ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І . В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Додаток 3

Обов'язки психолога військової частини

Психолог військової частини відповідає за організацію та стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а але спеціальних питань - психолога з'єднання. Він керує роботою пункту психологічної допомоги та реабілітації військової частини, а зі спеціальних питань - психологами батальйонів (їм рівних) 1. Психолог військової частини зобов'язаний:

- знати психологічні якості кожного офіцера та прапорщика (мічмана) військової частини, всіх військовослужбовців окремих підрозділів військової частини, а також військовослужбовців, які потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги;

- організовувати і проводити соціально-психологічне вивчення і психологічне обстеження військовослужбовців військової частини;

- організовувати і проводити психологічну роботу при виконанні бойових (навчально-бойових) завдань, завдань бойової підготовки, бойового чергування (бойової служби), вартової і внутрішньої (чергової і вахтової) служб, повсякденної діяльності військової частини;

- організовувати та проводити заходи професійного психологічного відбору, брати участь в розстановці військовослужбовців по підрозділах і військовими спеціальностями; вивчати соціально-психологічні процеси у військовій частині і підрозділах, здійснювати прогноз їх розвитку, виробляти пропозиції та брати участь у формуванні здорового морально-психологічного стану військовослужбовців у військових колективах;

- організовувати у військовій частині роботу з надання кваліфікованої психологічної допомоги військовослужбовцям та їх психологічної реабілітації;

- складати і регулярно уточнювати спільно з офіцером з соціальної роботи та профілактики правопорушень військової частини соціально-психологічну характеристику військової частини;

- проводити заходи з психологічної адаптації військовослужбовців до умов військової служби, здійснювати їх психологічний супровід;

- виявляти спільно з медичною службою військової частини військовослужбовців з відхиленнями у психічному розвитку, здійснювати динамічне спостереження за військовослужбовцями з ознаками нервово-психічної нестійкості, організовувати надання їм кваліфікованої психологічної допомоги; проводити заходи щодо збереження психічного здоров'я особового складу,

- проводити заходи щодо протидії негативному психологічному впливу на військовослужбовців і виробляти пропозиції командирам щодо підвищення їх психологічної стійкості;

- проводити заходи з профілактики суїцидальних явищ, виявлення осіб, схильних до суїцидальних вчинків;

- здійснювати навчання офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) формам і методам психологічної роботи з підлеглими;

Для військових частин, де є пункти психологічної допомоги та реабілітації, психологи батальйонів передбачені штатом.


- здійснювати методичне забезпечення занять бойової (спеціальної) підготовки з метою формування у військовослужбовців психологічної стійкості;

- організовувати психологічну роботу з особовим складом підрозділів та окремими військовослужбовцями, які виконують завдання самостійно поза пунктами постійної дислокації, а також виконують завдання із зброєю;

- дотримуватися етичних норм професійної діяльності військового (флотського) психолога;

- розвивати матеріально-технічну базу психологічної роботи;

- доповідати про психологічний стан військовослужбовців, членів їх сімей і цивільного персоналу військової частини, проведені заходи психологічної роботи заступнику командира військової частини з виховної роботи, а зі спеціальних питань інформувати психолога дивізії;

- здійснювати методичну допомогу і керівництво діяльністю психологів батальйонів.

Обов'язки психолога батальйону

Психолог батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних підрозділів) в мирний і воєнний час несе відповідальність за психологічний стан особового складу, організацію і стан психологічної роботи в батальйоні; дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості особового складу, ефективності заходів, що проводяться в інтересах збереження психічного здоров'я військовослужбовців.

Він підпорядковується заступнику командира батальйону з виховної роботи, а зі спеціальних питань - психолога полку (корабля 1 рангу).

Психолог батальйону зобов'язаний:

- організовувати і проводити психологічну роботу з підтримання бойової та мобілізаційної готовності в ході виконання бойових (навчально-бойових) завдань, бойового чергування (бойової служби ), вартової і внутрішньої (чергової і вахтової) служб, повсякденної діяльності батальйону;

- вивчати вплив психологічних, організаційних та інших факторів життєдіяльності підрозділів на військовослужбовців, підготовляти пропозиції командиру батальйону щодо підвищення результативності їх діяльності, поліпшенню умов військової служби;

- проводити соціально-психологічне вивчення і психологічне обстеження особового складу батальйону, знати психологічні якості кожного військовослужбовця батальйону;

- складати і регулярно уточнювати психологічну характеристику особистого складу батальйону;

- виробляти пропозиції та брати участь у формуванні здорового морально-психологічного обстановки, попередженні порушень військової дисципліни, профілактики правопорушень;

- проводити спільно з фахівцями медичної служби заходи з підтримання психічного здоров'я особового складу, психокорекції та реабілітації псіхотравмірованних військовослужбовців, а при необхідності організовувати їх евакуацію;

- проводити заходи з профілактики суїцидальних подій, виявлення військовослужбовців, схильних до суїцидальної поведінки;

- аналізувати рівень психічних і фізичних навантажень військовослужбовців при виконанні покладених на них завдань, виявляти військовослужбовців з відхиленнями у психічному розвитку, здійснювати динамічне спостереження за військовослужбовцями з ознаками нервово-психічної нестійкості;

- проводити індивідуальну психологічну роботу з військовослужбовцями, що вимагають підвищеної психолого-педагогічної уваги;

- вивчати, аналізувати, прогнозувати і вести облік психогенних втрат, стан боєздатності особового складу, а також планувати, організовувати та проводити заходи купірування психогенних втрат, спрямовані на якнайшвидше відновлення боєготовності військовослужбовців в екстремальних умовах;

- організовувати методичне забезпечення занять з психологічної підготовки особового складу, особисто проводити заняття з навчання військовослужбовців методам психічної саморегуляції;

- проводити заняття з підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) батальйону;

- навчати сержантів (старшин) особливостям роботи з підлеглими військовослужбовцями, що вимагають підвищеної психолого-педагогічного уваги, схильними до порушень військової дисципліни;

- брати участь у складі нештатних груп у заходах професійного психологічного відбору, в розстановці військовослужбовців по підрозділах і військовими спеціальностями, у здійсненні заходів з адаптації особового складу до умов армійської служби;

- здійснювати психологічне вивчення та оцінку психологічного стану військовослужбовців для несення ними служби у варті (бойовому чергуванні);

- проводити заходи щодо протидії негативному психологічному впливу на особовий склад і виробляти пропозиції командирам щодо підвищення психологічної стійкості військовослужбовців;

- навчати військовослужбовців прийомам надання психологічної само-та взаємодопомоги, особисто надавати кваліфіковану психологічну допомогу нужденним;

- дотримуватися професійно-етичні норми діяльності військового (флотського) психолога;

- доповідати командиру батальйону (корабля), його заступнику з виховної роботи про психологічний стан військовослужбовців та результати проведеної психологічної роботи, а по, спеціальних питань - психолога полку (корабля 1 рангу).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 3 "
 1. ЛІКУВАННЯ
  має бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2. ЛІКУВАННЯ
  Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися на протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
  Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6. ПОЛОГОВОЇ АКТ.
  Це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
  Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека