ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997 - перейти до змісту підручника

Додаток № 4 Загальні вимоги до організації психологічного обстеження

до ст . 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___Загальні вимоги до організації психологічного обстеженняПсихологічне обстеження доцільно проводити в ранкові години. У ніч, що передує обстеженню, військовослужбовці не повинні залучатися до несення служби в наряді або виконання господарських робіт.

Методики соціально-психологічного вивчення, психологічного обстеження можуть пред'являтися в індивідуальному чи груповому порядку.

Групове обстеження проводиться в спеціальному приміщенні. Воно повинно мати нормальну температуру повітря, достатнє природне та штучне освітлення, хорошу звукоізоляцію, забезпечувати вентиляцію. Робочі місця обстежуваних осіб повинні бути зручно обладнані і пронумеровані. Слід також вжити заходів, що запобігають переривання обстеження, захистити обстежуваних від усього, що може відволікати їх увагу від роботи.

Обстеження групи чисельністю 10-20 осіб проводиться психологом і 1-2 помічниками (підготовленими солдатами, сержантами). Перед початком обстеження помічник розкладає на робочі місця папки з бланками методик і заточені олівці (кулькові ручки). Реєстраційні бланки, анкети та інші матеріали в папках повинні лежати в тій послідовності, в якій вони будуть пред'являтися. У приміщенні розвішуються необхідні матеріали, демонстраційні таблиці, плакати. При необхідності перевіряється і налаштовується проекційна та звуковідтворювальна апаратура. У разі використання апаратурних методик, повинна бути перевірена їх справність і проведена настройка. При цьому особливу увагу слід звернути на суворе дотримання правил техніки безпеки.

Заздалегідь в алфавітному порядку складається список обстежуваних. Відповідно з порядковими номерами в списку, обстежувані розсідаються по заздалегідь пронумерованим робочим місцям. Перед початком обстеження психолог проводить опитування про самопочуття та стан здоров'я. Особи, які висловили скарги на погане самопочуття і стан здоров'я, до обстеження не допускаються. Про це робиться відповідна відмітка в іменному списку групи. Після опитування психолог знайомить обстежуваних з метою та порядком роботи.

Успішність соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження забезпечується формуванням правильного ставлення військовослужбовців до виконання всіх завдань та інструкцій, установки на якісну та ефективну роботу. З цією метою психолог повинен ясно і коротко роз'яснити обстежуваним значимість одержуваних при обстеженні результатів, як для кожного військовослужбовця окремо, так і для всього підрозділу. Безпосередньо перед початком обстеження дається вступна інструкція, текст якої необхідно відтворювати дослівно.Вступна інструкція."Товариші! Сьогодні вам буде запропоновано ряд питань, завдань, результати виконання яких можуть бути використані тільки психологом частини з метою надання вам допомоги в період адаптації до військової служби, в повсякденному житті і в ході навчально- бойової підготовки (за наявності іншої мети - чітко її сформулювати і вписати в інструкцію).Для успішного виконання завдань необхідно:1. Уважно вислухати інструкцію до кожного завдання. Якщо після пояснення у вас виникнуть питання, задайте їх, попередньо піднявши руку. Перед виконанням завдання ви повинні чітко уявляти, що від вас вимагається.

2. Строго виконуйте команди керівника про початок і закінчення роботи.

3. Працюйте самостійно. Чи не відволікайте від роботи товаришів, не розмовляйте. Якщо виникнуть питання по ходу роботи, підніміть руку, до вас підійдуть і допоможуть.

4. За команді "Стоп!" необхідно підкреслити останнє виконане завдання, покласти олівець (ручку) і перевернути реєстраційний лист.

Той, хто впорається із завданням раніше відведеного часу, повинен підняти руку, записати на реєстраційному бланку своє індивідуальне час, який буде йому повідомлено, перевернути реєстраційний лист і потім мовчки і спокійно чекати закінчення роботи всієї групи (відділення, взводу).

Чи до мене питання? "

Відповівши на що надійшли питання, психолог робить необхідні роз'яснення і пропонує військовослужбовцям заповнити паспортну частину реєстраційних бланків (при анонімному обстеженні дана процедура не береться) і тільки після цього приступає до виконання конкретних методик.

Перед виконанням кожної окремої методики психолог проводить детальне пояснення її сутності, активно використовуючи при цьому демонстраційні плакати. Інструкцію до кожної методиці слід зачитувати дослівно або відтворювати за допомогою магнітофона, так як заміна або пропуски окремих слів і фраз можуть істотно спотворити розуміння методики та негативно відбитися на результатах обстеження.

У процесі тестування психолог подає відповідні команди, а помічник (за його відсутності - сам психолог) фіксує за секундоміром час виконання окремих завдань. У приміщенні необхідно підтримувати сувору дисципліну і порядок.

З метою запобігання стомлення програму обстеження доцільно побудувати таким чином, щоб однорідні за своїм змістом методики не виконувалися поспіль, а чергувалися з іншими. Має сенс менш складні завдання пропонувати на початку і в кінці обстеження. Після години роботи необхідно робити 10 хвилинні перерви. Загальна тривалість обстеження не повинна перевищувати 3-4 годин. Щоб уникнути спотворення результатів обстеження не рекомендується міняти одного разу прийнятий порядок (черговість) пред'явлення окремих завдань.

Перераховані вимоги повинні дотримуватися і при індивідуальному обстеженні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток № 4 Загальні вимоги до організації психологічного обстеження "
 1. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні« Талона амбулаторного пацієнта »(ф. 025-10/у-97 ) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4 / у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 2. II триместр вагітності ( період сістемогенеза, або середній плодовий)
  6.3.1. Загальні положення У I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку
 3. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 4. Додаток 5.3
  КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРЯ-трансфузіолог (Затверджена Наказом МОЗ РФ N 172 від 29 травня 1997 р.) Відповідно до вимог фахом лікар- трансфузіолог повинен знати і вміти: 1. Загальні знання: - основи законодавства про охорону здоров'я та директивні документи, що визначають діяльність органів і установ охорони здоров'я Російської Федерації; - організація
 5. ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ
  Ще недавно етичні та правові та в меншій мірі соціальні проблеми виникали у медичній генетиці переважно у зв'язку з медико-генетичним консультуванням і скринінгом новонароджених на деякі спадкові хвороби обміну речовин. Вони торкалися відносно невелику частину суспільства в основному розвинених країн, в яких медико-генетичні консультації стали складовою частиною
 6. Основи економіки охорони здоров'я
  Для визначення поняття «економіка охорони здоров'я», перш все, слід дати загальне уявлення про поняття «економіка». Існує кілька значень терміна «економіка» (Словник-довідник менеджера, 1996): 1. Сукупність виробничих відносин історично визначеного способу виробництва, що переважають у тій чи іншій країні або в різний час, наприклад, ринкова економіка,
 7. Розробка методу математичного моделювання продуктивної професійної діяльності
  Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості, будучи акмеологическое проектом, спрямованим на вдосконалення та корекцію професійної майстерності як цілого потребує, крім того, в таких методиках діагностування наявного стану професійної майстерності, які дозволяли б виявляти, по можливості виражаються математично, характеристики його цілісності і за їх
 8. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 9. Додаток 9
  Норми професійної психологічної етики ** Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик / Упоряд. А.А.Рукавішніков, М.В.Соколова. Ярославль, 1991. 1. Загальні етичні принципи психодіагностичного обстеження 1.1. Психолог, запитувач у людини в ході обстеження відомості про його особу або допускає, щоб йому довірили
 10. Організація і порядок планування бойової підготовки підрозділів (частини)
  Бойова підготовка - це один з основних видів підготовки Збройних Сил Російської Федерації, що представляє собою цілеспрямований, організований процес військового навчання і виховання особового складу, злагодження (бойового злагодження) підрозділів, військових частин, з'єднань і їх органів управління (штабів) для виконання бойових і інших завдань відповідно до їх призначенням. Бойова
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека