ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня
Буличов И.И.. Про зміст ключових понять гендерістікі, 2005 - перейти до змісту підручника

Примітки

1 Селія Вальенте. Державний фемінізм і політика забезпечення гендерної рівності: приклад Іспанії (1983-1995) / / Забезпечення рівності статей - політика країн Західної Європи. - М., 2000. - С. 185-187.

2 Бляхер Л.Є. Хронотроп зустрічі: віртуальний соціум, реальний індивід / / Людина в науковій і філософській картині світу XXI століття. Тез. докл. і виступлю.: У 2 ч. - Курськ, 1996. - Ч.1. - С. 38-40.

3 Weber M. Soziologi. Weltgeschichtlicht Analysen. Politik. - Stutgart, 1956. - S. 414.

4 Пестрякова Л.С. Прогностичний аспект художньої картини світу / / Людина в науковій і філософській картині світу XXI століття. - Ч.2. - С. 53-54.

5 Шабурова О.В. Гендер / / Соціальна філософія: Словник. - М., 2003. - С. 67-71.

6 Рябов О. В. «Жіночність» і «мужність» як категорії російської історіософії / / Жінка в російському суспільстві. - 1996. - № 1. - С. 32.

7 Малишева Н.Г. Гендерна психологія як психологія великих груп / / Практикум з гендерної психології. - СПб., 2003. - Гол. 23. - С. 333.

8 Ожигова Л.Н. Указ. соч. - С. 164.

9 Новітній філософський словник / Гол. науч. ред. Грицанов А.А. 2-е вид. - Мінськ, 2001. - С. 1081.

10 Елліот П., Менделл Н. Теорії фемінізму / / Хрестоматія до курсу основи гендерних досліджень. 2-е вид. - М., 2001. - С. 57, 58.

11 Лорбер Дж. Пол як соціальна категорія / / Там же. - С. 76.

12 Основні поняття і терміни гендерної теорії і фемінізму / / Там же. - С. 11-26.

13 Малашенко Т.
Н. Трактування поняття «гендер» і гендерні дослідження / / Гендерні дослідження в гуманітарних науках: сучасні підходи / Мат. Міжнар. науч. конф.: У 3 ч. - Іваново, 2000. - Ч. 1. - С. 54.

14 Шабурова О.В. Указ. соч. - С. 71.

15 Ільїн Є.П. Диференціальна психологія чоловіка і жінки. - СПб., 2003. - С. 81.

16 Ожигова Л.Н. Дослідження гендерної ідентичності гендерних стереотипів особистості / / Практикум з гендерної психології. Глава 12. - С. 164.

17 Радіна Н.К. Вивчення гендерної ідентичності методом фокус-групи / / Там же. Глава 19. - С. 244.

18 Клецина І.С. Вивчення гендерних характеристик особистості методом психологічної самодіагностики / / Там же. Глава 20. - С. 260.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Примітки "
 1. Примітки
  1. Дивіться примітка 1 до третьої лекції. 2. Тепер нам відомо набагато більше про ті умови, які впливають на перебіг дитячого жалоби. Дивіться примітки 4 і 5 до третьої лекції. 3. Дивіться книгу Глика, Вейсса і Паркеса
 2. Примітки
  1 Пізніші публікації д-ра Солтер Ейнсворт та її колег можна знайти в оглядовій статті Ейнсворт (1977) і в повній монографії Ейнсворт та ін (1978). 2 Дивіться заперечення проти такої фразеології в примітці 1 до лекції 3. Більш вдалим способом вираження цього уривка було б наступне: «... що поведінка прихильності найбільш легко пробуджується під час другого і третього року життя
 3. диф. діагностика вірусних гепатитів А і В.
  Примітка: "-" - ознака відсутня; "+ -" - зустрічається не постійно; "+" - виражений незначну-тельно; "+ +" - виражений значно ; "+ + +" - різко
 4. Зразкові норми тривалості різних видів професійної діяльності психолога
  (із директиви начальника ГУВР ЗС РФ 1998 Д - 3) Примітка: * - розрахунок зроблений для підрозділи чисельністю 20-25
 5. Примітки
  Всі показники на населення за 2007 рік розраховані на дані про чисельність населення станом на 01.01.07 р. , при уточненні населення показники можуть дещо
 6. Додаток 3
  Оцінка ступеня хімічного забруднення грунту {foto16} _____ Примітки: Кmах - максимальне значення рівня елемента по одному з показників шкідливості; фонове значення - вміст хімічних речовин в незабрудненої
 7. ТИПОВИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСАНТАМИ ФАКУЛЬТЕТІВ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ
  Примітка: У наступні після чергувань курсантів дні перші 15 хв практичного заняття проводиться ранкова конференція з заслуховуванням доповідей чергували по клініці курсантів про надійшли і важких
 8. ДОДАТОК № 5
  Результати обраних досліджень, що вивчали клінічну цінність ВСР при кардіологічних захворюваннях [192] {foto199} {foto200} {foto201} Примітка: ОС - зупинка серця; ПАГ - прикордонна артеріальна гіпертензія, ФВ - фракція викиду; ГКМП - гіпертрофічна кардіоміопатія; ПМК - пролапс мітрального клапана; ІАПФ інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту; НД -
 9. Вказівки до проміжної атестації із застосуванням бально-рейтингової системи оцінки знань
  {foto7} Примітка: Максимальна кількість балів:? за тестові завдання - 60;? за іспит - 40. У квитку 10 питань (тестів), за кожен тест - 4 бали. Атестованим з дисципліни «Валеологія» вважається студент, який набрав 61-100 балів. Тестові завдання, питання для підготовки до іспиту розташовані в розділі «Завдання для
 10. Додаток 1
  Таблиця відбору кандидатів на заміщення вакантних посад молодших командирів {foto9} Висновок комісії начальника училища про можливість представлення кандидата на посаду молодшого командира з присвоєнням військового звання «молодший сержант». Примітка: графа «група профвідбору» заповнюється оціночними балами: - 1 група - 5 балів; - 2 група - 3 балів; - 3 група - 0
 11. Облік параметрів викидів шкідливих речовин та їх характеристик при розрахунках забруднення атмосфери
  2.2.1. Завдання параметра F 1. Для визначення приземних концентрацій твердих частинок (пилу) відповідно до ОНД-86 [6] повинен визначатися безрозмірний коефіцієнт F, що враховує швидкість гравітаційного осідання зазначених частинок в атмосферному повітрі на підстилаючої поверхню. Згідно п. 2.5 ОНД-86 величина коефіцієнта F змінюється від 1 до 3 в залежності від складу пилу (підпункт а) і
 12. Гігієнічні вимоги і нормативи якості питної води
  Вода, використовувана на харчових об'єктах, повинна відповідати СанПіН 2.1.4.1074-01 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості ». Питна вода повинна мати сприятливі органолептичні властивості, нешкідлива за хімічним складом, бути безпечна в епідемічному й paдіаціонном відношенні. Органолептичні
 13. Примітка
  * проводиться на рівні СВП, ЦРЛ / ЦМЛ і спеціалізованих мед. установ. ** Проводиться на рівні ЦРЛ / ЦМЛ і спеціалізованих мед. установ. *** Проводиться на рівні спеціалізованих мед. установ. ? - Проводиться за показаннями + - проводиться обов'язково ОТМС -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека