Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІсторія медицини
« Попередня Наступна »
Методичні вказівки. Історія медицини, 2009 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 1. Вимоги для підготовки доповідей та рефератів

Для підготовки до семінарських занять необхідно відповідно до обговорюваною темою, уважно опрацьовувати потрібні розділи основної літератури та лекцій. Крім того, слід ознайомитися з додатковими джерелами;

Кожен студент на протязі циклу в обов'язковому порядку готує ре-фератівний доповідь. Вимоги до доповіді:

Доповідь повинна бути написаний за такою схемою:

а) план доповіді;

б) вступ;

в) зміст розділів;

г) висновок;

д) список використаної літератури;

Якщо студентом обрана тема по науковим працям якого діяча медицини, то доповідь повинна включати наступні розділи:

- характеристика епохи, в яку жив і трудився вчений;

- коротка біографія вченого:

а) роки навчання, у яких вчених навчався;

б) перші кроки в науку;

в) характеристика наукової школи, в якій вчений виріс як дослідник;

г) аналіз найбільш важливих етапів у житті вченого;

- внесок вченого в розвиток медичної науки;

- педагогічна діяльність вченого;

- громадська діяльність. Боротьба за утвердження нового в науці;

- характеристика вченого як людину. Спогади про нього його сучасників, його учнів;

- висновки. Визначити значення наукових робіт вченого для подальшого прогресу вітчизняної науки і його місце в історії медици-ни.

Обсяг доповіді довільний, але усна доповідь не повинен перевищувати

15 хвилин. При виступі можна користуватися планом доповіді та зачитувати витримки, дати, назви і т.д.

Після прослуховування курсу лекцій та опрацювання практиче-ських

занять, студенти здають залік. До заліку допускаються студенти у кото-яких

зараховані усі семінарські заняття і прийнятий реферативний доповідь.
За-чет

проводиться в усній формі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДОДАТОК 1. Вимоги для підготовки доповідей та рефератів "
 1. Рекомендований склад і зміст« Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства »
  « Проект нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства »повинен включати наступні розділи: - Титульний лист. - Відомості про розробника і список виконавців. - Реферат. - Зміст. -
 2. . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 3. ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  На початку необхідно зупинитися на визначенні основних термінів, що будуть зустрічатися і даному лекційному матеріалі , так як на засвоювання будь-якого матеріалу істотний вплив має знання понять і термінів. І так, основні терміни, поняття, визначення. Відразу обмовлюся, що вони взяті безпосередньо з різних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації.
 4. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 5. Заняття 1 Вступне. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ
  Мета практичних занять: сформувати уявлення про особливості та закономірності розвитку світової та вітчизняної медицини. Завдання практичного заняття: - ознайомитися з класичними зразками світової медичної літератури, - роботами вітчизняних і зарубіжних дослідників з історії медицини, - засвоїти основні поняття історико-медичного характеру, опанувати
 6. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф . 025-2 / у); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7 / у-89); - «Єдиний талон
 7. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
  У рамках Федеральної програми« Безпечне материнство »поряд з вирішенням питань соціального характеру здійснювався ряд медико-організаційних заходів, заснованих на впровадженні сучасних перинатальних технологій, орієнтованих на сім'ю (раннє прикладання до грудей матері, спільне перебування матері та новонародженого, годування «на вимогу» дитини та ін.) Однак дія
 8. II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий)
  6.3.1. Загальні положення У I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку
 9. Серцева недостатність
  Перш, ніж перейти до розгляду окремих питань серцевої недостатності, нагадаємо деякі моменти клінічної фізіології. Спочатку кілька цифр. Підраховано, що за 70 років життя серце робить 2600000000 скорочень. Протягом години здорове серце, середня вага якого складає всього 300 г, перекачує в судини і органи близько 300 л крові, протягом доби - близько 7200 л, в
 10. Ультраструктура бактерії
  Бактерії (прокаріоти) істотно відрізняються від клітин рослин і тварин (еукаріоти). ^ Прокаріоти - зазвичай містять один ген, який не відокремлений спеціальною мембраною від цитоплазми, не мають мітохондрій та апарату Гольджі, не володіють амебоідним рухом. Вони складаються з нуклеоида, цитоплазми (яка містить різні включення), оболонки та інших структур-органоїдів (джгутики), і незважаючи на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека