Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Ю.Ю. Шуригіна. Науково-практичні основи здоров'я, 2009 - перейти до змісту підручника

Додаток 6 Дослідження внутрішньоособистісних протиріч методом багатоколірного тесту Люшера

Добре відомо, що вплив кольору може викликати у людини як фізіологічний, так і психологічний ефект.

Ця обставина давно вже враховується в мистецтві, естетиці і т.п. Очевидно, що даний факт може враховуватися і в зворотній задачі - визначенні стану людини за допомогою переваги ним (вибором), байдужістю чи відмовою (негативною оцінкою) його від певного кольору. Тест Люшера заснований на тому дослідному факті, що вибір кольору відображає спрямованість обстежуваного на певну діяльність, настрій, функціональний стан, а стійке перевагу певних кольорів пов'язано з рисами особистості. Удавана простота тесту не знижує його важливості для виявлення порушень гармонії у відношенні людини з самим собою і з найближчим оточенням. При правильній організації тестування перевагу обстежуваним того чи іншого кольору в значній мірі є неусвідомленим. Значення квітів в їх психологічної інтерпретації визначалися автором тесту - швейцарським психологом М. Люшером, в ході різнобічного обстеження численного контингенту різних випробовуваних. Однак інтерпретації, і, особливо, особистісні - не завжди однозначні, Вони конкретизуються і уточнюються в ході особистої бесіди психолога з обстежуваним і за допомогою додаткових контрольних тестів.

При цьому наявність психо-емоційного стресу, особливості пережитого особистісного конфлікту знаходять досить переконливе вираження в аналізі переваг конкретним кольором і в розраховуються коефіцієнтах.

Загальний принцип розгляду результатів переваги (вибору) обстежуваного тієї чи іншої кольорової картки базується на наступному:

- синій (темно-синій) - потреба у спокої, прихильність до кому-небудь або до чого-небудь;

- зелений (синьо-зелений) - потреба в самоствердженні, характеризує домінантність і концентрацію;

- червоний (оранжево-червоний ) - потреба діяти як з позиції активності, так і сили;

- жовтий (світло-коричневий) - потреба діяти і сподіватися, несе в собі символіку радості і бадьорості.

Мета роботи: оцінити на підставі розрахованих коефіцієнтів колірного тесту Люшера рівень психо-емоційної напруженості людини.

Обладнання: вісім карток основних кольорів (1-темно-синій, 2 - синьо-зелений, 3 - оранжево-коричневий, 4-світло-коричневий, 5 - фіолетовий, 6 - коричневий, 7 - чорний. 0 - сірий).

Техніка виконання

Тестується дається інструкція про те, що він повинен розкласти картки восьми квітів у послідовності, починаючи з самого приємного. Рекомендується представити деякий кольоровий обсяг простору, в якому обстежуваному в даний момент часу знаходитися комфортно. Картки після вибору прибираються або закриваються листами паперу.

Порядковий номер обраних карток фіксується дослідником.

Після короткого відпочинку рекомендується повтор вибору, звертається увага на небажаність відтворення попереднього вибору. Кожен вибір - це рішення, прийняте на основі аналізу свого ставлення до колірної середовищі.

Розрахунки коефіцієнтів рекомендується проводити за результатами другого вибору.

Значна розбіжність результатів тестування саме по собі характеризує стан обстежуваного як нестійке, неоптимальний. Рекомендуються заходи із заспокоєння, стабілізації психо-емоційного стану.

Розрахунок коефіцієнта сумарного відхилення від аутогенним норми

Показник сумарного відхилення від аутогенним норми (СО) спирається на поняття аутогенной норми колірних переваг. Вона отримана Вальнеффером на представницької групі пацієнтів психіатричної клініки при проведенні психотерапевтичних сесій, де основним корекційним методом була аутогенне тренування Й.Г. Шультца. Вальнеффер виявив, що при одужанні (при виписці) більшість пацієнтів показували вибір 3 4 2 5 16 0 7. Цей вибір був прийнятий як норми колірних переваг і інтерпретується як еталон - індикатор нервово психічного благополуччя.

Вибір випробуваним квітів в порядку аутогенной норми імовірно виявляє енергійного, діяльного суб'єкта, не обтяженого особливими проблемами рефлексії, впевнено дивиться в майбутнє. Отже, чим ближче оцінка випробуваного до нуля, тобто вибору аутогенной норми, тим ближче він до еталону нервово-психічної стійкості. Чим більше значення СО, тим виражено непродуктивна напруженість, скутість, нестабільність, стомлюваність, переважання негативних і астенічних переживань.

Для розрахунку СО використовується ключ:При розподілі рівня СО за стандартною 7 - бальною шкалою виходять такі значення: 4 - статистична средневиборочная норма, 3 і 5 - незначне відхилення від норми, 2 і 6 - значне відхилення від норми, 1 і 7 виключно велике відхилення від норми. Інтерпретується значення СО якісно: чим вище значення, тим більше виражені конфліктність, песимістичність, нестабільність і т.д.

Таблиця переведення значень коефіцієнта відхилення від аутогенним норми в стандартні балиРезультати розрахунку СО заносяться в робочий зошит, формується висновок.

Приклад: Обстежуваний у віці 28 років. Результат вибору - 25730164. У цьому виборі на першій позиції стоїть 2-й колір. Дивлячись на ключ, в розділі «Номер колірної картки» знаходимо 2-й, і виходячи з того, що він стоїть на першій позиції, знаходимо перетин розділу «Номер колірної картки» і «місце кольору», там знаходиться цифра «2». Тоді робимо запис:

СО=2 +

Далі на другій позиції в нашому виборі варто 5-й колір. Знаходимо перетин 5-го кольору і 2-й позиції: там стоїть цифра «2». Продовжуємо запис. СО=2 +2 + ...

Загальна сума - СО=2 +2 +5 +3 +2 +1 +1 +6=22.

Відповідно до таблиці - нормований результат -5.

Висновок - незначне відхилення від норми. Має місце: непродуктивна напруженість, скутість, нестабільність, стомлюваність, переважання негативних і астенічних переживань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 6 Дослідження внутрішньоособистісних протиріч методом багатоколірного тесту Люшера "
 1. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 2. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя ». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 3. ДОДАТКИ
  Додаток 1 Перелік екстрагенітальних захворювань вагітних, які потребують динамічного спостереження терапевтом Більшість вагітних, хворих екстраге-нітальной захворюваннями , повинні перебувати на особливому обліку у терапевта, для чого може бути використана облікова форма № 30 («Контрольна карта»). До цим хворим головним чином ставляться жінки, які страждають такими захворюваннями:
 4. Визначення гормонів в біологічних рідинах
  Лабораторна діагностика функціонального стану та порушень репродуктивної системи увазі дослідження вмісту в крові гормонів радиоиммунологическим або імуноферментним методами, визначення їх екскреції, а також проведення діагностичних фармакологічних проб. Узагальнені дані про місце синтезу, точках програми та механізми дії гормонів і біологічно активних речовин,
 5. КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
  Лі Голдмен (Lee Goldman) Процес клінічного мислення важко пояснити . Він грунтується на таких факторах, як досвід і навчання, індуктивне і дедуктивне мислення, інтерпретація фактів, відтворюваність і цінність яких непостійні, і інтуїція, яку буває важко визначити. Для оптимізації клінічного мислення було здійснено ряд спроб з метою проведення кількісного аналізу
 6. АНЕМИЯ
  X. Франклін Бунн (Н. Franklin Bunn) Для діагностики анемії велике значення має виявлення значного зменшення числа еритроцитів і відповідне зниження їх здатності переносити кисень. У нормі об'єм крові підтримується приблизно на одному і тому ж рівні. Таким чином, анемія викликає зменшення концентрації еритроцитів або гемоглобіну в периферичної крові. При патології
 7. ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ФАГОЦИТАРНОЇ СИСТЕМИ
  Джон І. Геллін (John J. Gallin) До лейкоцитам, цим основним клітинним компонентів запалення та імунної реакції, відносяться нейтрофіли, лімфоцити , моноцити, еозинофіли і базофіли. Кров служить найбільш доступним джерелом лейкоцитів і засобом транспортування клітин з кісткового мозку, де вони генерують, в різні тканини. У нормі кількість лейкоцитів в крові дорослих осіб становить
 8. ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
  Джеймс Дж. Плорд (James f. Plorde) Для діагностики інфекційної хвороби потрібно пряме або непряме виявлення патогенного мікроорганізму в тканинах ураженого макроорганізму. У цьому розділі описані основні методи, за допомогою яких це досягається. Пряме мікроскопічне дослідження. Пряме мікроскопічне дослідження тканинних рідин, ексудатів і тканин є одночасно
 9. СИФІЛІС
  Кінг К. Холмс, Шейла А. Люкхарт (King К. Holmes, Shella A. Lukehart) Визначення. Сифіліс - хронічна системна інфекція, що викликається Treponema pallidum підвид pallidum. Передається статевим шляхом, інкубаційний період у середньому триває близько 3 тижнів і супроводжується розвитком первинного вогнища ураження, пов'язаного з регіонарним лімфаденітом. Вторинна бактеріеміческого стадія пов'язана з
 10. ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА
  Річард К. Пастернак, Євген Браунвальд, Джозеф С. Алперт (Richard С. Pasternak, Eugene Braunwald, Joseph S. Alpert) Інфаркт міокарда це одне з найбільш часто зустрічаються захворювань у країнах Заходу. У США щорічно реєструється приблизно 1,5 млн осіб, які перенесли інфаркт міокарда. При гострому інфаркті міокарда помирає приблизно 35% хворих, причому трохи більше половини з них до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека