Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІсторія медицини
« Попередня Наступна »
Методичні вказівки. Історія медицини, 2009 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 4 БІБЛІОГРАФІЯ

Підручники та навчальні посібники

1. Бородулін Ф.Г. Історія медицини. Вибрані лекції. - М.: Медицина, 1961. - 252 с.

2. Грицак Е.Н. Популярна історія медицини. - М.: Вече, 2003. - 464 с.

3. Заблудовський П, Е. Історія вітчизняної медицини: Матеріали до курсу історії медицини: Ч 1. Період до 1917 р. - М.: Изд. ЦОЛІУВ, 1969. - 400 с.

4. Заблудовський П.Є. Історія вітчизняної медицини: Учеб. посібник: Ч. 2. Медицина в СРСР. - М.: Изд. ЦОЛІУВ, 1971. - 90 с.

5. Заблудовський П.Є., Гачок Р.Р., Кузьмін М.К. Історія медицини. - М.: Медицина, 1981.

6. Історія медицини: Матеріали до курсу історії медицини / За ред. Б.Д. Петрова. - М.: Медицина, 1954. - 282 с.

7. Кузьмін М.К. Історія медицини: Нариси. - М., 1978. - 197 с.

8. Лісіцин Ю.П. Історія медицини: Підручник. - М.: ГЕОТАР-МЕД, 2004. - 400 с.

9. Медицина / / Велика медична енциклопедія. Т. 17. - 2-е вид. - М.: Медична енциклопедія, 1960. - Стб. 47 - 512.

10. Медицина / / Велика медична енциклопедія. Т. 14. - 3-е вид. - М., 1980. - С.7 - 322. Стб. 1 - 947.

11. Медичний енциклопедичний словник / За ред. В.І. Бородуліна. - М.: Онікс XXI століття, 2002. - 704 с.

12. Мирський Б. М. Історія медицини в Росії в ХVI-ХIХ ст. - М.: РОС-СПЕН, 1996. - 400 с.

13. Мультановський М.П. Історія медицини: Підручник. - М.: Медицина, 1967. - 348 с.

14. Семенченко В.Ф. Історія фармації. - М.: ІКЦ «МарТ», 2003.

15. Сорокіна Т.С. Історія медицини: Підручник. У 2-х т. - М.: Изд-во РУДН, 1992. - 386 с.

16. Сорокіна Т.С. Історія медицини: Підручник. - 4-е вид. - М.: «Акаде-мія», 2005. - 560 с.

17. Хрестоматія з історії медицини / Упоряд, Е.Д. Грибанов. Под ред. і з приміт. П.Є. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968. - 359 с.

Додаткова література

1. Анікіна Т.П. Єфрем Йосипович Мухін (1766 0 1850). До 100-річчя з дня смерті / / Клінічна медицина. - 1950. - № 1.

2. Аронов Г.Е., Грандо А.А., Мирський М.Б., Сорокіна Т.С. Видатні імена у світовій медицині. - Київ: РІА «Тріумф», 2002. - 495 с.

3. Бабський Є.Б. І.П. Павлов, життя і діяльність. - М., 1956.

4. Багдасар'ян С.М. Життя і творчість Н.Н. Бурденко / / Бурденко Н.Н. Зібрання творів. - М., 1951. - Т.1. - С. 5-14.

5. Багдасар'ян С.М. М.М. Бурденко. - М.: Медицина, 1967. - 70 с.

6. Базанов В.А. Ф.Ф. Ерісман (1842-1915). - Л., 1966. - 160 с.

7. Базарон Е.Г. Нариси Тибетської медицини. - Улан-Уде, 1987.

8. Базарон Е.Г. Тибетська медицина і релігія / / Матеріали з вивчення джерел традиційної системи індо-тибетської медицини. - Новос-Бирск: Наука, 1982.

9. Бассалик Д.А. До історії зуболікарського освіти в дореволюційній Росії / / Стоматологія. - 1961. - № 1.

10. Білецька Є.Я. А.П. Доброславін і розвиток експериментальної гігієни в Росії. - М.: Медицина, 1956.

11. Білецька Є.Я. Перші російські гігієнічні школи (Доброславін, Ерісман) / / Радянське охорону здоров'я. - 1964. - № 1.

12. Бірюков Д.А. І.П. Павлов. - М., 1967.

13. Блінкін С.А. Н.А. Семашко: (Посібник для учнів). - М.: просвічений-ня, 1976. - 197 с.

14. Богоявленський Н.А. Давньоруська загоїтись в XI - XVII ст. Джерела для вивчення історії російської медицини. - М.: Медицина, 1960.

15. Богоявленський Н.А. Вітчизняна анатомія і фізіологія в далекому минулому. - М.: Медицина, 1970.

16. Бородулін В.І., Шхвацабая І.К. А.Л. М'ясників. - М., 1967.

17. Бородулін Ф.Р. До історії нервизма у вітчизняній медицині. - М.: Медгиз, 1955.

18. Бородулін Ф.Р. Нариси історії вітчизняної кардіології. - М.: Ме-діціни, 1988. - 304 с.

19. Бородулін Ф.Р. С.П. Боткін і неврогенная теорія медицини. - М.: Медгиз, 1953.

20. Будко О.О., Шабунін А.В. Історія медицини Санкт-Петербурга. XVIII в. - СПб., 2002.

21. Биков К.М. Життя і діяльність І.П. Павлова. - М.-Л., 1959.

22. Васильєв К.Г., Сегал А.Є. Історія епідемій в Росії: матеріали та нариси. - М.: 1960.

23. Введенський Н.Є. Пам'яті І.М. Сеченова / / Фізіологічний журнал СРСР ім. І.М. Сеченова. - 1956. - Т.1.

24. Веселкин Р.Н. В.В. Пашутін. - М., 1950.

25. Венгрова І.В., Шилініс Ю.А. Соціальна гігієна в СРСР (нарис історії). - М.: Медицина, 1976.

26. Вишневський Н.А. Світські медики в дні Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945. - Л.: Знання, 1990. - 32 с.

27. Вогралік В.Г., Вяземський Е.С. Нарис китайської медицини. - М.: Медгиз, 1961.

28. Вогралік В.Г.Основи китайського лікувального методу чжень-цзю. - Горький: Кн. вид-во, 1961.

29. Вогралік В.Г. Слово про китайську медицину. - Горький: Кн.ізд., 1959.

30. Всесвітня організація охорони здоров'я (історія, проблеми, перспективи) / Під ред.В.В. Венедиктова. - М.: Медицина, 1975.

31. Гаваа Лувсан Традиційні та сучасні аспекти східної медицини. - М., 2000.

32. Гаваа Лувсан Традиційні та сучасні аспекти східної рефлексотерапії. - М.: Наука, 1986.

33. Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Західноєвропейська наука в Середні століття: Загальні принципи і вчення про рух. - М.: Наука, 1989.

34. Гартман Ф. Життя Парацельса і сутність його вчення. Пер. з англ. - М.: Новий Акрополь, 1997.

35. Геллер В.Г. В ім'я життя. Записки військового лікаря. - М.: Воениздат, 1956.

36. Георгіївський А.С., Лидов І.П., Семек С.А. Медицина військова / БМП. Т. 14. - М.: Радянська енциклопедія, 1980.

37. Геселевич А.М. Літопис життя Н.І. Пирогова (1810-1881). - М.: Медицина, 1976.

38. Геселевич А.М. Н.І. Пирогов. - М., 1969.

39. Геселевич А.М., Смирнов Є.І. Н.І. Пирогов. - М., 1960.

40. Глязер Г. Драматична медицина. Досліди лікарів на собі-М.: Молода гвардія, 1965. - 208 с.

41. Годін В.С., Савін О.М., Шалдибін Г.П. Шлях у півтора століття ... Сторінки історії Пензенської обласної лікарні ім. М.М. Бурденко. - Пенза, 1996.

42. Грандо А.А. Медична деонтологія. - Київ: Вища. школа, 1988. - 188 с.

43. Гребенников Е.А. Микола Коперник. - М.: Наука, 1982.

44. Грибанов Е.Д. Жетони Російської імперії (медицина, Червоний Хрест, благодійність). - М.: Медицина, 1998. - 298 с.

45. Грибанов Е.Д. Історія розвитку медичної освіти: Учеб. посібник. - М.: Изд. ЦОЛІУВ. 1974. - 40 с.

46. Грибанов Е.Д. Історія міжнародних медичних емблем: Учеб. посібник. - М.: Изд. ЦОЛІУВ, 1976. - 36 с.

47. Грибанов Е.Д. Джерела вивчення історії медицини та охорони здоров'я. - М., 1980.

48. Грибанов Е.Д. Медалі Імператорської Росії (медицина, милосердя, Червоний Хрест). - М.: Изд-во РАН, 1994. - 240 с.

49. Грибанов Е.Д. Медицина в символах і емблемах. - М.: Медицина, 1990. - 206 с.

50. Грибанов Е.Д. Розвиток медичної етики: Лекції. - М.: Изд. ЦОЛІ-УВ, 1987. - 24 с.

51. Грибанов Е.Д. Радянські медалі (медицина, охорона здоров'я, Червоний Хрест та інші). - М.: Легпромбитіздат, 1991. - 224 с.

52. Григорьян Н.А. Іван Петрович Павлов. 1849-1936. Вчений. Громадянин. Гуманіст. До 150-річчя з дня народження. - М.: Наука, 1999.

53. Грицкевич В.П. З факелом Гіппократа: З історії білоруської медицини. - Мінськ: Наука і техніка, 1987. - 271 с.

54. Громбах С.М. Питання медицини в працях М.В. Ломоносова. - М.: Медгиз, 1961.

55. Громбах С.М. Данило Самойлвіч. - М.: Медгиз, 1951.

56. Громбах С.М. Російська медична література XVIII в. - М.: Медгиз, 1953.

57. Гронд А.А. Медична деонтологія - Київ: Вища. школа, 1988. - 188 с.

58. Губерман І.М. Бехтерєв: сторінки життя. - М.: Знание, 1977. - 158 с.

59. Гукасян А.Г. Г.А. Захар'їн (1829-1897). - М.: Медицина, 1948.

60. Гукасян А.Г. Кончаловський і його клініко-терапевтичні погляди. - М., 1956.

61. Гукасян А.Г. М.Я. Мудров / / Мудров М.Я. Вибрані твори. - М., 1949. - С. 5-16.

62. Гурєва Н.М., Чебишев Н.М. Літопис життя і діяльності І.П. Павлова. - М., 1969.

63. Деонтологія в медицині. У 2-х т. / Ред. Б.В. Петровський. - М.: Медицина, 1988.

64. Дроздова З.А. Нестор Максимович-Амбодик. - Л.: Мед. Академія, 1950.

65. Егоришева І.В. Значення комісії Г.Є. Рейна для охорони здоров'я Росії / / Матеріали II з'їзду Конфедерації істориків медицини. - М.: Медицина, 2003.

66. Егоришева І.В. Комісія Боткіна / / Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини. - 2001. - № 1.

67. Егоришева І.В. Особливості організації медичної служби в Росії / / Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини. - 2003. - № 1.

68. Егоришева І.В. Пироговське суспільство і Пироговский з'їзд / / III (XIX) Пироговский з'їзд. - СПб., МЕДПРЕС, 2001.

69. Егоришева І.В. Управління охороною здоров'я Росії в першій половині XIX століття / / Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини. - 2003. - № 6.

70. Егоришева І.В., Шерстнева Є.В. Накази громадського піклування в історії охорони здоров'я Росії / / Розвиток державної медицини в Росії. Матеріали симпозіуму. - М.: НДІ громадського здоров'я, 2003.

71. Есаков В. ... І академік Павлов залишився в Росії / / Наука і життя. - 1989. - № 9.

72. Жук А.П. Розвиток громадської медичної думки в Росії в 60 - 70-і рр.. XIX століття. - М.: Медгиз, 1963.

73. Заблудовський П.Є. Витоки професійної патології і книга Рамаццині / / Рамаццині Б. Про хвороби ремісників. - М.: Медгиз, 1961.

74. Заблудовський П.Є. Шляхи розвитку громадської медицини. - М.: Изд. ЦОЛІУВ, 1970. - 82 с.

75. Заблудовський П.Є. Розвиток медичної статистики. Історичний огляд: Лекція 1. - М.: Изд. ЦОЛІУВ, 1972. - 20 с.

76. Заблудовський П.Є. Розвиток медичної статистики. Історичний огляд: Лекція 2. Медична статистика в Росії в ХУШ - Х1Х століттях. - М.: Изд. ЦОЛІУВ, 1974. - 28 с.

77. Заблудовський П.Є. Розвиток вчення про заразних хворобах і книга Фракасторо / / Фракасторо Дж. Про контагии, контагиозних хвороби і лікування. - М.: Изд-во АН СРСР, 1954.

78. Охорона здоров'я в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945. СБ документів і матеріалів. - М.: Медицина, 1977. - 576 с.

79. Охорона здоров'я Росії XX століття / За ред. Ю.Л. Шевченко, В.
І. Покровського, О.П. Щепіна. - М.: Геотар-мед, 2001. - 204 с.

80. Зудгоф К. Медицина Середніх віків та епохи Відродження. - М.: Вузівська книга, 1999. - 160 с.

81. Іванюшкін А.Я., Хетагурова А.К. Історія та етика сестринської справи: Учеб. посібник. - М.: ГОУ ВУНМЦ МОЗ РФ, 2003. - 320 с.

82. Ісхакі Ю.Б. Абуалі ібні Сіно та медична наука. - Душанбе, 1984.

83. Канівський Л.О., Лотова Є.І., Ідельчик Х.И. Основні риси розвитку медицини в Росії в період капіталізму. - М.: Медгиз, 1956.

84. Карпов В.П. Вступна стаття / / Гіппократ. Вибрані книги / Пер. з грец. В.І. Руднєва. - М.: Сварог, 1994.

85. Кац М.С. Історія радянської стоматології. - М.: Медицина, 1963.

86. Квасов Д.Г., Федорова-Грот А.Г. Фізіологічна школа І.П. Павлова. - Л.: Наука, 1967.

97. Кованов В.В. Н.В. Скліфосовський. - М.: Госмедіздат, 1952.

88. Колесов В.І. Сторінки з історії вітчизняної хірургії. - М.: АМН РРФСР, 1958.

89. Конюс Е.М. Витоки російської педіатрії. - М., 1946.

90. Копилов Ф.А. Про хірургії та хірургії. - Л.: Медицина, 1968.

91. Корнєєв В.М. Данило Самойлович (Нові матеріали про життя і діяльність) / / Радянська медицина. - 1952. - № 3.

92. Коростельов Н.Б. Прогулянки по клінічному містечку. - М.: Російський лікар, 1998. - 140 с.

93. Косарєв І.І., Лісіцин Ю.П. Формування лікаря. - М., 1976.

94. Коштоянц Х.С. Нариси з історії фізіології в Росії. - М.: АМН СРСР, 1946.

95. Крилов О.М. Останній лейб-медик. - М.: Білий берег, 1998.

96. Крюи Поль де. Мисливці за мікробами. Боротьба за життя. - М.: Наука, 1987. - 432 с.

97. Кузьмін М.К. Медики - Герої Радянського Союзу. - М.: Медицина, 1970. - 223 с.

98. Кузьмін М.К. Медицина Стародавньої Русі: Лекція 1. - М: Изд. ММІ, 1961. - 46 с.

99. Кузьмін М.К. Медицина в Московській державі (XVI - XVIII ст.): Лекція 2. - М.: Изд. ММІ, 1973. - 54 с.

100. Кузьмін М.К. Медицина Росії у Вітчизняну війну 1812 року: Лекція 4, 5. - М.: Изд. ММІ, 1964. - 74 с.

101. Кузьмін М.К. Мужність, відвага і героїзм медичних працівників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.. - М.: Изд. ММІ, 1965. - 61 с.

  102. Кузьмін М.К. Вчені медики - Герої соціалістичної праці. - М.: Медицина, 1988. - 200 с.

  103. Купріянов І.В., Татевосянц Г.О. Вітчизняна анатомія на етапах історії. - М.: Медицина, 1981. - 320 с.

  104. Лахтін М.Ю. Етюди з історії хірургії. - М.: 1991.

  105. Левіт М.М. Становлення громадської медицини в Росії. - М.: Ме-діціни, 1974. - 280 с.

  106. Лісіцин Ю.П., Калью П.І., Шилініс Ю.А. Конституція розвиненого соціалістичного суспільства і охорона здоров'я народу. - М.: Медицина, 1979. - 232 с.

  107. Лісіцин Ю.П. Сторінки і уроки охорони здоров'я в Росії. - М.: РГМУ, 2003.

  108. Лушніков А.Г. Клініка внутрішніх хвороб в Росії першої половини XIX в. - М.: Медгиз, 1957.

  109. Лушніков А.Г. Найбільший діяч медицини першої половини XIX в. Єфрем Йосипович Мухін / / Фельдшер і акушерка. - 1959. - № 2.

  110. Лушніков А.Г. С.П. Боткін. - М., 1969.

  111. Майер П. Парацельс - лікар і провидець: роздум про Теофраст фон Гогенгейм / Пер. з нім. Е.Б. Мурзіна. - М.: Алетейа, 2003.

  112. Марготін Е.М. Ілля Буяльський. - М., 1948.

  113. Маслінковскій Т.І. Медичне забезпечення російської армії у війну з Францією в 1805 р. - М.: Изд-во ЦІУВ, 1954.

  114. Медицина в поезії греків та римлян / Упоряд. Ю.Ф. Шульц. - М.: Медицина, 1987.

  115. Медицина лікарі, чаклуни, ліки. - М., 1994.

  116. Медицина в солдатській шинелі. 1945-1990 / Ред. А.Є. Романенко. - Київ, 1989.

  117. Медицина та ідеологія: Критичний аналіз деяких буржуазних теорій / Под ред. Г.І. Царегородцева. - М., 1985.

  118. Мейєр-Штейнег Т. Стародавня медицина (Медицина Стародавнього Сходу і класичної давнини). - М.: Вища школа, 1999. - 128 с.

  119. Мейєр-Штейнег Т. Медицина XVII - XIX століть. - М.: Вузівська книга, 1999. - 128 с.

  120. Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини / Упоряд. Г.Л. Мікіртічан. - Л.: Вид-во ЛПМІ, 1987. - 84 с.

  121. Мікіртічан Г.Л., Суворова Л.В. Історія вітчизняної педіатрії. - СПб.: СПбПМА, 1998. - 156 с.

  122. Міністри охорони здоров'я: Нариси історії охорони здоров'я Росії в XX столітті / Под ред. О.П. Щепіна. - М.: НДІ РАМН, 1999.

  123. Миронов С.П., Перов Ю.Л., Цвєтков В.М., Ястребов В.М. Кремлівська медицина (від витоків до наших днів). - М.: Известия, 1997. - 295 с.

  124. Мирський М.Б. Головний хірург М.М. Бурденко. - М., 1973.

  125. Мирський М.Б. Медицина в середні століття на Русі / / Питання історії. - 2000. - № 11-12.

  126. Мирський М.Б. Медицина Росії X-XX ст. Нариси історії. - М.: РОССПЕН, 2005. - 632 с.

  127. Мирський М.Б. Хірургія від давнини до сучасності. Нариси історії. - М.: Наука, 2000. - 798 с.

  128. Могилевський Б.Л. Н.І. Пирогов (1880-1881). - М., 1961.

  129. Моісеєнко Є.І. А.П. Доброславін / / Радянська медицина. - 1950. - № 3.

  130. Мухарлямов Н.М., Бородулін В.І. А.Л. М'ясників і його школа / / Терапевтичний архів. - 1973. - Т.34. - № 12.

  131. Мясников А.Л. Сергій Петрович Боткін / / Боткін С.П. Курс клініки внутрішніх хвороб і клінічних лекцій. - М.: Медгиз, 1950. - Т.1, 2. - С. 5-23; 29-44.

  132. Мясников А.Л. Російські терапевтичні школи. - М.: АМН СРСР, 1951.

  133. Науково-історичний нарис про історію створення академії ім. І.М. Сеченова, її розвитку та сьогодення / За ред. М.А. Пальцева, А.М. Сточіка. - М., 1998.

  134. Нахапетов Б.Ф. У опікою про державний здоров'ї. - М.: спут-ник +, 2003.

  135. Ноздрачов А.В., Мар'янович А.Т., Поляков Е.Л. Нобелівські премії з фізіології або медицини за 100 років - СПб.: Гуманістики, 2003. - 752 с.

  136. Оборин Н.А. Н.Л. Бідлоо і його «Повчання» / / Бідлоо Н.Л. Повчання для вивчаючих хірургію в анатомічному театрі. - М.: Медицина, 1979.

  137. Оганесян Л.А. Історія медицини у Вірменії з найдавніших часів до наших днів. У 5 ч. Ч. 1. - Єреван, Тип. АН Арм. РСР, 1946.

  138. Орбелі Л.А. Батько російської фізіології - Іван Михайлович Сєченов / / Фізіологічний журнал СРСР ім. І.М. Сеченова. - 1956. - Т.2.

  139. Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян. - М.: Грант', 2000.

  140. Нариси історії охорони здоров'я СРСР. - М.: Медицина, 1957.

  141. Нариси історії вітчизняної санітарної статистики / За ред. А.М. Меркова. - М.: Медицина, 1966.

  142. Нариси історії профілактичного напрямку світської медицини / За ред. Б.Д. Петрова. - М., 1958.

  143. Нариси історії російської суспільної медицини (До сторіччя земської медицини): Зб. ст. / Ред. Л.І. Калью. - М.: Медицина, 1965. - 297 с.

  144. Нариси з історії вітчизняної медицини. - М.: 1962.

  145. Палкін І.І. Н.В. Скліфосовський. До 50-річчя з дня смерті / / Стоматологія. - 1955. - № 2.

  146. Палош Ш. Китайське мистецтво цілительства: Пер. з англ. - М.: Центрполиграф, 2003.

  147. Пастернак А.В. Нариси з історії громад сестер милосердя. - М., 2002. - 304 с.

  148. Петров Б.А. Ібн Сіна (Авіценна). - М.: Медицина, 1965. - 151 с.

  149. Петров В.Д. Ф.Ф. Ерісман. - М.: Медицина, 1970.

  150. Петровський Б.В. 60 років радянської охорони здоров'я. - М., 1977.

  151. Піонтковський І.А. Семен Герасимович Забєлін / / Забєлін С.Г. Вибрані твори. - М., 1954. - С. 5-59.

  152. Піцхелаурі Г.З. Медицина і видатні медики середньовічного По-стоку. - Тбілісі, 1982.

  153. Піддубний М.В. Спроби реформ російської військової медицини в кінці XIX - початку XX століття / / Питання історії. - 2004. - № 9.

  154. Покровський Г.А. Професор Мухін / / Лікарська справа. - 1950. - № 6.

  155. Порудомінскій В.І. В.І. Пирогов. - М.: Молода гвардія, 1969. - 272 с.

  156. Потулов Б.М. Н.А. Семашко - лікар і революціонер. - М.: Медицина, 1986. - 120 с.

  157. Пригова Н.М. Про роль держави в медичній справі ацтеків / / Радянське охорону здоров'я. - 1981. - № 8.

  158. Пригова Н.М. Родопоміч і лікування жіночих хвороб у ацтеків / / Акушерство і гінекологія. - 1976. - № 3.

  159. Радо В.Р. Життя Пастера. - М.: Изд-во іноз. літ., 1950.

  160. Рінкон-Лоса Е. Деякі питання фізіології серця в папірусі Еберса / / Питання історії природознавства і техніки. - 1984. - № 1.

  161. Романов Н.А. Російська анатомічна термінологія XVIII століття. - Смоленськ: САУ, 1997.

  162. Романюк В.П., личакарів В.А., Накатіс Я.А. Історія сестринської справи в Росії. - СПб.: СПбГМА, 1998. - 144 с.

  163. Російський Д.М. Заслужений діяч науки М.П. Кончаловський / / Фельдшер і акушерка. - 1951. - № 12.

  164. Самойлов В.О. Історія російської медицини - М.: Епідавр, 1997.

  165. Сатрапінскій Ф.В. Жінки-медики - відважні патріотки. - М.: Медгиз, 1956.

  166. Сатрапінскій Ф.В. Подвиг героїв-медиків у Великій вітчизняній війні. - Л., 1961.

  167. Семенченко В.Ф. Історія фармації: Учеб. посібник. - Ростов н / Д: ІКЦ «МарТ», 2003. - 640 с.

  168. Сігал Е.С. Мудров як гігієніст / / Гігієна і санітарія. - 1952. - № 6.

  169. Смирнов А.А. Перша російська жінка-лікар. - М.: Медгиз, 1960. - 179 с.

  170. Смирнов С.С. Невідомі герої. - М., 1965.

  171. Смотров В.Н. Мудров М.Я. (1776 - 1831) - М.: Медгиз, 1947.

  172. Соболь С.Л. Біографія А.М. Шумлянського / / Історія мікроскопа і мікроскопічні дослідження в Росії XVIII в. - М-Л., 1949. - С. 519-558.

  173. Соболь С.Л. Історія мікроскопа і мікроскопічні дослідження в Росії XVIII в. - М-Л., 1949.

  174. Сорокіна Т.С. Медицина в рабовласницьких державах Середземномор'я: Учеб. посібник. - М.: Изд. УДН, 1979. - 97 с.

  175. Сорокіна Т.С. Атлас історії медицини: Первісне суспільство. Стародавній світ: Учеб. посібник. - 2-е вид. - М.: Изд-во УДН, 1987. - 168 с.

  176. Сорокіна Т.С. Атлас історії медицини: Середні століття (476-1640): Учеб. посібник. - М.: Изд-во УДН., 1983. - 192 с.

  177. Сорокіна Т.С. Атлас історії медицини: Новий час (640-1917): Учеб. посібник. - М.: Изд-во УДН, 1987. - 168 с.

  178. Сорокіна Т.
 С. Середньовічний лікарняний комплекс султана Байезіда II (Едірне, Туреччина) / / Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини. - 2003. - № 2.

  179. Становлення хімії як науки. Загальна історія хімії. - М.: Наука, 1983.

  180. Стоматологія / / Велика Медична енциклопедія. 2-е вид. - М., 1954. - Т. 31.

  181. Сточік А.М., Затравкін С.Н. Медичний факультет Московського університету в XVIII столітті. - М.: ШИКО, 2000. - 464 с.

  182. Сточік А.М., Пальців М.А., Затравкін С.Н. Медичний факультет Московського університету в реформах освіти першої третини XIX в. - М.: Шико, 2001. - 368 с.

  183. Сточік А.М., Пальців М.А., Затравкін С.Н. Московський університет в реформі вищої медичної освіти 40 - 60-х рр.. XIX в. - М.: Шико, 2004. - 294 с.

  184. Сточік А.М., Пальців М.А., Затравкін С.Н. Патологічна анатомія в Московському університеті в першій половині XIX століття. - М.: Медицина, 1999.

  185. Сточік А.М., Пальців М.А., Затравкін С.Н. Розробка та впровадження етапності клінічного викладання в Московському університеті. - М.: Шико, 2002.

  186. Тарасон В.М. До витоків общетеоретической основи вітчизняної медицини / / Радянське охорону здоров'я. - 1975. - № 7.

  187. Тарасон В.М., Троянський Г.Н., Белолапоткова А.В. Мамедова Л.А. Розвиток найважливіших напрямків у медицині Росії другої половини XIX століття: Учеб. посібник. - М.: Изд. ММСИ, 1985. - 94 с.

  188. Тареев О.М. С.П. Боткін і клініка / / Радянська медицина. - 1957. - № 12.

  189. Тернівський В.Н. Медицина Епохи Відродження і її вивчення в Радянському Союзі. - М.: Медгиз, 1954.

  190. Тикотин М.А. Загорський і перша анатомічна школа. - М., 1960.

  191. Троянський Г.Н., Белолапоткова А.В. Навчально-методичний посібник до семінарських занять з історії медицини для студентів і викладачів стоматологічного факультету. - М.: ВУНМЦ, 2000. - 176 с.

  192. Троянський Г.Н. Галерея вітчизняних вчених у галузі стоматології. - М.: Изд-во ММСИ, 1988. - 69 с.

  193. Троянський Г.Н. Історія радянської стоматології (Нариси). - М.. Медицина, 1983. - 144 с.

  194. Троянський Г.Н. Історія розвитку світської ортопедичної стоматології. - М.: Медгиз, 1975.

  195. Троянський Г.Н., Персін Л.С. Короткі біографічні дані і напрями досліджень вітчизняних вчених у галузі зубоврачеванія і стоматології. - М.: АТВТ «Політех-4», 1997. - 156 с.

  196. Ульянкіна Т.І. Зародження імунології. - М.: Наука, 1994. - 319 с.

  197. Фарбер В.В. Сергій Петрович Бткін. - Л., 1948.

  198. Фридланд Л.С. За дроги науки. Розповіді про медицину. - М.: Радянська наука, 1956. - 450 с.

  199. Хазанов А.Н. Природничонаукові погляди Н.І. Пирогова. - Рига, 1986.

  200. Чазов Є.І. Пам'яті А.Л. Мясникова / / Кардіологія. - 1974. - Т.14. - № 12.

  201. Чолаков В. Нобелівські премії: Вчені та відкриття. - М.: Світ, 1987.

  202. Шамин А.Н. Історія аптек і аптечної справи: Короткий курс лекцій. - М.: OSF, 2000. - 90 с.

  203. Шамин А.Н. Історія фармацевтичних фірм і виробництв: Короткий курс лекцій. - М.: OSF, 2000. - 88 с.

  204. Шамин А.Н. Історія фармації: Методичний посібник. У 2 ч.. - М.: OSF, 2002. - 80, 80 с.

  205. Шенгелія М.С. Історія медицини Грузії. - Тбілісі: Генатлеба, 1984. - 208 с.

  206. Шилініс Ю.А. Е.О. Мухін. - М., 1960.

  207. Шубін Б.М. Доктор А.П. Чехов. - М.: Знание, 1979. - 143 с.

  208. Щепін О.П., Єрмаков В.В. Міжнародний карантин. - М.: Медицина, 1982.

  209. Ерідман Ф.Ф. Видатні діячі вітчизняної медицини та охорони здоров'я. - М.: Медицина, 1970. - 64 с.

  210. Яровинский М.Я. Століття Москви медичної. - М.: Медицина, 1997. - 591 с.

  Джерела з історії медицини

  1. Авіценна. Канон лікарської практики: Пер. з лат. - Мінськ: ТОВ «Попурі», 2000.

  2. Арнольд з Вілланова. Салернский кодекс здоров'я / Пер. і комент. Ю.Ф. Шульца. - М.: Медицина, 1970.

  3. Ауенбруггер Л. Нове відкриття. - М.: Медгиз, 1961.

  4. Бідлоо Н.Л. Повчання для вивчаючих хірургію в анатомічному театрі. - М.: Медицина, 1979.

  5. Боткін С.П. Курс клініки внутрішніх хвороб і клінічних лекцій. - М.: Медгиз, 1950. - Т.1, 2.

  6. Бурденко Н.Н. Повне зібрання творів. - М., 1950-1952. - Т.1-7.

  7. Гален. Про призначення частин людського тіла. - М.: Медицина, 1971.

  8. Гіппократ. Вибрані книги / Пер. з грец. В.І. Руднєва. - М.: Сварог, 1994.

  9. Гіппократ. Твори. - М.-Л., 1954.

  10. Гомер. Іліада / Пер. з древнегреч. Н. Гнєдича. - М.: Правда, 1984.

  11. Гомер. Одіссея / Пер. з древнегреч. В.А. Жуковського. - М.: Худож. лит, 1981.

  12. Забєлін С.Г. Вибрані твори. - М.: Медгиз, 1954.

  13. Закони Ману / Пер. з санскриту Г.Ф. Ільїна. - М.: Изд-во вст. літ., 1960.

  14. Захраві Трактат про хірургію та хірургічних інструментах / Пер. з араб. З.М. Буніятова. - М.: Наука, 1987.

  15. Ібн Сіна (Авіценна). Вибрані філософські твори. - М.: Наука, 1980.

  16. Катон М.П. Землеробство / Пер. з лат. - М.-Л.: Изд-во АН СРСР, 1950.

  17. Ломоносов М.В. Про розмноження і збереження російського народу / / Вибрані філософські твори. - М.: Госполитиздат, 1950.

  18. Ломоносов М.В. Повне зібрання творів. У 10 т. - М.-Л.: Изд-во АН СРСР, 1959.

  19. Лукрецій. Про природу речей / Пер. з лат. - М.: Изд-во АН СРСР, 1958.

  20. Максимович-Амбодик Н.М. Мистецтво сповивання чи наука про Бабичем справі / / Хрестоматія з історії медицини / За ред. П.Є. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968. - С. 177-195.

  21. Максимович-Амбодик Н.М. Лікарська веществословіе / / Хрестоматія з історії медицини / За ред. П.Є. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968. - С. 19-22.

  22. Мудров М.Я. Вибрані твори. - М.: Изд-во АМН СРСР, 1949.

  23. Мухін Є.О. Перші початку костоправних науки / / Хрестоматія з історії медицини / За ред. П.Є. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968. - С. 247-250.

  24. Мясников А.Л. Пропедевтика внутрішніх хвороб. - М., 1957.

  25. Неопубліковані та маловідомі матеріали І.П.Павлова. - Л.: Наука, 1975.

  26. Павлов І.П. Повне зібрання творів: У 6-ти т. - М.-Л: Вид-во АН СРСР, 1951.

  27. Листування І.П. Павлова. - Л.: Наука, 1970.

  28. Пирогов Н.І. Звіт про подорож по Кавказу. - М.: Медгиз, 1952.

  29. Пирогов Н.І. Севастопольські листи і спогади. - М., 1950.

  30. Пирогов Н.І. Зібрання творів. У 8 т. - М.: Медгиз, 1962.

  31. Рамаццині Б. Про хвороби ремісників. - М.: Медгиз, 1961.

  32. Самойлович Д.С. Вибрані твори. У 2-х вип. - М., 1949-1952.

  33. Семашко Н.А. Вибрані твори. - М.: Мед.Літ., 1954.

  34. Сєченов І.М. Автобіографічні записки. - Н. Новгород, 1998.

  35. Сєченов І.М. Вибрані праці. - М., 1953.

  36. Сєченов І.М. Рефлекси головного мозку. - М., 1952.

  37. Скліфосовський Н.В. Вибрані праці. - М., 1953.

  38. Трактат Жовтого Імператора про внутрішнє: Пер. з древнекіт. - М.: ТОВ «Чітре», 2002

  39. Фракасторо Дж. Про контагии, контагиозних хвороби і лікування. - М.: Изд-во АН СРСР, 1954.

  40. Ерісман Ф.Ф. Коротка історія питання про будівництво нових клінік Московського університету / / Клінічний містечко на дівочому поле. 1897 / Под ред. А.М. Сточіка. - М.: Медицина, 1997.

  41. Ерісман Ф.Ф. Основні завдання сучасної гігієни / / Хрестоматія з історії медицини / За ред. П.Є. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968. - С. 332-346.

  Рідкісні видання

  1. Гезер Г. Історія повальних хвороб. - СПб., 1867.

  2. Герман Ф.Л. Лікарський світ до-Петровської Русі. - Харків, 1891.

  3. Герман Ф.Л. Як лікувалися московські царі (Медико-історичний нарис). - Київ, 1895.

  4. Готьє-Дюфайе Е.В. Рене Лаеннек (З історії медицини). - М.: 1903.

  5. Гюббенет Х.Я. Слово про участь народів у піклуванні про поранених воїнів і кілька спогадів про Кримську кампанії. - Київ, 1868.

  6. Дюкло Е. Пастер: Заразні хвороби та їх щеплення. - М., 1898.

  7. Жбанков Д.Н. Підсумки земської медицини / / Лікар. - 1894. - № 18.

  8. Загоскіна Н.П. Лікарі та лікарська справа в Старовинної Росії. - Казань, 1891.

  9. Зміїв Л.Ф. Читання з лікарської історії Росії. - СПб., 1896.

  10. Ковнер С.Г. Історія арабської медицини. - Київ, 1893.

  11. Ковнер С.Г. Історія стародавньої медицини. Ч. 1. Вип. 3. Медицина від смерті Гіппократа до Галена включно. - Київ, 1888.

  12. Ковнер С.Г. Історія медицини. Ч.1. Вип. 1. Медицина Сходу, медицина в Стародавній Греції. - Київ, 1878.

  13. Ковнер С.Г. Історія середньовічної медицини. У 2-х Вип. - Київ, 1893.

  14. Ковнер С.Г. Нариси історії медицини. Вип. 2. Гіппократ. - Київ, 1883.

  15. Лахтін М.Ю. Боротьба з епідеміями в до-Петровської Русі. - М., 1909.

  16. Лахтін М.Ю. Заготівля лікарських засобів в XVIII в. (З історії аптечної справи в Росії) / / Фармацевт. - 1903. - № 34.

  17. Лахтін М.Ю. Медицина і лікарі в Московській державі. - М., 1906. - Т. 1.

  18. Літтре Е. Великі епідемії / / Медицина і медики. - СПб., 1873.

  19. Максимович-Амбодик Н.М. Мистецтв сповивання, чи Наука про Бабичем справі ... У 6 ч. - СПб., 1786.

  20. Матеріали для історії медицини в Росії. - СПб., 1884. - Вип. 1,2.

  21. Мороховець Л.З. Історія і співвідношення медичних знань. - М., 1903.

  22. Новомбергскій Н.Я. Основи боротьби з епідеміями в до-Петровської Русі. - СПб., 1906.

  23. Пастер Л. Вакцини заразних хвороб / / Лікар. - 1881. - 34/35.

  24. Ріхтер В.М. Історія медицини в Росії. У 3 ч. - М., 1914. - Ч 1.

  25. Радо В. Луї Пастер: Історія одного вченого. - Одеса, 1884.

  26. Севастопольські листи Н.І. Пирогова. 1854-1855. - СПб., 1907.

  27. Тауберг А.С. Сучасні школи хірургії в найголовніших державах Європи: У 2 кн. - СПб., 1889.

  28. Френкель З.Г. Нариси земського лікарсько-санітарної справи. - СПб., 1913.

  29. Чистовіч Ф.Я. Історія перших медичних шкіл Росії. - СПб., 1883.

  30. Шафонський А.Ф. опис моровиці, колишньої в столичному місті Москві з 1700 по 1772 рік. - М., 1775. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ДОДАТОК 4 БІБЛІОГРАФІЯ "
 1.  Бібліографія
    Воронін Е.С., Коробов А.В., Чекан В.А., Колесніченко І.С. Розвиток ветеринарної освіти в Росії. - М.: МГАВМиБ ім. К.І. Скрябіна, 2000. 2. Колесніченко І.С. Грамоти з розрядного наказу з указом Петра Великого від 12 липня 1707 про висилку коновалів на службу в драгунські полки. - М.: Древлехранилище, 2006. 3. Колесніченко І.С, Мінєєва Т.І. Історія розвитку військової ветеринарії в
 2.  Заняття 1 Вступне. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ
    Мета практичних занять: сформувати уявлення про особливості та закономірності розвитку світової та вітчизняної медицини. Завдання практичного заняття: - ознайомитися з класичними зразками світової медичної літератури, - роботами вітчизняних і зарубіжних дослідників з історії медицини, - засвоїти основні поняття історико-медичного характеру, опанувати
 3.  ЛІКУВАННЯ
    повинно бути спрямоване на усунення етіологічного фактора; нормалізацію функціонального стану кишечника (відновлення еубіоза і нормальної моторики); зменшення запального процесу в кишечнику; дезинтоксикацию і корекцію метаболічних порушень, вплив на алергічні реакції, психопатологічні і вегетативні прояви. Крім того, в лікувальну програму включаються
 4.  ЛІКУВАННЯ
    Лікування ДКМП представляє великі труднощі. Оскільки етіологія захворювання невідома, воно є симптоматичним і спрямоване на усунення серцевої недостатності, профілактику і купірування порушень ритму і попередження тромболитических ускладнень. Для лікування серцевої недостатності, яка при ДКМП яв-ляется рефрактерної і стійкою, застосовують усі основні гру-пи
 5.  Хронічна серцева недостатність
    Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 6.  8.1. ТРИВОГА І ДЕПРЕСІЯ
    Серед усіх психопатологічних синдромів, що зустрічаються соматичної практиці, найбільш частими є тривога і депресія. Дані розлади, як правило, розглядаються в єдиному континуумі. Тривога і депресія часто поєднуються з соматичними розладами (коморбідні стану), обтяжують їх перебіг, прогноз. Своєчасне лікування їх суттєво оптимізує терапію внутрішніх
 7.  Література
    Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 8.  ПОЛОГОВОЇ АКТ.
    це складний многозвеньевой фізіологічний акт. Рівні регуляції родового акту: 1 кора великих півкуль 2 підкіркові структури (гіпоталамо-гіпофізарна система, лімбічна система, ретикулярна формація) 3 гормони фетоплацентарного комплексу 4 спинний мозок і вегетативна нервова система 5 ефекторні ланка - гладком'язових клітина міометрія
 9.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ Диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
    Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 10.  Акушерських щипців І ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ
    Операція накладення акушерських щипців і вакуум-екстракції плода відносяться до вагінальним родоразрешающім операціями. Частота застосування різних родоразрешающіх операцій в сучасному акушерстві в значній мірі визначається з позиції перинатальної охорони плода. У зв'язку з несприятливим результатом для плоду в сучасному акушерстві рідко застосовують вакуум-екстракцію плода. Необхідність
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека