ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Іжванова Е . М.. Розвиток статеворольової ідентичності в юнацькому та зрілому віці, 2004 - перейти до змісту підручника

Додаток 3 до глави 4

Результати обстеження випробовуваних сімей

Таблиця 1

Достовірність відмінностей когнітивного та емоційного вибору гендерних ієрархій досліджуваних та її реалізація

Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена між особистісними (індивідуальними) когнітивним, емоційним і поведінковим компонентами, розраховані за результатами методики рольової ідентичності по кожній випробуваної всіх сім'єю представлені в табл.1. Для а=0,05 і n=8 (число гендерних ролей) критичне значення за критерієм Спірмена r=0,64.

Таблиця 2

Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена між особистісними (індивідуальними) когнітивним, емоційним і поведінковим компонентами

Таблиця 3

Значущі коефіцієнти кореляції (у%)

Таблиця 4

Кореляції між когнітивними, емоційними і поведінковими складовими вЯк видно з таблиці, в сім'ях Б-х і І-х в 9-ти випадках з 10-ти ми маємо високі кореляції поведінкових складових між матерями і дочками, між бабусею та онукою, а також між рідними сестрами. Високі когнітивні кореляції маємо на 3-х випадках: між однією матір'ю і обома дочками і двома рідними сестрами. Таким чином, з 10-ти кореляційних зв'язків з кожної складової маємо: 90%-поведінку, і 30% когнітивна та 10%-емоційна складові. У разі сім'ї К-х маємо, в 3-х випадках із 5-ти ми маємо високі кореляції поведінкових складових між матерями і дочками, два з 4-х між бабусями і онуками, 3 випадки з 5-ти між сестрами різного ступеня споріднення, 2 випадки з 5-ти - між тітками і племінницями також різного ступеня спорідненості.

Високі когнітивні кореляції маємо на 2-х випадках із 5-ти між матерями та їх дочками, 1 між двома рідними сестрами, 1 між рідною тіткою та її племінницею, і 1-н випадку з 2 - х-між двоюрідними тітками і племінницями. Таким чином, з 19-ти кореляційних зв'язків з кожної складової маємо: 53% (10 з 19-ти)-поведінка, 26% (5 з 19-ти) - когнітивна складова і відсутність значущих кореляцій між емоційними складовими. Звівши отримані дані в таблицю 7, маємо наступну картину:

Таблиця 5

Зведені дані значущих кореляційних зв'язків вибору гендерних ієрархійТаким чином , в середньому дитина переймає 74% поведінки родичів своєї статі і 28,6% - когнітивних відомостей (так треба, прийнято і т.д., тобто що йдеться) від найближчих родичів - матері та старшої сестри.

Таблиця 6

Достовірність відмінностей в характеристиках маскулінності-фемінінності в

Співвідношення фемінне - маскулінності з випробовуваних сім'ях, отримані за методикою МІФ

Таблиця 7

Таблиця 8

Зведена таблиця співвідношення маскулінності-фемінінності за методикою

«Психологічна стать »Диференціація статеворольових нормативів (диференційованість або недифференцированность образів чоловіка і жінки) за модифікованою методикою

« Кодування »

Таблиця 9

Дані для визначення афективної складової статеворольової ідентичності за модифікованою методикою «Кодування»

Таблиця 10

Типи афективної складової статеворольової ідентичності

Таблиця 11Таблиця 12Таблиця 13

Зведені підсумкові дані особливостей найбільш виражених співвідношень маскулінності-фемінінності (у% від членів сім'ї)

Таблиця 14

Вихідна матриця для визначення співвідношення маскулінності-фемінінності

в піддослідних родинах

Тут 1 - підлога невизначений. 2 - маскулінність, 3 - фемінінність, афективна складова статеворольової ідентичності 1 - недиференційована, 2-маскулинная, 3-фемінна, 4 - фемінінний-недиференційована, 5 - маскуліннос-недиференційована, 6 - андрогінна, рівень маскулінності і фемінінності в абсолютних значеннях за шкалою маскулінності -фемінінності опитувальника Бем-Безсонової)

I '-I 1 1 1 1 1 1 1Таблиця 15

Значення коефіцієнтів кореляції між співвідношенням маскулінності-фемінінності в піддослідних родинахТаблиця 16Таблиця 17

Внутрісімейні кореляції між образами Я, Чоловіки, Жінки і ДитиниТаблиця 18

Кількість значущих коефіцієнтів кореляції індивідуальних образів з віково-груповимиПеревірка достовірності гіпотези 5« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Додаток 3 до глави 4"
 1. Передозування ІНГАЛЯЦІЙНИХ АНЕСТЕТИКІВ
  Визначення Надмірна концентрація вдихуваного інгаляційного анестетика утворює абсолютну або відносну передозування: абсолютна передозування: концентрація анестетика істотно вище бажаної; відносне передозування: бажана концентрація анестетика викликає серцево- легеневу недостатність. Причини Помилка при установці бажаної концентрації інгаляційного
 2. Особливості афективних компонентів образів Я, Чоловіка і Жінки в різних вікових та гендерних групах
  Розглянемо по кожній віковій та гендерної групі особливості зв'язку емоційних характерів образів з афективною складовою статеворольової ідентичності. Для цього перевіримо достовірність відмінностей афективних компонентів образів Я, Чоловік, Жінка і Дитина, отриманих за допомогою психосемантической методики, між парами жіночих і чоловічих груп за допомогою F-тесту Фішера. Результати F-тесту
 3. Зв'язок афективного характеру образів Чоловіки і Жінки з афективною складовою статеворольової ідентичності
  У даному підрозділі перевіряється приватна гіпотеза 1: емоційна забарвленість образів Чоловіки і Жінки є важливим чинником формування адекватної афективної складової статеворольової ідентичності. Для перевірки узгодженості афективної складової статеворольової ідентичності і афективних компонентів образів Чоловіки і Жінки були складені дві матриці розмірності 6х8, де 6 - число
 4. Особливості вибору статі Батька і Дитини в різних вікових та гендерних групах
  Відповідно до методики визначення когнітивного вибору статі Батька і Дитини для всіх вікових та гендерних груп було визначено особливості цього вибору і встановлено зв'язок між когнітивним вибором статі Батька і Дитини. Перевірка результатів когнітивного вибору гендерів Батька і Дитини за критерієм х2 показала нормальність їх розподілу, а результати однофакторного
 5. Визначення зв'язку вибору статі Батька і Дитину з типом афективної складової статеворольової ідентичності
  У даному розділі перевіряється гіпотеза приватна гіпотеза 3: стать значимого батька і психологічний підлогу в дитинстві є важливими чинниками формування афективної складової статеворольової ідентичності. Для цієї мети а) перевіряється достовірність відмінностей виборів Гедера Батька і Дитини в жіночій і чоловічій вибірках; б) розраховуються коефіцієнти кореляції між типами афективної
 6. Опис методів дослідження 1 блок: методики рольової ідентичності
  Методики, що визначають Я-соціальне (рольову - прийняття гендерних ролей і вибору статеворольової ієрархії) (Гавріліца, 1998): 1) Методика діагностики ціннісного переваги гендерних ролей (когнітивний вибір) (О.А.Гавріліца, 1998). У тесті дається таблиця з 8-ми соціальних ролей, які зазвичай виконує жінка: 1) Господиня 2) Професійна діяльність, творчість з) Мати
 7. Особливості та закономірності прийняття гендерних ролей жінок в трехпоколенной сім'ях
  У процесі побудови своєї статеворольової ідентичності першим орієнтиром для дитини є мати або особа, яка безпосередньо займається його вихованням. При цьому головну роль відіграє поведінка матері або виховує особи, тобто те, що дитина безпосередньо спостерігає. Роботи М.И.Лисиной та її послідовників були присвячені вивченню того, що дитина може безпосередньо спостерігати.
 8. Особливості співвідношення маскулінності-фемінінності жінок в трехпоколенной сім'ях
  Особливості гендерного самосвідомості в трехпоколенной сім'ях жінок Як було вище встановлено, когнітивна складова, пов'язана з гендерною самосвідомістю, відіграє значну роль при реалізації гендерних ролей. Рівень гендерної самосвідомості дозволяє визначити методика «Незакінчені пропозиції» (МІФ) (Т. Л. Бессонова, 1994, Н. В. Дворянчиков, 1998). Вона також дозволяє встановити
 9. Дослідження наступності співвідношення маскулінності-фемінінності жінок в трехпоколенной сім'ях жінок
  Для перевірки гіпотези 4: найбільш значущими сімейними чинниками, що зумовлюють статеворольової ідентичність жінок в трехпоколенной сім'ях , є трансльовані старшими жінками в сім'ї патерни статеворольової поведінки, проведемо наступні перетворення отриманих результатів. Об'єднавши результати, отримані по кожній методиці і закодувавши їх таким чином: невизначений підлога - 1,
 10. Додаток 1 до глави 1
  «Періодизації вікового розвитку» Таблиця 1 {foto45 } Ідентичність в старості
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека