ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня
Дипломна робота. Реадаптація та реабілітація військовослужбовців після військово-травматичного стресу, 2008 - перейти до змісту підручника

Додаток 5

Методи немедичною психотерапії

Раціональна психотерапіяРаціональна психотерапія проводиться у формі діалогу між психологом і військовослужбовцям, що звернулися за допомогою, в процесі якого психолог виявляє і демонструє йому логічні помилки в його міркуваннях або роз'яснює причини його теперішнього стану. При цьому психолог знайомить військовослужбовця з певними аргументами зі спеціальної літератури.

Раціональна психотерапія звернена до розуму і розуму людини. Спираючись на логіку як науку про закони мислення, психолог переконливо демонструє військовослужбовцю помилки в його міркуваннях, пов'язаної з неправильною оцінкою свого стану.

Найбільш істотною рисою цього методу є вплив на військовослужбовця логічним переконанням, навчання його правильному мисленню (виходячи з того, що в основі психічного розладу лежить логічна помилка, омани людини). Без логічної аргументації немає раціональної психотерапії. Вона включає в себе навіювання, емоційний вплив, вивчення і корекцію особистості, дидактичні і риторичні прийоми.

У процесі раціональної психотерапії психолог вирішує ряд завдань, які на першому етапі його роботи з військовослужбовцями носять переважно діагностичний характер (виявляє сутність конфлікту між особистістю і середовищем, здійснюється всебічне вивчення особистості), а на другому - терапевтичний (складання і здійснення плану корекції мислення, вирішення конфлікту, закріплення отриманих результатів).

Раціональна психотерапія вимагає ерудиції психолога не тільки в своїй області, але і в таких науках, як медицина, логіка, педагогіка, література, соціологія та ін Психолог, що ставить перед собою завдання корекції мислення особистості, повинен бути всебічно розвиненою людиною.


Раціональна психотерапія може проводитися індивідуально, але практикується і в груповому варіанті. У цьому випадку, великий вплив робить не стільки сам психолог, скільки вміло направлений їм груповий процес.

Показаннями до раціональної психотерапії є, насамперед, невроз нав'язливих станів, психопатії психастенического кола, сексуальні неврози, алкоголізм, наркоманія, девіантні форми поведінки. Основною перевагою раціональної психотерапії є те, що звернувся за допомогою сам активно бере участь в процесі надання психологічної допомоги; недолік ж методу в тому, що ефект настає відносно повільно.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Додаток 5 "
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні та вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися на протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека