ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Додаток 12

Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості

Під нервово-психічної нестійкістю (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предпатологические стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою або помірною, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами функціонування нервової системи і знижують пристосувальні можливості організму.

У походженні нервово-психічної нестійкості визначальна роль належить біологічної неповноцінності нервової системи (вродженою чи набутою) у поєднанні з несприятливими психологічними і соціальними чинниками. Такими факторами і, відповідно, непрямими ознаками НПН є:

- психічні захворювання у батьків і близьких родичів;

- перенесені травми та інфекційні захворювання головного мозку;

- виховання у неблагополучній сім'ї, відсутність одного з батьків;

- надмірно суворе або «тепличне» виховання;

- спостереження в психо-неврологічному диспансері;

- нічне нетримання сечі;

- наявність відстрочки від призову за станом здоров'я;

- приводи в міліцію, втечі з сім'ї, залучення в антисоціальні групи;

- раннє пристрасть до алкоголю, паління, вживання нарковмісних препаратів та інші.

Форми прояви НПН різноманітні і пов'язані з порушеннями регуляторних механізмів на різних рівнях. Ознаки НПН виявляються в окремих біохімічних, нейрофізіологічних зрушеннях, особливості вегетативних реакцій, специфічних рисах пізнавально-розумової діяльності, відхиленнях в емоційно-вольовій сфері, своєрідності системи відносин, установок, спрямованості особистості.

Схема 1

Основні форми прояву та характерні ознаки нервово-психічної нестійкостіОрганізація роботи з виявлення військовослужбовців з ознаками НПН повинна передбачати планові заходи в період прибуття молодого поповнення в частину, в період адаптації до військової служби (перші 3-5 місяців), а також у період подальшого проходження військової служби.


З прибуттям молодого поповнення в частину психолог проводить інструктивно-методичне заняття з посадовими особами пункту прийому молодого поповнення та офіцерами підрозділів. На цьому занятті він у доступній формі розповідає про сутність і ознаки прояву НПН у спілкуванні, поведінці, діяльності, зовнішньому вигляді військовослужбовців, а також вказує, на що треба звернути увагу при вивченні документів, спостереженні і в процесі бесіди з прибулим поповненням.

У результаті вивчення документів можуть бути отримані непрямі ознаки нервово-психічної нестійкості: психічні захворювання у батьків і близьких родичів, перенесені травми та інфекційні захворювання головного мозку, спостереження в психо-неврологічному диспансері, нічне нетримання сечі, виховання у неблагополучній сім'ї, відсутність одного з батьків, наявність відстрочки від призову за станом здоров'я, приводи в міліцію, труднощі у навчанні та освоєнні професії, залучення в антисоціальні групи, складні відносини з товаришами, низька громадська активність, вузькість і невідповідність віку інтересів і захоплень , запальність, дратівливість, нестійкість настрою, образливість, замкнутість, безініціативність, зайва принциповість, слабовілля, раннє пристрасть до алкоголю, паління, вживання нарковмісних препаратів.

За наявності 1-2 ознак військовослужбовець заслуговує більш пильної уваги і спостереження, а при наявності 3-5 ознак заноситься в списки для більш глибокого обстеження психологом частини.

Спостереження в ході бесіди або проведення психологічного обстеження також дає можливість виділити ряд ознак, які говорять про нервово-психічної нестійкості військовослужбовця. До таких ознак слід віднести: розв'язна поведінка, легку дратівливість, запальність, нетерплячість і метушливість, театральність, демонстративність, сором'язливість, замкнутість, плаксивість, незручність, незграбність і різкість рухів, скутість пози, незручну посадку, невмотивовані рухи руками і ногами, часте моргання, сіпання повік і щік, закусиваніе губ, почервоніння шкірних покривів обличчя і шиї, підвищену пітливість; недостатню кмітливість і тямущість (про це говорять питання не по суті), вираз розгубленості й переляку, часте звертання до товаришів за роз'ясненнями, запізнення, затримка з початком роботи або її припинення при тестуванні; примітивність висловлювань.


Спостереження за поведінкою військовослужбовців у повсякденній обстановці має бути спрямоване на виявлення осіб, схильних до замкнутості, самоти, сором'язливих, нерішучих, боязких, плаксивих або, навпаки, конфліктних, що вступають в суперечки, відмовляються виконувати накази, порушують розпорядок, розв'язних в поведінці. При наявності навіть одного такого ознаки, стійко проявляється в процесі всього спостереження, особливо у осіб, що вже мали за результатами вивчення документів 1-2 непрямих ознаки НПН, військовослужбовець заноситься в список для поглибленого вивчення психологом частини.

До спостереження в цілях отримання конкретних відомостей про особливості поведінки представників молодого поповнення можна залучати і сержантський склад, попередньо провівши з ним відповідний інструктаж.

За результатами виконаної роботи психологом спільно з командирами підрозділів та їх заступниками з виховної роботи складається список військовослужбовців, які потребують поглибленому психологічному обстеженні, обмеження використання цих військовослужбовців за окремими спеціальностями і в певних ситуаціях. Військовослужбовці з різко вираженими ознаками нервово-психічної нестійкості представляються для медичного огляду на предмет придатності до військової служби.

У період адаптації до військової служби (перші 3-5 місяців) і подальшого проходження служби продовжується вивчення військовослужбовців, динамічне спостереження за особами з ознаками НПН з метою контролю їх стану та вироблення психологом пропозицій посадовим особам про заходи індивідуально-виховного характеру, про психопрофілактичних та психокорекційних заходах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 12 "
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися на протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека