині
  принципи і методи психологічного дослідження в клініці, психологічні методи впливу на психіку людини в лікувальних і профілактичних цілях. Робота психологів в медицині пов'язана насамперед з розробкою та застосуванням методів психодіагностики. Психологічна діагностика відноситься до числа основних видів діяльності медичного психолога. Водночас найважливішим напрямком
 3. Реферат. Етичні принципи в роботі психолога, 2010
  принципи діяльності психолога. Принцип конфіденційності. Принцип компетентності. Принцип не нанесення збитку. Принцип поваги. Принцип об'єктивності. Принцип відповідальності. Принцип етичної та юридичної правомочності. Принцип кваліфікованої пропаганди психології. Принцип благополуччя клієнта. Принцип професійної кооперації. Принцип інформування клієнта про цілі та
 4. Загальні особливості емоційної сфери дитини
  психіки. Уже в перший рік життя емоційне життя немовляти відрізняється тим, що хоча і в зародковій формі, але представлені основні емоції. Як підкреслював В.В.Зеньковский, раннє дитинство є «золотим часом» для емоційного життя '. Про значення емоцій у цьому віці говорить хоча б той факт, що психіка дитини носить переважно несвідомий характер; довільна, тобто
 5. Програма
  психіки дитини. Роль біологічних факторів у розвитку психіки. Історія биогенетического підходу у віковій психології (Ч. Дарвін, Е. Геккель, С.Холл). Сучасні уявлення про роль биогенетических факторів у розвитку психіки дитини. Теорії соціального навчання. Історія социологизаторского підходу у віковій психології (Д. Локк, Н.Міллер, Дж.Доллард). Співвідношення біологічного і
 6. ПЕРЕДМОВА
  принципи та методи психологічного вивчення дитини. У розділах II IV показуються перетворення в головних сферах психіки дошкільника: діяльності, пізнавальних процесах і особистості. Ми не обмежилися розглядом психічного розвитку дитини тільки у віці трьох семи років. У кожному розділі важливе місце займають періоди дитинства і раннього дитинства. Це викликано наступними
 7. Предмет психології розвитку та вікової психології
  принципі вже поняття психології розвитку, оскільки розвиток тут розглядається лише як функція або хронологічного віку, або вікового періоду. Психологія розвитку являє собою більш загальний і теоретичний курс в порівнянні з віковою і дитячою психологією, свого роду їх методологічну базу. У центрі уваги цієї дисципліни знаходяться зміст і різні аспекти
 8. Життя і діяльність
  вивчення закономірностей філогенезу перетворень дозволяє краще зрозуміти і онтогенез психіки, особливості її розвитку на різних вікових етапах. * Онтогенез - процес індивідуального розвитку. ** Філогенез - процес історичного розвитку
 9. Завдання і види діяльності медичних психологів
  принципів і методів психологічного дослідження в клініці; - створення і вивчення психологічних методів впливу на психіку людини в лікувальних і профілактичних цілях (Блейхер, Крук, Боков, 1996, с.6). Медико-психологічна служба надає допомогу населенню і лікарям. Медичні психологи повинні брати участь у профілактиці, діагностиці, лікуванні, психологічної корекції та
 10. Предмет, проблеми і методи вікової психології
  принципи. До основних принципів відносять:=принцип «добровільної участі» (людини ставлять до відома про вивчення його вікових психологічних особливостей і береться згоду на проведення дослідження; якщо це дитина до 14 років, то дана згода отримують від батьків);=принцип «не нашкодь» (в процесі і в результаті дослідження не повинно бути присутнім нічого, що могло б
 11. Значення дитячої психології. Її зв'язки з іншими науками
  вивчення психічного розвитку дитини, виявити, як виникає свідомість, яким чином дитина, що народжується «природною істотою», стає членом суспільства, смотрящим на світ крізь призму людського досвіду.]) Водночас детальне вивчення дитячого розвитку, особливо того, як дитина пізнає навколишній світ, допомагає більш глибоко зрозуміти загальну природу людського пізнання. В. І. Ленін
 12. Опис професії
  вивчення внутрішнього світу і поведінкових особливостей людини - вивчення поведінки людей в малих і великих групах - вивчення загальних закономірностей розвитку дітей різного віку - вивчення діяльності людини і особливостей його праці - дослідницько-аналітична робота (адаптація психодіагностичних методик до умов реальної практики, аналіз отриманої інформації,
 13. Роль Ананьєва в акме
  принцип міждисциплінарного підходу до проблеми людини. Він вивчав індивідуальність як систему, інтегруючу різнорівневі властивості індивіда, особистості. Суб'єкта. Почав вивчення проблем старіння і зрілості. У його дослідженнях були отримані дані про гетерохромності і нерівномірності психічного розвитку, особливості перебігу психічних процесів у період зрілості, тим самим було покладено
 14. Дореволюційний період розвитку вікової психології в Росії
  принципу в науці створило можливість вивчення основних ступенів розвитку людини, починаючи з раннього дитинства. Вивчення дитинства привернуло особливу увагу дослідників з цілої ряду причин: описуючи процес психічного розвитку людини в перші роки життя, вчені намагалися зрозуміти тенденції його біологічного і соціального дозрівання, історію його розумового розвитку, розібратися в
 15. Етичні принципи діяльності психолога
  принципи покликані забезпечити: - вирішення професійних завдань у відповідності з етичними нормами;-захист людей, з якими психологи вступають в професійне взаємодія: учнів, студентів, педагогів, супервізорів, учасників досліджень та ін осіб, з якими працює психолог;-збереження довіри між психологом і клієнтом;-зміцнення авторитету психологічної служби
 16. Стаття 53. Народження дитини
  дитини є момент відділення плоду від організму матері допомогою пологів. 2. При народженні живої дитини медична організація, в якій відбулися пологи, видає документ встановленої форми. 3. Медичні критерії народження, в тому числі терміни вагітності, маса тіла дитини при народженні і ознаки живорождения, а також порядок видачі документа про народження та його форма затверджуються
 17. Механізми і принципи психічного розвитку
  принципів психічного развітія16. Під принципом розуміється правило, яке визначає, в нашому випадку, розвиток психіки. Виділяють три основних принципи психічного розвитку. Перший принцип - принцип сталого динамічного нерівноваги як джерело розвитку систем. Вихідним моментом будь-якого розвитку є спектр індивідуальних протиріч і дій. Единбурзі, стійкість і
 18. Що ж таке психіка?
  психіки ширше, ніж поняття свідомість, тому що психіка включає в себе сферу підсвідомості, передсвідомості,, надсвідомості ("Над-Я"). А Свідомість - це вищий прояв психіки. Що входить в поняття свідомість? "Свідомість-Я" складається з психічних явищ. Все психічні явища можна розділити на три великі групи: психічні процеси, психічні властивості і психічні стани.
 19. Підготовка дитини до вступу в д / у.
  дитину до вступу в д / у, яка зводить до мінімуму ризик розвитку важкої адаптації, включає наступні заходи. 1. Забезпечення оптимального стану здоров'я дитини. Для цього необхідно перед оформленням у д / у провести поглиблений огляд дитини всіма необхідними для даного віку фахівцями, проведенням лабораторних досліджень (аналізи крові , сечі, калу на яйця глистів). 2.
 20.  Принципи організації психологічної роботи
    принципи, система яких включає досить широкий набір вимог до її організації і проведення. Принцип професійної компетенції, правової та етичної правочинності. Вимоги даного принципу орієнтують всіх посадових осіб психологічної роботи на чітке уявлення і облік можливостей психології як науки і форми практичної діяльності, на постійне підвищення
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека