Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Малярчук Н.Н.. Валеологія. Навчальний посібник, 2008 - перейти до змісту підручника

Пояснювальна записка

Навчальна дисципліна «Валеологія» є теоретичним курсом, поглиблює знання з формування культури здоров'я особистості.

Цілі і завдання курсу

Стратегічна мета вивчення курсу - долучити студентів до світового рівня культури здоров'я, сформувати у них потребу в здоровому способі життя, переконання в необхідності самостійного придбання знань щодо збереження, зміцнення та відновлення здоров'я і, в кінцевому підсумку, домогтися, щоб ці знання і переконання увійшли в інфраструктуру повсякденному житті, праці, побуту, відпочинку юнацтва, сприяли вдосконаленню психічного і фізичного стану, підвищенню адаптивних можливостей і працездатності студентів.

Основні завдання курсу:

1) формування у студентів відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих людей;

2) первинна і вторинна профілактика тютюнопаління, алкоголізації, наркотизації;

3) навчання юнаків та дівчат основам збереження, відновлення та вдосконалення індивідуального здоров'я.

Курс «Валеологія» належить до циклу гуманітарних дисциплін, національно-регіональному компоненту ООП. Для вивчення дисципліни студентом необхідно володіти знаннями з шкільних курсів «Анатомія і фізіологія людини», «Фізична культура», «Основи безпеки життєдіяльності», «Суспільствознавство». Знання, вміння та навички, набуті в результаті вивчення даної дисципліни, можуть бути використані при вивченні дисциплін «Екологія», «Безпека життєдіяльності», «Психологія».

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні:

- придбати знання:

1) про індивідуальне здоров'я як стан тілесного, душевного і духовного благополуччя;

2) про здоровий спосіб життя як способі життєдіяльності, який сприяє формування, збереження та зміцнення здоров'я;

3) про культуру здоров'я як системи знань, ціннісно-смислових установок, мотиваційно-вольового досвіду та практичної діяльності особистості, спрямованої на саморозвиток і самовдосконалення індивідуального здоров'я;

4) про наслідки нездорового способу життя (тютюнопаління, алкоголізації, безладних сексуальних зв'язків, гіпокінезії, неправильного харчування, бездумного проводження вільного часу та ін);

- оволодіти вміннями та навичками збереження тілесного здоров'я, які полягають в тому, що студент може:

1) вибудовувати стратегію ставлення до свого здоров'я з урахуванням генетичної схильності членів сім'ї до різних захворювань; самооцінки функціонального стану систем свого організму (серцево-судинної, дихальної і т.д.);

2) будувати своє життя відповідно з біологічним віком, Біорітмологіческій, морфофункціональними характеристиками, порівнювати свою поведінку з можливостями організму;

3) організовувати:

а) повноцінне харчування;

б) доцільний режим рухової активності з метою підтримки і вдосконалення своїх фізичних якостей і рівня тренованості;

в) побут з урахуванням оздоровчого впливу природних факторів середовища;

г ) робоче місце згідно гігієнічним вимогам;

4) уникати і долати шкідливі звички;

5) здійснювати профілактику захворювань;

- прагнути опанувати вміннями та навичками збереження і розвитку:

1) душевного здоров'я, які полягають в:

а) ефективному, безконфліктному спілкуванні з оточуючими;

б) підтримки міжособистісних контактів, повазі прав і думки інших;

в) вираженні своїх емоцій адекватно ситуації;

г) избегании стресів і володіння вміннями зняття їх наслідків;

д) вироблення якостей, що характеризують психоемоційну стійкість особистості, які є водночас важливими професійними якостями (витримка, тактовність, ввічливість, чемність, ввічливість, доброзичливість, акуратність та ін);

2) духовного здоров'я, які полягають:

а) в досягненні достатньої зрілості особистості в цілях подолання в певні моменти життя примітивних інстинктів і потягів;

б) у визнанні Привату загальнолюдських цінностей;

в) у відмові від егоїзму і егоцентризму, прийнятті альтруїзму як філософії життя.

Тематичний план для студентів спеціальності «Соціально-культурний сервіс і туризм»

Тематичний план для студентів спеціальності «Психологія»{FOTO2 }
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Пояснювальна записка"
 1. 1. Пояснювальна записка
  При проміжної атестації оцінюється система знань, умінь і навичок у студентів. Оцінка знань, умінь і навичок проводиться на основі загальноприйнятих у вищій школі вимог з урахуванням специфіки викладання медичної мікробіології, вірусології та імунології, які навчаються за спеціальністю лікувальна справа. Студент повинен знати: 1) структуру і функції мікроорганізмів; 2)
 2. 7. Критерії оцінки якості знань студентів:
  на заліку Тестування: 1) при 71% позитивних відповідей - залік. 2) при менш 70% позитивних відповідей усну співбесіду по всьому розділу. При позитивних відповідях - залік. На іспиті: - перший етап: при 71% позитивних відповідей тестування - позитивна оцінка; - другий етап: при правильній відповіді на два практичних завдання (перегляд мікропрепарату і
 3. Пояснювальна записка
  При проміжної атестації оцінюється система знань, умінь і навичок у студентів. Оцінка знань, умінь і навичок проводиться на основі загальноприйнятих у вищій школі вимог з урахуванням специфіки викладання медичної мікробіології, вірусології та імунології, які навчаються за спеціальністю лікувальна справа. Студент повинен знати: 1) структуру і функції мікроорганізмів; 2)
 4. З історії розвитку вітчизняного військового ветеринарного освіти
  Скорочення: ЗДІ - Військово-ветеринарний інститут, КУОВС - курси удосконалення офіцерів ветеринарної служби , МЗВІ - Московський зооветеринарний інститут, ОКВС - офіцерські курси ветеринарної служби У 2007 р. вітчизняна військова ветеринарія відзначила свій 300-річний ювілей, а в 2008 р. ми будемо святкувати 200-річчя вищої ветеринарної освіти в Росії [2]. Спеціальне
 5. Гігієнічні вимоги до розгляду проектів
  Не підлягають узгодженню з органами державного санітарного нагляду технічні проекти і робочі креслення на будівництво підприємств, будівель і споруд, якщо вони виконані відповідно з діючими нормами і правилами (що має бути підтверджено головним інженером проекту у вигляді відповідного запису в матеріалах проекту). Такі проекти узгоджуються тільки в частині їх прив'язки до
 6. Санітарно-епідеміологічні вимоги до проектування ПОП
  Виробництво високоякісної продукції на ПОП і стан здоров'я населення, що обслуговується залежать від багатьох факторів, в тому числі від раціонального проектування підприємства. При проектуванні та реконструкції ПОП необхідно забезпечити найважливіші гігієнічні завдання: - відповідність набору приміщень і площі і потужності підприємства; - раціональну організацію праці;
 7. Державний санітарний нагляд та лабораторний контроль в галузі водопостачання населених місць
  Відповідно до чинного законодавства забезпечити мешканців населених місць доброякісною питною водою в достатній кількості зобов'язані органи державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування (Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 18). Для вирішення проблеми раціонального водопостачання населених місць важливе
 8. Державний санітарний нагляд за санітарною охороною водойм і очищенням стічних вод
  Державний санітарний нагляд за водовідведенням населених пунктів і санітарним станом водойм населених місць передбачає: 1. Виявлення та облік об'єктів, на яких утворюються стічні води, визначення їх обсягу, необхідної ефективності очищення, місця можливого випуску у водойми або способу утилізації. 2. Складання та своєчасне доповнення санітарного паспорта очисних
 9. Державний санітарний нагляд в області санітарної охорони грунту й очищення населених місць
  Санітарна охорона грунту передбачає: проведення заходів щодо запобігання її забруднення побутовими та промисловими твердими і рідкими відходами, мінеральними добривами, пестицидами та іншими екзогенними хімічними речовинами; нагляд за правильним пристроєм, утриманням та експлуатацією споруд по знешкодженню, ліквідації та утилізації відходів; контроль за застосуванням безпечних
 10. Державний санітарний нагляд в галузі охорони атмосферного повітря
  Попереджувальний державний санітарний нагляд в області санітарної охорони атмосферного повітря - це санітарний нагляд, що здійснюється органами та установами санепідслужби на етапі вибору і відведення земельної ділянки під будівництво (або реконструкцію) промислових об'єктів, санітарної експертизи проектних матеріалів, контролю за будівництвом промислових об'єктів і введенням в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека