ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012 - перейти до змісту підручника

Викладання як сфера діяль-ти профес.псіхологов

Професія викладача психології має свою специфіку на відміну від професії психолога- вченого, і психолога-практика. Він повинен не тільки мати психологічні знання, а й вміти їх передати студентам. У цьому плані вміння, особистісні якості та здібності викладача психології те саме іншим викладацьким професіям. Він повинен

1) мати широку освіченість, обізнаність у різних галузях психологічних знань, а також бути ерудованим в інших науках;

2) фундаментально знати викладається предмет;

3) вміти самостійно підбирати навчальний матеріал, визначати оптимальні засоби й ефективні методи навчання;

4) володіти логікою і лексичним багатством мови, виразними засобами спілкування, ораторськими і артистичними здібностями;

5) вміти доступним чином пояснювати навчальний матеріал, щоб забезпечити його розуміння й засвоєння студентами;

6) володіти спостережливістю, вимогливістю і умінням зрозуміти студента;

7) вміти створити мотивацію студентів для засвоєння навчального матеріалу;

8) володіти комунікативними та організаторськими здібностями;

9) володіти педагогічним тактом.

Безумовно, як і в інших видах професійної психологічної роботи, у викладацькій діяльності психолога важливо враховувати індивідуальні особливості своєї особистості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Викладання як сфера діяль-ти профес.псіхологов "
 1. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 2. Викладання як сфера діяльності професійних психологів
  Ще однією сферою професійної діяльності психолога є викладання психології. З початку XX століття наукова і педагогічна діяльність у галузі психології були нерозривно пов'язані. Професія науковця і викладача в психології стали невіддільні одне від одного. Більшість відомих російських психологів працювало в якості викладачів в університетах. Професори та інші
 3. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 4. Шкідливі звички, їх профілактика та корекція
  Більшість звичок мають у нашому розумінні епітет «погана». Та й саме поняття «звикання» в психології пояснюється як негативне навчання, ефект якого полягає у відсутності реакції на стимул. Спробуємо розібратися в цих поняттях детальніше. Візьмемо спочатку дорослі звички. Куріння. Ця звичка розвивається як залежність дихального центру від речовин, що викликають додаткову
 5. Методика проведення занять з формування стилю здорового життя у учнів перших класів
  Як ми вже домовилися, шановний молодий колега , мета цього підручника не тільки познайомити вас з основами здорового способу життя, допомогти вам сформувати свій власний стиль здорового життя, дати відомості про найбільш типових формах відхилень від вікової норми здоров'я, але і допомогти вам виробити навички викладання здравосберегающіх дисциплін в курсі молодшої школи. Деякі рекомендації
 6. Введення
  «Війна ... Охорона здоров'я ... Яка незмірно глибока прірва лежить між цими поняттями! Війни є найбільшим лихом для народів. Вони неминуче супроводжуються незліченними жертвами, призводять до зубожіння і збільшенню захворюваності. Одним з найважчих наслідків війни є океан людських бід і страждань. Загибель та інвалідність людей, розруха, хвороби, осиротіння дітей
 7. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  У зв'язку зі своїми цілями і завданнями валеологія має особливе соціальне значення, оскільки найважливішою функцією держави є турбота про своїх громадян. Якщо Л. Фейєрбах вважав, що «людина, включаючи сюди і природу як базис людини, - єдиний, універсальний і вищий предмет філософії», то можна сказати, що вищим «предметом» держави має бути добробут людини. В ряду
 8. Поняття про псіхіку здоров'я, структура псіхікі
  Псіхіка - сфера мислення, почуттів та емоцій, інтеграція ціх окрем автономних систем у цілісну особистість. Психічне здоров'я, разом Із фізіологічнім, входити до загально здоров'я. Першопрічіна, яка є Поштовх до різніх захворювань и неадекватних форм поведінкі, у Першу Черга, пов'язана Із псіхікою. Саморозвіток, ріст особини - це допомога НЕ позбав Собі, альо й оточуючім. (Збережи себе, и
 9. Історія та перспективи розвитку валеології в Росії
  Валеологія - інформаційний фонд діяльності з оптимального задоволення основних життєвих потреб людини. Саме такий зміст вкладали в це поняття учасники виїзної сесії Вченої ради ВНІІФКа (серпень 1968 р.) в башкирською р. Салавате, узагальнивши дані наукових досліджень і досвід управлінської діяльності «міста хімії, спорту і здоров'я». Йшлося про гармонійний єднанні
 10. ПОНЯТТЯ ЗДОРОВ'Я І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
  Здоров'я (за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)) - це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя. Здоров'я це не просто відсутність хвороб або фізичних дефектів 3доровье - це найбільша соціальна цінність. Гарне здоров'я основна умова для виконання людиною її біологічних і соціальних функцій, фундамент самореалізації особистості.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека