ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011 - перейти до змісту підручника

Додаток 2

ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНИХ СТАНІВДіагностика тривожності

Шкала самооцінки І.Д.Спілберга - Ю.Л.Ханіна

Дана методика є тестом на визначення ситуативної та особистісної тривожності. За допомогою даного тесту можна заміряти тривожність, пов'язану як з конкретною зовнішньою ситуацією (умовами служби, службово-бойової діяльності, окремим подією), так і яка є стабільним властивістю особистості. Під тривожністю розуміється схильність індивіда до переживання тривоги, яка представляє собою емоційний стан, що виникає в ситуації невизначеної небезпеки і проявляється в очікуванні неблагополучного розвитку подій.

У людини тривога зазвичай пов'язана з очікуванням невдач у діяльності і часто буває обумовлена ??неусвідомленістю джерела небезпеки. Вона може проявлятися як відчуття безпорадності, невпевненості в собі, безсилля перед зовнішніми факторами, перебільшення їх могутності і загрозливого характеру. Поведінкові прояви тривоги полягають в загальній дезорганізації діяльності, що порушує її спрямованість і продуктивність. Тривожність звичайно підвищена при нервово-психічних захворюваннях, а також у здорових людей, що переживають наслідки психотравми, і в осіб з поведінкою, що відхиляється.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ

Військовослужбовцям лунають бланки опитування, які складаються з двох частин (шкал). Перша частина включає питання з першого по двадцяте і вимірює тривожність як психічний стани (ситуативну тривожність).
Друга - об'єднує питання з двадцять першого по сороковий, вимірює тривожність як властивість особистості.

При проведенні обстеження підрозділи з конкретного приводу (оцінка ступеня готовності до виконання службово-бойових завдань, оцінка ступеня впливу умов служби на психічні стани військовослужбовців, діагностика реальних психічних станів в даний конкретний період часу) може бути використана тільки перша частина (вимірювання ситуативної тривожності).

Обстежуваних військовослужбовців бажано розсадити по одному. Перед початком роботи психологу необхідно встановити контакт з аудиторією, налаштувати людей на довірливість і щирість, дати гарантії того, що результати дослідження не будуть використані на шкоду випробуваним. Як показує практика, час тестування за даною методикою становить 15-20 хвилин.Бланк для тестуванняВ / звання, прізвище, ініціали

ДатаПрочитайте уважно кожне їх наведених нижче пропозицій і закресліть відповідну цифру праворуч залежно від того, як Ви себе почуваєте в даний момент. Над питаннями довго не замислюйтесь, оскільки правильних або неправильних відповідей немає.Обробка даних проводиться шляхом підрахунку прямих і зворотних балів.
Прямі бали - ті, які зараховуються по безпосередньому значенням обраної (закресленою) випробуваним цифрі. Зворотні - ті, яке мають зворотну закресленою цифрі значення (для 4 зворотний бал 1, для 3 - 2, для 2-3 і для 1 відповідно 4).

Прямі бали підраховуються з питань: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17,18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32 , 34, 35, 37, 38 і 40.

Зворотні бали - з питань: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 33, 36 і 39.

По перше шкалою (ситуативна тривожність з 1 по 20 питання) підраховується сума прямих балів і з неї віднімається сума зворотних балів. До отриманого числа додається число 50.

Величина 41 і менш, отримана після цих дій, свідчить про низьку ситуативної тривожності.

41 - 45 - помірна тривожність.

46 і вище - висока ситуативна тривожність.

За такою ж схемою підраховується значення по другій шкалі (особистісна тривожність з 21 по 40 питання). Після вирахування із суми прямих балів суми зворотних балів до отриманого результату додається число 35.

Величина, менша 35, свідчить про високу емоційної стабільності особистості і, отже, низькою тривожності.

35-44 - показник середнього рівня особистісної тривожності.

Вище 45 - висока особистісна тривожність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 2 "
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися на протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
 11. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
  Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки. Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
 12. . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
  Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 13. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 14. Програми
  Програми
 15. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36
  Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі-ніко-фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
 16. Лист пацієнта
  Індивідуальний № пацієнта Номер візиту Прізвище, ім'я, по батькові: Дата: день місяць рік. Будь ласка, дайте відповідь на наступні питання, що стосуються Вашого стану за час, що минув після попереднього візиту: - Ваше загальний стан (відзначте вертикальною рисою на шкалі): Дуже Дуже гарне погане - Тривалість ранкової скутості: годин хвилин. 763 Додатку
 17. СУЧАСНІ АНТІБАКТЕРІЛЬНИЕ ПРЕПАРАТИ В ЛІКУВАННІ запальних захворювань геніталій
  Антибактеріальні речовини і місце докладання їх дію-вия {foto6} Пеніциліни Пеніциліни є групу добре які препаратів. Вони надають бактерицидний ефект на бактерій, який обумовлений пригніченням синтезу клітинної стінки. Спочатку вузький ан-тібактеріальний спектр пеніцилінів був розширений за допомогою вимірюв-вати структури бічних ланцюгів. Однак наявність в
 18. ЗМІСТ
  ВСТУП 9 Глава 1. ІСТОРІЯ КОНТРАЦЕПЦІЇ 12 Глава 2. СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ 30 2.1. Гормональна контрацепція 33 Комбіновані гормональні пероральні контрацептиви (КОК) 34 Пролонгована контрацепція 96 Пероральні гормональні контрацептиви, що містять тільки прогестаген (комбіновані оральні таблетки, або міні-пили) 110 Гормональні
 19. КОМБІНОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ КПК (КОК)
  Комбіновані пероральні контрацептиви (КОК) відносяться до найбільш поширених методів регуляції народжуваності і містять у своєму складі естроген ний і геста-генний компоненти. В якості естрогенного компонента КОК використовується синтетичний естроген етинілестрадіол (ЇЇ), в якості прогестагенного - різні синтетичні прогестагени. В даний час КОК користуються великою
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека