ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для підвищення ефективності змагальної діяльності спортсменів силових єдиноборств в екстремальних ситуаціях пропонується реалізувати наступні науково-обгрунтовані рекомендації:

1. Керівникам спортивних колективів, тренерському складу, спортивним психологам при підборі спортсменів для направлення на міжнародні змагання необхідно оцінювати рівень їх опера-тивної і довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Для цього слід використовувати психологічні технології експертної оцінки, рівні вираженості, критерії та компоненти готовності, а також багатовимірні псіходіагнос-тичні алгоритми її прогнозування на основі валідних психологічних тестів.

2. Керівникам спортивних колективів, тренерському складу, спортивним психологам при аналізі причин низької результативності змагальної діяльності доцільно використовувати процедури кількісної оцінки основних компонентів психологічної готовності (мотиваційного, вольового, когнітивного, регуляторного, типологічного) та їх багатовимірного вкладу в успішність діяльності в екстремальних умовах, а також результати оцінки довготривалої психологічної готовності і дані психологічного моніторингу оперативної психологічної готовності спортсменів.

3. Систему психологічного забезпечення спортсменів силових єдиноборств, їх психологічну підготовку до змагальної діяльності в екстремальних умовах доцільно орієнтувати на розвиток у них регуляторного та когнітивного компонентів психологічної готовності, звернувши особливу увагу на спортсменів з великим (більше 5) досвідом участі у міжнародних змаганнях.

4. Психологам при психологічному відборі спортсменів для участі в міжнародних змаганнях, моніторингу їхнього психологічного стану та оцінці індивідуально-психологічних особливостей особистості доцільно використовувати інформативні психодіагностичні методики «SACS», «Якорі кар'єри», МЛО «Адаптивність», 16 ФЛО, СМИЛ, КОТ, КОС, Прогноз-2, САН, РДО, реактивна тривожність, колірний тест і діагностика ФС ЦНС, а також психодіагностичні алгоритми прогнозування довгострокової і оперативної психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

5. Впровадити в практику підготовки спортсменів силових єдиноборств комплексно-цільову психолого-педагогічну програму формування психологічної готовності спортсменів до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.
Основою програми є структурно-функціональна модель і технології психолого-педагогічного, інформаційного, організаційно-методичного забезпечення процесу формування психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

6. Психологічну підготовку спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях доцільно проводити на основі моделювання специфічних умов і психологічних стрес-факторів. При цьому необхідно здійснювати комплексне використання наступних прийомів впливу: словесно-знакових, наочних, тренажерних, психологічних, імітаційних, фізичних, силових.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 3. Безпека при роботі з приладами, що використовують ультразвук
  Застосування ультразвуку для діагностичних цілей має більш ніж тридцятирічну історію, і протягом усього цього періоду одним з найбільш дискутованих і неоднозначних залишалося питання про безпеку застосування енергії ультразвукових хвиль для пацієнта. Слід зазначити, що питання безпеки лікаря, який проводить обстеження, обговорювалося з не меншим ентузіазмом, особливо на першому етапі
 4. Лабораторне заняття № 2 (2 години)
  Тема: Кастрація корів і телиць. План. 1. Кастрація корів і телиць через правий подвздох. 1.1. Анатомо-топографічні дані. 1.2. Показання до операції. 1.3. Фіксація в стоячому положенні. 1.4. Паралюмбальная анестезія по Башкірову. 1.5. Сакральна епідуральна анестезія. 1.6. Надплевральную новокаїнова блокада по Мосіна. 1.6. Підготовка операційного поля по Филончикова.
 5. ВСТУП
  Бог створив кішку для того, щоб у людини був тигр, якого можна погладити. В.Гюго У наші дні кількість людей, що мають або бажають завести домашню кішку, значно збільшилася. Причому мова йде не тільки про породистих, дорогих кішках, а й просто - про супутницю життя.
 6. Передмова
  Для кого ця книга Ця книга написана для всіх, хто займається знеболенням. Хоча нам не байдужі політичні та економічні протиріччя між лікарями-анестезіологами і середнім анестезіологічним персоналом, вони не мають ніякого відношення до завдань цієї книги. Центральним принципом нашого навчання є усвідомлення того, що будь-який медик, який перебуває з пацієнтом під час анестезії,
 7. Прийняття рішень і вихід з кризи
  Ця книга - про прийняття рішень і оволодінні ситуацією кризи в анестезіології. Що таке криза? Це «період підвищеної небезпеки або тривоги, результат якого визначає ймовірність виникнення важких наслідків». У нашому випадку період підвищеної небезпеки звичайно являє собою короткочасне значна подія (або ланцюг подій), чревате безсумнівною і гострої загрозою для пацієнта.
 8. Медична документація і забезпечення якості роботи
  Слід подбати про повноту медичної документації, включаючи короткий виклад того, що сталося. Записи повинні правдиво відображати події, щоб ви змогли найкращим чином їх об'єктивно відтворити. Реєструйте факти, очевидцем яких ви були, не намагаючись їх аналізувати або інтерпретувати. Якщо мова піде про медичну страховку, ваш адвокат може попросити вас написати окреме
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека