ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Лекції. Вступ до спеціальності, 2005 - перейти до змісту підручника

Практичний психолог в дитячому саду

Впровадження практичного психолога в освітні установи почалося в 1988р., Коли ставка «психолога» була введена в навчально-виховні заклади. Основною метою як дитячого психолога, який працює в дитячому садку, так і в цілому психологічної служби освіти є забезпечення психологічного здоров'я дітей. Психологічне здоров'я передбачає здоров'я психічне, в основі якого лежить повноцінний психічний розвиток дитини на всіх етапах дитинства. У відповідності з поставленою метою дитячий практичний психолог виконує наступні задачі:

1.реалізует в роботі з дітьми можливості розвитку кожного віку,

2.Развівать індивідуальні особливості дитини, т . е. увагу фахівця повинні залучати інтереси, здібності, схильності, почуття, захоплення, відносини дитини і пр.

Від психолога потрібно створити сприятливий для розвитку дитини клімат в дитячому садку, а також необхідно надавати своєчасну психологічну допомогу, як дітям, так і їх батькам, вихователям.

Основними видами діяльності дитячого психолога є: психологічне просвітництво, психологічна профілактика, психологічне консультування, психологічна діагностика, психологічна корекція.

Під психологічним просвітництвом розуміється прилучення дорослих (вихователів, батьків) і дітей до психологічних знань. У суспільстві недостатньо поширені психологічні знання, не завжди виражена психологічна культура, що припускає інтерес до іншої людини, повага до особливостей його особистості, вміння і бажання розібратися в своїх власних відносинах, переживаннях, вчинках. У педагогічних колективах, як і сім'ях, можливі конфлікти, в основі яких - психологічна глухота дорослих людей, невміння і небажання прислухатися один до одного, зрозуміти, пробачити, поступитися і пр. Тому практичному психологу важливо підвищувати рівень психологічної культури тих людей, які працюють з дітьми. Основний сенс психологічного освіти полягає в тому, щоб знайомити вихователів, батьків з основними закономірностями й умовами сприятливого психічного розвитку дитини, популяризувати і роз'яснювати результати психологічних досліджень, формувати потребу в психологічних знаннях і бажання використовувати їх у роботі з дитиною або в інтересах розвитку власної особистості, а також досягти розуміння необхідності практичної психології та роботи психолога в дитячому саду і в інших навчально-виховних закладах. Психологічне просвітництво може проходити у вигляді лекцій, бесід, семінарів.

Психологічна профілактика - малоразработанних на сьогоднішній день вид діяльності дитячого практичного психолога. Вона спрямована на збереження, зміцнення і розвиток психологічного здоров'я дітей на всіх етапах дошкільного дитинства. На жаль, поки ця сторона діяльності практичного психолога у нас не розвинена. Але від цього її роль не зменшується. Психологічна профілактика передбачає відповідальність за дотримання в дитячому садку (і інших дитячих установах) психологічних умов, необхідних для повноцінного психологічного розвитку і формування особистості дитини на кожному віковому етапі. Також психологічна профілактика передбачає своєчасне виявлення таких особливостей дитини, які можуть привести до певних складнощів, відхилень в інтелектуальному і емоційному розвитку, в його поведінці і відносинах.

Основна складність, з якою може зустрітися психолог - це нерозуміння педагогічним колективом і батьками важливості психологічної профілактики. Подібне нерозуміння можна пояснити тим, що існує багато проблем з окремими дітьми і колективами, які необхідно терміново вирішувати і тому вихователі і батьки можуть не замислюватися про те, що може відбутися в майбутньому.

Психолог повинен намагатися прогнозувати можливість появи проблем і проводити роботу в напрямку їх попередження. У психопрофилактике ініціатива цілком виходить від психолога, в цьому виявляється творчість його як фахівця. Психолог розробляє і здійснює розвиваючі програми для дітей різного віку з урахуванням особливостей кожного вікового етапу. Він також виявляє такі психологічні особливості дитини, які можуть надалі зумовити виникнення певних складнощів або відхилень у його інтелектуальному і особистісному розвитку. Практичний психолог повинен стежити за дотриманням в дитячому садку умов, необхідних для нормального психічного розвитку та формування особистості дітей на кожному віковому етапі, а також попереджати можливі ускладнення в психічному розвитку і становленні особистості дітей у зв'язку з їх переходом на наступну вікову ступінь.

Консультативна робота в дитячому садку має принципову відмінність від тієї, яку здійснює психолог в районних чи інших консультаціях. Специфіка такого консультування полягає в тому, що воно зосереджується на вирішенні професійних проблем. У процесі консультування розглядається тільки те, що має відношення до вирішення головного завдання психологічної служби освіти - максимально сприяти психічному, особистісному розвитку кожної дитини.

Завідувачі дитячими садами, вихователі, батьки та інші люди отримують консультацію остільки, оскільки мають відношення до дитини. Їхні проблеми розглядаються тільки у зв'язку з проблемами дітей, а не самі по собі. Вихователі часто звертаються до психолога з наступних питань: причини труднощів у засвоєнні дітьми програм навчання (підготовка до школи), небажання і невміння дітей займатися, емоційні, особистісні порушення, конфліктні відносини з іншими дітьми.

Батьки часто звертаються з проблемами: як готувати дітей до школи, відсутність у дітей виражених інтересів, погана пам'ять, неорганізованість, несамостійність, агресивність, підвищена збудливість або боязкість, боязкість; іншими словами, мається на увазі всі те, що прийнято позначати словами «важка дитина».

В обов'язки дитячого психолога входить також виявлення особливостей психічного розвитку дитини, сформованості певних психологічних новоутворень, відповідності рівня розвитку дитини віковим нормативам. Тому в діяльності практичного психолога значне місце займає діагностика.

Завдання психодіагностики - дати інформацію про індивідуально-психічні особливості дітей, яка була б корисна їм самим, а також вихователям, батькам.

Кожен практичний психолог системи освіти має подвійне підпорядкування. По адміністративній лінії він підпорядковується завідувачу дитячим садом, з професійної - психологічному Центру, де працюють фахівці-психологи.

Психологи Центру не тільки контролюють діяльність психолога в дитячому садку, але і надають йому методичну, організаційну допомогу. На ділі, на жаль, іноді цього не відбувається, і психолог фактично виявляється наданим самому собі. У нього - вільний графік роботи, він сам складає свій план роботи, співвідносячи його з планом роботи вихователів.

Робочий день психолога триває 6 годин і може, наприклад, чергуватися через день - робота з 8.00 до 14.00 або з 13.00 до 19.00 години. Психолог проводить як групові, так і індивідуальні заняття та консультації. Це може бути робота з підготовчою групою дитячого саду, або групою дітей молодших. Як відзначають досвідчені психологи, починаючому фахівцеві не слід відразу братися за всі можливі напрямки роботи, краще починати з проблемних дітей, ситуацій, з проблематики, яка краще освоєна психологом, де він більш компетентний, поступово нарощуючи свій методичний арсенал. У психолога в дитячому саду обов'язково повинен бути свій кабінет, це важлива умова організації психологічної служби.

Успішно працює дитячого психолога відрізняють такі професійні якості як: прагнення до пізнання себе та інших, широта інтересів і незалежність поглядів, здатність емоційно притягувати до себе людей, підвищене почуття відповідальності за свої слова і дії, усвідомлення кордонів своєї компетентності.

Робота психолога в дитячому садку вимагає кваліфікації фахівця з вищою психологічною освітою, що спеціалізувалося в області психології розвитку, педагогічної психології, клінічної психології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практичний психолог в дитячому садку "
 1. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 2. Розвиток зв'язного мовлення у дітей в онтогенезі
  Питання розвитку зв'язного мовлення вивчалися в різних аспектах багатьма педагогами (К. Д. Ушинський, Є.І. Тихеева, Е.А.Флері-на, А.М.Леушіна, А.М.Бородіч та ін), психологами (С.Л.Рубинштейн, Л.С.Виготський, А.А.Леонтьев, Д.Б. Ельконін та ін) і логопедами (А.В.Ястребова, Т.А.Ткаченко, Т. Б. Філічева, В. К. Воробйова та ін.) Зв'язкова мова, підкреслював Ф.А. Сохін, виявляє всі досягнення дитини в оволодінні
 3. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям. Дитяча поліклініка: завдання, структура, показники діяльності. Організація стаціонарної допомоги дітям.
  МЕТА ЗАНЯТТЯ: вивчити загальні положення про організацію лікувально-профілактичної допомоги дітям і підліткам в РФ, знати завдання, структуру та організацію роботи дитячої поліклініки. Вивчити особливості організації роботи в дитячих лікарнях, функціональні обов'язки медичного персоналу. Оволодіти методикою розрахунку та аналізу показників роботи дитячої поліклініки та лікарні. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
 4. Роль і завдання педагога-психолога в сучас люразовательном просторі
  Розкриваючи роль психолога в суспільстві, (Е.А.Клімов) його основні призначення: надання окремим людям , групам, колективам, співтовариствам і суспільству в цілому інформації з виховання дітей, самовдосконалення, вдосконалення загальної та професійної освіти, організації праці та відносин у трудовому колективі, відновленню, збереженню і зміцненню психічного здоров'я та
 5. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 6. Соціальні орієнтири життєвих сенсів в юнацькому періоді життя
  СЕНС ЖИТТЯ у кожної людини свій, він свідомо не може бути загальним для всіх. Проте всі ми рухаємося з вікової сходах свого життєвого шляху, на кожному етапі якого є не тільки індивідуальні, але і загальні, задані ззовні змістотворних компоненти. У процесі особистісної інтерналізації вони наповнюються конкретним індивідуальним змістом і частково трансформуються. Зовнішні ж
 7. Про методи емпіричного ФІКСАЦІЇ ВПЛИВУ біографічних ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
  Біографічний аналіз особистості може мати принаймні три основних аспекти: об'єктивний, суб'єктний і суб'єктивний. Перший аспект передбачає вивчення, розуміння особистості виходячи з типового "життєвого розкладу" представників певної соціальної чи якийсь умовної групи, до якої належить обстежуваний. Для цього індивідуальні біографічні події важливо
 8. Теорії формування статеворольової ідентичності
  Психологічні механізми виникнення статеворольової ідентифікації розглядалися в рамках різних психологічних теорій. Так, наприклад, як стверджують Дж.Л Хемпсон і Д.Г.Хемпсон (Коломінський Я.Л., Мелтеас М.Х., 1985), орієнтація на статеву роль хлопчика чи дівчинки не має вродженої, заздалегідь утвореної бази. Психологічне самовизначення статевої приналежності починається з другого і
 9. Організація психологічної служби освіти
  Шкільні психологічні служби існують зараз у багатьох країнах світу, проте вони різняться за чисельністю. В даний час співвідношення кількості психологів до кількості дітей варіює в значній мірі в різних європейських країнах. Це, очевидно, впливає на спектр і якість психологічних послуг, які педагогічні психологи можуть запропонувати. Для того щоб діти, які потребують
 10. Завдання і види діяльності практичних педагогічних психологів в Росії
  Основна мета діяльності психологічної служби освіти в нашій країні - забезпечення психічного та особистісного розвитку учнів ( Дубровіна, 1991, с. 102). Діяльність психологічної служби освіти повинна включати в себе створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують духовний розвиток кожної дитини, її душевний комфорт, що лежить в основі психологічного здоров'я.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека