ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Додаток 17

Нормативні вимоги до оцінки стану психологічної роботи (викладені в Керівництві з психологічної роботи в НД РФ)

Оцінка стану психологічної роботи передбачає визначення ступеня відповідності її результатів наміченим цілям, а також процесуального відповідності даної діяльності нормативним вимогам.

При вивченні організації та стану психологічної роботи оцінюються:

- знання посадовими особами функціональних обов'язків, пов'язаних з їх участю в заходах психологічної роботи, і їх практичне виконання;

- здатність командирів та посадових осіб спиратися у своїй роботі на психологічні знання;

- професійна компетентність психолога (психологічні знання про об'єкт діяльності та практичних способах його вивчення та управління; знання вимог , що визначають порядок організації та проведення психологічної роботи у ЗС РФ; знання і дотримання етичних норм діяльності; самостійність у застосуванні різних методів і засобів діяльності; володіння навичками ефективної професійної комунікації; вміння планувати роботу, оптимально розподіляти трудовитрати службового часу);

- наявність, якість поточного і перспективного планування роботи (відображення в планах вимог керівних документів; облік специфічних завдань і особливих періодів у житті і діяльності частини, з'єднання, об'єднання; облік національно-психологічних особливостей населення, соціально-економічної та суспільно- політичної обстановки в районі дислокації; відображення участі психолога у спільних заходах виховної роботи);

- наявність формалізованих робочих документів, якість їх оформлення та ведення (журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості, журнал обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою) і матеріалів психодіагностичних досліджень;

- наявність періодичної звітності про стан психологічної роботи за період навчання і рік, про морально-психологічний стан особового складу, про підсумки вивчення поповнення;

- облік інформації психолога посадовими особами при прийнятті ними управлінських рішень і практичній роботі з військовослужбовцями;

- задоволеність військовослужбовців умовами життєдіяльності у військовій частині, забезпечують їх нормальне психологічне самопочуття, відсутність нервово-психічних зривів, що виключають надмірне психофізичний напруга;

- задоволеність військовослужбовців, які зверталися за психологічною допомогою до психолога, результатами проведеної з ними роботи;

- об'єктивність і точність психологічної інформації, своєчасність, конкретність і дієвість рекомендацій та пропозицій психолога посадовим особам;

- систематичність проведення та дієвість заходів психологічного забезпечення завдань службової та навчально-бойової діяльності;

- якість вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців, соціально-психологічних процесів у військових колективах;

- стан роботи з військовослужбовцями, що мають ознаки нервово-психічної нестійкості, утрудненою адаптації до умов військової служби, девіаітно-го поведінки;

- організація навчання кадрів психологічної роботи, їх методичне забезпечення;

- стан матеріально-технічної бази психологічної роботи (наявність окремого робочого кабінету для психолога, кімнати психологічного консультування, кімнати психологічного допомоги, обчислювальної техніки, аудіо-, відеотехніки, матеріалів для психодіагностичного обстеження, психологічної літератури, канцелярського приладдя, засобів для психологічної підготовки військовослужбовців).
Стан психологічної роботи оцінюється «задовільно», якщо:

- посадові особи знають і виконують функціональні обов'язки та вимоги керівних документів, що визначають їх участь у психологічній роботі;

- поточне і перспективне планування роботи відповідає висунутим вимогам;

- практична робота проводиться методично грамотно, документально оформлена і дає позитивні результати;

- проводиться періодичний аналіз та звіт про виконану роботу, узагальнюється і поширюється передовий досвід, розробляються психологічно обгрунтовані пропозиції та рекомендації керівному складу;

- матеріально-технічна база дозволяє здійснювати практичну роботу, мається на необхідній кількості і в готовності до застосування.

Відсутність обчислювальної, аудіо-, відеотехніки, кімнати психологічного розвантаження не є підставою для зниження оцінки.

Стан психологічної роботи оцінюється «незадовільно» при невідповідності одній з вимог на «задовільно».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 17 "
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися на протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека