Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія і реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
Т.М. Дроздова. Санітарія та гігієна харчування, 2005 - перейти до змісту підручника

Правила проведення заходів з контролю при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Заходи з контролю при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводяться відповідно до Федерального закону від 30 березня 1999 р. N 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» посадовими особами органів і установ, уповноваженими здійснювати державний санітарно-епідеміологи-чний нагляд.

При проведенні заходів з контролю здійснюється перевірка виконання вимог державних санітарно-епідеміологічних правил і нормативів, виконання санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів, а також виконання приписів та постанов посадових осіб, які здійснюють Держсанепіднагляду.

Заходи з контролю здійснюються як в плановому, так і позаплановому порядку, при цьому тривалість заходів з контролю не може перевищувати один місяць. У виняткових випадках термін проведення заходів з контролю може бути продовжений, але не більше, ніж на один місяць.

Планові заходи з контролю за виконанням вимог санітарних правил здійснюються не більше, ніж один раз на два роки по відношенню до одного юридичній особі або індивідуальному підприємцю. План проведення заходів з контролю складається щорічно. У нього включається найменування юридичних осіб і індивідуальних підприємців, що здійснюють свою діяльність на закріпленій території (об'єктах), прізвище, ініціали посадової особи, відповідальної за організацію та проведення заходу з контролю.

У план можуть вноситися зміни, необхідність яких визначається створенням нових, ліквідацією діючих юридичних осіб і індивідуальних підприємців.

Переліки юридичних осіб і індивідуальних підприємців, щодо яких проводяться заходи з контролю, складаються на підставі відомостей, отриманих від органів державної реєстрації в кожному муніципальному освіті, і реєструються в журналі обліку.

Планові заходи з контролю по відношенню до одного юридичній особі або індивідуальному підприємцю здійснюється в зазначені терміни незалежно від термінів проведення їх позапланових перевірок.

При плановому контролі оцінюються загальне санітарно-технічний стан і санітарне утримання підприємства, виконання правил гігієни технологічного процесу, дотримання виробничої та особистої гігієни працівниками харчових підприємств, якість сировини, що надходить і випускається, робота виробничих лабораторій, стан санітарної документації, виконання зроблених раніше конкретних пропозицій щодо поліпшення санітарного стану підприємства та ін


Позапланові заходи з контролю проводяться на підставі розпорядження головного санітарного лікаря або його заступника. Причиною може бути спалах харчового отруєння, кишкової інфекції, заяву слідчих органів, наявність на об'єкті епідемічно небезпечного продукту та ін

Заходи з контролю проводяться на підставі розпорядження, що складається з констатуючої та розпорядчої частин.

У констатуючій частині зазначаються підстави для видання розпорядження: для планових заходів - затверджений план перевірок, для позапланових заходів - підстави, встановлені пунктом 5 статті 7 Федерального закону від 08.08.01г. № 134-ФЗ «Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю та нагляду».

В розпорядчої частини зазначаються:

- номер і дата розпорядження про проведення заходів з контролю;

- посада, прізвище, ім'я та батькові особи, якій доручається проведення перевірки, а при комплексній перевірці - те ж для всіх осіб, які входять до складу групи;

- найменування юридичної особи або ПІБ індивідуального підприємця, щодо якої призначається контроль;

- мету, завдання та предмет проведення заходів з контролю;

- строки проведення заходів з контролю;

- підпис головного лікаря (заступника) , що затвердив розпорядження.

Терміни проведення заходів з контролю визначаються з урахуванням обсягу майбутніх робіт.

При проведенні заходів з контролю посадові особи не мають права:

- здійснювати планові перевірки у разі відсутності посадових осіб чи працівників перевіряються юридичних осіб або індивідуальних підприємців, чи їх представників;

- вимагати подання документів, інформації, зразків (проб) продукції, якщо вони не є об'єктами заходів з контролю і не відносяться до предмета перевірки, а також вилучати оригінали документів, що відносяться до предмета перевірки;

- вимагати зразки (проби) продукції для проведення їх досліджень (випробувань), експертизи без оформлення акта про відбір зразків (проб) продукції у встановленій формі і в кількості, що перевищує норми, встановлені нормативними документами.


За результатами заходів з контролю складається Акт встановленої форми у двох примірниках, який складається з вступної та описової частини.

У вступній частині акта вказується наступна інформація: дата, час, місце складання акту; найменування установи держсанепіднагляду; дата і номер розпорядження, на підставі якого проведено захід з контролю; посада, ПІБ особи, яка проводила заходи щодо контролю; дата, час і місце проведення заходів з контролю; повне найменування перевіряється юридичної особи або ПІБ перевіряється індивідуального підприємця та їх представників, присутніх при контролі.

Описова частина повинна містити інформацію про результати проведених заходів з контролю, виявлені порушення санітарного законодавства, про посадових осіб, на яких покладається відповідальність за вчинення виявлених порушень.

В акті повинні зазначатися відомості про ознайомлення або про відмову в ознайомленні з актом представників перевіряється сторони.

До даного акта додаються акти про відбір зразків (проб) продукції, протоколи (висновку) проведених досліджень (випробувань, експертиз, пояснення працівників, на яких покладається відповідальність за порушення обов'язкових вимог, та інші документи або їх копії, пов'язані з результатами заходів з контролю.

Один примірник акта з копіями додатків вручається перевіряється стороні під розписку, або направляється поштовим зв'язком з повідомленням про вручення, які долучаються до примірника акта, що залишається у справі центру держсанепіднагляду .

Акт за результатами заходів з контролю і додатки головному лікарю держсанепіднагляду представляється у строк не пізніше 3-х робочих днів після його підписання перевіряється юридичною особою або індивідуальним підприємцем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Правила проведення заходів з контролю при здійсненні державного санітарно -епідеміологічного нагляду "
 1. Ветеринарний статут Республіки Білорусь
  Даний урядовий нормативний правовий акт розроблено відповідно до п. 2 Постанови Верховної Ради Республіки Білорусь від 2.12.94 р. № 3424 «Про порядок введення в дію Закону Республіки Білорусь« Про ветеринарну справу »і затверджений Постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 30 серпня 1995 року № 475« Про заходи щодо подальшого розвитку ветеринарної справи в республіці »
 2. Структура і штати ветеринарної служби
  Адміністративна та організаційна структура ветеринарії визначається колом вирішуваних завдань у системі держави і суспільства з урахуванням інтересів юридичних і фізичних осіб. В організаційному відношенні ветеринарна служба Білорусі охоплює законодавчо обгрунтовану систему установ, організацій, керівних органів, пов'язаних єдиними завданнями і виконують на цій основі спеціальні
 3. А
  список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 4. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{? }} C) її стінок,
 5. И
  + + + голкотерапія, акупунктура, чжень-цзю-терапія, метод лікування уколами за допомогою голок. Сутність І. полягає в рефлекторному впливі на функції органів з лікувальною метою різними за силою, характером і тривалості уколами. Кожна точка уколу пов'язана каналами (лініями) з певним органом. У тварин таких каналів 14 (рис. 1). Для І. користуються спеціальними голками (рис. 2).
 6. К
  + + + каверна (від лат. caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 7. М
  + + + магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 8. О
  + + + обволікаючі засоби, см. Слизові кошти. + + + знешкодження м'яса, см. Умовно придатне м'ясо. + + + знезараження води, звільнення води від мікроорганізмів, патогенних для тварин і людини. Методи О. в.: хлорування, кип'ятіння, озонування, знезараження ультрафіолетовими променями, ультразвуком, струмами високої частоти і ін Найчастіше застосовують хлорування води, використовуючи
 9. Р
  + + + рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою , формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
 10. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ боенской СПРАВИ І ВІТЧИЗНЯНОЇ ВЕТЕРИНАРНО - САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
  Вивчення історичних документів показує, що в Російській імперії з 1649 по 1682 рр.. були вказівки, що стосуються тільки падежу худоби. Перші натяки на ветеринарно-санітарний огляд м'яса з'явилися в період царювання Іоанна та Петра Олексійовича. У 1683 р. було видано указ, що забороняв торгувати рибою та м'ясом в куренях і на лавах. У 1691 р. було видано другий указ, що стосується торгівлі
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека