Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
Под ред. проф. В.Н.Прілепской. Керівництво по контрацепції, 2006 - перейти до змісту підручника

Застосування схем пролонгованої контрацепції з лікувальною метою

Ендометріоз

Ендометріоз проявляється болями в області малого таза, менометроррагія, дисменореей, диспареунией, безпліддям. Клінічні прояви при ендометріозі в чому залежать від рівня естрогенів, тому придушення вироблення стероїдів яєчниками призводить до зменшення вираженості симптомів. У ендометріоїдних тканини знижена експресія, 17р-гідроксістероіддегідрогенази 2-го типу, перетворюючої естрадіол в естрон, але не бере участь в метаболізмі етиніл-естрадіолу (Guillebaud J., 1987).

Придушення синтезу естрогенів в яєчниках під дією пероральних контрацептивів може знижувати в тканинах естроген-ве вплив, оскільки етинілестрадіол стимулює проліферацію слабкіше, ніж естрадіол (Wiegratz L., Kuhl H., 2004). Безперервне лікування комбінованим препаратом, що містить 20 мкг етинілестрадіолу і 150 мкг дезогестрела, при рецидивуючих болях в області таза, після хірургічного ліку-ня ендометріозу, що супроводжувався клінічними проявами, призводило до значного зниження вираженості дисменореї (Wiegratz L. et al., 2004), диспареунии , а також до підвищення якості життя та ступеня сексуальної задоволеності пацієнток. Припускають, що прогресування ендометріозу на тлі терапії пероральними контрацептивами пo-давлять, але після припинення лікування його клінічні прояви можуть рецидивувати (Park В.К. et al., 1996). Тому безперервні схеми з продовженим циклом прийому пероральних контрацептивів при ендометріозі видаються вельми перспективними і цікавими для подальшого вивчення.

Лейоміома матки

У багатьох хворих лейоміома матки не супроводжується клінічними симптомами, але в частині випадків вона може сот воджуватись болями і меннорагіямі. Показано, що під час прийому пероральних контрацептивів ризик розвитку Лейо-міом матки знижується; ці дані були підтверджені pe-злиттів ультразвукового дослідження і результатами гістеректомії (Marshall LM et al., 1997). При лейоміома маткилікування пероральними контрацептивами не робило статистично значимого впливу на розмір або обсяг порожнини матки, але знижувало тривалість менструальних кровотеч і підвищувало показник гематокриту (Friedman AJ, Thomas PP, 1995). Однак для оцінки ефективності та безпеки безперервного прийому пероральних контрацептивів при лейоміома матки необхідно проведення проспективних рандомізованих клінічних досліджень.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ)

При СПКЯ безперервне лікування монофазним пероральними контрацептивами викликає більш виражене пригнічення вироблення андрогенів в яєчниках, ніж стандартні схеми лікування, і завдяки цьому може надавати при захворюваннях, пов'язаних з гіперпродукцією андрогенів, більш виражений терапевтичний ефект (Ruchhoft E. et al., 1996). Під час прийому пероральних контрацептивів за звичайними схемами синтез андрогенів під час інтервалів скасування може знову підвищуватися (Kuhl H. et al., 1985; Kistner RW, 1956).

У невеликому дослідженні хворих з СПКЯ було показано, що звичайна схема комбінованого лікування етінілест-радіолу по 30 мкг і дезогестрелом по 150 мкг приводила до статистично значимого зниження рівнів Л Г і тестостерону, зникає під час інтервалів скасування гормонів. На відміну від цього, безперервний прийом протягом 3 міс. без 7-денних перерв викликав виражене і стійке зниження ЛГ і тестостерону. Цей вплив був зіставлено з результатами щомісячного введення депонованих агоніс-тов ГнРГ (Ruchhoft E. et al., 1996). Хоча пероральні контрацептиви вважають традиційним методом тривалої терапії СПКЯ, даних про індукованих ними небезпеки для здоров'я пацієнток все ще недостатньо. Потрібно проведення додаткових досліджень для оцінки тривалого впливу пероральних контрацептивів на обмін речовин, враховуючи можливість поєднання СПКЯ з різними факторами ризику захворювань серцево-судинної системи.

Недолік заліза і залізодефіцитна анемія Нестача заліза виявляється майже у 10% молодих жінок, а залізодефіцитна анемія у 2,2%, причому частка жінок з недоліком заліза корелює з виразністю і тривалістю менструацій (Milman N. et al., 1998). Як при нестачі заліза, так і при залізодефіцитній анемії, зниження частоти та інтенсивності менструацій або кровотеч «відміни» може поліпшити загальний клінічний стан пацієнток.Тому при патологічних маткових кровотечах після виключення органічних причин захворювання можуть бути рекомендовані схеми з продовженим циклом застосування перораль-них контрацептивів (Chuong CJ, Brenner PF et al., 1996).

Передменструальний синдром і дисменорея Майже 30% фертильних жінок пред'являють скарги на болі внизу живота і в молочних залозах, набряклість, депресивні стани, підвищену дратівливість, які проявляються повною мірою в другу фазу менструального циклу і зникаючих протягом менструації (Svemdottir H.
, Backstrom TJ 2000). Під час застосування пероральних контрацептивів відповідно зі стандартною схемою «21/7» клінічні прояви розвиваються частіше під час 7-денних інтервалів скасування гормонів, ніж протягом 21-денних циклів прийому гормональних препаратів (Oinonen KA, Mazmanian D., 2002). У ряді досліджень показано, що безперервне і рівномірне вплив статевих стероїдів призводить до зменшення клінічних проявів, викликаних скасуванням КОК: 74% жінок відзначили зменшення симптомів, пов'язаних з відміною гормонів. Розширену схему прийому пероральних контрацептивів продовжила протягом 5 років майже половина жінок, і більшість з них відзначали зниження початково існували клінічних проявів менструального циклу, а також значне поліп-; шення якості життя (Sulak P. et al., 1996; Sulak P. et al., 1997).

Вплив на ендометрій

У великій кількості досліджень було показано, що правильне застосування комбінованих пероральних контрацептивів знижує частоту розвитку гіперплазії і раку ендометрія на 50-60% і що захисний вплив корелює з тривалістю лікування (Stanford JL et al., 1993). Безперервне лікування пероральними контрацептивами, що викликає постійне і значне придушення вироблення естрогену яєчниками, підсилює переважна дію прогеста-генного компонента на ендометрій. При безперервній терапії етинілестрадіолом по 20 мкг і левоноргестрелем по 100 мкг, що проводиться протягом 336 днів, при гістологічному дослідженні біоптатів ендометрія 8 жінок у 7 з них виявили відсутність проліферативної активності або атрофію ендометрія (Miller L., Hughes JP, 2003).

Вплив на фертильність

Хоча значне пригнічення активності яєчників, що викликається пероральними контрацептивами, може в багатьох слу-|чаях призводити до аменореї , гіпоестрогенія не розвивається, оскільки зниження рівня естрадіолу компенсується наявністю екзогенного естрадіолу. Існуючі до справжнього моменту дані дозволяють стверджувати, що тривале застосування пе-рорально контрацептивів по його завершенні не робить несприятливого впливу на фертильність (Farrow A. et al, 2002).

Ризик, пов'язаний з тривалим застосуванням препарату

Незважаючи на те що лікарі вже багато років емпірично застосовують цикли продовженої терапії пероральними контрацептивами для відстрочки менструації, дані по віддаленому ризику цієї схеми лікування відсутні. Ризик розвитку раку або серцево-судинних захворювань у молодих жінок можна оцінити тільки після проведення курсів лікування у великої кількості пацінток протягом досить тривалого періоду часу. Однак у дослідженні «Million Women Study» відмінності між схемами з послідовним і безперервним призначенням естрогенів і прогестерону щодо ризику розвитку раку молочної залози виявлено не було (Million Women Study Collaborators, 2003). З іншого боку, захисну дію пероральних контрацептивів відносно доброякісних захворювань молочної залози корелює з тривалістю лікування та активністю прогестагену (Bunion LA et al., 1981). Залишається також невирішеним питання про ймовірність розвитку тромбоемболічних захворювань, яка при прийомі пероральних контрацептивів збільшується 3-5 разів (Bloemenkamp KWM et al., 2000). Цей ризик виявляється найбільш високим протягом перших шести циклів терапії, що зумовлено впливом схильності до цього захворювання, а тривалість лікування відіграє менш значиму роль (Bloemenkamp KWM et al., 1999). Враховуючи, що абсолютна кількість жінок, що страждають венозної тром-боемболіческой хворобою в молодому віці, дуже невелика (за даними Rosendaal E, 1997 - 1-2 жінки на 10 000 жінок на рік), для виявлення відмінностей у підвищенні ризику між традиційними і продовженими схемами призначення пероральних контрацептивів потрібно значний час.

Відомо, що метаболічні впливу пероральних контрацептивів значною мірою залежать від складу препарату і що різні показники формули крові можуть при цьому як підвищуватися, так і знижуватися. При традиційній схемі лікування ці зміни виявляються в значній мірі оборотними протягом інтервалу скасування гормонів, продовжується протягом 7 днів (Kuhl H. et al., 1988; Jung-Hoff-mann C. et al ., 1998). У перспективі необхідно буде оцінити, чи досягається стабільний рівень цих показників при безперервній терапії або при схемах з продовженим циклом і через який період часу це відбувається.

Основні побічні ефекти, зумовлені пролонгованою режимом прийому пероральних контрацептивів

У деяких дослідженнях схем з продовженим циклом виявлена ??висока частота відмови від лікування у зв'язку з наявністю НЕ-регулярних маткових кровотеч і «мажуть» кров'яних виділень (Parazzini F.
et al., 1994); тому необхідно оцінити вплив на ці симптоми різних складів пероральних гормональних контрацептивів. У той же час в деяких дослідженнях показано, що багато жінок згодні на виникнення цих побічних реакцій за умови зникнення проблем, пов'язаних з менструацією і / або ендометріозом, а також зменшення кількості менструальних кровотеч на рік. (Vercellini P. et al, 1999; Back D J., Orme MLE, 1990).

Дані клінічних випробувань в порівнянні побічних ефектів традиційно застосовуваних схем прийому пероральних контрацептивів і пролонгованого режиму, в яких використовували одні й ті ж препарати, не виявили відмінностей за частотою і характером розвиваються побічних ефектів, наприклад хворобливості в молочних залозах, нудоти, тривожності, зміни маси тіла.

Таким чином, в останні десятиліття спостерігаються кілька основних тенденцій у розвитку контрацепції: вдосконалення хімічного складу комбінованих контрацептивів, спрямоване на створення нових прогестагенних компонентів; розробка і впровадження нових шляхів надходження компонентів препарату в організм жінки (таких як внутрішньоматкова рилізинг-система, вагінальне контрацептивний кільце і трансдермальна рилізинг-система), а також модернізація схем застосування вже існуючих комбінованих пероральних контрацептивів. Застосування схем з продовженим режимом прийому пероральних контрацептивів значно пригнічує функцію яєчників, що дозволяє збільшити ефективність контрацепції, знижуючи ймовірність настання небажаної вагітності при випадковому пропуску таблеток. Крім того, схеми пролонгованої застосування можуть з'явитися терапією вибору при одночасному призначенні з препаратами, що впливають на ефективність пероральних контрацептивів. Частота і рясність менструацій при даному способі застосування КОК значно знижують-ся, з'являється можливість запобігти розвитку клінічних симптомів, пов'язаних як з самим менструальним циклом, так і з періодами відміни препаратів.

Зміни, що відбулися за останні десятиліття

XX століття в репродуктивному анамнезі, захворюваності та соці альному статусі жінки, диктують лікарям необхідність ви являти бажання пацієнток відносно частоти менструаль них кровотеч , а також наявності кровотеч відміни і / або незначних кров'янистих виділень. Здатність регули ровать ці процеси є ще одним кроком до автономії жінок. Деякі автори називають медикаментозну аме норею «менструальної нірваною» (Edelman A., 2002).

Існуючі дані свідчать, що більшість жінок вважають за краще схеми з продовженим циклом, незважаючи на збільшується частоту нерегулярних кров'яних виділень, оскільки зниження частоти менструацій і клінічних проявів передменструального синдрому дозволяють підвищити якість життя. «Місячні цикли повинні бути вибором жінки, а не лихом» (Blanchard К., 2003).

Активне вивчення і застосування схем пролонгованої застосування пероральних контрацептивів дозволить лікарям

XXI століття використовувати контрацептивні препарати не тільки з метою контрацепції або лікування ряду гінекологічних за болеваній, але також приділяти більшу увагу суб'єктивних відчуттях жінок щодо свого здоров'я та вдосконалюють нию якості життя.

Таким чином, на сьогоднішній день тенденція до застосування лікарських препаратів не тільки з лікувальною метою, а й з позицій вибору способу життя викликана спільним рішенням пацієнта і лікаря. Однак для широкого впровадження в клінічну практику схем пролонгованої застосування пероральних контрацептивів потрібно подальше проведення досліджень щодо впливу схем прийому пероральних контрацептивів в пролонгованому режимі на загальний стан пацієнток, менструальний цикл і його порушення (Дісма-Рея, гіперполіменорея), зміни в системі гемостазу, ліпід- ного спектра крові, на подальше відновлення фертілен-ності після припинення використання препарату. Істотну роль у впровадженні схем пролонгованої застосування пероральних контрацептивів в клінічну практику буде грати вивчення ставлення самих жінок та медичних працівників до даного питання. У той же час необхідно пам'ятати, що пролонгована контрацепція показана не всім жінкам, а перед її призначенням і в процесі її застосування потрібно ретельний контроль і динамічне спостереження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Застосування схем пролонгованої контрацепції з лікувальною метою"
 1.  ТЕРАПІЯ клімактеричного синдрому
    Залежно від періоду климактерия, скарг та клінічної картини, з якими звертаються жінки за медичною допомогою, лікувальні заходи включають в себе вибір засобів контрацепції, лікування ДМК на тлі гіперплазії і поліпів ендометрія, лікування безпліддя або вирішення питання про необхідність призначення ЗГТ. Останнім часом вітчизняні автори дотримуються думки про те, що в пременопаузі
 2.  ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
    Будь-яких усталених схем лікування БА не існує. Можна говорити тільки про принципи терапії даного контингенту хворих, висуваючи на перший план принцип індивідуального підходу до лікування. Найбільш простим і ефективним методом є етіотропне лікування, що полягає в усуненні контакту з виявленим алергеном. При підвищеній чутливості до домашніх алергенів або професійним
 3.  ВСТУП
    Створення короткого посібника мало на меті запропонувати студентам конкретні матеріали, вивчення яких дозволить їм закріпити свої знання та практичні вміння з курсу «акушерство і гінекологія». Посібник складено на підставі багаторічного практичного та педагогічного досвіду співробітників кафедри і відповідно до вимог Державного освітнього стандарту за фахом 04.01.00
 4.  Лейоміома матки
    Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 5.  ПРОЛОНГОВАНА КОНТРАЦЕПЦІЯ
    Сучасні ефективні методи контрацепції став застосовувати лише в XX ст., Причому особливий прогрес у плануванні народжуваності намітився з початком використання болів 30 років тому комбінованих естроген-гестагенних перо-ральних контрацептивів (КОК). За даними ВООЗ, в даний час пероральна контрацепція є найбільш популярним методом планування сім'ї у всьому світі (Прилепська В.М.,
 6.  ГОРМОНАЛЬНІ рилізинг-СИСТЕМИ
    Ін'єкційна контрацепція Можливість застосування контрацептивів тривалої дії продовжує привертати увагу вчених усього світу. Найбільш вивченим, поширеним і добре зарекомендували себе ін'єкційним засобом є депо мед-] роксіпрогестерона ацетату (ДМПА, препарат Депо-Провера). Опис методу Депо-Провера являє собою водну суспензію з активним
 7.  КОНТРАЦЕПЦІЯ ПІСЛЯ АБОРТУ
    Планування сім'ї має величезне значення для збереження здоров'я жінки і дитини, у зв'язку з чим актуальність проблеми штучного аборту та контрацепції не викликає сумніву. Штучний аборт, питома вага якого як методу регулювання народжуваності в нашій країні дуже високий, часто є причиною різних захворювань. Число абортів, вироблених у світі, коливається від 36 до 53
 8.  ОБСТЕЖЕННЯ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДО І В ПРОЦЕСІ КОНТРАЦЕПЦІЇ
    Правильний індивідуальний підбір контрацептивного кошти і грамотне консультування жінки є запорукою ефективної контрацепції. Індивідуальний вибір методу попередження небажаної вагітності в першу чергу включає облік абсолютних і відносних протипоказань, а також оцінку репродуктивного та соматичного анамнезу жінки. Професійне консультування повинно,
 9.  ЛІКУВАННЯ
    Терапія ДМК повинна бути комплексною і визначатися індивідуально для кожної хворої. Ефективність лікування залежить від правильної діагностики. При порушеннях функції печінки, щитовидної залози, системи згортання крові проводиться специфічна терапія. При виявленні ятрогенних причин, вони повинні бути усунені. Одним з компонентів терапії є загальнозміцнюючий лікування, спрямоване на
 10.  КОНТРАЦЕПЦІЯ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ЖИТТЯ ЖІНКИ
    Еволюція гормональної контрацепції дала можливість розробляти диференційовані підходи до застосування тих чи інших засобів залежно від віку, стану здоров'я жінки і подружньої пари, особливостей дії препаратів, їх ефективності та прийнятності, і, нарешті, від того, який метод контрацепції воліє сама жінка. Вікові особливості жіночого організму відіграють важливу
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека