ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Акмеологія, 2009 - перейти до змісту підручника

Практика розробки Акмеограмм

Акмеограмма-основний метод акмеограф.подхода, являє собою систему вимог, умов і факторів, що сприяють прогресивному розвитку професійного майстерності й особистості фахівця, і є розвитком професіограми і псіхограмми.

Акмеограмма відображає тільки рівень одиничного і вимагає дуже клопіткої індивідуальної роботи. Це основа для індив-ого особистісно-професійного розвитку, ведб професіонал вищого класу-зазвичай «продукт одиничного виробництва».

Акмеограмма являє собою індів.срез потенційного і суб'єкта праці; його можливостей, перспектив, оцінки компенсуються і некомпенсируемое властивостей. Акмеограмма висвічує в першу чергу те, над чим потрібно працювати фахівцеві, щоб досягти високого рівня професіоналізму.

Хоча акмеограмма завжди індів-на, її розробка повинна здійснюватися за єдиною типовий методичної схемою. У розробленій типовою схемою акмеограмми є розділи відносяться до рівня загального (підструктури професі-ної кваліфікації, загальних акмеолого. Інваріантів професіоналізму), особливого (підструктури спрямованості особистості, спеціфіч.акм.інваріантов професіоналізму), одиничного ( підструктури здібностей, характерологічних особливостей, нравств.качеств та ін)

Розробка акмеограмм вимагає оч високої кваліфікації. Акмеології повинен досконало володіти багатьма методами інструментальної психодіагностики, бути хорошим практ.псіхологом. шанобливо ставиться до особистості обстежуваного, адже завдання вирішуються дуже ответсвенности, можна сказати, доленосні.

Практика показує, що при роботі над складанням акмеограмм слід дотримуватися ряду важливих умов. У акмеологічному обстеженні слід застосовувати різні методи: тестування, експертні оцінки, спостереження, інтерв'ю, опитування та інше., Але особливу ретельність треба дотримуватися при описі характерологічних особливостей і вдачу. якостей особистості - помилки тут неприпустимі.

Акмеографіческое опис можуть мати різні ** :: від якісно строгих до кількісних, зокрема даних безпосередніх вимірів і банальних оцінок.
У разі потреби їх можна привести до єдиної безрозмірною системі оцінок. Результати акмеографіческого опису доцільно представити у вигляді функцоін.сістеми або таблиці.

За результатами акмеографіческого обстеження слід особливо виділяти:

- динаміку зростання проф.мастерства

- «вузькі місця» і фактори заважають цьому зростання

- особливості зміни мотиваційної сфери

- динаміку лічн.развітія і те, що цьому сприяє або перешкоджає

- вид акмеологічних технологій які доцільно застосовувати для особистісно-професі-ого розвитку.

Акмеографіческое опис і акмеограмма обов'язково повинні містити індів-ні рекомендації.

Акмеографіческое опис і акмеограмми дають хороше уявлення про стартові умови суб'єкта, націленого на досягнення вис.профессіоналізма л-ти і д-ти, його потенціалу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практика розробки Акмеограмм "
 1. Шпаргалка. Акмеологія, 2009
  розробки Акмеограмм. Порівняння двох культур (европ. і сх.) При розробці Я-концепції. Концепція самоактуалізації Маслоу і акмеологія. Конкурентоспроможна особистість. Конкурентоспроможна особистість. Справжні й формальні ознаки успішної кар'єри. Профессіограма і вимоги до особистості педагога-психолога. Роль і завдання педагога-психолога в сучасному освітньому просторі.
 2. Практика розробки акмеограмм
  практиці роботи психологів і акмеології, здійснюваної в інтересах кадрових служб, оцінці підлягають, як правило, окремі складові або характеристики потенціалу особистості, узагальнення яких дозволяє доказово судити про його інтегральному рівні. Високі оцінки за окремими складовими свідчать про значне особистісному потенціалі в цілому. Розглянемо конкретні психодіагностичні
 3. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
  практиці професійного навчання акмеологічних освітніх технологій. Сучасна державна служба являє собою складноорганізоване освіту, досліджуване в різних аспектах поруч суспільних і гуманітарних наук, у тому числі правом, політологією, психологією, акмеології. Розглянемо, яку лепту вносять зазначені науки в комплексне вивчення держслужби і яким
 4. Теоретико-методологічні підстави та концептуальні підходи в діагностиці
  практики, так і її теоретико-методологічного обгрунтування. У загальному значенні діагностика (від грец. Diagnostikos - здатний розпізнавати) - це наукова система про принципи і методи розпізнавання в різноманітному одиничного, виділення цих одиничних явищ в певний клас. У теоретико-методологічному сенсі діагностика - особливий вид пізнання, що знаходиться між справжнім знанням сутності та
 5. Методи акмеологічних досліджень
  практиці можна було виявити широкий спектр застосовуваних методів, як загальнонаукових, так і методів інших наук. Принаймні становлення акмеології, розширення її проблемного і предметного полів все гостріше ставилося питання про створення власне акмеологічних методів і технологій. У цьому напрямку стали проводитися інтенсивні наукові дослідження, результатом яких стала розробка
 6. Види експерименту
  практиці: наприклад, залежність рівня професійних здібностей від стажу, освіти піддослідних. У перетворюючої експерименті дослідник активно втручається в наявні готівкові відносини, змінює один з факторів і простежує зміну іншого фактора. Важливо розрізняти навчальний експеримент, що складається у впливі на процес засвоєння (на запас професійних знань і умінь), а
 7. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
  практика їх застосування показує, що в них присутній певний механіцизм, трафарет. Особистість же, її професіоналізм завжди унікальні і часто вислизають від типології, яка мимоволі закладається в подібні методики. Долаючи даний та інші недоліки строго алгорітмізірованних діагностичних методів, були створені так звані проективні тести, які намагаються "взяти"
 8. Військова акмеологія
  практикою, іменоване "акмеологія". Крізь предметно-цільову призму акмеології представляється нове бачення сучасної соціальної практики, в тому числі у військовому будівництві. Новий якісний стан військ і сил флоту у вирішальній мірі визначається цілеспрямованим задіянням творчого потенціалу армійських кадрів, кожного військовослужбовця. В цілому сучасні вимоги до
 9. Інформаційна акмеологія
  практики; - інформаційна технологія - це системно організована для вирішення професійних завдань сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на базі застосування розвиненого програмного забезпечення і різних засобів обчислювальної та телекомунікаційної техніки; - інформаційне суспільство
 10. Напрями діяльності та функції акмеологічної служби
  практиці роботи служби. Акмеологическое забезпечення особистісно-професійного розвитку фахівців у рамках служби передбачає реалізацію в її роботі наступних напрямків: - Інформаційно-аналітичного, що включає цільові соціологічні та соціально-психологічні дослідження факторів та умов, що впливають ззовні на успішність професійної діяльності фахівців;
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека