ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Наступна »
Анцупов А.Я., Помогайбін В.Н.. Методологічні проблеми військово-психологічних досліджень, 1999 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Методологічні проблеми військово-психологічних досліджень - фундаментальний компонент змісту військової психології як галузі наукового знання. З'ясування психологами загальних теоретико-методологічних основ своєї діяльності представляється одним з невід'ємних атрибутів її оптимальності та професійної продуктивності. Більш того, вміння орієнтуватися у величезному матеріалі теоретичних і практичних психологічних засобів, вироблених людством протягом усієї його історії - фактор професійної зрілості, наукової компетенції і кругозору психолога будь-якого рівня.

Повною мірою така постановка питання поширюється на психологів, які вирішують свої професійні завдання в особливих, як правило, екстремальних умовах діяльності - у Збройних Силах. Багато в чому це визначається життєвої актуальністю проблеми підвищення результативності військово-психологічних досліджень.

По-перше, досвід участі частин і підрозділів російської армії в бойових діях в останні роки виявив нагальну необхідність розробки реальних, а не надуманих проблем психологічного забезпечення бойової діяльності. Характер сучасних бойових операцій, в яких брали участь російські військовослужбовці, опинявся принципово відмінним від того, до чого їх готували. Звідси необхідність оперативного вирішення основних психологічних проблем підвищення ефективності бойової діяльності військ в процесі локальних і епізодичних військових конфліктів.

По-друге, цілий комплекс найважливіших психологічних питань ставить процес реформування Збройних Сил. Як підвищити позитивні і блокувати негативні наслідки безперервних і радикальних перетворень на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях управління? Як забезпечити прийняття керівниками всіх рангів оптимальних рішень, пов'язаних з реорганізацією Збройних Сил в сучасних умовах? У пошуках відповідей на ці та інші актуальні питання сучасного будівництва російських Збройних Сил найактивнішу участь повинні прийняти військові психологи.


По-третє, зміна системи ідеологічних і, як наслідок, ціннісних засад проведення наукових пошуків усіх рівнів по-новому ставить проблему утримання військово-психологічних досліджень, коригування наукових стандартів їх організації та оцінки результатів. Для військових психологів дана вимога реалізується під впроваджуваних гуманістично орієнтованих підходах в їх роботі з військовослужбовцями та військовими колективами, оптимізації колишніх методів дослідження і творчому пошуку нових, приведенні їх у відповідність з сучасними науковими психологічними парадигмами.

По-четверте, перехід Військового університету (основної вищої гуманітарно орієнтованого військово-навчального закладу країни) на підготовку професійних психологів з 5-річним терміном навчання пред'являє якісно вищі вимоги до військової психології як науці: оцінці минулого та змістом сучасного військово-психологічного знання, процесу його наукової рефлексії, осмислення і викладання.

Швидке і повне рішення даних груп завдань в нинішній ситуації, на погляд авторів, практично не здійсненно. Однак військові психологи повинні робити кроки, спрямовані на максимально можливе (в умовах сучасної складної ситуації) розвиток військової психології, приведення її методології, теорії і методів у відповідність з вимогами сучасної науки і практики - реальному житті армії і флоту.

Першим таким кроком, природно, є осмислення і систематизація того, що зроблено у військовій психології за останні десятиліття, виявлення основних тенденцій у розвитку науки, досягнень і слабких сторін у нарощуванні військово-психологічних знань.
Вирішення цієї проблеми вимагає складної, копіткої і досить об'ємною багатосторонньої роботи.

У пропонованому навчальному посібнику зроблена спроба розглянути один з аспектів оцінки стану військово-психологічного знання: деякі методологічні проблеми військово-психологічних досліджень. Вперше у військовій психології пропонується досить повний бібліографічний покажчик дисертацій, захищених з військово-психологічної проблематики за останні 55 років, з 1942 по 1997 роки включно. Досліджується динаміка кількості щорічно захищаються дисертаційних робіт, розглядається ряд важливих методологічних проблем проведення та аналізу військово-психологічних досліджень.

У даний роботі А.Я. Анцуповим написані: IV глава і висновок; В.Н. Помогайбіним - I і II глави; введення і III глава написані спільно. Автори висловлюють щиру вдячність В.С. Ніколіну і А.В. Мощенко за допомогу, надану в складанні бібліографічного покажчика дисертації з проблем військової психології, а також А.В. Вовк за велику допомогу в оформленні даної роботи. Ми з вдячністю приймемо всі зауваження і побажання, спрямовані на подальше спільне вдосконалення і продовження дослідження з розглянутої проблеми.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. Зміст
  Передмова до 3-го виданню 7 Список скорочень 9 Глава 1 Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті 12 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи {ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 12 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи (ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 17 1.3. Репродуктивні органи репродуктивної системи {Залізне Б. І.) 37 1.3.1.
 2. Передмова до 3-го ізданіюsssn
  Список
 3. Зміст
  Передмова 9 Введення Глава I. Хвороби органів дихання 16 Глава II. Хвороби органів кровообігу 105 Глава III. Хвороби органів травлення 291 Глава IV. Хвороби нирок 391 Глава V. Хвороби системи крові 422 Глава VI. Системні васкуліти 50 ° Глава VII. Дифузні захворювання сполучної тканини ... 525 Глава VIII Хвороби
 4. Передмова
  Введення
 5. ЗМІСТ
  Передмова Глава 1. Анатомія і фізіологія репродуктивної системи жінки Татарчук Т.Ф., Сол'скій Я.П., Резеда СІ, Бодрягова О.І. Глава 2. Методи діагностики функціонального стану репродуктивної системи Сол'скій Я.77., \ Травянко Т.Д. \, Татарчук Т.Ф., Задорожна Т.Д., Хоминская З.Б., Регеда СІ., Бурлака ЕВ. Глава 3. Класифікація дисгормональних порушень репродуктивної
 6. ПЕРЕДМОВА
  Шановні читачі! Дуже легко писати передмову до книги, яка, в чому я ні скільки не сумніваюся, приречена на успіх. Що дозволяє мені зробити таку сміливу заяву? По-перше, те, що вже дуже давно в Україні не видавалися клінічні лекції з внутрішніх хвороб, яких з нетерпінням чекають студенти і молоді лікарі. По-друге, більшість використовуваних у навчальному процесі підручників та
 7. Передмова
  Мільйони років тому на Землі з'явилися патогенні мікроорганізми і лише на рубежі XIX-XX ст. був досягнутий вирішальний перелом у боротьбі з хворобами, що викликаються цими мікроорганізмами. Але на порозі 2002 перед медициною постали нові проблеми: погіршення епідеміологічної обстановки по багатьом інфекціям, швидке старіння населення, збільшення людей з імунодефіцитами, що сприяє широкому
 8. Передмова
  Коли лікар бере в руки знову видану книгу, він задає собі ряд питань: чи мені вона призначена, чи достатньо сучасну інформацію містить, чи зможу я скористатися потрібною інформацією за принципом «тут і зараз» і, в кінцевому підсумку, чи допоможе мені ця книга краще діагностувати і лікувати хвороби у конкретних пацієнтів, правильно організувати їх реабілітацію в такій непростій
 9. Визначення поняття і критеріїв здоров'я
  Дати загальне визначення поняття здоров'я населення дуже складно. Це поняття, з одного боку, методологічне, філософське, з іншого - практичне, яке можна і слід використовувати в повсякденній діяльності медичних працівників. Академік І.В. Давидовський відзначав, що поняття норми і захворювання добре розрізняє сам хворий, наука ж не дає чіткого визначення. Відомий
 10. Передмова
  Мета цього видання - познайомити російського читача з невідомої йому, по суті, світової установ охорони практикою і теорією - Натуральной Гігієною, яка зародилася і оформилася в США в XIX столітті і в подальшому отримала розвиток у багатьох країнах світу. Література з Натуральной Гігієні обширна. У книгу само включені лише дві роботи видатного представника цього напряму -
 11. Передмова
  Для кого ця книга Ця книга написана для всіх, хто займається знеболенням. Хоча нам не байдужі політичні та економічні протиріччя між лікарями-анестезіологами і середнім анестезіологічним персоналом, вони не мають ніякого відношення до завдань цієї книги. Центральним принципом нашого навчання є усвідомлення того, що будь-який медик, який перебуває з пацієнтом під час анестезії,
 12. Перелік критичних ситуацій в анестезіології
  Наступні глави містять «Перелік критичних ситуацій в анестезіології ». Як докладно описано в передмові і главі 1, цей Перелік покликаний заповнити пробіл, що існує у професійній підготовці Анестезист. Наша мета - забезпечити комплексну (хоча і не вичерпну) добірку підходів як до звичайних, так і незвичайним надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час операції.
 13. Передмова
  При вигляді обкладинки цієї книги вашої першою реакцією може бути: "О, ні, тільки не ще одна книга з анестезіології!" Далі ви, можливо, запитаєте: "Що ця книга може запропонувати мені, чого немає у відомих посібниках з анестезіології Міллера, Стелтінга або Барраша?" В останні роки написано безліч книг з анестезіології, і здається немислимим, що нове видання може мати якісь унікальні
 14. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 15. ПЕРЕДМОВА
  Ретроспективний аналіз процесу життя людства показує, що цей процес не оптимальний з точки зору взаємодії з природою. З того моменту, коли біосфера почала переходити в ноосферу, тобто коли в біосфері з'явилися розумні істоти (люди), навантаження на природу різко зросла. Виникло поняття «довкілля» - навколишнє людини середу. Це середовище поступово стала в основному
 16. ВСТУП
  Як зазначено в передмові, існує проблема оптимальної взаємодії людини з природою, з навколишнім, антропогенної середовищем для підтримки стійкого здоров'я протягом усього життя людини. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є мінімізація всілякої діяльності людства, що приводить до зміни навколишнього середовища. Інакше кажучи, антропогенна (штучна) Середа повинна
 17. АПТЕКАРСКІЙ НАКАЗ
  Він існував близько півстоліття верб 1714 р. було перетворено Петром в медичну канцелярію. Наказ відав усіма медиками: докторами, лікарями, аптекарями, окулістами, алхімістамі, костоправами та іншими. Вища місце в ієрархії медичних професій займали доктора, які лікували внутрішні хвороби; за ними слідували лікарі, вони займалися в основному хірургією і лікуванням зовнішніх хвороб. Серед
 18. МЕДИЧНА НАУКА В РОСІЇ І НОВА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ
  XVII сторіччя в Європі було часом початку «експериментального природознавства». З'явилися в російській перекладі книги Я. Гевелія «Селенографія» і «Анатомія» А. Везалия були провісниками нового періоду в розвитку науки в Росії. Однак поширення науки в XVII столітті було обмежено вузьким колом осіб. «Анатомію» Везалия, як і астрономічне твір Я. Гевелія практично перевідкривається в
 19. Діяльність Андрія Везалия в університеті
  Займаючи посаду професора анатомії і хірургії університету в Падуї, Везалий мав можливість реалізувати свої педагогічні ідеї і широко розгорнути наукові дослідження в анатомії. Без зволікань він почав ламати сформований до нього метод викладання анатомії. Перше завдання-одержати дозвіл робити розкриття трупів і домогтися регулярного надходження трупів страчених злочинців.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека