ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Г. Г. Броневицький, С. Н. Ладнов. Психопедагогика Командира Корабельного Підрозділи, 2006 - перейти до змісту підручника

Застосування психолого-педагогічних знань у діяльності командира корабельного підрозділу. Методи психопедагогики

Метод1 - це шлях, спосіб вивчення навколишньої дійсності, універсальний для даної галузі знань спосіб отримання фактів, відповідний певної методології. Являє собою сукупність прийомів і операцій, підпорядкованих вирішенню конкретної задачі. Методологія, метод і методика співвідносяться, відповідно, як ієрархія цілого і частин двох рівнів, тобто метод - поняття, що визначає універсальну категорію, методика - приватну, конкретну.

У психопедагогике використовуються методи вивчення особистості (методи психології), впливу на особистість (методи педагогіки). Вони надають комплексну дію на людину і вкрай рідко застосовуються ізольовано, поза зв'язком один з одним (рис. 12). При цьому конкретні методи і прийоми є загальними і використовуються в навчально-виховному процесі та при вивченні індивідуальних особистісних особливостей даної людини (наприклад, спостереження, бесіда, розповідь і т. п.). Внаслідок цього будь-яка їх класифікація умовна і проводиться, в основному, для зручності виділення і аналізу характерних особливостей.
Необхідно також враховувати, що до цих пір у світовій педагогіці (у тому числі і російської) немає єдності поглядів на їх основні критерії, тому існує безліч різних класифікацій.Рис. 12.

Методи психопедагогики у формуванні бойової майстерності військового моряка« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Застосування психолого-педагогічних знань у діяльності командира корабельного підрозділу. Методи психопедагогики"
 1. Психологічна допомога морякам в поході
  Психологічна допомога, як окремий випадок більш загального поняття психологічного впливу на людей в індивідуально-особистісному чи колективно-громадському застосуванні завжди мала велике значення. При цьому маються на увазі не медичні і не агітаційно-пропагандистські методи впливу на людей, а суто психологічні способи спілкування і взаємодії з метою подолання складних проблем,
 2. ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІШЕННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ В СУЧАСНІЙ ВІЙНІ НА МОРЕ
  Концентрованим виразом всієї підготовки військових моряків, що ведеться роками і десятиліттями, вищим проявом їх морально-політичної та психологічної підготовленості, військового майстерності є успішна діяльність в бойовій обстановці, в умовах смертельної сутички з ворогом. Війни завжди були всебічним випробуванням мощі воюючих країн, але найсуворішу перевірку в них проходили і
 3. Додаток
  СПИСОК дисертацію з проблем ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1942 Фортунатов Г.А. Страх і його подолання: Дис. ... канд. пед. наук. Л., 1942. 1946 Перов А.К. Психологія сміливості і страху у зв'язку з проблемою характеру (досвід вивчення воїна-фронтовика 1941-1945 р.р.): Дис. ... канд. пед. наук. Л., 1946. 1947 Кудрейко Ф.Ф. Психологія підготовчих вправ при навчанні
 4. Введення
  Історія суспільного розвитку свідчить, що жоден вид діяльності людей не залежить так сильно від людського фактора, як військова служба. Звичайно, і в цивільних умовах може бути чимало небезпечних для життя людини ситуацій, особливо в періоди суспільної нестабільності, моральної деградації і розгулу злочинності. Але тільки у військовослужбовця офіційною метою діяльності
 5. Психопедагогика як наука: предмет, завдання, методи
  У другій половині ХХ в. науково-технічний прогрес призвів до появи нових тенденцій у розвитку суспільства. У галузі освіти, як однієї зі сфер розвитку суспільства, це виразилося в гуманізації освітнього процесу розвинутих країн. У нас ця тенденція почала проявлятися з початку 90-х років минулого століття - були змінені державні освітні стандарти і, як наслідок, зміст
 6. Роль і місце психопедагогики в навчально-виховному процесі на кораблі
  Розвиток людського суспільства безпосередньо залежить від передачі соціального досвіду новим поколінням. Відбувається це в процесі навчання і виховання людини. Щоб бути успішним, як один з видів практичної діяльності людини, цей процес повинен відповідати об'єктивним законам - набуття знань і психічного розвитку. Принципова особливість і трудність педагогічної діяльності
 7. Роль командира в зміцненні військової дисципліни у підрозділі: методика аналізу, зміст і основні форми виховної роботи
  У сучасних умовах з особливою силою звучать слова про те, що висока організованість і міцна дисципліна необхідні скрізь, вони забезпечують успіх у будь-якій області людської діяльності. Підвищення відповідальності, розвиток ініціативи, діловитості, підприємливості, виховання свідомої дисципліни та нетерпимості до недоліків набувають вирішального значення. Свідома дисципліна,
 8. Психолого-педагогічні основи зміцнення дисципліни на бойовій службі
  Висока організованість і міцна дисципліна - необхідна умова успішної діяльності будь-якого військового колективу, тим більше корабельного. Це обумовлюється прямою залежністю боєготовності і боєздатності корабля від стану військової дисципліни його екіпажу. Така залежність існувала завжди. Але в сучасних умовах вона значно посилилася, оскільки нова зброя і бойова техніка
 9. Теорія військового навчання в світлі педагогічних технологій оптимізації навчального процесу
  Ця теорія (Д. Н. Богоявленський, Н. А. Менчинська, Ю. А. Самарін) спирається на дослідження І. М. Сєченова та І. П. Павлова. Як основний елемент процесу засвоєння в даної теорії визнається асоціація, а провідними процесами пізнавальної діяльності - аналіз (розуміється як будь-яке розчленовування і роз'єднання) і синтез (з'єднання і об'єднання). Велике значення надається також
 10. Командир корабельного підрозділу в бойовій обстановці
  Основною формою прояву особистості є її діяльність, результативність якої залежить від стану психіки людини. А на нього робить істотний вплив навколишнє оточення. Особливе значення це має для військової людини, особливо моряка. Адже його професійна діяльність протягом тривалого часу протікає в складній, екстремальній обстановці. Навіть звичайна повсякденна
 11. Психопедагогика бойової підготовки на кораблі
  Де б корабель не перебував - в базі у рідного пірсу або в бойовому поході - основою основ успішного виконання ним навчальних чи бойових задач є злагоджені спільні дії кожного корабельного спеціаліста, усіх підрозділів і екіпажу в цілому. Тому постійна бойове навчання, відпрацювання кожної людини окремо і всіх членів екіпажу разом є законом корабельної служби. Цей закон
 12. Актуальність проблеми
  Послідовно здійснюючи демократичні принципи взаємовідносин на світовій арені, наша країна вдається до безпрецедентних кроки для пом'якшення міжнародної напруженості, для розвитку відносин взаємної довіри між усіма народами і державами, для ослаблення ризику ядерного протистояння. Миролюбна зовнішня політика Росії спрямована на ліквідацію наслідків холодної війни,
 13. Загальні обов'язки посадових осіб військової частини з організації та проведення психологічної роботи
  Психологічна робота у військових частинах і підрозділах виступає перш все як система регулювання процесів особливого типу - психологічних і соціально-психологічних. Основним змістом психологічної роботи є психологічне вивчення і психологічне управління об'єктом. Як об'єкт психологічної роботи виступають військовослужбовці і цивільний персонал військової
 14. Особливості виховання прапорщиків (мічманів) частини
  У Збройних Силах нашої держави більше 30 років існує інститут прапорщиків і мічманів, який був введений з 1 січня 1972 Указом Президії Верховної Ради СРСР. Слово «прапорщик» походить від старослов'янського «прапор», що означає стяг, знамено. Прапорщиками в російській армії іменувалися прапороносці. У 1712 році був введений молодший офіцерський чин прапорщика, який проіснував до
 15. Військово-педагогічна етика заступника командира частини з виховної роботи
  Виникнення і розвиток професійно-етичної теорії і практики , як відомо, пов'язано з суспільним поділом праці. Професійна етика існує і виявляється в професіях, які мають стійкий характер, морально-психологічні вимоги і норми, що регулюють діяльність і поведінку їх представників з точки зору етики. До числа таких професій відноситься діяльність і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека