ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Євсюкова Н.И.. Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в збройних силах: монографія, 2009 - перейти до змісту підручника

Додаток 7

3 розділ. Формування готовності юнаків до служби у Збройних силах.

Тема 7. Проблема психологічної готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах

Причини соціальної та педагогічної дезадаптивності в юнацькому віці. Вплив середовища на формування особистості допризовників. Причини неготовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах. Проблеми адаптації до військової служби у юнаків призовного віку. Вплив готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах на проходження первинної адаптації до військової служби.

Визначальними і головними компонентами готовності майбутнього воїна до служби в Збройних силах є стійкість психіки, готовність і здатність зберігати високу інтелектуальну працездатність, опірність до несприятливого впливу.

Психологічна стійкість юнака залежить від властивостей нервової системи сили (слабкості) збуджувального і гальмівного процесів, функціонування особливостей мозку. Індивідуальні відмінності юнаків допризовного віку в темпах і характері фізичного, інтелектуального і соціального розвитку. Формування психолого-педагогічної готовності до служби в армії. Психолого-педагогічна готовність включає в себе такі умови, як психологічна підготовка, яка формується під впливом усіх видів підготовки: патріотичного виховання, загальноосвітньої підготовки, фізичної підготовки. Всі вони впливають тією чи іншою мірою на формування структурних компонентів особистості допризовників, її спрямованості, патріотичних якостей, знань, умінь, навичок, загальної ерудиції, пізнавальних психологічних і емоційно-вольових процесів.

Тема 8. Формування ціннісної орієнтації допризовників

Мотиви і ціннісні орієнтації в юнацькому віці. Формування мотивації до служби в армії. Однією з умов формування мотивації у юнаків допризовного віку є розкриття сутності ратної праці воїна як суспільно необхідної праці, який відрізняється високим ступенем пріоритету суспільного над особистим. Ратну працю включає в себе подолання складнощів служби, пов'язаних з ризиком, - це неминучий елемент військової життя в мирний час і вважається нормою життєдіяльності воїна.

Стійкість мотивації у юнаків допризовного віку можна досягти, якщо показувати наочно службу солдат, сержантів, офіцерів, організовувати зустрічі з учнями суворовських училищ, військових вузів.

Тема 9. Вплив фізичної підготовки на особистість допризовників

Мета фізичної підготовки - сформувати витривалість юнаки, високу працездатність, спритність, здатність до великих фізичних навантажень.
Спільними завданнями фізичної підготовки є гармонійний фізичний розвиток; розвиток сили, швидкості, спритності, витривалості; розвиток стійкості до закачування, перевантажень; підвищення психологічної стійкості до впливу несприятливих факторів. Для цього необхідні фізичні вправи і тренування, що проводяться в період загальнофізичної підготовки в школі, факультативно, на змаганнях, в походах, у військово-спортивних іграх. Заняття з фізичної підготовки включають пересування по пересіченій місцевості в пішому порядку і на лижах (кросовий біг), подолання перешкод (біг з вантажем на смузі перешкод), плавання, комплексні силові вправи. Фізичні вправи допомагають розвивати такі важливі якості особистості, як стійкість, переключення, розподіл уваги, здатність до чуттєвого відбиття дійсності у формі відчуттів, сприймань, перетворень сенсорної інформації, розвитку емоційно-вольової стійкості. У ході фізичної підготовки юнаки здобувають навички страховки і самостраховки, контролю і самоконтролю.

Тема 10. Вплив батьків на психологічну готовність юнаків до військової служби (робота педагогів з батьками).

На заключному етапі формування готовності юнаків допризовного віку до військової служби ефективніше, якщо до роботи будуть підключені батьки. Багато отці, брати служили в частинах армії і флоту, а діди пройшли по дорогах Великої Вітчизняної війни. Вони можуть поділитися своїм досвідом і розповісти про сутність боку військової служби, вимогах до особистості, які пред'являють на службі. Вплив батьків на психологічну готовність юнаків до служби має дві сторони. Перша - батьки активно сприяють розвитку у своїх синів якостей, необхідних для успішної служби в Збройних силах. Друга - батьки не мають чіткого уявлення про сутність військової служби, які не надають допомоги для психологічної готовності своїх синів до виконання громадянського обов'язку. Тому необхідно допомогти батькам (особливо тим, які з тих чи інших причин не пройшли школу армійської служби) розібратися в суті ратної праці воїна, в тих змінах, які відбулися у військовому законодавстві. Розповісти, як підготувати юнаків до виконання обов'язки захисника Вітчизни. Запропонувати батькам відвідати військову частину і ознайомитися з побутом та умовами на військовій службі.

Література:

1. Барабанщиків, А.В. Виховання захисника соціалістичної Батьківщини / А.В. Барабанщиків / / Рад. педагогіка, 1988. - № 2. - С. 14-19.

2. Вікова та педагогічна психологія / під ред. М.В. Гамезо. - М.: Просвещение. - 1984. - 255 с.


3. Вікова психологія: навч. посібник для вузів / під ред. Л.А. Першина. - М.: Академічний Проект, 2004. - 255 с.

4. Волков, А.П. Підготовка молоді до захисту Росії. Проблема та шляхи їх вирішення (1985-1991рр.) / А.П. Волков. - М.: ГА НД, 1992. - 105 с.

5. Вирщіков, А.Н. Військово-патріотичне виховання школярів: теорія і практика / О.М. Вирщіков. - М.: Педагогіка, 1990. - 148 с.

6. Готувати надійних захисників Батьківщини / Л.Е. Макарова; сост. В.В. Олійник. - М.: ДОСААФ, 1986. - 125 с.

7. Гризлова, І.М. Психологічна готовність учнів до професійного вибору і праці / І.М. Гризлова, Н.Н. Трушина / / Школа і виробництво. - 1988. - № 12. - С. 15-17.

8. Дементьєв, І.Ф. Російська сім'я: проблеми виховання: керівництво для педагогів / І.Ф. Дементьєв. - М.: Державний НДІ родини і виховання, 2000. - 40 с. (Серія: Сім'я та виховання.)

9. Дьяченко, М.І. Психологічні проблеми готовності до діяльності / М.І. Дьяченко, Л.А. Кандибовіч. - Мінськ, 1976. - 175 с.

10. Зотова, Т.В. Виховання людяності у підлітків та їх батьків / Т.В. Зотова. - М.: Лікнеп, 2002. - 63 с.

11. Зотова, О.І. Деякі аспекти соціально-психологічної адаптації особистості. Психологічні механізми регуляції соціалізації поведінки / О.І. Зотова, І.К. Кряжева. - М., 1979. - 356 с.

12. Коломенський, Я.Л. Психологія особистих взаємин в дитячому колективі / Я.Л. Коломенський. - Мінськ, 1984. - 326 с.

13. Концепція виховання учень молоді / / Педагогіка. - 1992. - № 3-4. - С. 11-19.

14. Начаджан, А.А. Соціально-психологічна адаптація особистості / А.А. Начаджан. - Єреван, 1988. - 330 с.

15. Ростунов, А.Т. Психологічна підготовка до служби в армії: книга для вчителя / А.Т. Ростунов, Л.А. Кандибовіч. - Мінськ: Нарасвета, 1986. - 121 с.

16. Солодкова, М.В. Шляхи підвищення ефективності виховання патріотизму і готовності молоді до захисту Вітчизни. / М.В. Солодкова / / Використання моделі в навчально-виховному процесі школи і вузу: міжвузівський збірник наукових праць. -Єлець: ЄГУ ім. І.А. Буніна, 2004.

17. Сисоєв, Ю.В. Психічна, фізична і функціональна підготовленість сучасної молоді до служби в лавах Збройних сил Росії / Ю.В. Сисоєв, В.А. Тулупов. - М.: РАПН, 2002. - 38 с.

Чічін, М.А. Служити Батьківщині. Сучасні механізми формування у населення позитивного ставлення до військової служби (соціальні аспекти на матеріалах Орловської обл.) / М.А. Чічін. - Орел: Орлов. вести, 1997. - 69 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 7 "
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися на протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
 11. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
  Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки. Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
 12. . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
  Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 13. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 14.  Додатки
    Додатки
 15.  Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36
    Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі-ніко-фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
 16.  Лист пацієнта
    Індивідуальний № пацієнта Номер візиту Прізвище, ім'я, по батькові: Дата: день місяць рік. Будь ласка, дайте відповідь на наступні питання, що стосуються Вашого стану за час, що минув після попереднього візиту: - Ваше загальний стан (відзначте вертикальною рисою на шкалі): Дуже Дуже гарне погане - Тривалість ранкової скутості: годин хвилин. 763 Додатку
 17.  СУЧАСНІ АНТІБАКТЕРІЛЬНИЕ ПРЕПАРАТИ В ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ Захворювань геніталій
    Антибактеріальні речовини і місце докладання їх дію-вия {foto6} Пеніциліни Пеніциліни є групу добре які препаратів. Вони надають бактерицидний ефект на бактерій, який обумовлений пригніченням синтезу клітинної стінки. Спочатку вузький ан-тібактеріальний спектр пеніцилінів був розширений за допомогою вимірюв-вати структури бічних ланцюгів. Однак наявність в
 18.  ЗМІСТ
    ВСТУП 9 Глава 1. ІСТОРІЯ КОНТРАЦЕПЦІЇ 12 Глава 2. СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ 30 2.1. Гормональна контрацепція 33 Комбіновані гормональні пероральні контрацептиви (КОК) 34 Пролонгована контрацепція 96 Пероральні гормональні контрацептиви, що містять тільки прогестаген (комбіновані оральні таблетки, або міні-пили) 110 Гормональні
 19.  КОМБІНОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ КПК (КОК)
    Комбіновані пероральні контрацептиви (КОК) відносяться до найбільш поширених методів регуляції народжуваності і містять у своєму складі естроген ний і геста-генний компоненти. В якості естрогенного компонента КОК використовується синтетичний естроген етинілестрадіол (ЇЇ), в якості прогестагенного - різні синтетичні прогестагени. В даний час КОК користуються великою
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека