Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997 - перейти до змісту підручника

Додаток № 1 ЕТИЧНІ НОРМИ професійної діяльності психолога Збройних Сил Російської Федерації

до ст. 16 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___

ЕТИЧНІ НОРМИ

професійної діяльності психолога

Збройних Сил Російської ФедераціїВійськовий психолог покликаний всій своєю професійною діяльністю сприяти створенню сприятливих умов для всебічного розвитку особистості військовослужбовців, членів їх сімей і цивільного персоналу, збереження, зміцнення та відновлення їх психічного здоров'я, формування високоморальних відносин між ними в цілях зміцнення боєготовності і боєздатності частин і підрозділів.

Професійна діяльність військового психолога пов'язана з пізнанням суто індивідуальних особистісних особливостей людей, їх глибоких внутрішніх переживань і станів. Психолог здійснює цілеспрямоване втручання в їхні думки, почуття, світогляд, поведінку. У процесі роботи військовий психолог оперує інформацією, недбале використання якої може завдати непоправної шкоди окремим військовослужбовцям, сім'ям, військовим колективам, авторитету військової психології.

У той же час, психолог повинен виробляти пропозиції та рекомендації командирам (начальникам), надавати їм необхідні дані про військовослужбовців в інтересах виховної роботи.

Це вимагає від психолога керуватися заповіддю "Не нашкодь!", Проводити психологічну роботу у відповідності з етичними нормами професійної діяльності:

- поважати особисту недоторканність військовослужбовців, їх право на самовизначення, на участь або неучасть в дослідженнях, діагностичних і формірующе-корекційних заходах, на психологічну консультацію без присутності третіх осіб;

- роз'яснювати цілі і завдання психологічних досліджень, порядок використання отриманої інформації;

- не брати участі в заходах, що супроводжуються фізичним або психологічним примусом військовослужбовців до повідомлення якої інформації, зміни поглядів і переконань, навіть якщо вони санкціоновані його начальником;

- вміти зберігати довіру людей, правильно орієнтуватися в ситуаціях конфлікту між нормами субординації і моральності, потребами та інтересами окремих військовослужбовців і різних груп;

- оцінювати будь-яку професійну ситуацію з етичної точки зору і інформувати командирів (начальників), інших осіб про етичних вимогах, пропонованих до неї і власної етичної позиції;

- поширювати інформацію про клієнта тільки з його особистої згоди, у вказаному ним обсязі та певному колу осіб;

- відповідати за наслідки своєї професійної діяльності;

- чітко уявляти межі своїх можливостей у вирішенні поставлених завдань, застосовувати тільки перевірені й освоєні методи роботи;

- прогнозувати наслідки своїх дій, зводити до мінімуму ризик ненавмисного негативного впливу на людей;

- постійно вдосконалювати знання, навички та вміння, підтримувати свою кваліфікацію на рівні вимог професійної діяльності;

- використовувати діагностичні, корекційні, психопрофілактичні методи і техніки, які ясно розуміє, вважає достатньо освоєними і передбачає наслідки їх застосування;

- не поширювати інформацію та спеціальні знання, які можуть бути використані для маніпулювання людьми, погіршення відносин між ними;

- вживати заходів для збереження конфіденційності професійних відносин, одержуваних відомостей, документів, особистих записів, фотографій, аудіо - і відеоплівок, пов'язаних з роботою.
Професійна таємниця може бути розкрита психологом з власної ініціативи лише в тому випадку, якщо нерозповсюдження цієї інформації може завдати істотної шкоди клієнту, іншим людям.Військовий психолог зобов'язаний будувати свої відносини з колегами на основі взаємної поваги, довіри, взаємодопомоги, ділитися з ними отриманою інформацією, методичними та науковими знахідками, що дозволяють ефектно вести практичну роботу.Військовий психолог в інтересах клієнта повинен активно співпрацювати з лікарями, юристами, посадовими особами органів виховної роботи.Порушення психологом етичних норм і принципів роботи несумісне з виконанням обов'язків їм по займаній посаді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток № 1 ЕТИЧНІ НОРМИ професійної діяльності психолога Збройних Сил Російської Федерації "
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 2. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 3. Структура сучасної психології
  Сучасна психологія являє собою досить розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних щаблях формування, пов'язаних з різними областями практики. В якості підстави класифікації галузей психології може бути обрана психологічна сторона: 1) конкретної діяльності, 2) розвитку, 3) відносини людини (як суб'єкта розвитку і діяльності) до суспільства
 4. Матеріальне забезпечення психологічної роботи у військовій частині
  Матеріально-технічне забезпечення психологічної роботи проводиться з метою задоволення потреб суб'єктів та посадових осіб психологічної роботи в об'єктах і засобах, необхідних для психологічного вивчення військовослужбовців, формування і розвитку у них необхідних професійних якостей, організації та проведення роботи по збереженню їх психічного здоров'я, для підвищення
 5. Загальна характеристика принципів виховання
  Даючи характеристику того чи іншого принципу виховання, важливо враховувати, що кожна ідея, закладена в ньому, є відображення однієї або декількох закономірностей. Сутність же їх розкривається і реалізується на практиці у вигляді вимог і педагогічних правил виховної діяльності. Принципи виховання як би дозволяють перекинути місток з педагогічної теорії в практичну діяльність. Їх
 6. Сутність і зміст духовно-морального виховання військовослужбовців
  Мораль наказує людям певні вчинки в якості їх боргу, тому в моральних уявленнях об'єктивна суспільна необхідність, історичні потреби людства і класові інтереси виражаються в особливій формі - у вигляді ідеї про належне. Вчинки повинні відбуватися остільки, оскільки вони являють собою благо, добро, переважні перед усіма іншими можливостями. Таким
 7. Сутність і структура педагогічної майстерності вихователя
  Одним з найважливіших факторів і умов, що визначають ефективність і якість виховної роботи, є високий рівень педагогічної майстерності офіцера-вихователя. Проблема професійної майстерності педагога відноситься до тих питань педагогічної теорії та практики, які завжди входять до числа вічно актуальних. Людська історія залишила нам безліч фактів, прикладів, ідей,
 8. Військово-педагогічна етика заступника командира частини з виховної роботи
  Виникнення і розвиток професійно-етичної теорії і практики, як відомо, пов'язано з суспільним поділом праці. Професійна етика існує і виявляється в професіях, які мають стійкий характер, морально-психологічні вимоги і норми, що регулюють діяльність і поведінку їх представників з точки зору етики. До числа таких професій відноситься діяльність і
 9. Основні види морально-психологічного забезпечення
  Очевидною і актуальною є проблема морально-психологічного забезпечення процесу бойової підготовки військ, готовності кожного військовослужбовця до виконання і самого виконання завдань за призначенням. У цьому зв'язку постає питання про МПО не тільки військових дій або вирішення інших бойових завдань (наприклад, бойового чергування, вартової служби), але всіх аспектів життєдіяльності військ, як в
 10. П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997
  Загальні положення. Організація та утримання психологічної роботи. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення психологічної роботи. Підготовка кадрів. Етичні норми професійної діяльності психолога ЗС РФ. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості. Психологічна методика «Прогноз-2»
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека