Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
І.С. Сидорова, В.І. Кулаков, І.О. Макаров. Керівництво з акушерства, 2006 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Наші попередники могли задовольнятися тим рівнем освіти, який вони отримали у своїй молодості. Але що стосується нас, то ми повинні знову приступати до навчання кожні п'ять років, якщо не хочемо відстати від життя.

І. В. Гете

В результаті прогресу медичної науки істотно змінилися уявлення про цілий ряд патофізіологічних процесів в організмі матері та плоду під час вагітності, в пологах і в післяпологовому періоді. Широке поширення отримали нові технології та принципи діагностики, лікування та профілактики багатьох ускладнень вагітності та пологів, які засновані на останніх наукових досягненнях.

Так, зокрема, значний розвиток отримала перинатологія, вдосконалені методи і принципи пренатальної діагностики, спрямовані на виявлення порушень розвитку плода. Значно доповнені, а за деякими позиціями і змінені уявлення про такі ускладнення вагітності, як гестоз, фетоплацентарна недостатність, акушерські кровотечі та ін Серйозні зміни зазнали багато питань організації акушерської допомоги в амбулаторних умовах і в стаціонарах.

Слід також зазначити, що збільшилася кількість пацієнток як вагітних, так і планують вагітність з екстрагенітальної та гінекологічної патологією, з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом і становлять значну групу ризику по виникненню ускладнень під час вагітності та пологів . Робота з подібними пацієнтками вимагає високої кваліфікації лікаря, здатного застосувати всі новітні діагностичні та лікувальні технології і відповідно серйозних професійних знань.

В даний час в умовах ринкової економіки стають все більш високими вимоги до професійної підготовки фахівців, рівень теоретичних знань і практичного досвіду яких повинен бути порівнянний і навіть випереджати рівень їхніх колег за кордоном. У цьому зв'язку особливої ??актуальності набуває концепція безперервної післядипломної освіти, метою якої є спочатку спеціальна підготовка випускників вузів до самостійної роботи, а потім їх безперервне професійне

вдосконалення з урахуванням потреб практичної роботи. У цьому зв'язку актуальною є думка німецького педагога Ф. А. В. Дістервега: «Освіта ніколи не становить щось закінчене і завершене, воно вічне утворюється і живе, чого не можна собі уявити без діяльності, руху, збільшення».

На жаль, сучасна методика викладання медичних дисциплін рясніє стандартами, шаблонами, алгоритмами, які часто навіть не повністю усвідомлюються учнями і сприймаються виключно на пам'ять. При цьому ще одним важливим завданням післядипломної освіти є вироблення і вдосконалення самостійного і неординарного клінічного мислення лікаря-спеціаліста з дотриманням принципів індивідуального підходу до кожного пацієнта.

Процес безперервного професійного навчання перш за все повинен носити активний, самостійний характер. Лікар в першу чергу повинен мати можливість і вміти працювати з літературними джерелами, значно доповнюючи і закріплюючи тим самим отримані ним знання на лекціях і семінарах.

Стрімкий прогрес медичної науки в чому випереджає виходять в світ різні видання і публікації, в яких в основному містяться тільки уривчасті, а іноді й суперечливі відомості з цілого ряду принципово важливих теоретичних і практичних питань сучасного акушерства. Крім того, доступними для лікарів стали публікації зарубіжних авторів, які часто страждають некоректним перекладом, а сам виклад цілого ряду питань суттєво відрізняється від уявлень вітчизняного акушерства.

Отже, одним з найбільш важливих питань реалізації принципів безперервного післядипломного навчання лікарів є супровід та підтримка навчального процесу відповідної освітньої літературою. В даний час назріла нагальна необхідність у наявності подібної навчальної літератури, оскільки до теперішнього часу в системі післядипломної освіти вітчизняних акушерів-гінекологів не існувало такого єдиного фундаментального спеціалізованого навчального видання.

Цей посібник для лікарів, в якому представлені всі основні сучасні проблеми акушерської практики, є першим подібним навчальним виданням. Воно підготовлено членом-кореспондентом РАМН, професором І. С. Сидорової, академіком РАМН, професором В. І. Кулаковим, професором І. О. Макаровим.

Однією з важливих завдань даного практичного керівництва стало цілісне виклад матеріалу при раціональному поєднанні знань класичного акушерства з сучасним науковим та практичним досвідом, як вітчизняним, так і зарубіжним. Багато в чому викладені в практичному керівництві матеріали засновані і на власному багаторічному науковому та клінічному досвіді авторів. При викладі матеріалу по різних нозологічними формами використані сучасні класифікації та номенклатури.

Керівництво містить як сучасні теоретичні дані з акушерства, так і має прикладний характер, несучи інформацію,

яка затребувана у професійній діяльності акушера-гінеколога.

Матеріали цього практичного керівництва відповідають освітнім стандартам післявузівської професійної підготовки фахівців з вищою медичною освітою за спеціальністю 040101 «Акушерство і гінекологія» і складений у відповідності з переліком розділів Навчальної програми підготовки фахівця акушера-гінеколога по розділу « Акушерство ».

У керівництві відображені всі основні питання досліджуваної дисципліни, які дозволяють лікарю найбільш повно розібратися в різних клінічних ситуаціях, полегшити діагностику і прийняти правильне рішення для успішного ведення пацієнтки, лікування виявлених захворювань та ускладнень, вибору терміну та методу розродження.

Даний посібник призначено для системи післявузівської професійної освіти практикуючих лікарів акушерів-гінекологів, а також інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів. Крім того, воно також становить інтерес для лікарів суміжних спеціальностей.

Автори будуть вдячні читачам за всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення даного керівництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕДМОВА "
 1. Зміст
  Передмова до 3-го виданню 7 Список скорочень 9 Глава 1 Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті 12 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи {ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 12 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи (ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 17 1.3. Репродуктивні органи репродуктивної системи {Залізне Б. І.) 37 1.3.1.
 2. Передмова до 3-го ізданіюsssn
  Список
 3. Зміст
  Передмова 9 Введення Глава I. Хвороби органів дихання 16 Глава II. Хвороби органів кровообігу 105 Глава III. Хвороби органів травлення 291 Глава IV. Хвороби нирок 391 Глава V. Хвороби системи крові 422 Глава VI. Системні васкуліти 50 ° Глава VII. Дифузні захворювання сполучної тканини ... 525 Глава VIII Хвороби
 4. Передмова
  Введення
 5. ЗМІСТ
  Передмова Глава 1. Анатомія і фізіологія репродуктивної системи жінки Татарчук Т.Ф., Сол'скій Я.П., Резеда СІ, Бодрягова О.І. Глава 2. Методи діагностики функціонального стану репродуктивної системи Сол'скій Я.77., \ Травянко Т.Д. \, Татарчук Т.Ф., Задорожна Т.Д., Хоминская З.Б., Регеда СІ., Бурлака ЕВ. Глава 3. Класифікація дисгормональних порушень репродуктивної
 6. ПЕРЕДМОВА
  Шановні читачі! Дуже легко писати передмову до книги, яка, в чому я ні скільки не сумніваюся, приречена на успіх. Що дозволяє мені зробити таку сміливу заяву? По-перше, те, що вже дуже давно в Україні не видавалися клінічні лекції з внутрішніх хвороб, яких з нетерпінням чекають студенти і молоді лікарі. По-друге, більшість використовуваних у навчальному процесі підручників та
 7. Передмова
  Мільйони років тому на Землі з'явилися патогенні мікроорганізми і лише на рубежі XIX-XX ст. був досягнутий вирішальний перелом у боротьбі з хворобами, що викликаються цими мікроорганізмами. Але на порозі 2002 перед медициною постали нові проблеми: погіршення епідеміологічної обстановки по багатьом інфекціям, швидке старіння населення, збільшення людей з імунодефіцитами, що сприяє широкому
 8. Передмова
  Коли лікар бере в руки знову видану книгу, він задає собі ряд питань: чи мені вона призначена, чи достатньо сучасну інформацію містить, чи зможу я скористатися потрібною інформацією за принципом «тут і зараз» і, в кінцевому підсумку, чи допоможе мені ця книга краще діагностувати і лікувати хвороби у конкретних пацієнтів, правильно організувати їх реабілітацію в такій непростій
 9. Визначення поняття і критеріїв здоров'я
  Дати загальне визначення поняття здоров'я населення дуже складно. Це поняття, з одного боку, методологічне, філософське, з іншого - практичне, яке можна і слід використовувати в повсякденній діяльності медичних працівників. Академік І.В. Давидовський відзначав, що поняття норми і захворювання добре розрізняє сам хворий, наука ж не дає чіткого визначення. Відомий
 10. Передмова
  Мета цього видання - познайомити російського читача з невідомої йому, по суті, світової установ охорони практикою і теорією - Натуральной Гігієною, яка зародилася і оформилася в США в XIX столітті і в подальшому отримала розвиток у багатьох країнах світу. Література з Натуральной Гігієні обширна. У книгу само включені лише дві роботи видатного представника цього напряму -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека