Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Карандашев В.Н.. Психологія: Введення в професію., 2000 - перейти до змісту підручника

Викладання як сфера діяльності професійних психологів

Ще однією сферою професійної діяльності психолога є викладання психології. З початку XX століття наукова і педагогічна діяльність у галузі психології були нерозривно пов'язані. Професія науковця і викладача в психології стали невіддільні одне від одного. Більшість відомих російських психологів працювало в якості викладачів в університетах. Професори і інші викладачі проводили дослідження, писали наукові праці та передавали отримані знання, ідеї, теорії студентам. Університетські та інститутські кафедри були центрами та психологічної думки, центрами наукової психології. Професори були лідерами науково-психологічних досліджень. Їх викладацька діяльність була спрямована на виклад своїх концепцій і психологічних поглядів. Мета викладання полягала, насамперед, у поширенні психологічних ідей, в Л од готуванні майбутніх вчених. Професія викладача як окрема не виділялася. Такий взаємозв'язок наукової та педагогічної діяльності зберігається як у російських, так і в зарубіжних університетах протягом усього XX століття. Педагогічні здібності професора завжди високо цінувалися, але головною для нього була наукова кваліфікація.

У той же час професія викладача психології має свою специфіку на відміну від професії психолога-ученого, і психолога-практика. Він повинен не тільки.
Мати психологічні знання, а й вміти їх передати студентам. У цьому плані вміння, особистісні якості та здібності викладача психології те саме іншим викладацьким професіям. Він повинен

1) мати широку освіченість, обізнаність у різних галузях психологічних знань, а також бути ерудованим в інших науках;

2) фундаментально знати викладається предмет;

3) вміти самостійно підбирати навчальний матеріал, визначати оптимальні засоби й ефективні методи навчання;

4) володіти логікою і лексичним багатством мови, виразними засобами спілкування, ораторськими і артистичними здібностями;

5) вміти доступним чином пояснювати навчальний матеріал, щоб забезпечити його розуміння й засвоєння студентами;

6) володіти спостережливістю, вимогливістю і умінням зрозуміти студента;

7) вміти створити мотивацію студентів для засвоєння навчального матеріалу;

8) володіти комунікативними та організаторськими здібностями;

9) володіти педагогічним тактом.

Безумовно, як і в інших видах професійної психологічної роботи, у викладацькій діяльності психолога важливо враховувати індивідуальні особливості своєї особистості.

Викладання психології як професійна діяльність здійснюється в Росії в трьох типах навчальних закладів.


1. На психологічних факультетах університетів і в інших вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку професійних психологів. Головне завдання викладання в даному випадку полягає в передачі психологічних знань, умінь, у формуванні навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності студентів-психологів.

2. У педагогічних, медичних, юридичних, технічних та інших вузах, що здійснюють підготовку фахівців, що професійно працюють з людьми. Головне завдання викладання в даному випадку полягає у формуванні психологічної компетентності, необхідної для успішного виконання ними своєї професійної діяльності.

3. У загальноосвітніх навчальних закладах (школах, гімназіях, ліцеях), що дають загальну середню освіту. Головне завдання викладання в даному випадку полягає у формуванні на основі психологічних знань загальної психологічної культури учнів.

Обсяг навчального часу, що відводиться на вивчення психології, і методи викладання в різних типах навчальних закладів розрізняються залежно від розв'язуваних викладачем завдань.

Таким чином, в даний час в Росії існують широкі можливості професійної психологічної роботи у сфері викладацької діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Викладання як сфера діяльності професійних психологів "
 1. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  як сфера діяль-ти професії. психологів. Напрями професії. діяль-ти практич. психолога. Особистісні кач-ва психолога. Практич. психолог в медицині. Психологія у сфері соц. відносин. Професі. етика психолога. Галузі сучас. психології. Особливості проф. підготовки в Європі. Роль психолога в сучас. об-ве. Професія. психологич. асоціації. Особености науч. і життєвої психології. Забобони про
 2. Викладання як сфера діяль-ти профес.псіхологов
  як і в інших видах професійної психологічної роботи, у викладацькій діяльності психолога важливо враховувати індивідуальні особливості своєї
 3. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  викладання, студентам, своєму вузу та кафедрі. Насамперед це ветерани кафедри - Алла Олександрівна Фоміна та Тереза ??Михайлівна Галецька. Те, що вони асистенти, а не, як мінімум, доценти, взагалі-то не біда. Їх авторитет на кафедрі, в колективах лікарень, де вони працюють, настільки високий, що вони вже давно вважаються доцентами за своїми знаннями, лікарському досвіду і вчительського майстерності!
 4. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  викладання, не завжди враховує індивідуальні особливості учнів і не орієнтованої на попередження порушень у стані їх здоров'я. 2. Учитель, незалежно від своєї спеціальності, повинен виховувати в учнів стійку мотивацію на здоров'я та здоровий спосіб життя. Ця умова може реалізуватися як через програмний навчальний матеріал, так і через позакласні та позашкільні
 5. Історія та перспективи розвитку валеології в Росії
  викладання. Разом з тим це перспективна галузь наукового знання, яка в майбутньому зможе зайняти одне з провідних місць у системі людинознавства в цілому. При реалізації комплексного, міждисциплінарного підходу в аналізі проблеми «Людина та її здоров'я» валеологические знання набувають особливого значення у підготовці фахівців високої кваліфікації. Валеологія, без сумніву, в недалекому майбутньому
 6. Тести для самоконтролю
  як сукупності психо-динамічних властивостей індивіда обумовлені (по І.П. Павлову): 1) енергетикою, рухливістю, врівноваженістю мозкових процесів 2) силою, рухливістю, врівноваженістю мозкових процесів 3) швидкістю, рухливістю, врівноваженістю мозкових процесів 4) силою, рухливістю, стійкістю мозкових процесів 9. Вроджена обумовленість деяких психічних
 7. Контрольні питання по темем
  яким законом магії пов'язано це подання? ___ - Як пояснення хвороби було пов'язано з прийомами магічного впливу на хворого?
 8. Лікарська допомога в історико-антропологічної ретроспективі
  викладання історії будь-якої галузі практики, в тому числі аптечної справи, важливою підмогою служать деякі сторінки світової художньої літератури, образи інших жанрів мистецтва . Представляючи фігури фармацевтів і їх пацієнтів в живій обстановці місця і часу їх роботи і життя, мистецтво чудово ілюструє безпристрасні факти історичної науки. Тому в нашому посібнику нерідко
 9. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ невропатолог
  викладання в якому були залучені такі вчені, як М. М. Ковалевський, М. Є. Введенський, П. Ф. Лесгафт, А. А. Ухтомський, Д. А. Догель та ін Перше в світі нейрохірургічне відділення було відкрито при його клініці в 1907 р. Очолив це відділення асистент В. М. Бехтерева Л. М. Пуусеп. В. М. Бехтерєв відкрито співчував революційного руху. У 1913 р. як "крамольне" професор він
 10. Помилки взаємин лікаря і пацієнта
  як несподівано з'ясувалося, зниження професійного рівня медиків, погіршення ефективної співпраці між ними. На Далекому Сході Росії сьогодні не існує реально функціонуючої громадської організації, яка б представляла широкі верстви медичної громадськості регіону. Сучасний вітчизняний медичний світ наводить на суспільство страх у зв'язку з великим прогресом в області
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека