Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для підвищення ефективності процесу реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві пропонується реалізувати наступні науково-обгрунтовані рекомендації:

1. Керівникам та психологам центрів соціально-психологічної підтримки підлітків з делінквентною поведінкою необхідно оцінювати рівень реабілітаційного потенціалу соціалізації. Для цього слід використовувати психологічні технології експертної оцінки, рівні вираженості, критерії та компоненти соціально-психологічної адаптації, а також багатовимірні психодиагностические алгоритми його прогнозування на основі валідних психологічних тестів.

2. Керівникам підліткових трудових колективів, майстрам, вихователям, дитячим психологам при аналізі причин низької результативності соціально-психологічного супроводу підлітків необхідно використовувати психолого-акмеологические технології експертної та психодиагностической кваліметрії, які передбачають аналіз її рівнів, критеріїв, компонентів, а також симптомокомплексов особистісних властивостей підлітків за допомогою інформативних психологічних тестів у вигляді багатовимірних психодіагностичних алгоритмів.

3. Систему психологічного забезпечення підлітків з делінквентною поведінкою, їх психологічну підготовку до активної трудової діяльності в умовах спеціалізованого підприємства доцільно орієнтувати на розвиток у них регуляторного та когнітивного компонентів поведінки, звернувши особливу увагу на підлітків чоловічої статі.

4. Фахівцям при психологічному супроводі підлітків з делінквентною поведінкою, моніторингу їхнього психологічного стану та оцінці індивідуально-психологічних особливостей особистості доцільно використовувати досвід роботи на майданчиках спеціалізованого підприємства «Нове покоління», з урахуванням наступних принципів: 1) установка підлітка і найближчого оточення на допомогу фахівця; 2 ) облік характерологічних особливостей підлітка; 3) можливість перебудови неадаптивного поведінки і набуття навичок адаптивного спілкування; 4) взаємодія суб'єктів реалізації роботи з корекції делінквентної поведінки підлітків (психолог, педагог, лікар); 5) реалізація індивідуального підходу.

5.
Впровадити в практику процесу розвитку і реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою комплексно-цільову психолого-акмеологічної програму формування нормативної поведінки. Основою програми є структурно-функціональна модель і технології психолого-педагогічного, інформаційного, організаційно-методичного забезпечення процесу формування нормативної поведінки. При цьому необхідно враховувати комплекс легітимних методів реалізації та оцінки зміни ситуації підлітка в процесі роботи; міжвідомчих зв'язків, відповідальності учасників системи профілактики; легітимного, адекватного, оперативного, відповідального взаємодії суб'єктів і структур системи профілактики у виявленні та усуненні факторів делінквентної поведінки у неповнолітніх та наданні їм дієвої допомоги на основі врахування комплексу соціальних і психологічних характеристик.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 3. Безпека при роботі з приладами, що використовують ультразвук
  Застосування ультразвуку для діагностичних цілей має більш ніж тридцятирічну історію, і протягом усього цього періоду одним з найбільш дискутованих і неоднозначних залишалося питання про безпеку застосування енергії ультразвукових хвиль для пацієнта. Слід зазначити, що питання безпеки лікаря, який проводить обстеження, обговорювалося з не меншим ентузіазмом, особливо на першому етапі
 4. Лабораторне заняття № 2 (2 години)
  Тема: Кастрація корів і телиць. План. 1. Кастрація корів і телиць через правий подвздох. 1.1. Анатомо-топографічні дані. 1.2. Показання до операції. 1.3. Фіксація в стоячому положенні. 1.4. Паралюмбальная анестезія по Башкірову. 1.5. Сакральна епідуральна анестезія. 1.6. Надплевральную новокаїнова блокада по Мосіна. 1.6. Підготовка операційного поля по Филончикова.
 5. ВСТУП
  Бог створив кішку для того, щоб у людини був тигр, якого можна погладити. В.Гюго У наші дні кількість людей, що мають або бажають завести домашню кішку, значно збільшилася. Причому мова йде не тільки про породистих, дорогих кішках, а й просто - про супутницю життя.
 6. Передмова
  Для кого ця книга Ця книга написана для всіх, хто займається знеболенням. Хоча нам не байдужі політичні та економічні протиріччя між лікарями-анестезіологами і середнім анестезіологічним персоналом, вони не мають ніякого відношення до завдань цієї книги. Центральним принципом нашого навчання є усвідомлення того, що будь-який медик, який перебуває з пацієнтом під час анестезії,
 7. Прийняття рішень і вихід з кризи
  Ця книга - про прийняття рішень і оволодінні ситуацією кризи в анестезіології. Що таке криза? Це «період підвищеної небезпеки або тривоги, результат якого визначає ймовірність виникнення важких наслідків». У нашому випадку період підвищеної небезпеки звичайно являє собою короткочасне значна подія (або ланцюг подій), чревате безсумнівною і гострої загрозою для пацієнта.
 8. Медична документація і забезпечення якості роботи
  Слід подбати про повноту медичної документації, включаючи короткий виклад того, що сталося. Записи повинні правдиво відображати події, щоб ви змогли найкращим чином їх об'єктивно відтворити. Реєструйте факти, очевидцем яких ви були, не намагаючись їх аналізувати або інтерпретувати. Якщо мова піде про медичну страховку, ваш адвокат може попросити вас написати окреме
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека