ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Наступна »
Місюра В. Ф.. Психологічна реабілітація військовослужбовців, 1995 - перейти до змісту підручника

Передмова

Особливості військової діяльності в сучасній армії сприяють збільшенню психотравмуючих чинників, що наближаються за ступенем впливу до стрес-факторів бойової обстановки .

Досить високий рівень нервово-психічних напружень службової діяльності, що доповнюється проблемами соціально-побутової невлаштованості, недостатньою моральної та матеріальної компенсації за працю нерідко призводять до всіляких конфліктних ситуацій в сім'ї і на службі, що, в свою чергу , викликає ще більше нервово-психічну напругу.

На відміну від психологічного впливу умов повсякденної життєдіяльності військ, що діють переважно одноразово, психогенні впливу воєнного часу характеризуються многократностью, т. к. реальною стає постійна загроза смерті.

Бойова обстановка характеризується поліваріантністю психотравмуючих чинників (Див.: Додаток № 1), тривалість впливу яких сприяє виникненню змін до психічної діяльності людей, призводить до зниження ефективності їх життєдіяльності і виникнення бойових психічних травм.

Зростання емоційно-психологічних навантажень на військовослужбовців у бойовій обстановці, залежність ефективності бойових дій від стану особового складу, зумовили підвищену увагу військових фахівців до проблем морально-психологічного забезпечення (МПО) діяльності військ, надання йому статусу самостійного виду всебічного забезпечення бою.

Найважливішим елементом структури МПО є соціально-психологічна робота, яка передбачає:

1) формування у військовослужбовців і військових колективів психологічних якостей, що забезпечують їх стійкість до впливів сучасних засобів боротьби - (психологічну підготовку);

2) заходи з підтримання стійкості особового складу до бойових стрес-факторам і психологічному впливу противника, запобіганню негативних індивідуальних і групових психічних станів (психологічний супровід бойових дій);

3) систему заходів з подолання психотравмуючих наслідків впливу бойової обстановки на психіку військовослужбовців, психологію військових колективів і відновлення їх боєздатності (психологічну допомогу та реабілітацію).


Бойовий статут сухопутних військ визначає, що морально-психологічне забезпечення діяльності військ направлено на формування і підтримку високого бойового духу, стійкого морально-психологічного стану особового складу; на досягнення моральної переваги над противником, безумовного проведення в життя рішень командира на бій; на підтримку бойової готовності частини, дисципліни, бойової згуртованості підрозділів; на відновлення психологічних втрат.

Питання здійснення психологічної підготовки та психологічного супроводу бойових дій досить широко висвітлені в навчально-методичній літературі.

Разом з тим, проблеми психологічної реабілітації, відновлення боєздатності особового складу, що піддався інтенсивному емоційно-психологічному впливу в бойовій обстановці, в курсі Військової психології та педагогіки, навчальній літературі розкриті явно недостатньо і потребують більш пильної уваги дослідників.

Якщо врахувати, до того ж, відсутність практичних навичок організації та здійснення заходів з психологічної реабілітації військовослужбовців у переважної кількості командирів різних ступенів, то стає очевидною необхідність дати теоретичне обгрунтування системи психологічної реабілітації, виробити методику її організації в умовах військ, розкрити зміст найбільш доступних прийомів відновлення психічної рівноваги військовослужбовців.

Важливість цього завдання підтверджується аналізом початкового періоду бойових дій військ в Чеченській Республіці (особливо грудні 1994 - лютий 1995 рр..). Саме в цей час у значної частини військовослужбовців, направлених у район бойових дій, відзначалося порушення психічної рівноваги. Спроби командування угрупування Федеральних військ організувати пункти психологічної реабілітації (наприклад, в Моздоку) показали не тільки відсутність у ряду посадових осіб практичних навичок і досвіду цієї роботи, а й серйозні вади в здійсненні як реабілітації, так і морально-психологічного забезпечення в цілому.


Розуміючи важливість і актуальність даної проблеми, автор прагнув до того, щоб навчальний посібник було довідковим керівництвом-джерелом відомостей, що дозволяють офіцерам усвідомити природу психічних розладів, професійно грамотно підходити до визначення конкретних заходів, до організації та управління процесом психологічної реабілітації військовослужбовців в екстремальних умовах діяльності бойовій обстановці. Див: Перелік уточнень до БУСВ.Часть 1.-ст.586 "А". Див: Військова педагогіка та психологія. -М.: Воениздат, 1986. -С.113-123. (Бібліотека офіцера); Основи військової педагогіки та-М.: Воениздат, 1981.-С. 76-95,175-189; Психолого-педагогічні проблеми діяльності командних кадрів. Навчальний посібник. -М.: ВАФ, 1993.-С.202-242.; Рекомендації з психологічної підготовки особового складу Сухопутних войск.-М.: Воениздат, 1972; Місюра В.Ф. Управління психологічними станами військовослужбовців в умовах військової деятельности.-М.: ВАФ, 1994.-59 С.; Подоляк Я.В. Особистість і колектив: психологія військового управления.-М.: Воениздат, 1989.-С.104-185, 293-307; Коупленд Н. Психологія і солдатів - М.: Воениздат, 1991.-96 С. Альбом схем: "У допомога командиру при вивченні армій іноземних держав та оцінка морально-психологічного стану їх особового складу. М.: ВАФ, 1993. - 96 С.; Альбом схем: "Психолого-педагогічні проблеми діяльності командних кадров.-М.: ВАФ, 1992. - С.55-66.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова "
 1. Зміст
  Передмова до 3-го виданню 7 Список скорочень 9 Глава 1 Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті 12 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи {ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 12 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи (ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 17 1.3. Репродуктивні органи репродуктивної системи {Залізне Б. І.) 37 1.3.1.
 2. Передмова до 3-го ізданіюsssn
  Список
 3. Зміст
  Передмова 9 Введення Глава I. Хвороби органів дихання 16 Глава II. Хвороби органів кровообігу 105 Глава III. Хвороби органів травлення 291 Глава IV. Хвороби нирок 391 Глава V. Хвороби системи крові 422 Глава VI. Системні васкуліти 50 ° Глава VII. Дифузні захворювання сполучної тканини ... 525 Глава VIII Хвороби
 4. Передмова
  Введення
 5. ЗМІСТ
  Передмова Глава 1. Анатомія і фізіологія репродуктивної системи жінки Татарчук Т.Ф., Сол'скій Я.П., Резеда СІ, Бодрягова О.І. Глава 2. Методи діагностики функціонального стану репродуктивної системи Сол'скій Я.77., \ Травянко Т.Д. \, Татарчук Т.Ф., Задорожна Т.Д., Хоминская З.Б., Регеда СІ., Бурлака ЕВ. Глава 3. Класифікація дисгормональних порушень репродуктивної
 6. ПЕРЕДМОВА
  Шановні читачі! Дуже легко писати передмову до книги, яка, в чому я ні скільки не сумніваюся, приречена на успіх. Що дозволяє мені зробити таку сміливу заяву? По-перше, те, що вже дуже давно в Україні не видавалися клінічні лекції з внутрішніх хвороб, яких з нетерпінням чекають студенти і молоді лікарі. По-друге, більшість використовуваних у навчальному процесі підручників та
 7. Передмова
  Мільйони років тому на Землі з'явилися патогенні мікроорганізми і лише на рубежі XIX-XX ст. був досягнутий вирішальний перелом у боротьбі з хворобами, що викликаються цими мікроорганізмами. Але на порозі 2002 перед медициною постали нові проблеми: погіршення епідеміологічної обстановки по багатьом інфекціям, швидке старіння населення, збільшення людей з імунодефіцитами, що сприяє широкому
 8. Передмова
  Коли лікар бере в руки знову видану книгу, він задає собі ряд питань: чи мені вона призначена, чи достатньо сучасну інформацію містить, чи зможу я скористатися потрібною інформацією за принципом «тут і зараз» і, в кінцевому підсумку, чи допоможе мені ця книга краще діагностувати і лікувати хвороби у конкретних пацієнтів, правильно організувати їх реабілітацію в такій непростій
 9. Визначення поняття і критеріїв здоров'я
  Дати загальне визначення поняття здоров'я населення дуже складно. Це поняття, з одного боку, методологічне, філософське, з іншого - практичне, яке можна і слід використовувати в повсякденній діяльності медичних працівників. Академік І.В. Давидовський відзначав, що поняття норми і захворювання добре розрізняє сам хворий, наука ж не дає чіткого визначення. Відомий
 10. Передмова
  Мета цього видання - познайомити російського читача з невідомої йому, по суті, світової установ охорони практикою і теорією - Натуральной Гігієною, яка зародилася і оформилася в США в XIX столітті і в подальшому отримала розвиток у багатьох країнах світу. Література з Натуральной Гігієні обширна. У книгу само включені лише дві роботи видатного представника цього напряму -
 11. Передмова
  Для кого ця книга Ця книга написана для всіх, хто займається знеболенням. Хоча нам не байдужі політичні та економічні протиріччя між лікарями-анестезіологами і середнім анестезіологічним персоналом, вони не мають ніякого відношення до завдань цієї книги. Центральним принципом нашого навчання є усвідомлення того, що будь-який медик, який перебуває з пацієнтом під час анестезії,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека