ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Калюжний А.С.. Конфлікти у військових колективах, 2004 - перейти до змісту підручника

Причини виникнення конфліктів

Конфлікт, як вважають психологи, - це зіткнення несо-місткості, протилежно спрямованих тенденцій у міжособистісних - них або міжгрупових стосунках.

Конфлікти у військових колективах, як правило, можуть бути породжені цілим комплексом причин, серед яких виділяють об'єктивні і суб'єктивні. Розглянемо об'єктивні причини конфліктів. До їх числа військові психологи відносять:

- недостатню забезпеченість підрозділу всім необхідним для нормальної життєдіяльності та виконання бойових за-дач;

- порушення соціальної справедливості при розподілі матеріальних і духовних благ;

- слабку розробленість правових шляхів вирішення міжособистісних суперечностей, що виникають у взаєминах військовослужбовців.

- складність і динамічність військової діяльності;

- невідповідність нормативного (закріпленого статутом) характеру відносин військовослужбовців того типу відносин, які виникають в процесі службової діяльності;

- складність соціальної і професійної адаптації командирів до своїм посадовим статусом.

Серед суб'єктивних причин виникнення конфліктів у військовій психології виділяються управлінські та психологічні.

Керуючі причини:

- прийняття необгрунтованих або помилкових рішень;

- зайва опіка старшими начальниками молодших у виконанні ними своїх посадових обов'язків;

- невміння деяких військових керівників підкреслити престижність первинних командних посад;

- приблизна рівність начальників і підлеглих (наприклад, «офіцер-прапорщик», «сержант-солдат») ;

- недостатня професійна підготовка деяких військовослужбовців.

Психологічні причини:

- нестатутні відносини;

- недостатність культури спілкування, прояв грубості, нетактовності, нетерпимості до чужої думки;

- прагнення командира затвердити свій авторитет серед підлеглих будь-яку ціну;

- упереджене ставлення начальника до підлеглого;

- складні взаємини між військовослужбовцями;

- завищена самооцінка окремих військовослужбовців;

- прагнення стати лідером в колективі будь-якими шляхами;

- негативізм у поведінці;

- підвищена агресивність і дратівливість;

- емоційна нестійкість, зайва тривога, низька самоповага.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Причини виникнення конфліктів "
 1. " Об'єктивні причини конфліктів "
  Навчальні питання: 1. Власне об'єктивні причини конфліктної взаємодії. 2. Організаційно-управлінські причини конфліктів у військовому колективі. Питання 1. Детермінація конфлікту - це фундаментальна проблема, тому що пов'язана з розкриттям конфлікту. Вона вказує на 2 сторони: об'єктивну і суб'єктивну. Основні проблеми детермінації конфлікту: 1) Зважаючи
 2. Особливості конфліктів у взаєминах офіцерів
  Конфлікти завжди надавали істотний вплив на життя окремої людини, розвиток соціальних груп різного масштабу, історію держав і людства в цілому. У сучасних умовах роль конфліктів у житті громадян Росії, реформуванні її Збройних сил, розвитку країн СНД помітно зросла. Виникнення великої кількості конфліктів різного масштабу, в тому числі і міжособистісних,
 3. Конспект лекцій військової кафедри. Військова конфліктологія,
  "Сутність конфліктів, їх роль в житті і діяльності людини, колективу та Збройних сил". "Історія становлення та розвитку сучасної конфліктологічної теорії та практики". "Методологічні проблеми конфліктології, класифікація і функції конфліктів". "Теоретико-методологічні проблеми конфлікту". "Об'єктивні причини конфліктів". "Типові психологічні причини
 4. А.І.Шіпілов. Психологія вирішення конфліктів між військовослужбовцями, 1999
  У навчальному посібнику розглядається одна з актуальних проблем теоретичної та прикладної військової конфліктології - психологічні аспекти вирішення конфліктів між військовослужбовцями. На основі дисертаційного дослідження, проведеного автором, а також ряду робіт, виконаних на кафедрі психології в останні роки, аналізуються причини виникнення конфліктів у військових колективах, форми і
 5. Причини конфліктів у військовому колективі
  Міжособистісні конфлікти у взаєминах офіцерів мають дві групи причин: об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні причини призводять до створення передконфліктної обстановки - об'єктивного компонента передконфліктної ситуації. Суб'єктивні причини конфліктів пов'язані з тими індивідуально-психологічними особливостями офіцерів, які приводять до вибору ними конфліктного, а не іншого способу
 6. «Психологічні умови попередження конфліктів»
  Навчальні питання: 1. Керуючі умови попередження конфліктів. 2. Соціальні та психологічні умови профілактики конфліктів. Питання 1. Керуючі умови попередження конфліктів. Принципи роботи: 1) компетентності - втручання в природний хід конфліктної ситуації повинне здійснюватися людьми, що мають достатній рівень підготовки. 2)
 7. Стаття 75. Врегулювання конфлікту інтересів при здійсненні медичної діяльності та фармацевтичної діяльності
  1. Конфлікт інтересів - ситуація, при якій у медичного працівника або фармацевтичного працівника при здійсненні ними професійної діяльності виникає особиста зацікавленість в отриманні особисто або через представника компанії матеріальної вигоди чи іншого переваги, яке впливає або може вплинути на належне виконання ними професійних обов'язків внаслідок
 8. Сутність та особливості конфліктів
  У сучасній психологічній літературі найбільш широке розповсюдження отримали два підходи до розуміння сутності конфлікту . При одному з них конфлікт визначається як зіткнення сторін, думок, сил, тобто дуже широко. Але при такому підході конфлікти можливі й у неживій природі. Інший підхід полягає в розумінні конфлікту як зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів,
 9. Види конфліктів
  Залежно від носіїв протиріччя, що є основою конфлікту, зазвичай виділяють всередині особистісні, міжособистісні і міжгрупові конфлікти. Усередині особистісний конфлікт являє собою зіткнення приблизно рівних за силою, але протилежно спрямованих мотивів, інтересів чи потреб військовослужбовця. Кожен з нас не один раз потрапляв у стан усередині особистісного конфлікту, для
 10. Психологічні аспекти подолання конфліктних ситуацій у військовому колективі
  Управління конфліктом здійснюється шляхом попередження виникнення конфліктів і їх конструктивного вирішення. Оптимальна стратегія управління конфліктом полягає не стільки в уникнення конфлікту та його подоланні, скільки у вирішенні предконфликтной і конфліктної ситуації неконфліктними способами. Дозвіл самими офіцерами опонентами міжособистісних конфліктів є основним
 11. "Історія становлення і розвитку сучасної конфліктологічної теорії та практики"
  Навчальні питання: 1. Передумови формування конфликтологических знань. 2. Зарубіжна конфліктологія в напрямках підходу. 3. Періоди та етапи розвитку вітчизняної конфліктології. Питання 1 . Джерела конфліктологічекіх знань: Перші наукові дослідження 4-6 століття до н.е. У Древній Греції - Анаксимандр 1957 г до н.е. - він створює вчення про протилежності.
 12. «Призначення і шляхи попередження конфліктних ситуацій »
  Навчальні питання: 1. Аналіз передконфліктних ситуацій між військовослужбовцями. 2. Організація неконфліктного спілкування військовослужбовців. 3. Організація попередження конфліктів. Питання 1. Аналіз передконфліктних ситуацій між військовослужбовцями. Причини виникнення конфліктів: 1 . Суб'єктивні причини 1) Управлінські причини 2) Психологічні причини (приклад:
 13. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особи і колективу в умовах військової служби, 2011
  Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів в військових
 14. Реферат. Витоки дідівщини в російській (радянської) армії, 2009
  Дисципліна: військова психологія. Важливість теми та методологічні міркування. Хронологія виникнення дідівщини. Підходи до класифікації дідівщини . Формальний опис ритуалів дідівщини. Роль різних причин у виникненні дідівщини в Радянській Армії. Загальні причини нульового та першого рівня. Зниження ступеня солідарності радянського суспільства. Деградація управлінських механізмів
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека