Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІсторія медицини
« Попередня Наступна »
Методичні вказівки. Історія медицини, 2009 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 2 Питання до заліку

1) Історія медицини як наука та предмет для вивчення. Визначення медицини.

2) Джерела вивчення історії медицини.

3) Значення вивчення історії медицини.

4) Залежність розвитку медицини від соціально-економічних умов суспільства, рівня розвитку суміжних наук, філософських вчень.

5) Медицина первісно-общинного ладу.

6) Медицина первісно-общинного ладу. Поняття «анімізм», «тотемізм», «магія», «шаманізм». Палеопатологія.

7) Формування народної медицини. Поняття традиційної народної медицини.

8) Виникнення храмової медицини, цілі і завдання.

9) Народна та храмова медицина. Сутність. Храмова медицина як відображення релігійної ідеології в медицині.

10) Медицина Стародавнього Єгипту. Давньоєгипетські медичні папіруси.

11) Медицина Стародавнього Китаю, поняття про причини хвороби.

12) Медицина Стародавнього Китаю, методи лікування. Гігієна в Древньому Китаї.

13) Медицина Стародавньої Індії. Уявлення про космічні першоелементів, розуміння сутності хвороби.

14) Медицина Стародавньої Індії. «Аюр Веда».

15) Медицина Тибету. «Джуд-ши».

16) Медицина Давньосхідних цивілізацій. Основні напрямки походження хвороб.

17) Медицина Стародавньої Греції. Провідні медичні школи.

18) Гіппократ і його внесок у розвиток медицини Стародавньої Гре-ції.


19) Медицина Олександрії. Еразістрат. Герофіл.

20) Медицина в Стародавньому Римі. Періодизація в історії.

21) Медицина в Стародавньому Римі. Санітарний стан міст.

22) Вклад Асклепиада, Корнелія Цельса, Діоскорид, Клавдія Галена в медицину Стародавнього Риму.

23) халіфату. Авіценна і «Канон лікарської науки».

24) Медицина в Київській Русі (9-11 ст). Реміснича медици-на.

25) Медицина в Московській державі (15-17 ст). Аптекарський наказ. Школа лікарів.

26) Медицина в Росії в 18 столітті. Реформи Петра 1 по медичній справі.

27) Відкриття першого госпіталю і госпітальної школи. Діяльність Н. Бідлоо.

28) Медична канцелярія. Діяльність З. Кондоїді.

29) Вплив праць М.В. Ломоносова на розвиток медицини в Рос-ці.

30) Питання охорони здоров'я населення в працях М.В. Ломоносов-ва.

31) Діяльність А.П. Радищева і З.Г. Зибеліна.

32) Перший російський епідеміолог Д.С. Самойлович.

33) Медицина в Росії в 19 столітті. Клінічна школа М.Я. Мудрова, питання лікарської етики в його працях.

34) Розвиток анатомії та хірургії в Росії. Діяльність П.А. Загор-ського, І.Ф. Буша, І.В. Буяльського.

35) Н.І. Пирогов і значення його праць для вітчизняної та світової медицини.

36) Становлення експериментальної фізіології.
Праці А.М. Філомафітським.

37) Медицина в Росії в другій половині 19 століття. Передумови розвитку нових дисциплін. Зародження вітчизняної бактеріології та імунології. Роботи І.І. Мечникова, Т.Н. Габричевского.

38) І.М. Сєченов і значення його праць для розвитку вітчизняної фізіології і військової медицини.

39) Роль Ф.Ф. Ерісмана і А.П. Доброславіна у формуванні російської наукової гігієни.

40) Виникнення земської медицини в Росії, цілі і завдання. Умови роботи земських лікарів.

41) Значення праць І.В. Скліфософського і Г.А. Захар'їна для вітчизняної медицини.

42) С.П. Боткін - терапевт, вчений і громадський діяч.

43) Науково-технічна революція в 20 столітті - грунт для видатних досягнень медицини.

44) Досягнення сучасної медицини в області кардіохірургії (В.П. Деміхов, А.Н. Бакулев, Майкл де Беки).

45) Досягнення сучасної медицини в області трансплантології (А. Каррель), хірургії (Б.В. Петровський, В.А. Опель, С.І. Спассокукотскій).

46) Досягнення сучасної медицини в галузі офтальмології, ре-аніматологіі та анестезіології.

47) Можливості інструментальної діагностики в сучасній міді-цине.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДОДАТОК 2 Питання до заліку "
 1. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
  програми I наказу № 349 від 26.11.97 р. 3.5. Терміни виписки з пологового будинку визначаються станом здоров'я матері і дитини, соціально-побутовими умовами сім'ї. Виписка не повинна визначатися лише критерієм маси тіла дитини. З епідеміологічних позицій виправданий курс на ранню виписку (2-4-у добу після пологів), в тому числі до відпадання пуповини. Рання виписка з пологового будинку
 2. Обов'язки та відповідальність за дотримання санітарних правил
  заліків при виявлені порушення санітарних вимог або за відсутності необхідних знань; - наявність санітарної та форменого одягу відповідно з діючими нормами, її регулярну централізоване прання і лагодження; - наявність достатньої кількості виробничого інвентарю та інших предметів матеріально-технічного оснащення; - проведення заходів з дезінсекції та
 3. Укази Президента Російської Федерації, що регламентують питання мобілізаційної підготовки
  додатком. Тривалість перебування громадян па військовому обліку визначається на підставі Федерального закону «Про військовий обов'язок і напування службу». Не підлягають військовому обліку громадяни: - звільнені від виконання військового обов'язку; - проходять військову службу або альтернативну цивільну службу; - відбувають покарання у вигляді позбавлення волі; - жіночої статі, які не
 4. Созінов А.С., Гурилева М.Е., Поспєлова Є.Ю.. Історія медицини: Методичні рекомендації до практичних занять, 2005
  додатку наведені теми курсових робіт, питання до заліку, витяги з текстів історичних
 5. хронічна серцева недостатність
  додатком їх дій. У цих препаратів спостерігається чіткий дозозалежний ефект. Максимальні дози фуросеміду 2000 мг на добу. При призначенні етакріновоі кислоти, враховуючи ототоксическое дію, доза не повинна перевищувати 150-200 мг на добу. Після в / в введення ефект настає через 5-15 хвилин, зберігається протягом години, при пероральному застосуванні, відповідно 30 хвилин і 5-6 годин.
 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  додаток № 2). Вагітних навчають правилам особистої гігієни та готують до майбутнього материнства в "Школах материнства", організованих в жіночих консультаціях з використанням демонстративних матеріалів, наочних посібників, технічних засобів і предметів догляду за дитиною. До відвідування "Школи материнства" слід залучати всіх жінок з ранніх термінів вагітності. Вагітним слід роз'яснювати
 7. 6. Новинки лікувально-проффілактіческіх засобів.
  Додаток). - впливу на меридіани Чун Май і Жень Май. Китайські цілителі вважають статеві органи країнами життя, з'єднаними з усіма іншими залозами і органами, особливо з гіпофізом, з нирками, печінкою, легенями і серцем. Щоденні гігієнічні прокладки мають наступні властивості: - нормалізують рН-баланс слизової і шкіри зовнішніх статевих органів; - знижують рівень
 8. 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
  питань загальної та приватної бактеріології, вірусології та імунології, спрямовані на формування у студентів знань про роль і значення мікробів у природі, в екології, в інфекційної і неінфекційної патології, про основні біологічні особливості збудників, їх структурі, фізіології, генетики, факторах патогенності, принципів і засад специфічної діагностики, профілактики та етіотропного
 9. 3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  питання по приватній мікробіології рекомендуємо дотримуватися наступного плану: 1. Таксономія збудника: для бактерій - відділ (Gracilicutes, Firmicutеs, Tenericutes) сімейство, рід, вид; для еукаріотів - класи, види; для вірусів - ДНК або РНК-геномні віруси, сімейство, рід, вид, серогрупи. 2. Характеристика збудника: морфологічні, тинкторіальні, культуральні, біохімічні,
 10. 7. Критерії оцінки якості знань студентів:
  питання екзаменаційного білета позитивна оцінка. Незадовільна оцінка ставиться, якщо в сумі всіх етапів студент не відповів позитивно на 2 і 3 етапі. Зміст програми проміжної атестації студентів № № Назва розділів Сторінки 1. Пояснювальна записка 3 лютого. Зміст дисципліни 3
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека