Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Курсова робота. КВЧ - терапія. Застосування в лікуванні серцево - судинних захворювань, 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАСТОСУВАННЯ КВЧ-ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ серцево-судинних захворювань

Електромагнітні КВЧ коливання досить широко ввійшли в медичну практику та показали свою ефективність в лікуванні широкого ряду захворювань, надаючи нормалізує (відновлює) дія на основні механізми розвитку загальнопатологічних процесів, що лежать в основі будь-яких захворювань. Цей аспект їх застосування отримав назву КВЧ-терапії, яка зокрема застосовується в комплексному лікуванні захворювань серцево-судинної системи - гострого інфаркту міокарда та нестабільної стенокардії.

Захворювання серцево-судинної системи займають перше місце в структурі смертності населення розвинених країн. Їх лікування залишається однією з головних проблем сучасної медицини, що пов'язано зі складністю і різноманітністю механізмів розвитку, різноманіттям клінічних форм. Висока частота розвитку побічної дії лікарських препаратів, загальна алергізація населення роблять необхідним пошук нових немедикаментозних методів лікування.

З початку 80-х років накопичений величезний досвід використання КВЧ-терапії для лікування ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, стенокардії, гострому інфаркті міокарда. КВЧ-терапія дозволяє коригувати порушення в системі згортання крові як основних механізмів розвитку ІХС. Випромінювання КВЧ-діапазону має виражену антиоксидантну дію, причому зміна вмісту продуктів перикисного окислення ліпідів і збільшення антиоксидантного потенціалу крові корелює з клінічним ефектом проведених процедур.

Міліметрові хвилі роблять виражений позитивний ефект на внутрішньосудинне ланка системи мікроциркуляції і стан стінок артеріол і венул, порушення в яких є однією з основних причин розвитку інфарктів міокарда і мозкових інсультів, більш ніж в 2 рази знижують рівень циркулюючих імунних комплексів, що сприяють розвитку атеросклерозу, а також збільшують активацію і адгезію тромбоцитів, що може бути одним з механізмів розвитку гемореологічних порушень при ІХС.

Виражений антиангінальний ефект КВЧ-терапії дозволяє припустити вплив даного методу на рівень ендорфінів в крові хворих на ІХС.

Аналіз віддалених результатів впливу КВЧ на хворих серцево-судинними захворюваннями показує, що КВЧ зачіпає довготривалі механізми регуляції антикоагулянтної і фібринолітичної активності крові і надає на них позитивний вплив.

Ще в 1980 році з'явилося перше повідомлення про застосування електромагнітних хвиль ММ-діапазону для лікування серцево-судинних захворювань. За минулі роки накопичений величезний досвід використання міліметрового випромінювання для лікування ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби. Була показана зв'язок клінічного ефекту ММ-терапії і даних лабораторно-інструментальних досліджень, розроблені методики індивідуального підбору режимів проведення процедур.

Застосування КВЧ-терапії дозволяє істотно знизити кількість прийнятих антіанганальних препаратів, а в ряді випадків, наприклад у хворих на стенокардію напруги 1-2 функціонального класів (ФК), взагалі відмовитися від прийому нітратів. Проведення ММ-терагога у хворих на стенокардію напруги 2 ФК призводить до найбільшому зниженню як больовий, так і безбольової ішемії міокарда. У найважчих хворих стенокардією напруги 3-4 ФК і стенокардією спокою і стенозуючим ураженням однієї або декількох коронарних артерій, у яких застосування великих доз нітратів, бета-адреноблокаторів, антагоністів кальцію і дезагрегантов було неефективно, до моменту закінчення курсу КВЧ-терапії позитивний клінічний ефект різного ступеня вираженості спостерігався в 80% випадків.

Під впливом ММ-хвиль у цих хворих також знижується кількість епізодів як больовий, так і безбольової ішемії міокарда, що говорить не тільки про протибольових, а й про протиішемічну дії КВЧ-випромінювання. Нестабільна стенокардія є однією з гострих форм ІХС. Дане захворювання, особливо при швидкому (протягом декількох днів) появі або посиленні ангінозних нападів, має поганий прогноз і може з великою ймовірністю закінчиться інфарктом міокарда, раптової смертю або розвитком наполегливої ??хронічної стенокардії. Оцінка клінічної ефективності ММ-терапії показала, що навіть застосування ММ-випромінювання у вигляді монотерапії дозволяє домогтися успіху в 60% випадків.

Застосування комбінованої медикаментозної та ММ-терапії збільшує відсоток гарного клінічного ефекту - в даній групі хворих не було випадків відсутності ефекту від проведеної терапії. Звертає на себе увагу той факт, що при застосуванні ММ-терапії не було зареєстровано жодного випадку розвитку інфаркту міокарда у хворих на нестабільну стенокардію, тоді як за літературними даними він розвивається в 12-20% випадків. Таким чином, включення ММ-терапії в комплексне лікування нестабільної стенокардії дозволяє знизити ризик розвитку інфаркту міокарда.
Понад 150 років основою клінічних уявлень про ішемію міокарда була наявність нападу ангінозного болю. З поява тривалої реєстрації ЕКГ увагу клініцистів привернула безбольова ішемія міокарда (БІМ), яка супроводжується зниженням насосної функції серця, порушеннями ритму, підвищенням ризику раптової смерті в 5-6 разів. Авторами дослідження в лікувальний комплекс хворим безболевой ішемією міокарда була включена ММ-терапія: довжина хвилі - 7,1 мм; локалізація - область правого плечового суглоба, експозиція - 30 хв.

Позитивний клінічний ефект різного ступеня вираженості спостерігався у 93% хворих групи А (II ФК) і у 76% - групи Б (III ФК) (порівняно з 46% і 19% відповідно у хворих, не отримували ММ-терапію), при цьому в групі А достовірно (р <0,001) знизилася кількість прийнятого нітрогліцерину з 2,6 ± 0,15 до 0,2 ± 0,03 табл. / добу, а в групі Б з 7, 1 +0,36 до 1,2 ± 0,14 табл / добу. У. 80% хворих групи А та у 17,6% хворих групи Б після курсу ММ-терапії відпала необхідність в прийомі нітрогліцерину. Кількість больових епізодів у хворих в групах А і Б достовірно зменшилась відповідно на 81% і 66,7%, загальна тривалість больової ішемії міокарда достовірно зменшилася на 78,3% і 65,1%, амплітуда зміщення сегмента ST достовірно не змінилася. У 87% пацієнтів обох груп після курсу ММ-терапії відбулася повна нормалізація показників діастолічної функції міокарда.

Інфаркт міокарда є найбільш грізною формою ІХС. У гострому періоді найбільшу небезпеку представляють такі ускладнення, як порушення серцевого ритму, розвиток гострої лівошлуночкової недостатності. Згодом найбільш грізними є розвиток хронічної недостатності кровообігу і ранньої постінфарктної стенокардії. Застосування ММ-терапії в перші години захворювання на перебіг інфаркту міокарда та його ускладнень показало, що на тлі ММ-терапії зменшується кількість епізодів гострої лівошлуночкової недостатності, згодом знижується частота розвитку постінфарктної стенокардії та хронічної недостатності кровообігу. Крім того, спостерігається значне зростання індексу Гаркаві-Квакін-Уколова. Відомо, що інфаркт міокарда є найсильнішим стресом для організму, прояви стрес-реакції посилюють перебіг захворювання, замикаючи порочне патогенетичний коло.

Показано, що у хворих з реакцією гострого стресу вище лейкоцити і тривалість больового синдрому. Серед них більший відсоток летальності. До початку лікування реакція стресу становила 55,6%, спокійною активації 21%. Після закінчення курсу процедур реакція стресу склала 11,1%, реакція спокійної активації 50,4%, реакція тренування 34,2%. У хворих із збереженою реакцією стресу постинфарктная стенокардія розвивається достовірно частіше, ніж у хворих з іншими типами реакцій. Крім того, у хворих, які отримували ММ-терапію, підвищувалася ступінь антиоксидантного захисту - знижувався вміст малонового діальдегіду, одного з продуктів пе-рікісного окислення ліпідів, в той час як традиційна медикаментозна терапія не призводить до зниження цього показника (Табл.1).Таблиця 1. Зміст малонового діальдегіду в плазмі крові хворих на нестабільну стенокардію, нмоль / млНайважливішою ланкою антиоксидантної захисту є фермент супероксіддісммутаза (СОД). За сучасними уявленнями зниження активності СОД більш ніж на 50% від норми створює умови для неконтрольованого збільшення концентрації супероксидних аніонрадікалов, що може призвести до незворотних змін в клітинах і тканинах. На тлі ММ-терапії відбувається підвищення активності даного ферменту, отже, збільшується ступінь захисту клітин. Ці зміни відбуваються як у плазмі крові, так і в тромбоцитах (Табл.2).Таблиця 2. Активність суперсоксіддісмутази у хворих нестабільною стенокардією на фоні лікуванняВідкладення імунних комплексів в стінці артерій може стати першою стадією розвитку певних форм атеросклерозу. Виділення вазоакгівних амінів під впливом імунних комлексов збільшує проникність судинної стінки, що сприяє проникненню імунних комплексів в тканини, в тому числі і в стінку артерій. Крім того, взаємодія імунного комплексу з тромбоцитами різко збільшує активацію і адгезію останніх, що може призвести до формування тромбу. На тлі ММ-терапії відзначено значне зниження вмісту циркулюючих імунних комплексів у плазмі крові хворих.

Слід зазначити, що в контрольних групах достовірного зниження цього показника виявлено не було, що говорить про те, що традиційна медикаментозна терапія не впливає на цей аспект патогенезу ІХС. Відзначено зниження комплементарної активності сироватки, ймовірно за рахунок зменшення стимуляції комплементу імунними комплексами.
Таким чином, ММ-терапія дозволяє домогтися корекції імунологічних порушень у хворих на ІХС, що може мати значення не тільки в лікуванні даної нозології, але і, ймовірно, впливати на процес атерогенезу в цілому. Розлади мікроціркулщіі є одним з основних ланок патогенезу серцево-судинних захворювань. Погіршення перфузії тканин може спостерігатися не тільки при атеросклеротичному ураженні магістральних судин, а й при блокаді системи мікроциркуляції за рахунок микротромбообразования, зниження деформованості еритроцитів.

Дослідження мікроциркуляції в бульбарной кон'юнктиві хворих на ІХС на тлі ММ-терапії показало значне зниження загального кон'юнктивального індексу, індексу судинних і внутрішньосудинних змін. Відзначено збільшення калібру артеріол, числа функціонуючих петель лімба, зменшення кількості еритроцитарних агрегантов в венулах. Оцінка стану мозкового кровотоку у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі ММ-терапії методом динамічної сцинтиграфії мозкового кровотоку з Тс-99т виявила поліпшення кровотоку в басейнах уражених артерій, перерозподіл обсягу крові в бік найбільш ішемізованих ділянок.

Отримані Т.В.Головачевой, Т.Н.Афанасьевой, Н.Д.Грековой, С.С.Паршіной, А.А.Балдіной дані свідчать про те, що КВЧ-терапія при серцево -судинної паталогії сприятливо впливає на загальну неспецифічну резистентність організму, викликаючи її підвищення у вигляді переходу в більш сприятливу адаптаційну реакцію або стійкого збереження вихідної позитивної реакції. Враховуючи дані літератури про інформаційну функції електромагнітних полів в життєдіяльності організму, можна говорити про те, що сигнальні інформаційні дії ЕМВ НВЧ достатні для надання вираженого впливу на неспецифічну резистентність організму. Одиничні негативні результати свідчать про необхідність індивідуального підходу до проведення КВЧ-терапії. Дана проблема може бути успішно вирішена при здійсненні динамічного контролю за станом білої крові у хворих на стенокардію і гіпертонічною хворобою в процесі впливу ЕМІ КВЧ, підтвердженням чому служать роботи з області магнітобіології (Плеханов Г.Ф., Красногорська Н.В. та ін).

Лікування інфаркту міокарда та його ускладнень залишається найважливішою проблемою сучасної кардіології. У зв'язку з цим розробка нових немедикаментозних методів лікування з використанням фізичних факторів заслуговує пильної уваги і вивчення. Відомі позитивні результати застосування електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону (КВЧ-діапазону) на репаративні, обмінні процеси, реологию крові у хворих виразковою хворобою. Ефективність КВЧ-терапії при інфаркті міокарда вивчалася дуже обмежено. Зокрема, спостерігалося прискорення процесів рубцювання при експериментальному інфаркті міокарда у кроликів і пацюків, більш швидка нормалізація ряду біохімічних показників (холестерину, ліпопротеїдів), поліпшення обмінних процесів в міокарді.

Відомо, що одним з патогенетичних механізмів виникнення гострого інфаркту міокарда є порушення в системі гемостазу, що призводять до внутрішньосудинного згортання крові та тромбоутворення, що зумовлюють виражені порушення в стані мікроциркулярного русла. Тому для лікування хворих на гострий інфаркт міокарда нові методи лікування, відновлюють і нормалізують систему гемостазу, реологию крові, поліпшують мікроциркуляцію в периинфарктной зоні.

Результати В.Ф.Кірічука, Т.В.Головачевой, С.В.Семеновой, В.Ю.Ушакова, В.М.Павлюка показали, що КВЧ-терапія надавала сприятливий вплив на систему гемостазу та фібринолізу у хворих на гострий інфаркт міокарда. Це виражалося в активації антикоагулянтної і фибринолитического потенціалу крові, що могло сприяти поліпшенню реології крові та відновленню процесів мікроциркуляції в периинфарктной зоні.

  Більш ефективний вплив на стан гемостазу у хворих на гострий інфаркт міокарда справила КВЧ-терапія в переривчастому режимі.

  Враховуючи, що найбільші позитивні зрушення при КВЧ-терапії хворих відзначалися в АНТИКОАГУЛЯНТНА ланці гемостазу і фібринолізу представлялося можливим виявляти оптимальну довжину хвилі для кожного хворого, використовуючи деякі параметри цих систем.

  КВЧ-терапія проводилася на тлі стандартної медикаментозної терапії, що не виключало можливого потенциируют дії лікарських засобів, сприяло збільшенню чутливості тканини міокарда до медикаментів. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ЗАСТОСУВАННЯ КВЧ-ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ серцево-судинних захворювань"
 1.  ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
    Будь-яких усталених схем лікування БА не існує. Можна говорити тільки про принципи терапії даного контингенту хворих, висуваючи на перший план принцип індивідуального підходу до лікування. Найбільш простим і ефективним методом є етіотропне лікування, що полягає в усуненні контакту з виявленим алергеном. При підвищеній чутливості до домашніх алергенів або професійним
 2.  Надання невідкладної допомоги в умовах поліклініки
    В умовах дитячої поліклініки найбільш часто зустрічаються такі види невідкладних станів: непритомність, колапс, анафілактичний шок, судомний синдром, напад бронхіальної астми, кропив'янка, набряк Квінке, гипертермический синдром. Різні отруєння, тепловий і сонячний удар зустрічаються вкрай рідко. НЕПРИТОМНІСТЬ Непритомність - раптово виникає короткочасна втрата свідомості з
 3.  ЛІКУВАЛЬНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
    Запальні захворювання геніталій Клінічними критеріями діагностики запальних захворювань нижнього відділу геніталій - вульвита, кольпіту, вагінозу, ендоцервіцитів, кондилом, абсцесу великої залози передодня піхви (бартолінової залози) є скарги хворих на болі, білі, свербіж, відчуття печіння в статевих органах. Симптоми інтоксикації відсутні (за винятком абсцесу
 4.  Хронічна обструктивна хвороба легень
    Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) - первинно хронічне запальне захворювання легень з переважним ураженням дистальних відділів дихальних шляхів і паренхіми, формуванням емфіземи, порушенням бронхіальної прохідності з розвитком неповністю оборотної або незворотною бронхіальної обструкції, викликаної патологічної запальною реакцією. Хвороба розвивається у
 5.  Ін'єкційним КОНТРАЦЕПЦІЯ
    В останні роки дослідження в області розробки гормональних протизаплідних засобів в основному спрямовані на те, щоб запропоновані споживачеві лікарські форми володіли високою контрацептивної ефективністю і в той же час не надавали небажаного впливу на показники обміну речовин, не підвищували ризик розвитку ускладнень і побічних реакцій і були б прийнятні. За даними
 6.  Захворювання надниркових залоз і вагітність
    Фізіологія надниркових залоз Наднирники є парними органами внутрішньої секреції, розташовані над верхніми полюсами нирок на рівні хребців від ThXI до L [. Мають вигляд вертикально стоять плоских пластинок у вигляді піраміди або трикутника. Середня маса обох наднирників 10-12 г. Розміри в середньому 4,5 х 2-3 см, товщина 0,6 - 1 см. Лівий надпочечник більше правого. Зачатки
 7.  Лікування слабкості пологової діяльності (родостімуля-ція)
    Стимуляція є основним методом лікування гіпотонічної дисфункції матки - первинної або вторинної слабкості пологової діяльності. Перед родостімуляціей необхідно оцінити самопочуття і стан породіллі, взяти до уваги наявність втоми, втоми, якщо пологи тривали понад 8-10 год або пологів передував тривалий патологічний прелімінарний період (безсонна ніч). При втомі
 8.  Отруєннях важкими металами
    Джон В. Греф, Фредерік Г. Лавджой, молодший (John W. Graef, Frederick H. Lovejoy, Jr.) Миш'як Джерело. Неорганічні сполуки миш'яку - миш'яковистий ангідрид, миш'яковий ангідрид, арсеніт натрію і калію - входять до складу інцектіцідов, отрут проти гризунів, фунгіцидів, засобів для запобігання дерев'яних виробів від гнилі, гербіцидів і розчинів, використовуваних при виробництві
 9.  ПУХЛИНИ СЕРЦЯ, СЕРЦЕВі ПРОЯВИ СИСТЕМНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ТРАВМАТИЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ СЕРЦЯ
    Вілсон С. Колуччі, Євген Браунвальд (Wilson S. Colucci, Eugene Braunwald) Пухлини серця Первинні пухлини. Первинні пухлини серця зустрічаються рідко і з гістологічної точки зору частіше класифікуються як «доброякісні» (табл. 193-1). Однак так як при всіх пухлинах серця є потенційна можливість розвитку смертельно небезпечних ускладнень, а багато хворих з
 10.  ХВОРОБИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
    Сідней Г. Інгбар (Sidney H. Ingbar) Нормальна функція щитовидної залози спрямована на секрецію L-тироксину (Т4) і 3,5,3 '-трійод-L-тіроніна (Т3) - йодованих амінокислот, які представляють собою активні тиреоїдні гормони і впливають на різноманітні метаболічні процеси (рис. 324-1). Захворювання щитовидної залози проявляються якісними або кількісними змінами секреції
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека