Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009 - перейти до змісту підручника

Практична психологічна робота як тип діяльності психологів

Основна мета практичної психологічної роботи - безпосередня психологічна допомога людям, які її потребують . Практичні психологи допомагають у вирішенні проблем, що виникають у галузі освіти, медицини, виробничої діяльності, соціального й особистого життя людей.

Ключовими фігурами практичної психологічної роботи є замовник, клієнт і психолог.

Замовник, яким може виступати і фізичні, і юридичні особи, звертається до психолога із замовленням на роботу, суть якої полягає у вирішенні психологічної проблеми клієнта, в наданні йому психологічної допомоги, і оплачує цю роботу. Клієнт - це людина або група людей, яким надається психологічна допомога у вирішенні проблеми. Психологічна проблема зазвичай постає у вигляді труднощі або бар'єру, який клієнт хоче подолати за сприяння психолога. Замовник і клієнт можуть збігатися в одній особі, якщо клієнт звертається за психологічною допомогою і сам її оплачує.

Взаємовідносини психолога і клієнта (замовника) встановлюються виходячи з трьох можливих позицій психолога-практика: експерта, вчителя або консультанта. Психолог як експерт - носій спеціальних знань і досвіду. До нього звертаються із замовленням дати психологічну експертизу, тобто оцінку з професійної психологічної точки зору, будь-якого рішення, проекту, події. Послуги психолога як експерта потрібні після завершення клієнтом деякої роботи.

Психолог як вчитель зайнятий передачею спеціальних знань, які необхідні людям для ефективної організації їх діяльності. Практичний психолог в позиції вчителя - не викладач, який у систематизованому вигляді викладає теорії і факти. Він проводить психологічні тренінги, ділові ігри та інші активні методи навчання. Учитель виконує свою місію до того, як робота почалася.

Психолог як консультант включається в діяльність клієнта. Він надає клієнту знання та досвід у тих обсягах і формах, які необхідні на даний момент. Його завдання - надати психологічну допомогу клієнту у виконанні роботи.

До числа основних завдань діяльності практичних психологів відносяться:

1) виявлення психологічних характеристик конкретної людини, групи;

2) виявлення психологічних причин, що викликають труднощі в їх повсякденної життєдіяльності;

3) надання психологічної допомоги у подоланні цих труднощів, у вирішенні клієнтом різних психологічних проблем;

4) сприяння державним, громадським , підприємницьким організаціям в ефективному використанні психологічного чинника при вирішенні практичних завдань;

5) соціально-психологічний супровід праці та життя клієнтів;

6) пропаганда психологічних знань і підвищення психологічної культури людей;

7) оптимізація системи психологічної роботи та підвищення власної професійної компетентності.


Основні види діяльності в практичній психології - це психологічний оцінювання, психологічне консультування, психологічне просвітництво, корекційна та розвивальна робота.

Психологічне оцінювання в якості окремої спеціалізації практичних психологів у нас в країні поки ще не склалося. Відповідна професійна спеціалізація могла б називатися так: психолог-діагност або психолог-експерт. У міжнародній практиці ця сфера діяльності займає зараз досить важливе місце. Основне завдання психолога полягає в тому, щоб оцінити розвиток яких психологічних якостей у конкретної людини, поставити діагноз його психічного розвитку, тобто провести психодіагностику, тобто кількісну (вимірювання) і якісну оцінку психічних функцій і психологічних особливостей людини.

Психологічне консультування використовується в різних сферах життя і професійної діяльності людей: в освіті, у вирішенні проблем здоров'я та особистого життя, промисловому виробництві, бізнесі і т.д.

Основний засіб консультування - це бесіда, побудована певним чином. У процесі консультації практичний психолог надає психологічну допомогу, допомагаючи клієнту подивитися під різними кутами на труднощі, з якими той зустрівся, і на способи дії в ситуації, з якою він зіткнувся. Психолог допомагає людині подолати психологічні бар'єри, спонукає до розвитку в собі певних якостей.

Мета психологічного консультування - допомогти людям у досягненні почуття благополуччя, полегшити переживання стресу, дозволити життєві кризи, підвищити їх здатність знаходити вихід зі складних ситуацій і самим приймати рішення.

В останні десятиліття досить поширеним став телефон довіри як форма анонімної психологічної допомоги та консультування. Консультація за телефоном довіри забезпечує оперативність спілкування, анонімність і пов'язану з цим особливої ??довірливість. Телефонне консультування дає клієнтові можливість звертатися з будь-якого місця, у зручний для нього час.

Найважливіше завдання психологічного освіти - розширення психологічних знань і підвищення психологічної культури. Такі знання особливо необхідні фахівцям, які у своїй професійній діяльності постійно вступають в контакти з людьми: керівникам, педагогам, лікарям, працівникам культури, сфери обслуговування і торгівлі, працівникам реклами, бізнесменам. Для багатьох людей психологічні знання корисні тільки як основа для саморозвитку та саморегуляції своєї особистості, для поліпшення міжособистісних відносин, наприклад, для школярів, батьків, пенсіонерів.

У процесі психологічного освіти психолог в науково-популярній формі знайомить клієнтів з основами психології, результатами новітніх психологічних досліджень, формує у них потребу в психологічних знаннях і бажання використовувати їх в життя і практичної діяльності.
При цьому найважливішими вимогами до психологічного просвіті мають бути: ясність, доступність викладу інформації, її практична орієнтованість. Необхідно уникати професійного жаргону і надмірного вживання спеціальних термінів.

Корекційна робота проводиться в тому випадку, якщо в результаті психодіагностики або консультування виявлено відхилення від норми в поведінці або психічному розвитку людини. Корекційна робота - це вплив психолога на певні психічні функції, якості або форми поведінки особистості, спрямоване на подолання цього відхилення. Корекційні заняття проводяться індивідуально або в групі протягом тривалого часу. Метою таких занять може бути, наприклад, подолання дефіциту уваги, допомогу в подоланні труднощів розумового розвитку, корекція неадекватних емоційних реакцій на ті чи інші події, зміцнення самовладання, розвиток емоційного самоконтролю, корекція особистісних якостей, форм поведінки, норм соціальної взаємодії людини. В якості методів психокорекції використовуються різні види інтелектуального тренінгу, методи навчання саморегуляції, соціально-психологічні тренінги, рольові ігри, групові дискусії.

Ті ж самі методи практичної психологічної роботи можуть використовуватися і в розвиваючих заняттях. На відміну від корекційної, розвиваюча робота спрямована на подальший розвиток якостей, здібностей, умінь людини.

Практичний психолог в реальній професійній діяльності може виконувати як всі перераховані види робіт, так і спеціалізуватися в будь-якому певному вигляді. У той же час важливо знати, що кожен з цих видів практичної психологічної діяльності володіє точною специфікою, і конкретний психолог залежно від особистісних якостей та професійної підготовки може успішніше справлятися з одним з них. Крім того, практичному психологу важливо виділяти найбільш актуальні проблеми відповідно до завдань, поставлених замовником, і зосереджувати зусилля на їх вирішенні.

Успішною практичної діяльності психолога сприяє організація його робочого місця. Психолог повинен мати свій окремий кабінет, що необхідно для зберігання документації, методичних матеріалів, проведення індивідуальних бесід чи психологічної діагностики. Однак це не означає, що більшу частину робочого часу він буде проводити в ньому. Практичний психолог досить часто контактує з людьми на їх робочих місцях, бере активну участь у діяльності організації.

Практичні психологи працюють у соціальних, освітніх, виробничих, медичних організаціях та установах, в службах психологічної, педагогічної, медичної, соціальної допомоги населенню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практична психологічна робота як тип діяльності психологів "
 1. А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009
  Зміст. Психологія як наукова дисципліна Світ психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Історія становлення психології як науки Психологічні знання в античності і середньовіччі. Психологічні знання в XV - XIX століттях. Формування психології як окремої науки. Історія психології XX століття. Видатні російські психологи
 2. ХІРУРГІЯ ВЧИТЬ, виховує, розвиває
  З чого починається хірургія - Шлях у чудовий світ хірургії починається з мрії, інтересу і схильності до неї. Н.І. Мирон - Мрія! Як багато з'єднуємо ми в цьому слові надій і бажань. Мрія завжди окрилює людину. П.К. Ощепков - Інтерес до хірургії, яка творить чудеса, в усі часи величезний. Н.І. Мирон - Щоб схильність до хірургії проявилася,
 3. Шкідливі звички, їх профілактика та корекція
  Більшість звичок мають у нашому розумінні епітет «погана». Та й саме поняття «звикання» в психології пояснюється як негативне навчання, ефект якого полягає у відсутності реакції на стимул. Спробуємо розібратися в цих поняттях детальніше. Візьмемо спочатку дорослі звички. Куріння. Ця звичка розвивається як залежність дихального центру від речовин, що викликають додаткову
 4. Основні поняття валеології
  Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія тощо) і суспільних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питань, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 5. Умови і спосіб життя
  Останнім часом, коли стало зрозуміло, що медицина не може не тільки запобігти, але і впоратися з обрушився на неї обвалом патології, інтерес до здорового способу життя привертає все більш пильну увагу і фахівців, і широких кіл населення. Це не в останню чергу зумовлено усвідомленням істинності і серйозності стародавнього вислову: мистецтво продовжити життя - це мистецтво
 6. Предмет і завдання валеології
  Центральною проблемою валеології є ставлення до індивідуального здоров'я і виховання культури здоров'я в процесі індивідуального розвитку особистості. Предметом валеології є індивідуальне здоров'я і резерви здоров'я людини, а також здоровий спосіб життя. Об'єктом валеології є практично здоровий, а також що знаходиться в стані перед хвороби людина у всьому безмежному
 7. ПЕРЕДМОВА
  Представлена ??Вашій увазі книга «Валеологія» є першим в Росії навчальним посібником для студентів, в якому відображені численні теоретичні, практичні та нетрадиційні фактори, що впливають на стан здоров'я людини. Написана у вигляді осмисленого, переробленого і апробованого часом інформаційного матеріалу з соціальної медицини, гігієни,
 8. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 9. Основні напрямки валеологізації процесу навчання в школі
  валеологізації навчально-виховного процесу зумовлена ??необхідністю зміни сучасного процесу навчання в школі, яке є в даний час фактором, негативно впливає на стан здоров'я учнів. Проблема погіршення здоров'я підростаючого покоління останнім часом все частіше стає об'єктом уваги медиків, педагогів, батьків, широкої громадськості.
 10. Психічне здоров'я
  Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека