ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дулін В. В.. Педагогічне управління процесом підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах, 2004 - перейти до змісту підручника

Додаток 1

Положення

про навчання громадян Російської Федерації за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах при державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти (утвержднено постановою Уряду Російської Федерації

від 14 листопада 1999 р . N 1255)

1. Це Положення визначає порядок та умови навчання громадян Російської Федерації (далі іменуються - громадяни) за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах при державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти (далі іменуються - вищі навчальні заклади) з метою створення запасу офіцерських кадрів для Збройних Сил Російської Федерації.

2. Навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах проходять громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах за очною формою, придатні за станом здоров'я до військової служби, що відповідають вимогам, встановленим Федеральним законом "Про військовий обов'язок і військову службу", і які уклали з Міністерством оборони Російської Федерації контракт про навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі і про проходження після отримання військового звання офіцера військової служби за призовом в порядку, встановленому цим Законом.

Громадянин, який не уклав такий контракт, не може навчатися на військовій кафедрі.

3. Навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу є складовою частиною добровільної підготовки громадянина до військової служби і здійснюється у вищих навчальних закладах, перелік яких затверджується Урядом Російської Федерації.

Навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу включається в державні освітні стандарти вищої професійної освіти як додаткова освітня програма.

Ця програма включає в себе теоретичний і практичний курси навчання на військовій кафедрі і навчальні збори або стажування, що проводяться у військових частинах, на кораблях, в установах та організаціях Збройних Сил Російської Федерації (далі іменується - військова частина ).

Громадянам, які проходять навчання за програмами підготовки офіцерів запасу, виплачується додаткова стипендія за рахунок коштів федерального бюджету, що виділяються Міністерству оборони Російської Федерації, у таких розмірах:

не пройшли військову службу за призовом - 15 відсотків, а минулим військову службу за призовом - 25 відсотків встановлених у вищому навчальному закладі стипендій.

4. На теоретичний курс навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відводиться 450 годин обов'язкових аудиторних занять, які проводяться під керівництвом викладачів військової кафедри. Розподіл навчального часу з дисциплін здійснюється залежно від військово-облікової спеціальності відповідно до програм підготовки офіцерів запасу.

Обов'язкові аудиторні заняття не повинні перевищувати 6 годин на день.


Час для самостійної роботи планується в дні навчання за програмами підготовки офіцерів запасу в межах 9-годинного робочого дня.

Практичний курс навчання включає в себе обов'язкове проходження навчальних зборів або стажувань.

Громадяни чоловічої статі проходять навчальні збори або стажування, передбачені програмами підготовки офіцерів запасу, у військових частинах.

Громадяни жіночої статі проходять стажування, передбачені програмами підготовки офіцерів запасу, на військових кафедрах.

Навчальні збори або стажування прирівнюються до військових зборів. У період їх проходження громадяни іменуються курсантами і отримують встановлені їм стипендії.

Тривалість навчальних зборів або стажувань - 30 днів.

5. У період навчання за програмами підготовки офіцерів запасу громадяни складають заліки та іспити, які враховуються нарівні з оцінками, отриманими з інших дисциплін у вищому навчальному закладі.

Після проходження програми навчання, навчальних зборів або стажувань громадяни здають державні випускні іспити, які проводяться у військових частинах і приймаються спеціально створеними комісіями в порядку, що визначається положенням про військових кафедрах, затвердженого Урядом Російської Федерації.

6. Громадянам, що успішно завершили навчання за програмами підготовки офіцерів запасу, Міністром оборони Російської Федерації в установленому порядку одночасно із зарахуванням в запас присвоюється військове звання офіцера.

7. Загальне керівництво навчанням за програмами підготовки офіцерів запасу здійснюється Міністерством оборони Російської Федерації, Міністерством освіти Російської Федерації, відповідними федеральними органами виконавчої влади та засновниками вищих навчальних закладів, у віданні яких вони знаходяться.

8. З метою забезпечення навчання за програмами підготовки офіцерів запасу:

а) Міністерство оборони Російської Федерації:

1) представляє за погодженням з Міністерством освіти Російської Федерації в Уряд Російської Федерації проект положення про військових кафедрах при вищих навчальних закладах, пропозиції щодо переліку вищих навчальних закладів, в яких здійснюється навчання за програмами підготовки офіцерів запасу, та перелік військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюється навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах, з урахуванням одержуваних ними у вищих навчальних закладах цивільних спеціальностей;

2) розробляє кваліфікаційні вимоги до офіцерів запасу по кожній військово-облікової спеціальності;

3) бере участь разом з Міністерством освіти Російської Федерації у розробці державних освітніх стандартів, програм підготовки офіцерів запасу і методик навчання;

4) організовує та проводить навчальні збори або стажування у строки, узгоджені з Міністерством освіти Російської Федерації;

5) затверджує за погодженням з Міністерством освіти Російської Федерації табелі озброєння, військової техніки та військово-навчального майна, необхідного для забезпечення навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу;

б) забезпечує військові кафедри озброєнням, боєприпасами , військовою технікою, автомобільним транспортом, паливно-мастильними матеріалами, навчальною літературою та іншим майном;

7) проводить ремонт, монтаж і налагодження озброєння, військової техніки та автомобільного транспорту військової кафедри;

8) забезпечує роботи, пов'язані з транспортуванням, вантаженням (розвантаженням) озброєння, техніки, запасних частин, табельного майна, і проведення заходів гірничого та промислового нагляду та метрологічного забезпечення;

9) здійснює контроль за навчанням громадян за програмами підготовки офіцерів запасу і дотриманням на військових кафедрах державної таємниці;

б) Міністерство освіти Російської Федерації:

1) бере участь у підготовці проекту положення про військових кафедрах при вищих навчальних закладах, пропозицій за переліком вищих навчальних закладів, в яких здійснюється навчання за програмами підготовки офіцерів запасу, та переліку військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюється навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах, з урахуванням одержуваних ними у вищих навчальних закладах цивільних спеціальностей, і організовує в межах своєї компетенції навчання громадян відповідно до затверджених програм підготовки офіцерів запасу;

2) визначає у навчальних планах освітніх програм вищого навчального закладу порядок навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу з виділенням для цього навчальних годин відповідно до пункту 4 цього Положення;

3) координує діяльність відповідних федеральних органів виконавчої влади і засновників вищих навчальних закладів, у віданні яких вони знаходяться, з питань організації навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу і спільно з ними створює для цього необхідні умови;

в) федеральні органи виконавчої влади та засновники вищих навчальних закладів, у віданні яких вони знаходяться, беруть участь у створенні на військових кафедрах необхідної матеріально -технічної бази, крім оснащення технікою, озброєнням, обладнанням і літературою, одержуваних від Міністерства оборони Російської Федерації;

г) ректор (керівник) вищого навчального закладу:

1 ) несе персональну відповідальність за організацію навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу, створення необхідної навчальної та матеріально-технічної бази для військової кафедри, забезпечення збереження озброєння і військової техніки, дотримання державної таємниці;

2) забезпечує виділення необхідної кількості навчальних годин для навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу, в тому числі для проведення навчальних зборів або стажувань, а також для прийому іспитів, заліків та на підготовку до них;

3) представляє в установленому порядку заявки на отримання озброєння, військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, військового майна та навчальної літератури для військової кафедри;

4) організовує регулярне обговорення на засіданні ректорату та вченої ради вищого навчального закладу стану навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 1 "
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися на протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10.  1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
    Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека