Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
Наступна »
Малярчук Н.Н.. Валеологія. Навчальний посібник, 2008 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник присвячено розгляду проблеми формування ціннісного ставлення до здоров'я студентської молоді. Матеріали курсу «Валеологія» підготовлені відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти на підставі державних вимог до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки випускників вищих навчальних закладів.

Матеріали навчального посібника охоплюють широкий спектр сучасних наукових уявлень про індивідуальне здоров'я, культурі здоров'я, здоровий спосіб життя, факторах як руйнують, так і що зберігають тілесне і душевне здоров'я.

В основу навчання студентів питань здорової життєдіяльності покладено такі принципи: аксіологічний, в рамках якого здоров'я розглядається як найвища людська цінність незалежно від часу, місця і суспільного укладу товариств; холістичний принцип, відповідно до якого індивідуальне здоров'я розглядається в якості складнопідрядний системи, що представляє собою сукупність тілесного, душевного, духовного компонентів; принцип відповідальності, предопределяющий формування індивідуальної, колективної і національної відповідальності за стан здоров'я особи і громадське здоров'я, за здоров'яформуючих відносини людини з соціумом і природою.

В аспекті принципу культуровідповідності культура здоров'я розглядається в якості історично обумовленого розвитком суспільства здоров'язберігаючих способу життя і діяльності людей, що веде до стабільності здоров'я населення, наступності традицій і норм здоров'я.


Використання герменевтичного принципу призводить до усвідомлення студентами сенсу здоров'язберігаючої і здоров'яформуючих діяльності в якості професійно значущою і життєво необхідної, переосмислювання раніше напрацьованого досвіду збереження здоров'я росіян, залученню студентів до осмисленого оволодіння здоров'язберігаючої і здоров'яформуючих діяльністю.

Застосування принципу креативності веде до розгляду розвитку творчих здібностей особистості не тільки в ламанні до індивідуалізації формування культури здоров'я в житті і творчого підходу до використання оздоровчих систем, а й у розумінні значущості творчості особистості як необхідного і важливого умови збереження і вдосконалення здоров'я і прояву довголіття.

Тематичний план курсу «Валеологія» для студентів спеціальності «Соціально-культурний сервіс і туризм», включає:

- 10:00 лекцій,

- 2:00 практичних занять,

- 88 годин самостійної роботи,

- іспит як форму контролю.

Для студентів спеціальності «Психологія» читається курс «Основи валеології», тематичний план якого включає:

- 10:00 лекцій,

- 84 години самостійної роботи,

- залік як форму контролю.

Відповідно до логіки вивчення дисципліни весь матеріал поділено на чотири навчальних розділу. Виклад матеріалу дозволяє студентам накопичувати знання про здоров'я як індивідуальної характеристиці, культурі здоров'я особистості, методи, способи, засоби здорового способу життя, що дають можливість студенту визначити стратегію формування власної «стежки здоров'я» в усіх сферах життєдіяльності.


Кожен розділ передують цілі і завдання, в кінці розділу дано перелік питань для контролю знань і список використаної для написання даного розділу літератури.

Основні поняття, що відносяться до дисципліни «валеологія» або дозволяють розширити знання через суміжні дисципліни, винесені в глосарій.

Автор навчального посібника - Малярчук Наталія Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної та юридичної психології Тюменського державного університету, провідний співробітник науково-освітнього Центру формування здоров'я ТГУ, автор понад 100 наукових робіт, присвячених проблемам збереження і формування здоров'я учасників освітнього процесу. Нею розроблені і впроваджені в курсі предметів природничо-наукового і гуманітарного циклу такі дисципліни: «Здоровий спосіб життя», «Профілактика алкоголізації і наркотизації», «Основи валеології», «Валеологія харчування», «Педагогічна валеологія», «Сімейна валеологія», « Психологія здоров'я ». Область наукових інтересів: культура здоров'я, валеопедагогіка, валеопсіхологія, психогігієна, психопрофілактика, психологія здоров'я.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. Зміст
  Передмова до 3-го виданню 7 Список скорочень 9 Глава 1 Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті 12 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи {ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 12 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи (ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 17 1.3. Репродуктивні органи репродуктивної системи {Залізне Б. І.) 37 1.3.1.
 2. Передмова до 3-го ізданіюsssn
  Список
 3. Зміст
  Передмова 9 Введення Глава I. Хвороби органів дихання 16 Глава II. Хвороби органів кровообігу 105 Глава III. Хвороби органів травлення 291 Глава IV. Хвороби нирок 391 Глава V. Хвороби системи крові 422 Глава VI. Системні васкуліти 50 ° Глава VII. Дифузні захворювання сполучної тканини ... 525 Глава VIII Хвороби
 4. Передмова
  Введення
 5. ЗМІСТ
  Передмова Глава 1. Анатомія і фізіологія репродуктивної системи жінки Татарчук Т.Ф., Сол'скій Я.П., Резеда СІ, Бодрягова О.І. Глава 2. Методи діагностики функціонального стану репродуктивної системи Сол'скій Я.77., \ Травянко Т.Д. \, Татарчук Т.Ф., Задорожна Т.Д., Хоминская З.Б., Регеда СІ., Бурлака ЕВ. Глава 3. Класифікація дисгормональних порушень репродуктивної
 6. ПЕРЕДМОВА
  Шановні читачі! Дуже легко писати передмову до книги, яка, в чому я ні скільки не сумніваюся, приречена на успіх. Що дозволяє мені зробити таку сміливу заяву? По-перше, те, що вже дуже давно в Україні не видавалися клінічні лекції з внутрішніх хвороб, яких з нетерпінням чекають студенти і молоді лікарі. По-друге, більшість використовуваних у навчальному процесі підручників та
 7. Передмова
  Мільйони років тому на Землі з'явилися патогенні мікроорганізми і лише на рубежі XIX-XX ст. був досягнутий вирішальний перелом у боротьбі з хворобами, що викликаються цими мікроорганізмами. Але на порозі 2002 перед медициною постали нові проблеми: погіршення епідеміологічної обстановки по багатьом інфекціям, швидке старіння населення, збільшення людей з імунодефіцитами, що сприяє широкому
 8. Передмова
  Коли лікар бере в руки знову видану книгу, він задає собі ряд питань: чи мені вона призначена, чи достатньо сучасну інформацію містить, чи зможу я скористатися потрібною інформацією за принципом «тут і зараз» і, в кінцевому підсумку, чи допоможе мені ця книга краще діагностувати і лікувати хвороби у конкретних пацієнтів, правильно організувати їх реабілітацію в такій непростій
 9. Визначення поняття і критеріїв здоров'я
  Дати загальне визначення поняття здоров'я населення дуже складно. Це поняття, з одного боку, методологічне, філософське, з іншого - практичне, яке можна і слід використовувати в повсякденній діяльності медичних працівників. Академік І.В. Давидовський відзначав, що поняття норми і захворювання добре розрізняє сам хворий, наука ж не дає чіткого визначення. Відомий
 10. Передмова
  Мета цього видання - познайомити російського читача з невідомої йому, по суті, світової установ охорони практикою і теорією - Натуральной Гігієною, яка зародилася і оформилася в США в XIX столітті і в подальшому отримала розвиток у багатьох країнах світу. Література з Натуральной Гігієні обширна. У книгу само включені лише дві роботи видатного представника цього напряму -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека