ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Кругова С.А. (Сост.). Введення в психологію методичний посібник, 1998 - перейти до змісту підручника

Предмет, галузі та види психології

Психологія вивчає психіку у всіх її проявах. Відповідно і предметом психології є психіка. Сучасна психологія розділена на безліч розділів. Такий поділ можна уявити собі у вигляді дерева, у якого є стовбур і багато відгалуження. Це дерево психології. Стовбуром його є загальна психологія, яка вивчає психіку здорової дорослої людини. Загальна психологія розкриває зміст основних понять психології та описує її загальні закономірності. Ці поняття і закономірності є основою для всіх інших розділів психології.

На стику з іншими науками загальна психологія утворила галузі психології. На стику з технічними науками - інженерну психологію і психологію праці, з медициною - медичну психологію, психотерапію, патопсихологию, з педагогікою - педагогічну психологію і т.д. Гілками цього дерева психології є такі галузі психології:

соціальна психологія, психологія праці, інженерна психологія, диференціальна психологія, сімейна психологія, вікова психологія, юридична психологія, космічна психологія, психологія управління і т. Д.

Соціальна психологія вивчає ті закономірності психіки і поведінки людей, які випливають з їх участі у певних об'єднаннях (насамперед у групах), а також вивчає психологічні сторони виникнення, функціонування та розвитку таких об'єднань. Вона вивчає також і міжособистісні відносини в групах і різні види спілкування.

Психологія праці. Предметом психології праці є психічні явища, що виникають в ході роботи, і їх залежність від умов праці. Одним з розділів психології праці є інженерна психологія, яка досліджує систему людина-машина.


Диференціальна психологія займається вивченням психологічних відмінностей між людьми. Розглядає психологічні відмінності між жінками та чоловіками, між націями, расами і професійними групами. Класифікацією основних відмінностей займається вчення про типи або типологія. Диференціальна психологія вивчає, чому люди відрізняються один від одного, наскільки це залежить від спадковості. Психодіагностика - це вчення про засоби, за допомогою яких ми можемо вимірювати і визначати ці відмінності. Психодіагностика розробляє тести, опитувальники та інші засоби вимірювання психічних явищ.

Складні проблеми людської психіки у сімейному колі є об'єктом дослідження сімейної психології, це новий і розвивається розділ психології, який займається дослідженням вибору чоловіка, відносин між подружжям, а також психологічною стороною відносин між батьками та дітьми.

Вікова психологія вивчає зміни у психіці людини від її народження і до його смерті. Істотною частиною вікової психології є дитяча психологія, яка займається вивченням психічних особливостей дітей та підлітків.

Юридична психологія вивчає закономірності та механізми психічної діяльності людей у ??сфері регульованих правом відносин.

Педагогічна психологія вивчає психологічні проблеми навчання і виховання.

Психологія управління вивчає проблеми, пов'язані із взаємодією людей в різних управлінських системах: в управлінні державою, управлінні організацією, групою і т.д.

До розділів психології відносяться також психологія мистецтва, спортивна психологія, військова психологія, космічна психологія і т.
д.Всі розділи психології діляться на три види: теоретичну, прикладну і практичну психологію.

Завданням теоретичної психології є розробка теорії, визначення загальних закономірностей.

Прикладна ж психологія займається застосуванням цих закономірностей у практиці різних сфер життя.

Практична психологія займається безпосереднім наданням психологічної допомоги конкретній людині, індивідуально або груповим методом, за допомогою очного або заочного консультування (телефон довіри). Людина, що звернувся за психологічною допомогою тут називається клієнтом. (У медичній практиці - це пацієнт). Фахівець, який займається наданням психологічної допомоги - практичний психолог.

У практичній психології 4 напрямки: психодіагностика, психологічна корекція, психологічна профілактика та психологічне консультування. Не кожен фахівець працює в теоретичної чи прикладної психології, або претендує на те, щоб називатися психологом, або вважає себе таким, може і має право надавати практичну психологічну допомогу клієнту. Практичний психолог проходить не менше 1200 годин спеціальної підготовки, крім того різні тренінги для розвитку в собі

професійних якостей, необхідних для консультативної роботи. Такий фахівець повинен мати диплом про вищу освіту за спеціальністю "Психолог", або диплом про другу вищу освіту за спеціальністю "Практичний психолог".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Предмет, галузі та види психології "
 1. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 2. Валеологія як наука, її цілі і зміст
  ВАЛЕОЛОГІЯ (valeo, латинська. - Здраствувати, бути здоровим, logos, грец. - Ученье, наука ) - наука про здоров'я здорових. Вперше цей термін був введений І.І.Брехманом в 1981-82 році. Дещо пізніше інші автори (Ю.П.Лісіцін, В.П.Петленко та ін, 1987) запропонували ще один термін для назви цієї науки - санології (від лат. Sanus - здоровий). В даний час цей термін використовується при
 3. Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
  Зростаючазначення медичних стандартів обумовлено необхідністю позначення провідних орієнтирів у процесі вдосконалення медичної допомоги, самоконтролю в діяльності медичного працівника, забезпечення захисту населення від неякісного медичного втручання, формування адекватного ресурсного забезпечення. Визначення сутності процесу стандартизації в медицині є
 4. "Акме" як феномен розвитку групи, організації, спільності
  План 1. Загальнотеоретичні та акмеологические передумови застосування акмеологічних критеріїв до групових суб'єктам. 2. Співвідношення соціального, психологічного та акмеологічного підходів у дослідженні "акме" як феномена розвитку групи, організації, спільності. 3. Акмеологические критерії та показники досягнення групою акме. Ключові слова: "акме", "акме" групи, "акме"
 5. Акмеологические поняття і категорії
  Акме - (від грец. АСМЕ - вершина, квітуча пора) - вища точка, період розквіту особистості, найвищих її досягнень, коли проявляється зрілість особистості в усіх сферах, максимальний розвиток здібностей та обдарувань; вважається що АКМЕ припадає на період дорослості або зрілості людини. Акмеограмма - основний метод акмеографіческого підходу, являє собою систему вимог, умов
 6. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 7. Введення і основні визначення
  Людство живе в світі; від народження і до смерті кожен його представник нерозривно пов'язаний зі світом через свою соціальну ситуацію, в якій світ представлений навколишньою природою, а людство - ближніми. Соціальна ситуація людини в кожен момент часу містить в різних пропорціях і фактори, які сприяють його розвитку, і фактори, які спотворюють і гальмують розвиток. У різні моменти часу
 8. Етапи розвитку акмеології як науки
  Усвідомлення людиною його місця в світі, формує його світогляд. «З самого початку культурного розвитку людства складалися уявлення про розвиток людини, висловлювалася ідея про те, що в розвитку індивіда є деяка вершина, вищий ступінь досконалості» [5, с.9], необхідно відзначити, пишуть фахівці, що «поняття про акме людини - не вигадка. Акмеологічність пронизує всю
 9. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  Формування уявлень про людину як носія особливого виду активності - діяльності та суб'єкті життєдіяльності, про організацію як про психосоциальном і культурний феномен, про тісний взаємозв'язку між особистісно-професійним розвитком людини і корпоративним розвитком організації, між індивідуальним і груповим акме призвело до необхідності розробки нових підходів до проблеми
 10. "Акме" як феномен розвитку групи, організації, спільності
  План 1. Загальнотеоретичні та акмеологические передумови застосування акмеологічних критеріїв до групових суб'єктам. 2. Співвідношення соціального, психологічного та акмеологічного підходів у дослідженні "акме" як феномена розвитку групи, організації, спільності. 3. Акмеологические критерії та показники досягнення групою акме. Ключові слова: "акме", "акме" групи, "акме"
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека