ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Ситников А.П .. Акмеологический тренінг: теорія методика психотехнології, 1995 - перейти до змісту підручника

Прикладні психотехнології

У даному розділі параграфа ми наводимо перелік ефективних психотехнологій, що входять в програму тренінгу як на рівні експліцитно опису, включеного в теоретичний курс, так і на рівні навичок, формування яких відбувається в ході практичних занять і протягом всього тренінгу.

Для демонстрації вкладу конкретної психотехнології у досягнення ступеня продуктивності цілісної професійної діяльності ми супроводжуємо опис кожної конкретної психотехнології даними, що характеризують напрямок вектора відповідної дії в 6-факторном просторі професійної діяльності, що має осі, відповідні шести технологічним складовим професійної діяльності управління, виділеним нами в процесі кластерного аналізу.Напрямок вектора конкретної психотехнології ми будемо позначати через перерахування векторних пучків, на осі яких відповідає даній психотехнології дія дає позитивну проекцію, що розуміється як фіксування вкладу даної ефективної психотехнології в розвиток певного комплексу умінь суб'єкта професійної діяльності. Дана характеристика, таким чином, буде представлена ??шестизначним двійковим кодом, в якому одиниця означає наявність проекції дії на вісь відповідного векторного пучка, а нуль - її відсутність.

Так, наприклад, психотехнология "Модальні оператори" має наступну характеристику напрямку вектора дії: "101011", це означає, що дана психотехнология вносить свій внесок у ступінь розвиненості комунікативних, мотивувальних, гностичних і проектувальних умінь суб'єкта професійної діяльності управління (див. табл. 1.).

Таблиця 1.

Розшифровка характеристики спрямованості дії психотехнології "Модальні оператори"

.I. Прикладні психотехнології психолингвистической компетентності.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.

Перш ніж приступати до розгляду мови комунікації, спрямованої на зміну когось чи себе, слід звернути увагу, що в цьому контексті очевидно одночасна присутність двох протилежних мовних процесів, що відповідають двом протилежним комунікаційним задачам.

Комунікаційна завдання 1. Точна знакова передача інформації, що має конкретне аналогове наповнення для формування у партнера (-ів) або себе однозначної програми дій і однозначного аналогового способу результатів і мети.

ВИЗНАЧЕННЯ 1. Однозначно аналогово позначена інформація називається інформацією високої точності (ІТВ).


Це завдання стоїть, скажімо, в укладачів інструкції з користування складним приладом, у керівників при формуванні наказу, у педагогів при поясненні завдання для виконання, у свідків події, у мандрівників при розповіді про побачене, у вчених -природи при описі спостережуваного явища, у психологів при описі поведінки пацієнта і т.п. Для адекватної даної комунікаційної задачі передачі інформації оповідач повинен підбирати слова-знаки, що мають цілком певне й однозначне аналогове значення. Це забезпечить адекватне і однозначне розуміння партнером в контексті ефективної комунікації надісланого повідомлення на аналоговому рівні. Якщо ця вимога в даних ситуаціях не виконується і другий комунікатором, оповідач не переводиться в режим аналогової однозначності, то ефективність комунікації стає ще більш ілюзорною за рахунок апріорного відмінності знаково-аналогових процедур комунікаторів. При однаковому розумінні контексту це може і не привести до серйозних наслідків, проте контекстна однозначність в інформаційно насиченому світі вже не є очевидною. Тобто дана комунікаційна завдання розпадається на завдання передавача інформації по аналоговому наповненню уживаних знаків (назвемо це мета-процедурою) і задачу одержувача інформації на вимогу аналогової розшифровки переданих йому знаків.

ВИЗНАЧЕННЯ 2. Нехай сукупність завдань однозначного аналогового наповнення знаків називається мета-модельної завданням, а процес виконання цього завдання мета-моделюванням.

Комунікаційна завдання 2. Використання слів-знаків, які не мають однозначного аналогового наповнення, що дозволяє партнеру по комунікації або собі самому розуміти використані передавачем інформації слова в максимально суб'єктивному вигляді, без внесення зовнішніх, як би чужих конкретних образів.

ВИЗНАЧЕННЯ 3. Знакова інформація, яка не має конкретного однозначного аналогового наповнення, називається інформацією низької точності (ІНТ).

Це завдання стоїть у слідчих при створенні злочинцеві ілюзії інформованості про його діяння, у виконавців при формулюванні звіту про завідомо невиконаною роботі, у сперечальників за відсутності фактів, у гіпнотизерів при формуванні авторитарності в очах пацієнтів і описі їх минулих, нинішніх і майбутніх станів і уявлень. Формування повідомлень такого роду відбувається при проведенні аналогово-знакової милтон-процедури (по імені видатного гіпнотизера Мілтона Еріксона).

ВИЗНАЧЕННЯ 4. Завдання формування знакового повідомлення, що не має однозначного і певного аналогового наповнення, називається милтон-модельної завданням. Процес виконання її назвемо милтон-моделюванням.


Результатом мета-моделювання є ІХТ, а результатом милтон-моделювання - ІНТ.

Кожна з двох вищеназваних комунікаційних завдань може реалізуватися у всіх формах надходження інформації до людини. Прийнято класифікувати ці форми таким чином:

1) Властивості граматичної структури висловлювання.

2) Паралінгвістіческіе характеристики (темп, наголос, інтонації, висота тону, жести, міміка, рух тіла та ін.)

3) Спостереження (сприйняття комунікативної ситуації).

4) зберігаються в пам'яті знання (думки про що говорить і його ознаках). Інформація про інші особливості цієї комунікативної ситуації.

5) Знання (думки про характер того, що відбувається взаємодії та про структуру передували комунікативних ситуацій).

6) Знання (думки, отримані з передували мовних актів, їх попереднього дискурсу).

7) Знання загального, конвенційного характеру про взаємодію і про прагматичних правилах.

8) Інші фрейми (загальні знання про світ).

Невизначеність або відсутність інформації в будь-яких з перерахованих пунктів значно спрощує завдання милтон-моделювання, однозначна відповідність інформації всіх перерахованих форм у всіх учасників комунікації, навпаки, є базисом для якісного мета-моделювання. Але більшу частину цих пунктів можна спотворити тільки за тривалий період для ізольованого об'єкта - адже багато з цих фреймів мають соціокультурну структуру. У всі часи, проте, гіпнотизування суспільства вироблялося саме таким шляхом в умовах перекручених фреймів, зміненого під завдання милтон-моделювання історичного знання і пр.

Значною мірою виконання комунікаційної задачі буде пов'язано з певним попереднім моделюванням характеристик контексту і учасників: а) позицій (роль, статус), б) властивостей (стать, вік), в) відносин (перевагу, авторитет); г) функцій (суддя, лікар, слуга) і конвенціональних встановлень до них. Невизначеність будь-який з цих позицій створює милтон-модельний контекст і спрощує подальше милтон-моделювання. Згадаймо, наприклад, ситуацію з гоголівським Хлестакова, де випадково склалася невизначеність деяких з цих позицій привела до типового милтон-модельного суб'єктивного аналоговому конструюванню в головах жителів повітового містечка.

Часто виникає потреба в одному зверненні (документі) використовувати обидві моделі: наприклад, в наказі або постанові констатуюча частина повинна бути милтон-модельного, а постановляю, навпаки, мета-модельної.

Розглянемо типову структуру аналізу дискурсу 1 з позицій двох запропонованих напрямків моделювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прикладні психотехнології "
 1. Підвищення рівня володіння професійними вміннями та навичками
  Показниками підвищення рівня володіння професійними вміннями та навичками може бути динаміка як результатів виконання учасниками тренінгу спеціальних тестових та екзаменаційних завдань, так і оцінок рівня володіння ними різними професійними вміннями та навичками, даних кваліфікованими експертами, які фіксують використання вивчених прикладних психотехнологій у реальному
 2. Організаційні умови проведення акмеологічного тренінгу
  Акмеологический тренінг програмно -цільової спрямованості являє собою комплексний акмеологический проект, що має складну організаційну структуру. Нетрадиційні антропотехніческіе технології, включені в програму тренінгу, дозволяють на практиці вирішувати істотно нові для систем професійної підготовки та вдосконалення професійної майстерності завдання і ставити
 3. Методика і технологічні елементи акмеологічного тренінгу
  Основний етап проведення тренінгу власне і є самим акмеологическое тренінгом, в рамках якого реалізуються різні антропотехніческіе процедури (навчальні, власне тренінгові та ігрові), проводиться складна і має велике методичне значення екзаменаційна процедура, застосовується комплекс службових методик, спрямованих на підвищення ефективності тренінгу. На початку
 4. Лекції
  Лекції проводяться щодня, по 4 години в ранковий (9-13 годин) і денний (15-18 годин) час. На лекціях в адаптованому вигляді, відповідному сприйняттю непрофесійної в області психології аудиторії, поступово розкриваються методологічні основи психотехнологических теорії, а також найважливіші предметні характеристики різного роду технологічних процесів професійної діяльності,
 5. опосередкованим Мілтон-МОДЕЛЬНЕ ПОРУШЕННЯ РЕАКЦІЙ
  Існують способи неявного інспірування людини на будь-які дії. При цьому у людини, яка не знає на експліцитно рівні цих технік, на свідомому рівні не виникає ясною розшифровки впливу. Формування прихованих команд. У великому за обсягом реченні ховається програмуюча інструкція, яка проте підсвідомо інспірує людини на поведінку в цьому
 6. Об'єктивні показники
  Об'єктивні показники на основі даних тестування. Визначення ефективності тренінгових процедур на основі даних тестування здійснюється в рамках екзаменаційних процедур, передбачених програмою тренінгу. Повний комплекс екзаменаційних процедур, які проходять учасники акмеологічного тренінгу програмно-цільової спрямованості по його завершенню, при цьому не
 7. Феномен "технологія"
  Сучасним технологіям відводиться роль глобального фактора, основний рухової сили розвитку суспільства, що творить нову цивілізацію. Аналізуючи суспільні явища, вітчизняні та зарубіжні дослідники використовують "соціальні", "інформаційні", "педагогічні" технології, "психотехнології", технології "управління", "прогнозування", з'являються "технології популізму", "технології
 8. Розвиток творчого потенціалу керівників, активація саморегуляціонной діяльності, цільові програми оптимізації психічної стійкості
  В цілому сучасний досвід показує, що здійснення психолого-акмеологічного супроводу професійної діяльності дозволяє більш ефективно вирішувати багатопланові практичні завдання, що відображають інтереси суспільства , колективу і конкретної людини. Його реально склалася основа - соціально-психологічний супровід праці та життя людини і групи ефективно використовується в
 9. Особистісні якості в системі професійної майстерності кадрів управління та проблема їх вдосконалення
  У різних дослідженнях, що проводяться з метою виявлення найбільш важливих компонентів професійної майстерності керуючих, що вносять найбільший внесок у забезпечення продуктивності усієї професійної діяльності, автори приходять до того висновку, що, крім різного роду процесуальних навичок, істотний, а часом і вирішальний внесок у досягнення високої ефективності управлінської
 10. Програма тренінгу, екзаменаційна процедура
  Вхідний процедурою тренінгу є вибір учасниками ігрових імен та розробка ними спільно з тренерами-керівниками груп ігрових іміджів. Ігровий імідж , виступаючи, з одного боку, як елемент створення ігрової макроситуації тренінгу, а з іншого, - істотно необхідним інструментом впровадження та відбору ефективних психотехнологій, є важливим методичним елементом тренінгу.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека