Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 2, 2008 - перейти до змісту підручника

PRAGUE (PRimary Angioplasty in patients transferred from General community hospitals to specialized PTCA Units with or without Emergency thrombolysis, n=300)

Мета: визначити кращу стратегію лікування хворих з гострим ІМ, госпіталізованих в лікарні, де немає можливості виконати перкутанні коронарні втручання.

Дослідження: багатоцентрове рандомізоване.

Популяція хворих: пацієнти з гострим ІМ (елевація ST), госпіталізовані в перші 6 год від початку захворювання до лікарень, де не виявляється інтервенційна кардіологічна допомога (відстань до найближчого центру, де виконується перкутанне коронарне втручання - 5-74 км).

Кінцеві точки: сумарна кількість смертей, повторних ІМ, інсультів протягом 30 днів спостереження.

Висновки: транспортування хворих з гострим ІМ, супроводжується елевацією сегмента ST, в центри, де є можливість виконати первинне перкутанне коронарне втручання, є безпечною і здійсненним. Така стратегія ведення хворих призводить до зниження кількості повторних ІМ і сумарної кількості смертей, повторних ІМ та інсультів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "PRAGUE (PRimary Angioplasty in patients transferred from General community hospitals to specialized PTCA Units with or without Emergency thrombolysis, n=300)"
 1. PRAGUE-2 (PRimary Angioplasty in patients transferred from General community hospitals to specialized PTCA Units with or without Emergency thrombolysis 2, n=850)
  Мета: порівняти результати ранньої фібринолітичної терапії та первинного перкутанного коронарного втручання, для проведення якого потрібна далека транспортування хворих від місця їх первинної госпіталізації. Дослідження: багатоцентрове рандомізоване (41 клініка загального профілю; 7 центрів, в яких виконувалося первинне перкутанне коронарне втручання). Популяція хворих:
 2. Направлення хворих для виконання первинного перкутанного коронарного втручання
  Немає сумніву в тому, що пацієнти, які мають протипоказання до тромболізису, в перші 12 год від початку симптоматики гострого ІМ повинні бути спрямовані в той стаціонар, в якому можливе проведення коронарографії та первинного перкутанного коронарного втручання, оскільки первинне перкутанне коронарне втручання є для таких хворих єдиною можливістю швидко відкрити артерію.
 3. ЛІТЕРАТУРА
  Зіл'бер А. П. Дихальна недостатність. - М., 1989. Кассиль В. Л ., Лескін Г. С., Вижігіна М. А. Респіраторна підтримка. - М., 1997. АРСР Consensus Conference, Mechanical Ventilation / / Respir. Care. - 1993. - Vol. 38. - P. 1389-1417. Bouma GJ, Muizelaar JP Cerebral blood flow in severe clinical head injury / / New Horiz.: Sci. Pract. Acute Med. - 1995. - Vol. 3. - P. 384-394.
 4. ACME (Angioplasty Compared to MEdicine)
  Мета: порівняти результати медикаментозного і інтервенційного (ЧТКА) лікування хворих з коронарною хворобою при наявності повторного ураження за період 6-місячного спостереження. Дослідження: одноцентрове рандомізоване. Популяція хворих: пацієнти зі стабільною стенокардією або нещодавно перенесеним ІМ, з одиничним стенозом> 70% в проксимальному сегменті однієї з коронарних артерій, при
 5. Література.
  Аронов Д.М. Лікування і профілактика атеросклерозу. - М.: «Тріада-Х», 2000р. - 411 с. 2. прихильна Я.В., Шляхто Є.В., Красильникова Є.І. Метаболічний серцево-судинний синдром / / РМЗ. - 2001. - Т. 9. - № 2. - с. 67-71. 3. Бутрова С.А. Метаболічний синдром: патогенез, клініка, діагностика, підходи до лікування / / РМЗ. - 2001. - Т. 9. - № 2 . - з 56-60. 4. Волкова Е.Г., Калев О.Ф.
 6. Фібринолітична терапія
  Фібринолітична терапія зменшує розмір внутрікоронарного тромбу і достовірно покращує виживаність у пацієнтів з гострими коронарними синдромами, які супроводжуються елевацією сегмента ST. Разом з тим при нестабільній стенокардії стрептокіназа, аністреплаза, тенектеплаза і урокиназа в кількох дослідженнях незмінно погіршували виживаність. Ризик смерті та ІМ в загальному аналізі даних
 7. Диференціальна діагностика епілептичних припадків і непритомності.
  Непритомність слід відрізняти від порушень діяльності головного мозку, що викликаються епілептичним припадком. Припадок може виникати вдень або вночі незалежно від положення тіла хворого; непритомність рідко відбувається в положенні хворого лежачи, виняток складають напади Морганьї-Адамса-Стокса. Колір шкірних покривів під час припадку, як правило, не змінюється, хоча може виникати ціаноз. Блідість -
 8. Первинне фацілітівное перкутанне коронарне втручання з тромболізису
  Результати фацілітівного перкутанного коронарного втручання визначалися в малих групах досліджень PRAGUE-1 і SPEED (GUSTO-4 Pilot; SPEED - Strategies for Patency Enhancement in the Emergency Department). По-казано, що застосування половинної дози t-PA (активатор тканинного плазміногену) перед плано-вим первинним перкутанним коронарним втручанням призводить до збільшення кількості
 9. Корекція ускладнень терапії блокаторами рецепторів глікопротеїну IIB / IIIA, пов'язаних з кровотечами
  Ризик розвитку кровотеч, пов'язаних із застосуванням антитромбоцитарних засобів і, зокрема, блокаторів рецепторів глікопротеїну Ilb / IIIa, безпосередньо залежить від дози одночасно застосовуваного гепарину, тому при використанні цих препаратів рекомендують особливий режим дозування гепарину. За умови перкутанного коронарного втручання недоцільно підвищувати дозу гепарину> 70 МО / кг
 10. Реферат (тільки для дипломів)
  Дотримуватися всі шрифти і відступи! Уважно віднімати і зробити такі ж блоки! ЗРАЗОК РЕФЕРАТ Дипломна робота: 62 с., 7 табл., 3 рис., 64 джер., 4 дод. Перелік ключовими слів: Популярність вчителя, непопулярність вчителя, образ, образ ідеального вчителя, внутрішньоособістісні характеристики, сприйняттів учнямі ідеального вчителя, Різні за ВІКОМ школярі. Об'єкт
 11. Вибір тактики ведення хворих
  перкутанним коронарне втручання або АКШ У випадках повторного ураження з показаннями для реваскуляризації зазвичай виконують перкутанне коронарне втручання з імплантацією стента і супутнім призначенням блокаторів глікопротеїнових рецепторів IIb / IIIa. Хірургічну реваскуляризацию виконують лише , якщо анатомія коронарного русла не сприяє безпечному виконанню
 12. Загальні положення
  Значення гострого коронарного синдрому, до якого відносять як ІМ, так і нестабільну стенокардію, у формуванні структури захворюваності та смертності від ІХС неодноразово демонструвалося авторитетними клінічними дослідженнями. Так. згідно з європейським регістру Euro Heart Survey on Acute Coronary Syndromes I (ACS-I, Європейського кардіологічного дослідження гострого коронарного синдрому),
 13. Список використаної літератури
  А.С. Шевельов, СНІД - загадка століття; М., 1991р. Б.І. Веркин, Ю.Л. Волянський, Л.М. Марчук та ін, Синдром набутого імунодефіциту. Можливі механізми взаємодії вірусу імунодефіциту людини з клітинами організму; Харків, 1988. М. Адлер, Азбука СНІДу; М.: Мир, 1991. Н.К. Шарова, А.Г. Букринський, Особливості взаємодії білків у складі віріонів ВІЛ-1; Питання імунології, 1990,
 14. Аутоімунний хронічний активний гепатит
  Це захворювання обумовлено порушеннями иммунорегуляции і характеризується високими титрами антинуклеарних антитіл у гомозигот з гіпергаммаглобулінеміей. Особливостями, що дозволяють припускати це захворювання, є: відсутність серологічних маркерів вірусного гепатиту або метаболічних розладів печінки, відсутність в анамнезі впливу гепатотоксичних речовин і алкоголю, наявність
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека