ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997 - перейти до змісту підручника

Додаток № 3 Варіант рекомендацій та пропозицій посадовим особам полку (корабля 1 рангу) з організації виховної роботи з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців

до ст. 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___

Варіант рекомендацій та пропозицій

посадовим особам полку (корабля 1 рангу)

по організації виховної роботи з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців.Необхідність розробки рекомендацій посадовим особам виникає, як правило, відносно військовослужбовців з помірно вираженими ознаками нервово-психічної нестійкості, (4, 5, 6 Стен за анкетою "Прогноз-2"; 5, 6, 7 Стен за шкалою НПН особистісного опитувальника "НПН-А"; 4, 3 Стена за шкалою НПУ методики "Адаптивність"). Нервово-психічна нестійкість при таких показниках обмежує адаптаційні можливості військовослужбовця до умов військової служби, викликає порушення міжособистісних відносин, є джерелом дисциплінарних порушень, погіршення психологічного клімату в підрозділі, ускладнює його використання за окремими спеціальностями, або в певних ситуаціях.

Рекомендації по роботі з даними категоріями військовослужбовців розробляються психологом на основі всебічного вивчення особового складу (як правило, це відбувається при персональному зверненні клієнта до психолога за допомогою; при напрямку окремих військовослужбовців командирами підрозділів, заступниками з виховної роботи за підсумками спостереження і вивчення військовослужбовців у процесі повсякденної життєдіяльності).

Варіант рекомендацій

(по особистості з психастеническими рисами характеру).Командирові частини:

- перевести в підрозділ забезпечення;

- не допускати до несення бойового чергування, гарнізонної та вартової служб.

Заступнику командира (начальника) з виховної роботи:

- встановити довірчі відносини;

- виховну роботу будувати з урахуванням психологічних особливостей військовослужбовця (підвищений рівень тривожності, помисливість, сором'язливість, замкнутість, відхід у себе, утруднення у встановленні міжособистісних контактів, прийнятті рішень, уникнення відповідальності, лідерства);

- формувати атмосферу поважності, довіри, товариства у підрозділі, активно використовувати заходи заохочення, встановити контакти з найближчим оточенням, батьками.

Командирові підрозділу:

- поручал особливо відповідальні і термінові завдання;

- не використовувати у відриві від підрозділу;

- в цілях підвищення самооцінки і якнайшвидшої адаптації доручати завдання, з поступово зростаючою складністю, за підсумками - заохочувати і приводити в приклад товаришам по службі;

- сприяти зближенню з військовослужбовцями, що володіють сильними рисами характеру, здатними надати допомогу, підтримати.

Начальнику медичної служби полку (корабля):

- організувати консультацію лікаря частини, (при необхідності - невропатолога, психіатра).

Військовослужбовцю:

- будувати систему відносин у підрозділі з урахуванням своїх особливостей, знати і свідомо уникати психотравмуючих ситуацій, прогнозувати свою реакцію, дії і вчинки в тій чи іншій обстановці , навчитися прийомам саморегуляції, при виникненні кризових ситуацій (труднощі спілкування в колективі, при адаптації до умов військової служби, неприємні звістки з дому і т.д.) обов'язково звертатися за допомогою до фахівця.

Попередньо психолог в доступній формі роз'яснює особливості складу характеру військовослужбовця, робить упор на виграшні риси (старанність, відповідальність, співпереживання, розвинене почуття обов'язку, товариства тощо), вказує на ситуації, в яких можуть виникнути труднощі і показує, як з них виходити.

Рекомендації посадовим особам мають бути задокументовані. Це, по-перше, дозволить направляти інформацію за офіційними службовим каналам і, по-друге, доповідна записка допомагає психологу систематизувати і враховувати інформацію про управлінських рішеннях, прийнятих на підставі його рекомендацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток № 3 Варіант рекомендацій та пропозицій посадовим особам полку (корабля 1 рангу) з організації виховної роботи з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців "
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 2. Взаємодія психолога з іншими посадовими особами
  У рішенні задач психологічної роботи беруть участь різні суб'єкти. Кожен з них виконує свої специфічні функції. Разом з тим успіх цієї роботи може бути забезпечений лише спільними, добре скоординованими зусиллями всіх її учасників. Це передбачає поєднання наступних методичних рівнів організації та проведення заходів психологічної роботи: а) рівень застосування методів і
 3. Додаток № 2 Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості
  до ст. 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні
 4. Загальні обов'язки посадових осіб військової частини з організації та проведення психологічної роботи
  Психологічна робота у військових частинах і підрозділах виступає насамперед як система регулювання процесів особливого типу - психологічних і соціально-психологічних. Основним змістом психологічної роботи є психологічне вивчення і психологічне управління об'єктом. Як об'єкт психологічної роботи виступають військовослужбовці і цивільний персонал військової
 5. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, застосовуваних їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 6. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 7. Психологічне консультування
  Психологічне консультування є одним з провідних і «енерговитратних» з точки зору додаються з боку психолога зусиль видів його дея ності. Вивчення військового досвіду показує, що питома вага консультування в загальному бюджеті витрачається службового часу становить у різних психологів (за стажем діяльності та рівнем кваліфікації) від 10 до 25% і більше. Найбільш
 8. Робота психолога з профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців
  Предметом особливої ??уваги посадових осіб є військовослужбовці, які перебувають у депресивному (пригніченому) стані. Досвід вивчення подій, пов'язаних з суїцидальним поведінкою військовослужбовців, показує, що напередодні самогубства (суїциду) або спроби до цього болипінство з них знаходилися в психічному стані, що може бути охарактеризоване як депресивний [20]. Причинами такого
 9. Додаток 12
  Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості Під нервово-психічної нестійкістю (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предпатологические стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою або помірною, але
 10. Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
  У частинах (підрозділах) формуванням статутних взаємовідносин повинні займатися всі посадові особи. У кожного з них є чіткий коло обов'язків, що дозволяє повсякденно тримати в полі зору дану проблему і активно впливати на підтримання дисципліни і організованості в несенні бойової служби та бойового чергування, в бойовій підготовці, виконанні планів і розкладів занять; в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека