ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Реадаптація та реабілітація військовослужбовців після військово-травматичного стресу, 2008 - перейти до змісту підручника

Додаток 3

Програма комплексного психодіагностичного обстеження та проведення психокорекційних заходів з військовослужбовцями, виведеними з місць бойових дій

Програма розрахована на комплексне психодіагностичне обстеження великих груп військовослужбовців, виведених із зони бойових дій.

Час проведення:

Місце проведення:

Кількість обстежуваних: 1000-1500 чоловік.

Мета: провести комплексне психодіагностичне обстеження, спрямоване на виявлення осіб з глибокими особистісними порушеннями, комплексом поведінкових розладів, суїцидальними тенденціями, що входять до групи підвищеного ризику. Провести комплекс корекційних заходів, спрямований на запобігання суїцидальної поведінки, дазадаптівного поведінки, порушень Статуту.

Проведення комплексу корекційних заходів включає в себе індивідуальне консультування, групову терапію, сеанси релаксації.

Завдання:

- Провести первинну діагностику в / с, що прибули з району бойових дій;

- Обробити результати первинної діагностики;

- Виділити групу ризику;

- Провести поглиблену діагностику осіб, які входять до групи ризику;

- Обробити результати вторинної діагностики

- На підставі отриманих результатів провести корекційну роботу по двох напрямках:

Індивідуальні консультації для військовослужбовців:

- з особистісними розладами;

- невротичними симптомами;

- глибокої дезадаптацією;

- суїцидальними тенденціями. Групова терапія для військовослужбовців с:

- порушеннями поведінки;

- соціальної дезадаптацією

Етапи комплексного психодіагностичного обстеження та проведення корекційних заходів

1-й етап:

Мета: групова діагностика в / с, прибулих з місць боевх дій.
Виділення груп ризику.

Час: 7-10 днів.

Методичний інструментарій: опитувальник FPI

Форма проведення: групова діагностика.

Примітка: діагностика проводиться одночасно в 2-3 групах по 25-30 чоловік.

Вивчається: невротичность, спонтанна агресивність, дратівливість, товариськість, врівноваженість, реактивна агресивність, відкритість, екстраверсія, інтроверсія, емоційна лабільність, мускулізм, фемінізм.

Виділяються наступні критерії для віднесення до груп ризику:

Порушення поведінки: високий рівень спонтанної агресивності (7-9 балів); ??високий рівень реактивної агресивності (7-9 балів ); низький рівень відкритості (менше 6 балів); ??високий рівень невротичности (7-9 балів).

Порушення емоційної сфери: високий рівень дратівливості (від 7 аллов); високий рівень интраверсии (від 2 балів); ??низький рівень мускулізма - високий фемінізму (для чоловіків).

Високий ризик можливості суїцидальної поведінки: дуже високі або дуже низькі значення за шкалою емоційна лабільність (0-2 або 7-9 балів); ??плюс яскраво виражені в особистісному профілі емоційні та поведінкові порушення, описані вище.

Описані критерії дозволяють виділити групу військовослужбовців, які потребують поглибленої діагностики та проведенні корекційної роботи. Для виділення основних напрямків корекційної роботи проводиться другий етап діагностики.

2-й етап:

Час: 5-7 днів.

Мета: поглиблена психодіагностика як основа подальшої корекційної роботи.

Завдання: обстежити групу ризику з вираженими суїцидальними тенденціями, глибокими особистісними розладами і порушеннями поведінки.


На даному етапі пропонується використовувати наступний діагностичний блок:

Опитувальник Леонгарда-Шмішека;

УСК

Опитувальник Спілбергера-Ханіна

Проективні методики (РНЖ, Дерево)

Зунг

Форма проведення-групова діагностика

Критерії для направлення на індивідуальну або групову корекційну роботу: високий рівень особистісної тривоги, високий рівень ситуативної тривожності, наявність інтернального локусу контролю, аутоагресія, застревающий тип акцентуації характеру зі схильністю до затримки афекту, при одночасній наявності циклотимической й емотивної акцентуації характеру, високий рівень депресії.

При збігу особистісних характеристик з описаними критеріями необхідним стає проведення індивідуальної та групової корекційної роботи.

3-й етап:

Мета: проведення індивідуальної та групової корекційної роботи.

Час:

Примітка: робота ведеться в декількох групах паралельно, після проведення першої індивідуальної консультації може бути рекомендовано відвідування групових занять.

Причому для людей з яскраво вираженим інтернальним локусом контролю більшою мірою корисною виявиться індивідуальна терапія, для в / с з екстернальним локусом контролю - групова терапія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 3 "
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися на протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека