ГоловнаПсихологіяВікова психологія
Наступна »
Урунтаева Г.А.. Дитяча психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Дошкільне дитинство перший період психічного розвитку дитини і тому самий відповідальний. У цей час закладаються основи всіх психічних властивостей і якостей особистості, пізнавальних процесів і видів діяльності. Саме в цьому віці педагог перебуває з дитиною в найближчих стосунках, приймає в його розвитку діяльну участь. А значить, поряд з педагогікою та приватними методиками курс дитячої психології є одним з основних у підготовці вихователів дошкільних установ.

Цей підручник призначений учням педагогічних училищ, коледжів і студентам вузів. Його мета розкрити основні закономірності психічного розвитку, показати головні придбання дитини від народження до вступу до школи.

В основу підручника покладено склався у вітчизняній дитячої психології підхід до проблеми психічного розвитку як до засвоєння суспільно-історичного досвіду. При відборі матеріалу ми спиралися на фундаментальні положення вітчизняної психології, розроблені Л. С. Виготським, А. Н. Леонтьєвим, А. В. Запорожцем, Д. Б. Ельконіна, С. Л. Рубінштейн, Л. А. Венгером, Л. І. Божович, А. А. Люблінської, М. І. Лісіна та ін, оскільки на цих положеннях будувалася і будується система дошкільної освіти.

Підручник складається з чотирьох розділів. У розділі I розглядаються предмет дитячої психології, принципи і методи психологічного вивчення дитини. У розділах II IV показуються перетворення в головних сферах психіки дошкільника: діяльності, пізнавальних процесах і особистості.

Ми не обмежилися розглядом психічного розвитку дитини тільки у віці трьох семи років. У кожному розділі важливе місце займають періоди дитинства і раннього дитинства. Це викликано такими обставинами. По-перше, вихователю необхідно мати уявлення про розвиток дитини на більш ранніх вікових етапах, щоб зрозуміти логіку, закономірності становлення психічних процесів, властивостей і якостей особистості надалі. По-друге, без урахування психічних особливостей, властивих немовляті і преддошкольніка, вихователь не зможе спроектувати їх подальше психічний розвиток. По-третє, матеріал, що стосується формування психіки дитини в дитинстві і ранньому віці, необхідний тим фахівцям-вихователям, які працюватимуть у ясельних групах дитсадків та будинках дитини.

Відбираючи і аналізуючи матеріал, ми виходили з його цінності та значущості для педагогічної діяльності.
Тому в кожній сфері психічного розвитку ми виділили основні показники, які можуть використовуватися при постановці цілей діагностики, для контролю за його ходом і при формулюванні завдань виховання.

Для того щоб зв'язати психологічні знання з педагогічною практикою, ми розглянули деякі принципи керівництва тим чи іншим психічним процесом або функцією, наприклад волею, самосвідомістю, пам'яттю, увагою, уявою і пр.

Виклад матеріалу в підручнику супроводжується прикладами, які описують різноманітні ситуації з життя дітей. Вони підібрані з проведених нами досліджень. Приклади не тільки ілюструють теоретичні положення, а й заповнюють недолік психологічного досвіду у студентів і учнів, дають їм привід для подальших роздумів і порівняння з фактами, отриманими у власній діяльності. До того ж приклади уточнюють, розкривають і наповнюють сенсом наукові поняття.

Підручник знайомить читачів з найбільш видатними вітчизняними психологами, їх досягненнями та основними положеннями досліджень.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. Передмова
  Введення
 2. Передмова до 3-го ізданіюsssn
  Список
 3. Зміст
  Передмова 9 Введення Глава I. Хвороби органів дихання 16 Глава II. Хвороби органів кровообігу 105 Глава III. Хвороби органів травлення 291 Глава IV. Хвороби нирок 391 Глава V. Хвороби системи крові 422 Глава VI. Системні васкуліти 50 ° Глава VII. Дифузні захворювання сполучної тканини ... 525 Глава VIII Хвороби
 4. ЗМІСТ
  Передмова Глава 1. Анатомія і фізіологія репродуктивної системи жінки Татарчук Т.Ф., Сол'скій Я.П., Резеда СІ, Бодрягова О.І. Глава 2. Методи діагностики функціонального стану репродуктивної системи Сол'скій Я.77., \ Травянко Т.Д. \, Татарчук Т.Ф., Задорожна Т.Д., Хоминская З.Б., Регеда СІ., Бурлака ЕВ. Глава 3. Класифікація дисгормональних порушень репродуктивної
 5. Передмова
  У навчальному посібнику розкриваються питання теорії і практики виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації. У ньому викладені структура, зміст і методика виховання військовослужбовців у Збройних Силах РФ на базі сучасних досягнень загальної та військової педагогічної та психологічної наук. В основу книги покладені концепції всебічного розвитку особистості військовослужбовця в цілісному
 6. Передмова
  Навчальний посібник написаний відповідно до програми для вищих медичних навчальних закладів Республіки Білорусь з метою допомогти студенту швидко орієнтуватися в питаннях клініки, діагностики, лікування і профілактики шкірних і венеричних хвороб, краще засвоїти програмний матеріал. У першій частині викладені дані анатомічного і гістологічної будови шкіри, її фізіологічні
 7. Передмова
  «Чеченська війна» надокучила на екранах телевізорів, на сторінках газет. Навіщо ще писати про неї? Ця книга не просто про війну. У нашій звичайній «мирної» життя є щоденні небезпеки і перемоги, подвійна мораль, підлість, чоловіча сила і безсилля, зміна жіночої психології та багато іншого. Все це є і на війні, але в посиленому, збільшеному вигляді. Життєві проблеми на військових прикладах легше
 8. Зміст
  Передмова до 3-го виданню 7 Список скорочень 9 Глава 1 Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті 12 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи {ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 12 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи (ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 17 1.3. Репродуктивні органи репродуктивної системи {Залізне Б. І.) 37 1.3.1.
 9. Передмова
  Коли лікар бере в руки знову видану книгу, він задає собі ряд питань: чи мені вона призначена, чи достатньо сучасну інформацію містить, чи зможу я скористатися потрібною інформацією за принципом «тут і зараз» і, в кінцевому підсумку, чи допоможе мені ця книга краще діагностувати і лікувати хвороби у конкретних пацієнтів, правильно організувати їх реабілітацію в такій непростій
 10. ВСТУП
  Як зазначено в передмові, існує проблема оптимальної взаємодії людини з природою, з навколишнім, антропогенної середовищем для підтримки стійкого здоров'я протягом усього життя людини. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є мінімізація всілякої діяльності людства, що приводить до зміни навколишнього середовища. Інакше кажучи, антропогенна (штучна) Середа повинна
 11. Передмова
  При вигляді обкладинки цієї книги вашої першою реакцією може бути: "О, ні, тільки не ще одна книга по анестезіології! " Далі ви, можливо, запитаєте: "Що ця книга може запропонувати мені, чого немає у відомих посібниках з анестезіології Міллера, Стелтінга або Барраша?" В останні роки написано безліч книг з анестезіології, і здається немислимим, що нове видання може мати якісь унікальні
 12. Сучасна соціальна психологія
  Важлива риса сучасного стану соціальної психології в світі - підвищення авторитету ідей, що розвиваються в Європі. У країнах Західної Європи активно працює Європейська асоціація експериментальної соціальної психології (ЕАЕСП). Привертається увага вчених до необхідності більшої орієнтації соціальної психології на реальні соціальні проблеми. Ключові ідеї розроблені в працях таких
 13. ПЕРЕДМОВА
  Увазі читача пропонується вже четверта збірка матеріалів симпозіумів з проблем сенсу життя і акме, з 1995 року щорічно проходять в психологічному інституті Російської Академії освіти. Симпозіуму 10 років. 10 років пошуків, суперечок, втрат і знахідок. Чи була плідною наша робота? Або наші спроби і устремління виявилися подібні спробі барона Мюнхгаузена витягти себе з
 14. ПЕРЕДМОВА
  Шановні читачі! Дуже легко писати передмову до книги, яка, в чому я ні скільки не сумніваюся, приречена на успіх. Що дозволяє мені зробити таку сміливу заяву? По-перше, те, що вже дуже давно в Україні не видавалися клінічні лекції з внутрішніх хвороб, яких з нетерпінням чекають студенти і молоді лікарі. По-друге, більшість використовуваних у навчальному процесі підручників та
 15. Передмова
  Ще кілька років тому у фахівців, що працюють в області людинознавства, термін «акмеологія» викликав подив, а у деяких навіть неприйняття, однак зараз, коли з'явилися десятки книг, захищено велике число докторських і кандидатських дисертацій, в яких, як правило, досить чітко і глибоко ставляться і висвітлюються проблеми цієї нової науки, опір, і про це можна говорити
 16. Шляхи оптимізації психологічних властивостей військово-польового побуту
  Оптимізація психологічних властивостей військово-польового побуту можлива за допомогою: 1) попередньої психологічної підготовки військовослужбовців до життєдіяльності в побутових умовах воєнного часу; 2) підвищення здібності військово-польового побуту реалізувати свої психологічні функції. Г. Є. Шумков, створюючи наукові основи військової психології, підкреслював, що для психологічної підготовки
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека