ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Психологічні особливості агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп, 2006 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 1

ТЕСТ «Знаходження кількісного вираження рівня самооцінки" (за С. А. Будассі)

Призначення методики

Виявити кількісне вираження рівня самооцінки.

Обладнання: слова, що характеризують окремі якості особистості: акуратність, безпечність, вдумливість, запальність, сприйнятливість, гордість, смуток, життєрадісність, турботливість, заздрісність, сором'язливість, злопам'ятність, щирість, вишуканість, примхливість, легковір'я, повільність, недовірливість, мстивість, наполегливість, ніжність, невимушеність, нервозність, нерішучість, нестриманість, чарівність, образливість, обережність, чуйність, педантичність, рухливість, підозрілість, принциповість, поетичність, презирливість, привітність, развязанность, розсудливість, рішучість, самозабуття, стриманість, жалісливість, сором'язливість, терплячість, боягузливість, увлекаемость, завзятість, поступливість, холодність, ентузіазм.

Порядок дослідження:

Випробуваний уважно переглядає список слів, що характеризують окремі якості особистості. На основі запропонованого списку респондент виписує в другу колонку таблиці 20 значущих властивостей особистості, з яких 10 описують ідеального з точки зору випробуваного людини, а інші 10 - негативні, тобто ті, які не в якому разі не повинні бути у ідеалу.

Після того , як заповнена друга колонка таблиці, досліджуваний починає заповнювати колонку X1, працюючи із словами з другої колонки. Він повинен описати себе таким чином, щоб на першому місці колонки № 1 стояло то якість, яке йому властиве найбільше, на другому місці - притаманне, але менш, ніж те якість, яка записана під № 1 і т. д. Під номером 20 має стояти та якість, яка випробуваному властиво найменше.
Черговість позитивних і негативних якостей в даному випадку не враховується . Головне - максимально достовірно описати себе.

Після того, як виконаний цей етап роботи, випробуваний заповнює колонку Х2. У ній він повинен описати свій ідеал людини, поставивши на перше місце в колонці ту якість, яка , на його погляд, має бути виражене у ідеальної людини найбільше, на другому - виражено, але менш, ніж перше і т. д. Під № 20 має стояти та якість, якого в ідеалі практично не повинно бути. Для заповнення даної колонки таблиці випробовуваний повинен працювати тільки із словами з колонки № 2. (Колонку № 1 з описом себе досліджуваний повинен закрити аркушем паперу на час заповнення колонки X1).

У колонці № 4 респондент повинен підрахувати різниця номерів рангів по кожному виписаним якістю. Наприклад: така властивість як «акуратність» у першій колонці стоїть на 1 ранговом місці, а в третьому - на 7. d дорівнюватиме 1-7=-6; така якість як «чуйність» і в першій, і в третій колонці стоїть на 3 ранговом місці. У цьому випадку d дорівнюватиме 3-3=0; така якість як «безтурботність» у першій колонці стоїть на 20 ранговом місці, а в третій - на 2. У цьому випадку d дорівнюватиме 20 - 2=18 і т. д.

У колонці № 5 потрібно підрахувати d2 по кожній якості.

У колонці № 6 підраховується сума d2, то є? d2=d12 + d22 + d32 + ... + d202.

Обробка та аналіз результатів:

Необхідно підрахувати коефіцієнт рангової кореляції за Спирмену:

, де n - кількість порівняльних пар.

Так як у випадку=20 формула набуває наступний вигляд:

R=1-0,00075? d2, то легше підраховувати по другій формулі.


Значення R будуть знаходиться в межах [-1; +1]. Якщо R знаходиться в межах [-1;)], то це свідчить про неприйняття себе, про занижену самооцінці по невротическому типу.

Якщо R=0,1; 0,2; 0,3, то самооцінка занижена.

Якщо R=0,4; 0 , 5; 0,6, то самооцінка адекватна.

Якщо R=0,7; 0,8; 0,9, то самооцінка завищена по невротическому типу.

Якщо R=1, то самооцінка завищена.

Список слів

Акуратно НЕЖНОСТЬ

БЕЗПЕЧНІСТЬ невимушену

вдумливих НЕРВОЗНІСТЬ

запальність нерішучість

сприйнятливість нестриманість

ГОРДІСТЬ ЧАРІВНІСТЬ

СУМ образливість

життєрадісність ОБЕРЕЖНІСТЬ

ПІКЛУВАННЯ чуйність

заздрісних педантичністю

Сором'язливість РУХЛИВІСТЬ

злопам'ятним підозрілості

ИСКРЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВІСТЬ

ВИШУКАНІСТЬ поетичність

примхливим презирливе

Легковір'я привітність

повільність развязанность

недовірливих розсудливе

мстивого РІШУЧІСТЬ

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ самозабутньо

Стриманість жалісливим

сором'язливо терпляче

боягузтво увлекаемость

завзятість УСТУПЧІВОС ТЬ

Холодна ЕНТУЗІАЗМ

Бланк тестованогоБланк тестованого« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОДАТОК 1"
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв- ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. По мірі розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз . Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999 . -470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. PM Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
 11. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
  Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки. Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
 12. . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
  Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, друге - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 13. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутністю хвороби або фізичних дефектів ». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 14. Програми
  Програми
 15. Інструкція з обробки даних , отриманих за допомогою опитувальника SF-36
  Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі-ніко-фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, під всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
 16. Лист пацієнта
  Індивідуальний № пацієнта Номер візиту Прізвище, ім'я, по батькові: Дата: день місяць рік. ласка, дайте відповідь на наступні питання, що стосуються Вашого стану за час, що минув після попереднього візиту: - Ваше загальний стан (відзначте вертикальної рисою на шкалі): Дуже Дуже гарне погане - Тривалість ранкової скутості: годин хвилин. 763 Додатку
 17. СУЧАСНІ АНТІБАКТЕРІЛЬНИЕ ПРЕПАРАТИ В ЛІКУВАННІ запальних захворювань геніталій
  Антибактеріальні речовини і місце докладання їх дію-вия {foto6} Пеніциліни Пеніциліни є групу добре які препаратів. Вони надають бактерицидний ефект на бактерій, який обумовлений пригніченням синтезу клітинної стінки. Спочатку вузький ан-тібактеріальний спектр пеніцилінів був розширений за допомогою вимірюв-вати структури бічних ланцюгів. Однак наявність в
 18. ЗМІСТ
  ВСТУП 9 Глава 1. ІСТОРІЯ КОНТРАЦЕПЦІЇ 12 Глава 2. СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ 30 2.1. Гормональна контрацепція 33 Комбіновані гормональні пероральні контрацептиви (КОК) 34 Пролонгована контрацепція 96 Пероральні гормональні контрацептиви, що містять тільки прогестаген (комбіновані оральні таблетки, або міні-пили) 110 Гормональні
 19. КОМБІНОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ КПК (КОК)
  Комбіновані пероральні контрацептиви (КОК ) відносяться до найбільш поширених методів регуляції народжуваності і містять у своєму складі естроген ний і геста-генний компоненти. Як естрогенного компонента КОК використовується синтетичний естроген етинілестрадіол (ЇЇ), в якості прогестагенного - різні синтетичні прогестагени. Нині КОК користуються великою
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека