Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Передумови розвитку безперервного поліпшення якості

Родоначальником системи наукового менеджменту підприємства, названої тейлоризму, був президент Американського товариства інженерів-механіків (ASME) Фредерік Уінслоу Тейлор, який у 1900-1903 рр.. розробив принципи наукового управління підприємством. У роботі «Shop Management» він запропонував використовувати науковий системний підхід для цілей управління підприємствами. З 1903 року він займався пропагандою своїх ідей і впровадженням систем наукового менеджменту на підприємствах США. У 1915 році в США було створено Тейлоровской суспільство, яке було покликане розвивати і вдосконалювати ідеї Ф.У. Тейлора. З цих позицій і слід розглядати систему менеджменту Тейлора, основні принципи якої викладені ним у роботах The Principles of Scientific Management і Shop Management.

Виходячи з цих робіт, основним завданням управління підприємством є забезпечення максимального прибутку для підприємця з урахуванням максимального добробуту кожного зайнятого на підприємстві працівника. Слід зазначити, що критики Ф. Тейлора завжди звинувачували його в черствості, і ця негативна друк лежала на розробленій ним системі менеджменту. Навіть у США йому довелося давати свідчення в спеціальній комісії Конгресу у зв'язку зі страйком робітників і заворушеннями в Уотертаун, викликаними спробами адміністрації армійських складів насильно впровадити систему Тейлора. У навчальних програмах вузів колишнього СРСР вивчалися буржуазні теорії «тейлоризму» або «менеджеризму», де головним негативним моментом системи управління Тейлора визначалася надмірна експлуатація найманих робітників.

Які ж принципи лежать в основі системи управління Ф.У. Тейлора? Їх декілька, причому більшість з них адресовані адміністрації підприємства. Наприклад, широко відоме правило 80/20, що характеризує ступінь відповідальності керівників.

- Адміністрація бере на себе функцію впровадження системи управління.

- Адміністрація проводить на основі науково встановлених ознак ретельний відбір робітників, а потім тренує, навчає і розвиває кожного окремого робітника.

- Адміністрація здійснює сердечне співпрацю з робочими для досягнення відповідності прийнятим нормам.

- Встановлюється поділ відповідальності між робітниками і адміністрацією: менеджмент бере на себе завдання планування і нормування, а робітники - функцію виконання.

- Кожен робочий отримує завдання (урок), яке обгрунтовується попередніми хронометрирование всіх операцій.

- Заробітна плата робітника залежить від виконання завдання.
Це передбачає не тільки планування і нормування завдань для кожного робочого, а й виплату йому зарплати і відповідних премій за виконання завдання в повному обсязі і в строк.

Важливо підкреслити, що по Тейлору, кожен робочий для виконання завдання повинен заздалегідь отримати письмову інструкцію, що регулює у всіх деталях порядок його роботи та застосування необхідних технічних засобів. Так що ідея документування системи управління налічує без малого вже сто років. Початково вся його система базується на необхідності управління, заснованого на фактах. Неодноразово у своїх роботах він відзначав важливість наукового обгрунтування кожної дії адміністрації. Наприклад, він так характеризує попередні йому менеджерські підходи: «істотний дефект ..., властивий всім звичайним системам управління, полягає в тому, що їх вихідний пункт, їх підставу базується на незнанні і брехні ...».

Сам Тейлор рекомендував всі нормативи розраховувати на основі численного хронометрування. Він зазначає, що ці дані необхідні для щоденної роботи з організації управління підприємствами. Для обробки даних, які Ф. Тейлор збирав протягом 15 років, він запропонував кілька удосконалень логарифмічною лінійки та інших пристосувань для збору, зберігання і обробки інформації. Аналізуючи виробничі операції і здійснюючи їх хронометрирование, Тейлор сформулював загальні правила підвищення продуктивності:

- вивчення завдання і аналіз рухів, необхідних для її виконання;

- опис кожного руху, аналіз складових зусиль і вимірювання часу виконання кожного руху;

- усунення всіх зайвих і неправильних рухів;

- з'єднання всіх залишилися необхідних рухів в нову логічну послідовність.

Як зазначено Пітер Друкер, ці правила є загальними і досить ефективними. Він же сказав: «Протягом останніх ста років кожен новий метод ... грунтувався на принципах Тейлора, як би завзято автори цих методів не звеличували відмінності власних систем від тейлоровской ». Можна погодитися з такою оцінкою Друкера універсальності Тейлоровской правил, якщо порівняти їх, наприклад, із самою «просунутою» методикою реінжинірингу процесів.

Ключова ідея Тейлоровской правил полягає саме у виключенні зайвих рухів (операцій, служб, підрозділів тощо), що знижують ефективність виробництва, і вона застосовна до будь-яких сфер господарювання. Таким чином, формально можна було б проголосити принципи Тейлора предтечею теорії процесного підходу.
Але насправді Тейлор і був його розробником: аналізував конкретні робочі процеси, розбивав їх на операції, оцінював їх ефективність. Таким чином, принцип безперервного поліпшення реалізується по Тейлору. Фактично, саме запропонована ним методика підвищення продуктивності являє собою цикл «PDCA», який потім був формалізований і визуализирован Е. Демпінгом.

Дуже важливим, якщо не найважливішим, аспектом тейлоризму є співпраця адміністрації і робітників (залучення персоналу) при впровадженні системи управління. На цьому аспекті Ф. Тейлор наполягав. Крім того, він говорив, що робітники готові брати участь у прибутках, але зовсім не здатні брати участь у збитках. Остання теза відноситься до ситуацій, коли збитки обумовлені причинами, що перебувають абсолютно поза сферою їхнього впливу і контролю; значне підвищення ставки премій може демотивирующее вплив, так як персонал звикає до цієї премії і надалі наполягає на ній. Зарплата персоналу ставиться в залежність не тільки від кількості вироблення, але і від її якості, що передбачає впровадження методів контролю якості. Це положення підтверджено в сучасних дослідженнях Ю.П. Адлера при аналізі мотивуючих функцій премій.

Говорячи про системний підхід, притаманному тейлоризму, необхідно підкреслити два аспекти: цілісність системи управління підприємством і науковий підхід. Як зазначав Тейлор, його система управління підприємством являє собою комбінацію елементів управління. Деякі з них були запропоновані раніше, але їх комбінація у вигляді набору принципів і механізмів була запропонована їм вперше. Він вважав, що застосування наукових принципів замість навичок дозволить підвищити продуктивність праці, забезпечить більшу гармонію між наймачами і робітниками.

Сьогодні практично всі промислові підприємства світу використовують систему управління Тейлора в різних варіаціях. Важливий висновок, який можна зробити про те, що будь-яка ефективна система управління підприємством, розбита на елементи на догоду тим чи іншим інтересам, може виявитися неефективною саме через порушення системності підходу. Наприклад, зневага принципом співробітництва між персоналом ЛПУ і адміністрацією в рамках системи Тейлора обов'язково призводить до конфлікту інтересів. Відмова від принципу співпраці між адміністрацією і персоналом призводить до антагонізму і війну між топ-менеджерами та персоналом підприємства, про що також попереджав Тейлор.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Передумови розвитку безперервного поліпшення якості "
 1. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
  З тих пір, як близько 200 років тому Крювелье привернув увагу лікарів до виразки шлунка, інтерес до цього захворювання прогресивно зростає. Приблизно те ж відноситься до докладно описаної набагато пізніше (Moynihan, 1913) виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Під виразковою хворобою в даний час розуміють загальне, хронічне, рецидивуюче, циклічно протікає захворювання, при якому
 2. судинних захворювань головного мозку
  Дж. Ф. Кістлер, А. X . Роппер, Дж. Б. Мартін (J. Ph. Kistler, AH Ropper, J. В. Martin) У розвинених країнах судинні захворювання головного мозку служать третьою за значимістю причиною смертності після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Крім того, у дорослих серед всіх нервових хвороб судинні ураження частіше інших приводять до інвалідності. Їх поширеність
 3. Значення антифосфоліпідного синдрому у виникненні тромбофіліческіх станів в акушерській практиці
  В даний час все більша увага приділяється вивченню ролі імунопатологічних процесів в патогенезі акушерських ускладнень, особливо тромбофіліческіх станів і кровотеч, а також перинатальної патології. При вирішенні цієї проблеми особливого значення набуває дослідження впливу аутоімунних реакцій до фосфоліпідів - клітинні мембрани і мітохондрії. Будучи універсальними
 4. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 5. Д
  + + + давенеідози (Davaineidoses), гельмінтози птахів, що викликаються цестодами сімейства давенеід. Серед них мають значення давенеози і райетіноеи. + + + Давенеоз (Davaineosis), гельмінтоз птахів, що викликається цестодами роду Davainea сімейства Davaineidae, що паразитують у кишечнику. Поширений повсюдно. Найбільший економічний збиток птахівництву заподіює Д. курей. Збудник Д. курей - D.
 6. К
  + + + Каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 7. Ведення пацієнта
  Мета лікування: уповільнення прогредиентности перебігу хвороби, формування синдромів дихальної недостатності та легеневого серця, збереження задовільної якості життя пацієнта. Завдання: - купірування невідкладних станів; - купірування загострення; - відновлення бронхіальної прохідності; - корекція дихальної, легенево-серцевої недостатності. Невідкладні стани
 8. Лікування дилатаційною кардіоміопатії
  У зв'язку з тим, що етіологія і патогенез ДКМП остаточно не встановлені, лікування цього захворювання до теперішнього часу залишається неспецифічним і симптоматичним. Воно базується на корекції та профілактики основних клінічних проявів захворювання та його ускладнень: застійної серцевої недостатності, порушень ритму і тромбоемболій. Лікування застійної серцевої недостатності
 9. інфекційних ускладнень ЗАХВОРЮВАНЬ, поранення і травми
  Інфекція у хворих, поранених і постраждалих являє собою реакцію організму на впровадження збудників. Далеко не завжди мікробна контамінація (мікробіологічне подія - МБС, мікробне забруднення) призводить до розвитку інфекційного процесу. Це визначається цілою низкою аспектів, в тому числі типом і вірулентністю збудника, місцевим станом рани, імунним статусом пацієнта і
 10. Духовно-психосоматическая депривація дітей з ДЦП як причина розвитку госпіталізму та інституціоналізму. Ятрогенний або "нажитий" ДЦП
  Найважливішою етіологічної і патогенетичної проблемою є госпитализм - ця, якщо згадати вислів відомого психіатра W.Auch (1963), "медицина обертових дверей". Мається на увазі появу великої групи часто регоспіталізірующіхся хворих. Проблема ця є і в ДЦПологіі. Аналіз статистики повторних стаціонірованія необхідний для вирішення найрізноманітніших питань. Але найбільш точними
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека