ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Євсюкова Н.И.. Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в збройних силах: монографія, 2009 - перейти до змісту підручника

Додаток 3

Опитувальник ціннісних орієнтацій особистості М. РокичаІнструкція: 1. Розташуйте цінності (із запропонованого Вам списку цінностей), проставивши навпроти номер (найбільш значуща - на перше місце (1), потім виберіть другу цінність і помістіть слідом за першою, потім виконайте те ж з усіма залишилися цінностями, найменш важлива залишиться останньою).

2. Будь ласка, виділіть, які цінності з груп А і Б Ви віднесли б до «самореалізації» (С), до «соціального взаємодії» (СВ), «досягненню мети» (ДЦ), «особистого щастя» (ЛЗ), «готовності до служби у ЗС» (ГС ).

А (термінальні цінності):

§ активна діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя);

§ життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, що досягаються життєвим досвідом);

§ здоров'я (фізичне і психічне);

§ цікава робота;

§ краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і в мистецтві);

§ любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною);

§ матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів);

§ наявність хороших і вірних друзів;

§ суспільне покликання (повага оточуючих, колективу, товаришів по роботі);

§ пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної культури, інтелектуальний розвиток);

§ продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей, сил та здібностей);

§ розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне вдосконалення);

§ розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов'язків);

§ свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках);

§ щасливе сімейне життя;

§ щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, всього народу, людства в цілому);

§ творчість (можливість творчої діяльності);

§ впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів);

§ готовність виконати громадянський обов'язок (служити в армії).

3. Виділіть, які цінності групи Б Ви б віднесли до цінності спілкування (О), етичним (Е), цінності справи ( Д), альтруїстичним (Ал), самоствердження (С), прийняття інших (ПД), майбутнього воїна (СА).

Б (інструментальні цінності):

§ акуратність (охайність), вміння тримати в порядку речі, порядок у справах;

§ вихованість (хороші манери);

§ високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання);

§ життєрадісність (почуття гумору);

§ старанність (дисциплінованість);

§ незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче);

§ непримиренність до недоліків у собі та інших;

§ освіченість (широта знань, висока загальна культура);

§ відповідальність (почуття обов'язку, вміння тримати своє слово);

§ раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, приймати обдумані, раціональні рішення);

§ самоконтроль (стриманість , самодисципліна);

§ сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів;

§ тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед труднощами);

§ терпимість до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим і помилки та омани);

§ широта поглядів, вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички);

§ чесність (правдивість, щирість);

§ патріотизм (любов до своєї Вітчизни, готовність служити і працювати на його благо);

§ ефективність у справах (працьовитість, продуктивність в роботі);

§ чуйність (дбайливість).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 3 "
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися на протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
 11. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
  Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки. Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
 12. . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
  Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
 13. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека