ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Карандашев В.Н.. Психологія: Введення в професію., 2000 - перейти до змісту підручника

Прикладні галузі психології праці

До психології праці відноситься цілий ряд інших галузей, що вивчають окремі види трудової діяльності.

Психологія управління займається різноманітними психологічними проблемами управлінської діяльності: вивченням особистісних якостей, стилю і методів роботи керівника, дослідженням факторів, що підвищують ефективність керівної діяльності.

Авіаційна психологія досліджує психологічні проблеми людини у відповідній сфері професійної діяльності, а також умови успішного навчання льотній справі.

Космічна психологія вивчає психологічні особливості діяльності людини в умовах космічного польоту, проблеми, пов'язані з невагомістю, нервово-психічним напруженням при надмірних перевантаженнях організму.

Військова психологія розглядає поведінку людини в умовах бойових дій і навчання військовій справі, психологічні особливості військовослужбовців, взаємодія начальників і підлеглих.

Ще одним важливим напрямком діяльності у сфері психології праці є інженерна психологія. Фахівці цієї галузі вивчають психологічні проблеми взаємодії людини і техніки. Пильна увага в інженерній психології приділяється діяльності людини-оператора в автоматизованих системах управління. Психологи виявляють, які особливості пульта управління викликають у людини-оператора зайве стомлення, помилки при зчитуванні показань приладів. Далі обгрунтовуються пропозиції та рекомендації щодо раціоналізації.

Інженерних психологів ще нерідко називають психологами-ергономіста-ми. Психолог-ергономіст бере участь у розробці машин, інших механізмів, а також автоматичних систем управління (АСУ) виробничими процесами. Він дає рекомендації по оптимальному розташуванню важелів управління машиною, кнопок, циферблатів і тумблерів на приладовій дошці в кабіні пілота або на пульті управління АСУ. Для цього він повинен добре володіти знаннями інженерної психології. За допомогою методів психології праці він оцінює інтенсивність шуму і освітленість, прийнятні для ефективної роботи людини на виробництві.

На відміну від вітчизняної психології, на Заході більш уживаний термін "психологія праці та організаційна психологія".

Організаційна психологія розвивається і як наукова дисципліна, і як практична. Психологи, зайняті в цій галузі, надають послуги клієнтам та адміністрації організацій. Вони залучаються для робіт з відбору кандидатів на вакантні місця, розробці програм професійного навчання і перепідготовки кадрів. Їх знання виявляються корисними для проектування способів пред'явлення інформації, при створенні систем оцінки праці, плануванні організаційних змін і т.п.

Навіщо потрібен психолог на підприємстві? Досвід багатьох зарубіжних фірм та низки вітчизняних підприємств свідчить про те, що психологічна служба - важлива ланка апарату управління. Психолог на сучасному підприємстві виступає в якості організатора роботи з людьми на науковій основі (Єрастов, 1975, с.36).

Психологія торгівлі вивчає психологічні проблеми взаємодії продавця і покупця, обслуговування клієнтів, питання психології реклами, попиту та пропозиції.

Психологу торгового підприємства доводиться вирішувати такі проблеми:

1) професійний відбір, розстановка кадрів, допомога в адаптації, навчанні та підвищенні кваліфікації працівників, оцінка ділових і особистісних якостей;

2) вивчення та формування психологічного клімату, аналіз конфліктних ситуацій і розробка рекомендацій для їх вирішення;

3) підвищення професійної психологічної культури керівників і працівників, навчання умінням і навичкам спілкування, знань психології торгівлі;

4) аналіз і діагностика соціальних проблем підприємства, прогноз психологічних і соціальних наслідків організаційних нововведень;

5) психологічне забезпечення реклами.

З кінця 1960-х років для психології праці та організаційної психології в багатьох країнах знову стали злободенними соціальні проблеми:

- яке місце фахівця з психології праці та організаційної психології в суспільстві,

- яким може бути його внесок у вирішення соціальних проблем,

- яким чином він пов'язаний з управлінським персоналом і звичайним персоналом підприємства?

Дискусії з цих питань відбувалися як в університетах, так і на практиці, велися не тільки професійними, а й початківцями психологами.

Показано, що робота психологів стимулюється суспільством і залучена до вирішення важливих соціальних проблем. Водночас розширюється взаємодія різних фахівців, що займаються проблемами праці. З одного боку, психологи відчувають все більший інтерес до знань соціології та промислової інженерії. З іншого - спостерігається зростання інтересу до психології праці та організаційної психології з боку соціологів, інженерів. Деякі дослідження показують, що психологи все частіше приходять до думки, що їх функції могли б виконуватися і іншими професіоналами-непсіхологамі (наприклад, соціологами) (Леонова, Чернишова, 1995, с.16).

У нашій країні аналогічні труднощі, пов'язані зі статусом фахівців з психології праці, стали виникати на початку 1990-х років. Економічні проблеми призвели до того, що багато психологічні служби великих підприємств були скорочені або закриті. В даний час потреба у фахівцях такого роду може виникати на підприємствах різного типу, на державних, акціонерних чи приватних фірмах. Однак попит на практичну психологію праці слід формувати самим психологам, допомагаючи керівникам усвідомити реальну цінність психології. Як показує практика, найбільший інтерес зазвичай викликають соціально-психологічні проблеми.

В цілому, існують як оптимістичні, так і песимістичні погляди на майбутнє психології праці та організаційної психології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прикладні галузі психології праці "
 1. Історія та перспективи розвитку валеології в Росії
  Валеологія - інформаційний фонд діяльності з оптимального задоволення основних життєвих потреб людини. Саме такий зміст вкладали в це поняття учасники виїзної сесії Вченої ради ВНІІФКа (серпень 1968 р.) в башкирською р. Салавате, узагальнивши дані наукових досліджень і досвід управлінської діяльності «міста хімії, спорту і здоров'я». Йшлося про гармонійний єднанні
 2. Лікарська допомога в історико-антропологічної ретроспективі
  Головна мета будь-якого навчального посібника - це засвоєння учнями якогось набору позитивного матеріалу, без якого неможливе розуміння предмета даної науки. Але існує ще більш важлива мета - викликати у студента інтерес до історії фармації, бажання самому покопатися в джерелах, погортати праці видатних представників науки. Найпрекрасніша мрія викладачів, поки ще погано реалізована на
 3. Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
  Зростаючазначення медичних стандартів обумовлено необхідністю позначення провідних орієнтирів у процесі вдосконалення медичної допомоги , самоконтролю в діяльності медичного працівника, забезпечення захисту населення від неякісного медичного втручання, формування адекватного ресурсного забезпечення. Визначення сутності процесу стандартизації в медицині є
 4. Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок
  Акмеологія, як будь-яка інша область наукового пізнання, має не тільки загальнонаукові принципи, констітутірующіе її категоріально-методологічно як науку, а й конкретні дисциплінарні особливості, які характеризують її як специфічну галузь предметно-методичного знання. Оскільки вона є що формується науковою дисципліною, визначення її предметно-методичної специфіки й
 5. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 6. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 7. Акмеологические поняття і категорії
  Акме - (від грец. АСМЕ - вершина, квітуча пора) - вища точка, період розквіту особистості, найвищих її досягнень, коли проявляється зрілість особистості в усіх сферах, максимальний розвиток здібностей та обдарувань; вважається що АКМЕ припадає на період дорослості або зрілості людини. Акмеограмма - основний метод акмеографіческого підходу, являє собою систему вимог, умов
 8. Зміст акмеологической концепції
  Проведений теоретико-методологічний аналіз можливостей застосування акмеологічних знань і підходів у вирішенні проблеми розвитку суб'єкта до рівня професіонала, професіоналізму особистості або діяльності, узагальнення проведених акмеологічних теоретичних досліджень дозволили приступити власне до задачі розробки акмеологічної концепції розвитку професіонала. Її якісно суворе
 9. Психолого-акмеологічна служба: статус, функції, організація діяльності
  При обговоренні питань зв'язку акмеології з практикою особливу увагу слід приділити необхідності створення акмеологічних або психолого-акмеологічних служб. Психолого-акмеологические служби покликані стати важливою сполучною ланкою між психологічної та акмеологической наукою і практикою. Саме вони в першу чергу повинні продемонструвати можливості акмеології в ефективному вирішенні
 10. Короткий акмеологический словник
  Проведення результативних акмеологічних досліджень, розуміння їх науково-практичної значущості, а також ефективна підготовка фахівців -акмеології можливі лише при однозначному і несуперечливому розумінні й тлумаченні основних акмеологічних понять і категорій. Нами були представлені та обгрунтовані деякі базисні акмеологические категорії, розкрито їх науковий зміст. У той же
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека