Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
Наступна »
Мельникова Н.А., Лук'янова В.Н.. Основи медичних знань та здорового способу життя, 2005 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

В курсі "Основи медичних знань та здорового способу життя" розглядаються проблеми здоров'я учнів різних вікових груп, ознаки його порушення, етапи формування, фактори, що визначають здоров'я, роль вчителя у формуванні здоров'я, здорового способу життя і профілактики захворювань, а також питання надання першої допомоги при невідкладних станах.

Здоров'я вносить істотний внесок у здійснення всієї життєдіяльності організму, в безперебійне функціонування всіх його фізіологічних і структурних систем. Основи здоров'я і способу життя особистості, формування санітарно-гігієнічної культури закладається в ранньому дитячому віці. На думку В.О.Сухомлинського (1971), «турбота про здоров'я - це найважливіша праця вихователя». Одним із завдань роботи педагога є формування у дітей потреби у здоров'ї, свідомого і відповідального ставлення до свого здоров'я, розуміння сутності здорового способу життя. Тому майбутній учитель повинен знати сутність понять «здоров'я», «індивідуальне здоров'я», «здоровий спосіб життя», ознаки і показники здоров'я дитини, біологічні та соціальні переваги ЗСЖ, вміти оцінювати ефективність способу життя з точки зору збереження і зміцнення здоров'я.

Крім теоретичних знань, випускник вузу повинен володіти системою умінь і навичок, що забезпечують визначення рівня здоров'я, на підставі аналізу отриманих результатів знати тенденції в розвитку здоров'я школяра. Для оцінки рівня здоров'я, дослідження стану організму в спокої і його функціональних резервів використовують різні фізіологічні проби. Знання найпростіших функціональних проб необхідно кожній людині з метою самоконтролю, так як фізіологічні проби дозволяють стежити за реакціями організму на фізичні навантаження, давати їх в раціональних межах, дозволяють встановлювати базові величини основних функціональних систем організму (серцево-судинної, дихальної та ін) і дають можливість визначати межі їх функціональних зрушень.

Формування, збереження і зміцнення здоров'я дітей та підлітків неможливо без раціональної організації їх життєдіяльності, метою якої є ефективне використання методів і засобів збереження та зміцнення здоров'я в режимі конкретних умов життя дитини. Учитель повинен уміти так організувати навчально-виховний процес, щоб виконувалася його здоров'язберігаючих функція. Певну роль у профілактиці первинних захворювань відіграє і діяльність вчителя, його ставлення до умов, в яких протікає процес навчання, оскільки вчитель має пряме відношення до створення та контролю зовнішніх умов трудової діяльності школярів (мікроклімату, рівня освітленості, обладнання робочого місця і т. д. ). Підтримка оптимальних умов у процесі навчання школярів є важливим фактором попередження найбільш поширених шкільних захворювань - короткозорості, сколіозів, порушення постави, простудних захворювань і т.
д.

Враховуючи вищевикладене , в першу частину навчально-методичного посібника включені розділи: фізіологічні проби визначення рівня здоров'я, функціональних можливостей організму людини і ознак порушення здоров'я; дослідження і аналіз зовнішніх факторів, що впливають на здоров'я школярів, що сприяють і перешкоджають здійсненню здоров'язберігаючої функції навчально-виховного процесу, роль вчителя у профілактиці захворювань.

Кожен розділ відкриває глава, присвячена теоретичним аспектам досліджуваного питання. У другому розділі представлений досить широкий вибір тим лабораторно-практичних занять, що дає можливість їх індивідуального підбору викладачем, залежно від обсягу аудиторних годин і наявного устаткування. Наприкінці кожного розділу дано питання щодо його змісту, що дозволить студентам перевірити свої знання.

Автори будуть вдячні за відгуки та зауваження, що надійшли на дану роботу.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. Зміст
  Передмова до 3-го виданню 7 Список скорочень 9 Глава 1 Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті 12 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи {ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 12 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи (ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 17 1.3. Репродуктивні органи репродуктивної системи {Залізне Б. І.) 37 1.3.1.
 2. Передмова до 3-го ізданіюsssn
  Список
 3. Зміст
  Передмова 9 Введення Глава I. Хвороби органів дихання 16 Глава II. Хвороби органів кровообігу 105 Глава III. Хвороби органів травлення 291 Глава IV. Хвороби нирок 391 Глава V. Хвороби системи крові 422 Глава VI. Системні васкуліти 50 ° Глава VII. Дифузні захворювання сполучної тканини ... 525 Глава VIII Хвороби
 4. Передмова
  Введення
 5. ЗМІСТ
  Передмова Глава 1. Анатомія і фізіологія репродуктивної системи жінки Татарчук Т.Ф., Сол'скій Я.П., Резеда СІ, Бодрягова О.І. Глава 2. Методи діагностики функціонального стану репродуктивної системи Сол'скій Я.77., \ Травянко Т.Д. \, Татарчук Т.Ф., Задорожна Т.Д., Хоминская З.Б., Регеда СІ., Бурлака ЕВ. Глава 3. Класифікація дисгормональних порушень репродуктивної
 6. ПЕРЕДМОВА
  Шановні читачі! Дуже легко писати передмову до книги, яка, в чому я ні скільки не сумніваюся, приречена на успіх. Що дозволяє мені зробити таку сміливу заяву? По-перше, те, що вже дуже давно в Україні не видавалися клінічні лекції з внутрішніх хвороб, яких з нетерпінням чекають студенти і молоді лікарі. По-друге, більшість використовуваних у навчальному процесі підручників та
 7. Передмова
  Мільйони років тому на Землі з'явилися патогенні мікроорганізми і лише на рубежі XIX-XX ст. був досягнутий вирішальний перелом у боротьбі з хворобами, що викликаються цими мікроорганізмами. Але на порозі 2002 перед медициною постали нові проблеми: погіршення епідеміологічної обстановки по багатьом інфекціям, швидке старіння населення, збільшення людей з імунодефіцитами, що сприяє широкому
 8. Передмова
  Коли лікар бере в руки знову видану книгу, він задає собі ряд питань: чи мені вона призначена, чи достатньо сучасну інформацію містить, чи зможу я скористатися потрібною інформацією за принципом «тут і зараз» і, в кінцевому підсумку, чи допоможе мені ця книга краще діагностувати і лікувати хвороби у конкретних пацієнтів, правильно організувати їх реабілітацію в такій непростій
 9. Визначення поняття і критеріїв здоров'я
  Дати загальне визначення поняття здоров'я населення дуже складно. Це поняття, з одного боку, методологічне, філософське, з іншого - практичне, яке можна і слід використовувати в повсякденній діяльності медичних працівників. Академік І.В. Давидовський відзначав, що поняття норми і захворювання добре розрізняє сам хворий, наука ж не дає чіткого визначення. Відомий
 10. Передмова
  Мета цього видання - познайомити російського читача з невідомої йому, по суті, світової установ охорони практикою і теорією - Натуральной Гігієною, яка зародилася і оформилася в США в XIX столітті і в подальшому отримала розвиток у багатьох країнах світу. Література з Натуральной Гігієні обширна. У книгу само включені лише дві роботи видатного представника цього напряму -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека