Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня
Д.І. Кіча, А.В. Фоміна. Основи економіки та фінансування охорони здоров'я, 2005 - перейти до змісту підручника

Додаток 5

Постанова Уряду Російської Федерації від 28 липня 2005 р. N 461 м.

«Про Програму державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2006 рік»Опубліковано 9 серпня 2005 Набуває чинності з 17 серпня 2005

З метою забезпечення конституційних прав громадян Російської Федерації на отримання безкоштовної медичної допомоги Уряд Російської Федерації постановляє:

1. Затвердити Програму державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2006 рік.

2. Міністерству охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації:

внести в установленому порядку в Уряд Російської Федерації:

до 1 липня 2006 р. - проект програми державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2007 рік;

до 1 липня 2007 р. - доповідь про хід реалізації Програми державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2006 рік;

давати роз'яснення з питань формування та економічного обгрунтування територіальних програм державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2006 рік.

3. Рекомендувати органам державної влади суб'єктів Російської Федерації затвердити територіальні програми державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2006 рік не пізніше 1 грудня 2005

Голова Уряду Російської Федерації М. Фрадков

Програма державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2006 рік

I. Загальні положення

Програма державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2006 рік (далі - Програма) визначає види й обсяги медичної допомоги, що надається громадянам Російської Федерації на території Російської Федерації безкоштовно. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, коштів обов'язкового медичного страхування та інших надходжень. Програма включає в себе:

види медичної допомоги, що надається населенню безкоштовно; медичну допомогу, що надається в рамках базової програми обов'язкового медичного страхування;

медичну допомогу, що надається за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів;

нормативи обсягів медичної допомоги;

нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги;

подушним нормативи фінансування Програми. Програма розроблена виходячи з нормативів обсягів медичної допомоги (за видами медичної допомоги) та нормативів фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги, які є основою для формування витрат на надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги, що встановлюються в бюджетах всіх рівнів по розділу "Охорона здоров'я і спорт "функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, бюджетах Федерального фонду обов'язкового медичного страхування і територіальних фондів обов'язкового медичного страхування.

На основі Програми органи державної влади суб'єктів Російської Федерації розробляють і затверджують територіальні програми державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги, що включають в себе територіальні програми обов'язкового медичного страхування.

Територіальні програми державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги можуть передбачати надання додаткових обсягів і видів медичної допомоги за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

II. Види медичної допомоги, що надається безкоштовно

У рамках Програми безкоштовно надаються:

а) швидка медична допомога при станах, що загрожують життю чи здоров'ю громадянина або оточуючих його осіб, викликаних раптовими захворюваннями, загостреннями хронічних захворювань, нещасними випадками, травмами та отруєннями, ускладненнями вагітності та при пологах;

б) амбулаторно-поліклінічна допомога, включаючи заходи з профілактики (у тому числі з проведення профілактичних щеплень, профілактичних оглядів та диспансерного спостереження населення), діагностики (у тому числі в діагностичних центрах) та лікування захворювань в поліклініці, вдома і в денних стаціонарах всіх типів.

Амбулаторно-поліклінічна допомога надається дільничними лікарями, лікарями загальної практики (сімейними лікарями), лікарями-спеціалістами та середнім медичним персоналом (фельдшером, медичною сестрою);

в) стаціонарна допомога:

при гострих захворюваннях і загостреннях хронічних хвороб, отруєннях і травмах, що вимагають інтенсивної терапії, цілодобового медичного спостереження та ізоляції за епідеміологічними показниками:

при плановій госпіталізації з метою проведення діагностики, лікування і реабілітації, потребують цілодобового медичного спостереження, у тому числі в дитячих і спеціалізованих санаторіях;

при патології вагітності, пологів і аборти;

в період новонародженості.


При наданні швидкої медичної допомоги, стаціонарної медичної допомоги та медичної допомоги в денних стаціонарах всіх типів надається лікарська допомога відповідно до законодавства Російської Федерації.

III. Медична допомога, що надається в рамках базової програми обов'язкового медичного страхування

У рамках базової програми обов'язкового медичного страхування (далі - базова програма) надається амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога, включаючи лікарське забезпечення відповідно до законодавства Російської Федерації , при інфекційних та паразитарних захворюваннях (за винятком захворювань, що передаються статевим шляхом, туберкульозу та синдрому набутого імунодефіциту), при новоутвореннях, хворобах ендокринної системи, розладах харчування та порушеннях обміну речовин, хворобах нервової системи, хворобах крові, кровотворних органів і окремі порушення, які залучають імунний механізм, хворобах ока та його придаткового апарату, хворобах вуха та соскоподібного відростка, хворобах системи кровообігу, хворобах органів дихання, хворобах органів травлення, хворобах сечостатевої системи, хворобах шкіри та підшкірної клітковини, хворобах кістково-м'язової системи та сполучної тканини, при травмах, отруєннях та деяких інших наслідки дії зовнішніх причин, при вроджених аномаліях (вадах розвитку), деформації та хромосомні порушення, а також при вагітності, пологах, в післяродовий період і при абортах.

У рамках базової програми здійснюються заходи з діагностики, лікування, профілактики захворювань, включаючи проведення профілактичних щеплень, профілактичних оглядів та диспансерного спостереження, в тому числі здорових дітей, а також профілактика абортів.

IV. Медична допомога, що надається за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів

На території Російської Федерації надається:

а) за рахунок коштів федерального бюджету: спеціалізована, в тому числі високотехнологічна, медична допомога, що надається у федеральних спеціалізованих медичних організаціях;

додаткова медична допомога, в тому числі передбачає забезпечення окремих категорій громадян необхідними лікарськими засобами, що надається відповідно до глави 2 Федерального закону "Про державну соціальну допомогу";

б) за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації:

спеціалізована (санітарно-авіаційна) швидка медична допомога;

спеціалізована медична допомога, що надається в медичних організаціях суб'єктів Російської Федерації відповідно до номенклатури медичних організацій, що затверджується Міністерством охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації, при захворюваннях, що передаються статевим шляхом, туберкульозі, синдромі набутого імунодефіциту, психічних розладах і розладах поведінки, наркологічних захворюваннях, окремих станах, що виникають у перинатальний період, а також високотехнологічні види медичної допомоги, перелік яких затверджується органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в сфері охорони здоров'я.

Витрати бюджетів суб'єктів Російської Федерації включають в себе забезпечення медичних організацій суб'єктів Російської Федерації лікарськими та іншими засобами, виробами медичного призначення, імунобіологічними препаратами і дезінфекційними засобами, а також донорською кров'ю та її компонентами.

Відповідно до законодавства Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації щодо окремих категорій громадян здійснюються додаткові заходи з надання медичної допомоги та лікарського забезпечення;

в) за рахунок коштів бюджетів муніципальних утворень:

швидка медична допомога;

первинна медико-санітарна допомога в амбулаторно-поліклінічних, стаціонарно-поліклінічних і лікарняних організаціях, в тому числі жінкам в період вагітності , під час і після пологів.

Витрати бюджетів муніципальних утворень включають в себе забезпечення організацій муніципальної системи охорони здоров'я лікарськими та іншими засобами, виробами медичного призначення, імунобіологічними препаратами і дезінфекційними засобами, донорською кров'ю та її компонентами, а також забезпечення громадян лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Крім того, за рахунок коштів відповідних бюджетів у встановленому порядку фінансуються надання медичної допомоги, надання медичних та інших послуг в організаціях охорони здоров'я, включених до номенклатури медичних організацій, що затверджується Міністерством охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації, в тому числі в лепрозоріях, трахоматозний диспансерах, центрах по боротьбі з синдромом набутого імунодефіциту, центрах медичної профілактики, лікарсько-фізкультурних диспансерах, центрах професійної патології, дитячих та спеціалізованих санаторіях, бюро судово-медичної, судово-психіатричної та паталогоанатомічної експертизи, медичних інформаційно-аналітичних центрах (бюро медичної статистики), станціях переливання крові, центрах планування сім'ї та репродукції, будинках дитини, хоспісах, лікарнях сестринського догляду.


V. Нормативи обсягів медичної допомоги

Обсяги медичної допомоги визначаються виходячи з таких нормативів:

а) амбулаторно-поліклінічна допомога, в тому числі медична допомога, що надається в денних стаціонарах всіх типів .

Показник обсягу амбулаторно-поліклінічної допомоги виражається в кількості відвідувань у розрахунку на одну людину в рік.

Норматив відвідувань становить 9,198 відвідування, в тому числі в рамках базової програми - 8,458 відвідування.

Показник обсягу медичної допомоги, що надається в денних стаціонарах всіх типів, виражається в кількості пацієнтів-днів в розрахунку на одну людину в рік.

Норматив пацієнтів-днів становить 0,577 пацієнтів-дня, у тому числі в рамках базової програми - 0,479 пацієнтів-дня;

б) стаціонарна допомога.

Показник обсягу стаціонарної допомоги виражається в кількості ліжко-днів в розрахунку на одну людину в рік.

Норматив обсягу стаціонарної допомоги становить 2,812 ліжко-дня, у тому числі в рамках базової програми - 1,942 ліжко-дня;

в) швидка медична допомога.

Показник обсягу швидкої медичної допомоги виражається в кількості викликів в розрахунку на одну людину в рік.

Норматив викликів становить 0,318 виклику.

При формуванні територіальних програм державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги нормативи обсягів медичної допомоги коригуються з урахуванням особливостей віково-статевого складу, рівня та структури захворюваності населення суб'єктів Російської Федерації.

VI. Нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги

Нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги за Програмою розраховані виходячи з витрат медичних організацій на її надання з урахуванням індексу споживчих цін, передбаченого основними параметрами прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації на 2006 рік, і становлять:

а) норматив витрат на 1 відвідування в амбулаторно-поліклінічну організацію складає в середньому 100,5 рубля, в тому числі 75,7 рубля за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування.

Норматив витрат на 1 пациенто-день в денному стаціонарі становить у середньому 207,7 рубля, в тому числі 197,7 рубля за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування;

б) норматив витрат на 1 ліжко-день в стаціонарі становить у середньому 588,4 рубля, в тому числі 452,6 рубля за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування;

  в) норматив витрат на 1 виклик швидкої медичної допомоги становить в середньому 913,3 рубля.

  Нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги, що надається в рамках програм обов'язкового медичного страхування, розраховані без урахування витрат на комунальні послуги та послуги з утримання майна, а також витрат на збільшення вартості основних засобів (за винятком витрат на придбання м'якого інвентарю та обмундирування), які здійснюються за рахунок коштів бюджету відповідного рівня.

  При виконанні нормативів фінансування територіальних програм обов'язкового медичного страхування, розрахованих на основі нормативів, передбачених цією Програмою, до складу витрат на надання медичної допомоги за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування можуть бути включені інші витрати відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації.

  VII. Подушним нормативи фінансування Програми

  Подушного нормативами фінансування Програми є показники, що відображають розмір коштів на компенсацію витрат з надання безкоштовної медичної допомоги в розрахунку на I людину в рік.

  Подушним нормативи фінансування Програми формуються органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації виходячи з нормативів, передбачених у розділах V і VI Програми, з урахуванням районних коефіцієнтів.

  Подушним нормативи фінансування Програми встановлені в розрахунку на 1 людину в рік (без урахування витрат, пов'язаних із забезпеченням необхідними лікарськими засобами категорій громадян, які мають право на отримання державної соціальної допомоги у вигляді набору соціальних послуг) і становлять у середньому 3378 рублів, у тому числі 1613 рублів за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування і 1765 рублів за рахунок коштів відповідних бюджетів, які включають фінансування швидкої медичної допомоги, високотехнологічних видів медичної допомоги, надання медичної допомоги при захворюваннях, що передаються статевим шляхом, туберкульозі, синдромі набутого імунодефіциту, психічних розладах і розладах поведінки, наркологічних захворюваннях, окремих станах, що виникають у перинатальний період, змісту медичних організацій, що працюють в системі обов'язкового медичного страхування, а також фінансування інших видів діяльності, зазначених у розділі IV Програми.

  Вирівнювання умов фінансування територіальних програм державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством і законодавством про обов'язкове медичне страхування в Російській Федерації. 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Додаток 5"
 1.  ЛІКУВАННЯ
    повинно бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 2.  ЛІКУВАННЯ
    Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 3.  Хронічна серцева недостатність
    Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4.  8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
    Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 5.  Література
    Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 6.  ПОЛОГОВОЇ АКТ.
    це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 7.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ Диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
    Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8.  Акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
    Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
 9.  6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
    1. Препарат «Циклоферон». В останні роки терапія інфекцій статевої системи практично не обходиться без призначення препаратів, що підвищують власні захисні сили організму, тобто стимулюючих імунітет. Одним з найбільш досліджених, добре зарекомендували себе у клінічній практиці і безпечних в застосуванні иммунокорректоров є оригінальний вітчизняний препарат
 10.  1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
    Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека