Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія , анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
Лекції. Санітарія та гігієна, 2005 - перейти до змісту підручника

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ГІГІЄНИ І САНІТАРІЇ

Серед соціальних і біологічних факторів, що визначають нормальний розвиток і життєдіяльність організму людини, харчуванню належить одне з перших місць. Життя людини пов'язана з постійною витратою енергії і тканинних елементів і, якщо б ці витрати не відшкодовувалися за рахунок їжі, життєві процеси мали б припинитися.

Роль їжі полягає в основному в доставці енергії та освіті пластичного матеріалу, необхідного для побудови органів і тканин, а також деяких харчових речовин, які беруть участь у регулюванні фізіологічних, біологічних і морфологічних процесів в організмі.

Однак з давніх часів відомо, що в деяких випадках харчові продукти можуть бути і причиною важких отруєнь, а іноді і зі смертельним результатом. Причини придбання різними продуктами отруйних властивостей дуже різноманітні і обумовлені, насамперед, порушенням певних вимог при виробництві, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації і т.д. харчових продуктів і готової їжі. Так як практична діяльність інженера-технолога громадського харчування пов'язана з виконанням певних вимог при обробці харчових продуктів, приготуванні та реалізації готових страв і кулінарних виробів, то знання цих вимог входить у посадові обов'язки інженера-технолога громадського харчування. Знання і виконання цих вимог необхідно насамперед для забезпечення безпеки продукції, що випускається на підприємстві громадського харчування з метою попередження виникнення на цих підприємствах спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

На всіх етапах світового досвіду розвитку охорони здоров'я профілактика захворювань була і залишається основоположним принципом, ідеологією охорони здоров'я. Це знайшло відображення і в прийнятому Верховною Радою України Постанові № 2802-XII від 19 листопада 1992 р. "Про введення в дію основ законодавства про охорону здоров'я". Зокрема в статті 4 цього закону серед основних принципів охорони здоров'я в Україні зазначений ... "Попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я".

Що ж таке профілактика захворювань?

Профілактика захворювань - це комплекс заходів, спрямованих на підвищення матеріального і культурного рівня життя, охорону навколишнього середовища, поліпшення умов праці, побуту і відпочинку людини, а також стійкості людського організму до впливу несприятливих для здоров'я чинників і усунення причин і умов що сприяють їх виникненню.

Відомо, що лікування хворих яким би воно не було успішним не зможе знизити захворюваність населення, якщо водночас не вживатимуться заходи профілактичного характеру.


Для попередження хвороби необхідно знати три обов'язкові умови:

а) причини захворювання;

б) шляхи його розвитку;

в) фактори сприяють поширенню хвороби.

Вивченням і аналізом цих умов займаються фахівці в області різних дисциплін (мікробіології, фізіології, біології та ін), а спеціальною дисципліною, об'єднуючою теорію і практику профілактичної медицини є гігієна.

ГІГІЄНА - основна профілактична наука в медицині. Вона узагальнює всі дані зазначених вище дисциплін у галузі профілактики, інтегрує знання про комплексний вплив навколишнього середовища на здоров'я людини, розробляє принципи та системи профілактичних заходів.

Термін гігієна походить від грецького - higienos, що означає "цілющий, що приносить здоров'я". Історія виникнення цієї назви пов'язана з давньогрецької легендою про Асклепія (Ескулапа) - сина бога сонця Апполона. Від народження Асклепій був слабким і хворою дитиною. Батько поселив його у Сонячній долині і приставив до нього лікарів. Вони вилікували його від усіх недуг. Після одужання Асклепій сам почав лікувати, зцілюючи мешканців долини. Йому допомагали дві дочки Гигией і Панакея. Так як Гигией, за віруваннями стародавніх греків, була богинею здоров'я, яка більше займалася попередженням захворювань, її ім'я і послужило передумовою для назви науки.

У процесі розвитку гігієни як науки пропонувалися різні її визначення. В даний час найбільш точним вважається наступне визначення: "Гігієна - наука, що вивчає закономірності впливу навколишнього середовища на організм людини і громадське здоров'я з метою обгрунтування гігієнічних нормативів, санітарних правил і заходів, реалізація яких забезпечить оптимальні умови для життєдіяльності, зміцнення і попередження захворювань".

Узагальнюючи зазначене визначення можна дати і більш коротке визначення цьому поняттю: гігієна - це наука про збереження та зміцнення громадського та індивідуального здоров'я шляхом розробки профілактичних заходів.

Як було зазначено, гігієна вивчає вплив різних факторів зовнішнього середовища на організм людини і на підставі цих досліджень розробляє конкретні заходи щодо попередження захворювань. Однак для профілактики захворювань недостатньо тільки вивчити вплив на людину певних факторів та розробити конкретні рекомендації щодо забезпечення їх оптимальних умов для життєдіяльності людини. Розроблені гігієнічні нормативи, санітарні правила та інші рекомендації необхідно впровадити в практику роботи. Як було зазначено вище, гігієна - це наука, тому безпосереднім впровадженням її розробок і рекомендацій на практиці займається її галузь, яка називається санітарія.


Термін санітарія в перекладі з латинської мови означає sanitas - здоров'я. Отже гігієна - це наука, а санітарія - сукупність практичних заходів щодо впровадження в життя вимог гігієни.

Гігієна є досить складною, різнобічної наукою, яка охоплює всі сторони життя і діяльності людини, які в сучасному суспільстві безперервно розвиваються і ускладнюються. Так як вплив факторів зовнішнього середовища, взятих ізольовано, не є визначальним і залежить також від соціально-економічних умов життя суспільства, гігієнічна наука оцінює їх вплив з соціально-гігієнічних позицій.

Ще видатний гігієніст Ф.Ф. Ерісман вказував: "Здоров'я окремої особистості всюди знаходиться в залежності від тих чи інших громадських заходів, здатних покращити санітарний стан." У зв'язку зі складністю проблем розв'язуваних гігієною із загальної гігієни були виділені такі дисципліни, як гігієна праці, комунальна гігієна, гігієна дітей та підлітків та ін

В даний час в Україні і за кордоном великий розвиток отримала гігієна харчування, або наука про харчування - нутриціології (від латинського nutritio - харчування).

Гігієна харчування вивчає і розробляє проблеми раціонального харчування та заходи щодо забезпечення нешкідливості харчових речовин. Гігієна харчування включає основні положення фізіології та біохімії харчування, вітамінології та епідеміології, біології та інших наукових дисциплінах мають відношення до проблем харчування. В даний час центральним завданням в області харчування населення є його раціоналізація, заснована на сучасних досягненнях науки з урахуванням змінених умов життя людей. Сучасна наука про харчування, незважаючи на різноманіття досліджуваних і вирішуваних нею питань, може бути представлена ??у вигляді двох основних частин:

1) наука про раціональне харчування, що розробляє проблему кількісної та якісної повноцінності харчування для різних вікових та професійних груп населення, а також вивчає харчові та біологічні властивості харчових продуктів тваринного, рослинного і штучного походження;

2) наука про санітарну охорону харчових ресурсів та забезпеченні нешкідливості харчових продуктів і готової їжі.

Як і загальна гігієна, гігієна харчування має свою підгалузь харчову санітарію, яка на практиці впроваджує заходи розроблені гігієною харчування.

Харчова санітарія - це область гігієни харчування, яка здійснює практичні заходи щодо забезпечення населення доброякісною і повноцінною їжею. Вона забезпечує також організацію санітарного нагляду на харчових підприємствах санітарної охорони та санітарної експертизи харчових продуктів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ГІГІЄНИ І САНІТАРІЇ "
 1. План лекції
  Предмет і завдання гігієни та санітарії 2. Органи і служби державного санітарного нагляду Міністерства охорони здоров'я України 3. Основні напрямки попереджувального і поточного державного санітарного нагляду за підприємствами громадського харчування 4. Короткий огляд розвитку науки про
 2. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 3. А
  список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 4. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 5. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 6. М
  + + + магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 7. О
  + + + обволікаючі засоби, см. Слизові кошти. + + + Знешкодження м'яса, см. Умовно придатне м'ясо. + + + Знезараження води, звільнення води від мікроорганізмів, патогенних для тварин і людини. Методи О. в.: Хлорування, кип'ятіння, озонування, знезараження ультрафіолетовими променями, ультразвуком, струмами високої частоти і ін Найчастіше застосовують хлорування води, використовуючи
 8. П
  + + + падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами . Потрапляючи в середню
 9. Р
  + + + рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
 10. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево надає слабку подразнюючу,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека