Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 3, 2008 - перейти до змісту підручника

Предиктори клінічного прогнозу

Орієнтовна оцінка прогнозу виживаності хворого з ХСН актуальна з двох причин. По-перше, це необхідно для визначення індивідуальної тактики диспансеризації (інтенсивності спостереження) пацієнтів, що сприяє поліпшенню якості їх життя і зменшення потреби в повторних госпитализациях. По-друге, це допомагає визначити показання для застосування сучасних немедикаментозних / хірургічних методів лікування (ресинхронізує електрокардіостимуляція шлуночків, ІКД, трансплантація серця).

Під предиктором (від англ. РгеШй - передбачати) того чи іншого клінічного ускладнення в даний час розуміють певний параметр стану хворого, який дозволяє з достатнім ступенем ймовірності прогнозувати виникнення у нього через певний проміжок часу зазначеного ускладнення ( при ХСН - передусім летального результату). Такі клінічні предиктори визначають на підставі даних клініко-інструментального дослідження і спостереження пацієнтів, використовуючи відповідні математичні методи (модель пропорційних ризиків Кокса, множинна регресія, побудова так званих актуарних кривих виживання в групах з різними значеннями досліджуваного показника та ін.)

Можливості індивідуального прогнозування перебігу ХСН є обмеженими, оскільки відомі в літературі відповідні прогностичні маркери відображають імовірність виживання великих груп хворих, а не окремих пацієнтів. Разом з тим для визначення оптимальної тактики ведення хворих (зокрема визначення показань до кардіотрансплантаціі та інших хірургічних методів лікування) лікаря доцільно враховувати ознаки, наявність кожного з яких у пацієнтів з клінічно манифестированной ХСН пов'язане з поганим прогнозом виживання.


У табл. 2.14 наведені предиктори низького виживання хворих з ХСН протягом 1-5 років, встановлені на підставі даних різних клінічних та епідеміологічних досліджень.?

Показники низької виживаності у хворих з ХСН« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "Предиктори клінічного прогнозу"
 1. КЛІНІЧНІ ПРЕДИКТОРИ ВІДПОВІДІ НА ТЕРАПІЮ ІНГІБІТОРАМИ тирозинкінази У ВИБОРІ лікувальної тактики при недрібноклітинному раку легені
  предикторів відповіді на терапію інгібіторами тирозинкінази (ІТК) для вибору лікувальної тактики у хворих на недрібноклітинний рак легені (НДКРЛ). Матеріал і методи: У ГВКГ ім М.М. Бурденко з листопада 2006 р по липень 2010 р проведено лікування ерлотинібом в 2-й і 3-й лінії 56 хворим НДКРЛ. Оцінено 56 пацієнтів (30 - аденокарцинома (53%), з них 2 - бронхіолоальвеолярного рак (БАР), 26 - плоскоклітинний
 2. Успіх втручання
  предиктором успішної ангіопластики. В Залежно від наявності клінічних та ангіографічних умов частота реканалізації становить 18-87% (див. табл. 1.26-1.28, рис. 1.102). Важливою умовою успішної реканалізації є «вік» оклюзії (див. табл. 1.26). Чим «молодше» оклюзія , тим вище ймовірність її успішної реканалізації. Оптимальний період для проведення реканалізації - 3 міс від
 3. Фактори ризику несприятливого перебігу гострого ІМ
  предикторів ранньої (30-денний) смертності у хворих з гострим ІМ (табл.1.1). За даними таблиці до незалежних предикторам ранньої смерті після перенесеного гострого ІМ можна віднести лікування гострої фази ІМ поза відділення коронарної патології (кардіореанімації), наявність гострої лівошлуночкової недостатності (ОЛЖН) і кардіогенного шоку, розвиток шлуночкових аритмій і рецидиву гострого ІМ протягом
 4. Прогноз
  клінічних проявів дисфункції ЛШ прогноз гірше: у 10-33% хворих розвивається ДКМП. Гігантоклітинний міокардит і некротизуючий еозинофільний міокардит можуть мати блискавичне розвиток симптомів з несприятливим прогнозом. При гігантоклітинному міокардиті тривалість життя без трансплантації серця в середньому становить 5,5 міс, через 4 роки залишаються живими тільки 11%, при
 5. Виявлення проаритмогенного дії антиаритмічних засобів
  прогнозування ризику раптової серцевої смерті при проведенні подальшої терапії іншими антиаритмічними препаратами. Предиктори проаритмогенного дії для різних класів антиаритмічних препаратів за класифікацією WilІams (1970) наведено в табл. 3.6. Таблиця 3.6 Предиктори виникнення аритмогенного дії антиаритмічних препаратів
 6. . Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997
  Нервово-психічна нестійкість. Вивчення документів. В період прибуття поповнення. Спостереження за поведінкою військовослужбовців. Проведення індивідуальних співбесід. Анкета Прогноз-2. Текст анкети
 7. Віддалені результати
  предиктори серйозних коронарних подій (смерть, ІМ або необхідність проведення АКШ). Таким чином у всіх пацієнтів без стенокардії спокою, цукрового діабету і стенозу в проксимальному сегменті передньої міжшлуночкової гілки відзначена 97% 2-річна виживаність без нападів стенокардії. В період спостереження всі пацієнти цієї групи були живі. У пацієнтів з 2 і більше з перерахованих факторів
 8. ЛІКУВАННЯ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДИИ
  клінічною ефективністю перевага слід віддавати тим, які мають доведене та / або найбільш виражене сприятливий вплив на виживання і запобігання серцево-судинних
 9. ППШ і хвороби міокарда неішемічного походження
  предиктором шлуночкових тахіаритмія та ризику раптової серцевої смерті. Ряд авторів виявили поява ППШ у хворих з гіпертонічною хворобою (частота ППШ становила від 2 до 27% випадків). При цьому встановлено, що ППШ відзначають у 5% хворих без ГЛШ, у 13% - за наявності концентричної гіпертрофії і у 48% - з асиметричною гіпертрофією. Кореляція між ППШ і шлуночкової тахікардією виявлена ??
 10. Мезотеліома AV-вузла
  Визначення Доброякісна пухлина, вибірково вражає АУ вузол. Виявляють переважно у жінок у віці. Патологічна анатомія Гистогенез пухлини неясний. Макроскопічно пухлина має вигляд множинних вузликів, розташованих в області АУ вузла, не має чітких кордонів. Характерно відсутність метастазів і проростання пухлиною тристулкового клапана і міокарда ПЖ.
 11. Ускладнення, пов'язані з лікуванням
  предикторами ризику розвитку кровотеч, згідно цього регістру, є вік (підвищення частоти на 1,22% кожні 10 років), жіночий пол, попередні кровотечі, застосування перкутанного коронарного втручання, ниркова недостатність, застосування блокаторів глікопротеїнових рецепторів IIb / IIIa, гепарину, тромболітиків, діуретиків, внутрішньовенне введення інотропних агентів. Звичайно,
 12. Гемангіома серця
  Визначення Гемангіома серця - доброякісна судинна пухлина, що характеризується внутрішньопорожнинних, внутрім'язовим або епікардіальних ростом. Пухлина може вражати будь-який відділ серця. Патологічна анатомія Макроскопічно гемангіома невеликого розміру, має вигляд виноградного грона або поліповидного розростання синьо-багряного кольору. На розрізі - губчасте будову. Прогноз Прогноз
 13. Прогноз
  клінічний виражений ХГ розвивається в середньому через 14, цироз печінки (формується у 20-30% хворих на ХГС) - через 18 і гепатокарціному- ма (формується у 5-7% хворих ХГС) - через 23-28
 14. Епідеміологія метаболічного синдрому
  предиктором компонентів метаболічного
 15. Електрокардіографія ВИСОКОГО У ДІАГНОСТИЦІ АРИТМІЙ І ПРОГНОЗИРОВАНИИ раптової серцевої смерті
  предикторів електричної нестабільності міокарда, розробка способів виявлення груп хворих з високим ризиком аритмічних подій - основні шляхи зниження частоти раптової серцевої смерті. Значну роль у вирішенні цієї проблеми відводять методам аналізу ЕКГ-сигналу з використанням електронно-обчислювальної техніки. В останні роки все більший розвиток отримує ЕКГ високого дозволу
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека